e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Výstava
Událost (stalo se)
Brněnští studenti architektury navrhli obnovu problémových míst ve Frýdku-Místku
vložil/a Palacký Jiří, doc.Ing.arch. Ph.D. | 18.02.19

Vize urbanistického řešení a koncepty obnovy problematických území Frýdku-Místku při zachování historických a technických hodnot unikátního souboru budov z 19. století ve městě proslulém textilní výrobou, představí na výstavě projektů studenti brněnské Fakulty architektury Vysokého učení technického. Vernisáž se uskuteční v pátek 22. února 2019 v 17 hodin ve funkcionalistické budově bývalé Moravia Banky od architekta Bohumila Hypšmana v Místku, na ulici Palackého 133.

Výstavu uvedou docent Jiří Palacký – proděkan pro vědu a vedoucí Ústavu prostorové tvorby a architekt Jiří Marek, kteří studentské projekty koordinovali.

Výstava představí sérii projektů. Mezi autory jsou i zahraniční studenti z Francie. Před vlastním návrhem se studenti podrobně seznámili s historií města i s jeho konkrétními problémy. Prostřednictvím spolupráce s hlavním architektem města Ondřejem Zdvomkou se také seznámili s rozvojovými záměry města a s názory občanů.

Návrhy jsou jak urbanistické, koncepční a krajinářské povahy, tak architektonické. Zabývají se jak návrhem konceptu rozvoje jednotlivých problematických částí města v širších souvislostech, tak dílčími urbanistickými detaily, i návrhem budov. Je to dáno tím, že se na projektech podíleli studenti z různých ročníků studia. Ti z vyšších ročníků v několika případech navrhují veřejné budovy městského významu – kulturní a komunitní centrum, radnici s veřejnou knihovnou, divadelní a hudební scénu a další. Studenti měli dovoleno stavět a asanovat podle vlastního uvážení s ohledem na zachování historických hodnot, pracují s tématem volněji bez ekonomických omezení, přičemž měřítkem kvality je u jejich projektů prospěšnost pro zdravý rozvoj města.

Řešená území zahrnují lokality Za nádražní – vymezenou ulicemi Nádražní, Těšínská, Staroměstská, včetně Budovy č. 8 – bývalé přádelny bratří Neumannů, území podél ulice Bavlnářské, území Faunaparku, území bývalé Lembergerovy tkalcovny na Hálkově ulici a území sídliště Riviéra v sousedství Janáčkova parku.

První nástin svých řešení představili studenti na společném workshopu ve Frýdku-Místku již loni v listopadu.© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: