e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Přednáška
Událost (stalo se)
Petr Pinkas : Tvorba MITIS a ZAN
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 01.11.18

V rámci přednáškového cyklu 'Architekt v praxi' určeného pro studenty 2. ročníku MSP se ve čtvrtek 13. prosince 2018 v 17:00 hodin uskuteční v místnosti A118 na FA VUT (Poříčí 5, Brno 2) přednáška Petra Pinkase, který kromě tvorby vlastního architektonického ateliéru Mitis představí také výsledky společné pedagogické činnosti s Veronikou Sávovou v rámci ZAN na FA ČVUT. Přednáška je otevřena všem zájemcům na fakultě i široké veřejnosti.

MgA. Ing. arch. Petr Pinkas (*1976) absolvoval Fakultu architektury ČVUT Praha (2001) a Školu architektury na Akademii výtvarných umění (2002). V letech 2004-12 vedl společně s Janem Žalským ateliér Pinkas Žalský Architekti. Od roku 2006 je autorizovaným architektem České komory architektů.

Více informací >© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: