e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Informace
Událost (stalo se)
FA VUT v Brně přijímá uchazeče do doktorského studia
vložil/a Palacký Jiří, doc.Ing.arch. Ph.D. | 04.03.19

Fakulta architektury VUT Brně přijímá do konce března 2019 zájemce o doktorské studium.

Mezi významné výzkumné úspěchy doktorandů fakulty posledních let patří český pavilon EXPO 2015 v Miláně, Cena Josefa Hlávky 2016 za disertační práci, průmyslový a užitný vzor na interiérový pavilon Origloo 2017, vítězství v soutěži Superstudio 2017 na návrh pavilonu pro reSite 2017 a realizace modulární struktury na bienále Cartasia 2018 v Lucce.

Fakulta architektury VUT v Brně nabízí doktorské studium ?v českém jazyce. Standardní doba studia je 4 roky. Každoročně přímá kolem 16 doktorandů a absolventům uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D.). Novinkou od roku 2018 jsou navýšená řádná doktorská stipendia, vyplácená v prezenční formě studia, jako další motivace pro úspěšné studium a aktivní vědeckou a publikační činnost studentů pod vedením jejich školitelů.

Studenti mají během studia k dispozici zázemí vlastní fakultní knihovny. Vedle 23 tis. knih a časopisů mají přístup také k on-line databázím a elektronickým knihám. Uchazeči se mohou hlásit na vybrané téma disertační práce prostřednictvím elektronické přihlášky, jejíž součástí je také odborná esej rozsahu dvou stran textu. Pravidla pro přijímací řízení jsou zveřejněna na stránkách pro uchazeče o studium.

Seznam sedmnácti témat z oborů architektury a urbanismu, vypsaných pro akademický rok 2019/2020, je zveřejněn na stránkách fakulty pro zájemce o studium.

Studenti se během studia zapojí do unikátních výzkumných aktivit, pedagogické činnosti a budou mít možnost publikovat, studovat na zahraničních univerzitách, účastnit se mezinárodních konferencí a odborných stáží. Uchazeč podává přihlášku elektronicky do 31. března 2019. Kompletní přehrad vypsaných témat je zveřejněn na fakultních stránkách.

Více informací poskytne paní Lucie Jandová, DiS na Studijním oddělení FA VUT v Brně.© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: