Organizační struktura

Poradní orgány děkana

Kolegium děkana Ing. arch. MArch Jan Kristek, Ph.D.
Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D.
doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.
MgA. Svatopluk Sládeček
Ing. arch. Radek Toman, Ph.D.
Ing. Petr Sedlák
doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D.
doc. Ing. arch. Karel Havliš
doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.
M.Sc. Martin Kaftan, Ph.D.
doc. Ing. arch. Josef Kiszka
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.
MgA. Jan Šebánek, Ph.D.
doc. Ing. Jan Viktorin, CSc.
Ing. Alena Bednářová
Ing. arch. Nicol Galeová
Diana Hodulíková
Anna Hošťálková
Petr Hasala
Mgr. Dita Havlová
Ing. Rostislav Košťál
doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc.
Ing. Bc. Radmila Presová,Ph.D.
Ing. Helena Šrutková
Romana Tomášková

Rada studijního programu BSP doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. - předseda
doc. Ing. arch. Karel Havliš
Bc. David Helešic
doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.
Ing. arch. Jiří Marek
Ing. Michal Palaščák
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.
MgA. Jan Šebánek, Ph.D.

MSP doc. Ing. arch. Josef Kiszka - předseda
Bc. Linda Boušková
doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc.
prof. Ing. Josef Chybík, CSc.
M.Sc. Martin Kaftan, Ph.D.
Ing. arch. Jan Kratochvíl
Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D.
prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.

Oborová rada doktorského studijního programu interní členové: doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. - předseda
doc. Ing. arch. Dr. Gabriel Kopáčik
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.
doc. Ing. arch. Maxmilián Wittmann, Ph.D.

externí členové: prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. – vedoucí Ústavu ekologické a experimentální architektury na Fakultě architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, Ph.D. – vedoucí Ústavu urbanismu a územního plánování na Fakultě architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě
Rada pro informační systém Ing. Petr Sedlák předseda
Ing. Rostislav Košťál
Ing. Stanislav Mikeš
Ing. arch. Radek Toman, Ph.D.
doc. Ing. Jan Viktorin, CSc.

Knihovní rada MgA. Svatopluk Sládeček - předseda
akad. mal. Milada Gabrielová
Anna Hošťálková
doc. Ing. arch. Karel Havliš
doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.
doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.
prof. Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D.
Ing. arch. Vítězslav Nový
doc. Ing. Monika Petříčková Ph.D.
Ing. arch. Barbora Ponešová Krejčová, Ph.D.
MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D.

Galerijní rada MgA. Jan Šebánek, Ph.D. - kurátor
Ing. arch. Nicol Galeová
akad. mal. Milada Gabrielová
MgA. Karel Bařina, DiS.
Mgr. Rostislav Koryčánek