e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Přednáška
Událost (stalo se)
Německé jaro 2019 - přednáškový cyklus
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 28.01.19

V letoším roce si připomínáme stoleté výročí od založení slavné německé školy Bauhaus, která kompletně změnila pohled na výuku umění a navrhování architektury. Nezůstaneme však jen u vzpomínek, ale během přednáškového cyklu Německé jako 2019 si představíme ucelené architektonické spektrum našeho západního souseda. Německou tvorbu s oblibou řadíme do škatulky racionální tvorby hledající své opodstatnění v konstrukčním minimalismu nebo strohému klasicismu. Cílem jedenácti přednášek bude představit kontinuitu německé architektury od poloviny 18. století až do současnosti, kterou nezpřetrhaly ani revoluční snahy Bauhausu. Stejně tak rozebereme současnou scénu s odlišnostmi jednotlivých spolkových zemí stejně jako zaujetí samotných tvůrců.

11.2. - Staří mistři
Leo von Klenze, Friedrich David Gilly, Karl Friedrich Schinkel, Gottfried Semper

18.2. - Zrod moderny
Peter Behrens, Hans Poelzig, Hugo Häring, Max Berg, Heinrich Tessenow

25.2. - Bauhaus a funkcionalismus
Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Hans Scharoun, Hannes Meyer, Erich Mendelsohn

4.3. - Národní styl
Albert Speer, Paul Troost, Fritz Schumacher, Fritz Höger, Dominicus Böhm

11.3. - Poválečná moderna a brutalismus
Sep Ruf, Hubert Petschnigg, Egon Eiermann, Ludwig Leo, Werner Düttmann

18.3. - Postmoderna
Oswald Mathias Ungers, Josef Paul Kleihues, Gottfried Böhm, Gunter Behnisch

25.3. - Berlínští racionalisté
Hans Kollhoff, Jan Kleihues, Paul Kahlfeld, Klaus Theo Brenner, Ivan Reimann, Max Dudler

1.4. - Barva Konstrukce Média
Sauerbruch Hutton, Barkow Leibinger, Allmann Sattler Wappner, Werner Sobek, Arno Brandlhuber

8.4. - Nové DDR
AFF, Richter Musowski, Schulz Schulz

15.4. - Regionalismus
Arno Lederer, Andreas Hild, Wandel Hofer Lorch

23.4. - 28.4. Cesta za Bauhausem
Šestidenní cesta FA VUT do Hellerau, Výmaru, Lipska, Kamenice, Desavy, Berlína a Bernau za stavbami, které formovaly vznik školy nebo byly vytvořeny pedagogy Bauhaus. Kromě návštěvy ikonických domů si také prohlédneme nové Bauhaus museum v Desavě a přespíme na studentských kolejích od Waltera Gropia.

29.4. Der Rest
Dvanáct krátkých studentských referátů o německých tvůrcích, na něž nepřišla v rámci semestru řeč.

Přednášky Petra Šmídka se konají v rámci magisterské předmětu XX2 každé úterý od 9:00 hodin v místnosti A118.© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: