e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Přednáška
Událost (stalo se)
ARCHITEKTURA A VÝTVARNÁ VÝZDOBA ŘEHOLNÍCH BUDOV V BRNĚ
vložil/a Toman Radek, Ing. arch. | 13.01.19

Od udělení městských práv ve 13. století až po současnou dobu je Brno městem významných řeholních budov – klášterů, konventů, kolejí – a s nimi spojených kostelů a kaplí. Mnohé z těchto staveb patří k uměleckohistorickým skvostům našeho města, ty novější bývají naopak nenápadné a někdy i splývající s okolní zástavbou. Specifické prvky architektury budov určených pro řeholní společenství budou zkoumány v chronologickém sledu. Na přednášku bude volně navazovat série exkurzí po brněnských klášterech.

Přednáší PhDr. Aleš Filip, Ph.D., Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

19. února 2019 v 17:00
VUT v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 5, aula A310.


Přednáška je pořádána Klubem přátel výtvarného uměné Brno, z.s. ve spolupráci s Fakultou architektury VUT v Brně.

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: