Publications

2022
MOGGERT, M. Berlín – vliv kulturních rozdílů obyvatel na typické znaky soudobého městského prostoru  In . Ostrava: VŠB-TUO, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2022. (conference paper)

TRUNCOVÁ, E. Vyčleněné prázdno mezi potopou a stropem .: , 2022. ISSN . (review)

ŠMÍDEK, P. Dva příběhy z olmouckých střech. Stavba, ISSN Stavba, 2022, vol.2022, no.2, p.48-49. (journal article - other)

ŠMÍDEK, P. Rozhovor s atakarchitekty. Stavba, ISSN Stavba, 2022, vol.2022, no.2, p.4-7. (journal article - other)

ADAMEC, E. Recenze knihy: The Layman's Guide to Classical Architecture (Laický průvodce klasickou architekturou). Stavba, ISSN Stavba, 2022, vol., no.2/2022, p.1-1. (journal article - other)

ŠMÍDEK, P. Mobilita v architektuře je fascinující. Beton TKS, ISSN Beton TKS, 2022, vol.2022, no.2, p.20-22. (journal article - other)

ŠMÍDEK, P. Betonové domy Roberta Konieczneho. Beton TKS, ISSN Beton TKS, 2022, vol.2022, no.2, p.14-19. (journal article - other)

ŠMÍDEK, P. Česká architektura 2020-2021. Chapter: Česká architektura 2020-2021 Výběr a komentář architektonických událostí v roce 2021.Nábřežní 2, Smíchov, Praha: Prostor - architektura, interiér, design, o.p.s., 2022, p.160-165. ISBN 978-80-87064-32-0. (book chapter)

LÖW, J.; WITTMANN, M.; DOHNAL, T. Rural Landscaping and its Tools.Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2022. ISBN 978-80-7623-085-9. (book)

MOGGERT, M. Berlín – vliv kulturních rozdílů obyvatel na typické znaky soudobého městského prostoru.: , 2022. ISSN . (lecture)

MOGGERT, M. Berlín – vliv kulturních rozdílů obyvatel na typické znaky soudobého městského prostoru.Brno: Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií, 2022, p.21-21. ISSN . (abstract)

KRAUT, J.; KVITA, D. Konference Venkovský cestovní ruch - šance místních komunit.: , 2022. ISSN . (lecture)

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Should We Go Online? Decisions Made In the Midst of Pandemic .: Czech Technical University in Prague, 2022, p.51-57. ISBN 978-80-01-06969-1. ISSN . ()

KINNERT, F. Wholeness, Visual Complexity and Materiality: A comparative analysis using fractal dimension analysis and the mirror-of-the-self test in the case of material imitations.: Jomard Publishing , 2022, p.5-24. ISSN 2522-4875. (journal article in Scopus)

ZÍKA, V. Jihlavské historické domy - představení výsledků projektu.: , 2022. ISSN . ()

GALEOVÁ, N.; MACHOVSKÝ, T. Dům dvou tváří , ERA21#02/2022. ERA 21, ISSN ERA 21, 2022, vol.2022, no.2, p.14-19. (journal article - other)

ZÍKA, V.; PEŠKA, M.; KOLAŘÍK, V.; STAŇEK, P. Stavebně historický průzkum, archeologický výzkum a obnova objektu někdejšího středověkého konventu zrušeného premonstrátského kláštera Louka u Znojma..: , 2022. ISSN . (lecture)

ŠMÍDOVÁ, L.; KAIN, T.; URSCHLER, J.; KANZLER, P. Studio Magic - Public interventions, long term public projects, urban furniture.: , 2022. ISSN . (lecture)

KINNERT, F. Zemřel architekt Christopher Alexander.Brno: Archiweb, 2022. ISSN . (review)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace plastové architektury. Intro, ISSN Intro, 2022, vol.2022, no.17, p.52-53. (journal article - other)

ŠMÍDEK, P. Wolfgang Winter a Berthold Höbelt. Intro, ISSN Intro, 2022, vol.2022, no.17, p.16-21. (journal article - other)

ŠMÍDEK, P. Kočárek plný knížek. Stavba, ISSN Stavba, 2022, vol.29 2022, no.1, p.48-49. (journal article - other)

ŠLAPETA, V. Česká architektura od secese k dnešku.Zlín: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2022, p.38-41. ISSN . (review)

NEUMAYEROVÁ, E. EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ LIMITY UŽITÍ NEPÁLENÉ HLÍNY V ARCHITEKTUŘE. ROLE VZDĚLÁVÁNÍ.Brno: , 2022. ISSN . (dissertation)

MOGGERT, M. a kol. Berlín – vliv kulturních rozdílů obyvatel na typické znaky soudobého městského prostoru.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2022. ISBN 978-80-214-6038-6. (book)

Czech Way to Christian Norberg-Schulz.Bratislava: , 2022, p.238-241. ISSN 0044-8680. (journal article in Web of Science)

SEDLÁK, J.; SVOBODOVÁ, Š. ERA21. ERA 21, ISSN ERA 21, 2022, vol.01/2022, no.127, p.44-46. (journal article - other)

LÖW, J.; WITTMANN, M.; DOHNAL, T. Tvorba rurální krajiny a její nástroje.Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2022. ISBN 978-80-7623-072-9. (book)

HORENSKÝ, D. Emise skleníkových plynů při výrobě vybraných kontaktních tepelně-izolačních materiálů.: , 2022. ISBN 978-80-86433-76-9. ISSN . ()


2021
HORÁČEK, M. Tradice a inovace ve stavební kultuře - raději společně než proti sobě.Bratislava: STUBA, 2021, p.20-26. ISBN 978-80-227-5166-7. ISSN . ()

ŠMÍDEK, P. GutGut. Intro, ISSN Intro, 2021, vol.2021, no.17, p.14-19. (journal article - other)

BOLCEK, R.; LEHNERT, D.; SCHWAB, V.; VEJPUSTEK, Z.; HLAVSA, P. Aditivní výroba ve stavebnictví při využití přírodních materiálů. TZB-info, ISSN TZB-info, 2021, vol.23, no.49, p.1-8. (journal article - other)

ŠLAPETA, V. Návrhy Lubomíra Šlapety na průmyslové město Studeník v Hulíně. Prostor Zlín, ISSN Prostor Zlín, 2021, vol.28, no.4, p.42-48. (journal article - other)

ŠOPÁK, P. Stavby Franze Kachlera na severní Moravě a ve Slezsku. Průzkumy památek. Národní památkový ústav AL AB , ISSN Průzkumy památek. Národní památkový ústav AL AB , 2021, vol.28, no.1, p.123-130. (journal article - other)

ŠOPÁK, P. Železobetonové mosty v Bruntále a v Nových Heřminovech. Sborník bruntálského muzea, ISSN Sborník bruntálského muzea, 2021, vol.1, no.1, p.97-101. (journal article - other)

STOKLÁSEK, R. The Architecture of the City: Aldo Rossi`s notion of permanence in a Czech context using the example of the Letná development in Prague  In 10th ACAU 2021: Proceedings of 10th International PhD Students Conference. Brno: Brno University of Technology, 2021, p.56-62. ISBN 978-80-214-6003-4. (conference paper)

ŠMÍDEK, P. Duše projektů Petra Jandy. Stavba, ISSN Stavba, 2021, vol.2021, no.4, p.30-31. (journal article - other)

KALOUDA, P. Town house and the city: search for a beauty - eyes up!  In 10th ACAU 2021: Proceedings of 10th International PhD Students Conference. Brno: Brno University of Technology, 2021, p.95-110. ISBN 978-80-214-6003-4. (conference paper)

RAGULOVÁ, Z. The Jewish architect Zoltán Egri and his work.Brno: Brno University of Technology, Faculty of Architecture, 2021, p.79-86. ISBN 978-80-214-6003-4. ISSN . ()

ŠANA, V. An active approach as part of the creation of urban and landscape space  In 10th ACAU 2021: Proceedings of 10th International PhD Students Conference. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2021, p.49-55. ISBN 978-80-214-6003-4. (conference paper)

HANUŠ, O. Czechoslovakia at the 5th Milan Triennial in 1933  In 10th ACAU 2021: Proceedings of 10th International PhD Students Conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021, p.87-94. ISBN 978-80-214-6003-4. (conference paper)

PALENČAR, O. Verification of the Possibility of Using Geographical Information Systems to Identify New Educational Trails in the Czech border -Jeseniky Region  In 10th ACAU 2021: Proceedings of 10th International PhD Students Conference. Brno: Brno University of Technology, 2021, p.40-45. ISBN 978-80-214-6003-4. (conference paper)

NEUMAYEROVÁ, E.; BAŽÍK, L. Earthen space - Workshop at the faculty of architecture, Brno University of Technology  In 10th ACAU 2021: Proceedings of 10th International PhD Students Conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021, p.---. ISBN 978-80-214-6003-4. (conference paper)

PETR, L. New Ruralism as an Inspiration for Czech Rural Planning  In 10th ACAU 2021: Proceedings of 10th International PhD Students Conference. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2021, p.63-66. ISBN 978-80-214-6003-4. (conference paper)

ADAMEC, E. Traditionalism in Architectural Education  In 10th ACAU 2021: Proceedings of 10th International PhD Students Conference. Brno: Fakulta Architektury VUT v Brně, 2021, p.67-71. ISBN 978-80-214-6003-4. (conference paper)

BUREŠOVÁ, K.; ŠMÍDEK, P. Obytný soubor na místě bývalé těstovinové továrny Zaggia.Brno: Archiweb, 2021. ISSN . (review)

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. 10th ACAU 2021: Proceedings of 10th International PhD Students Conference.Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2021. ISBN 978-80-214-6003-4. (conference proceedings)

PALENČAR, O. Verification of the Possibility of Using Geographical Information Systems to Identify New Educational Trails in the Czech border -Jeseniky Region.: , 2021. ISSN . (lecture)

KINNERT, F. Wholeness as a Basic Assumption for Understanding of Meaning Provided by Architectural Language.: , 2021. ISSN . ()

SMRŽOVÁ, K. 1:1 From the idea to the reality and back.: , 2021, p.1-7. ISSN . ()

ŠLAPETA, V. Architektura 20.století – Česká republika, České vysoké učení technické v Praze – dějiny, Vysoké školství – architektonické vzdělávání.Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2021. ISBN 978-80-01-06880-9. (book)

KAFTAN, M. Form finding for the polar station CZ*ECO Nelson.: , 2021, p.58-67. ISBN ISBN9783982075877. ISSN . ()

ŠOPÁK, P. Kostel svatého Jana Křtitele ve Skřipově (okres Opava) a sakrální architektura českého Slezska a Moravy v první polovině 19. století. Časopis Slezského zemského muzea. Série B, vědy historické. Slezské zemské muzeum AB AC , ISSN Časopis Slezského zemského muzea. Série B, vědy historické. Slezské zemské muzeum AB AC , 2021, vol.69, no.3, p.207-216. (journal article - other)

Josef Chybík Sportovní hala v Modřicích s ETICS a designovou omítkou. TZB Haus Technik, ISSN TZB Haus Technik, 2021, vol.15, no.4, p.16-17. (journal article - other)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční příklady skleněné architektury. Intro, ISSN Intro, 2021, vol.3/2021, no.16, p.70-71. (journal article - other)

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Transformace evropských výstavních a veletržních areálů.Brno: VUT Brno, 2021. ISSN . (dissertation)

TRUNCOVÁ, E. (Téměř) dokonalé doplnění sféry.: , 2021. ISSN . (review)

RAGULOVÁ, Z. Den architektury Brno - Po stopách židovských architektů.: , 2021. ISSN . (lecture)

VEJPUSTEK, Z.; NEUMAYEROVÁ, E. Hliněné stavby - výzkum a výuka na FA VUT v Brně.Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave - SPEKTRUM STU, 2021, p.21-21. ISBN 978-80-227-5140-7. ISSN . (abstract)

MOGGERT, M. Vliv kulturních rozdílů obyvatel na typické znaky soudobého městského prostoru na příkladu města Berlína.: , 2021. ISSN . ()

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Experimentální výstavní architektura na brněnském výstavišti  In 13th Architecture in Perspective. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021, p.50-54. ISBN 978-80-248-4552-4. (conference paper)

LOUTOCKÁ, V. Zapomenutý Adolf Liebscher a Podkarpatská Rus  In Architektura v perspektivě. Ostrava: VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2021, p.199-205. ISBN 978-80-248-4552-4. (conference paper)

ADAMEC, E. Ideální architektura pro Střední Evropu: Archivní studie Německých domů v Českých zemích jako referenční zdroj pro současný tradicionalismus  In 13th Architecture in Perspective. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2021, p.55-78. ISBN 978-80-248-4552-4. (conference paper)

HORÁČEK, M. Tradice a inovace ve stavební kultuře - raději společně než proti sobě.Bratislava: STUBA, 2021. ISSN . (lecture)

LEITMANNOVÁ, A. Adaptive Reuse - Adaptácia budov na funkciu kreatívneho alebo kultúrneho centra.Praha: vlastný náklad, 2021, p.1-68. ISSN . (report)

KAFTAN, M., Brahmi J. Form finding of polar station Cz*Eco Nelson.Rome, Italy: S.Arch., 2021, p.6-6. ISBN ISBN9783982075860. ISSN . ()

ŠMÍDEK, P.; VÍTEK, J. Lazy House. Stavba, ISSN Stavba, 2021, vol.2021, no.3, p.76-77. (journal article - other)

JOJA, M. Temporary use of abandoned buildings. ALFA (Architecture Papers of the Faculty of Architecture and Design STU), ISSN ALFA (Architecture Papers of the Faculty of Architecture and Design STU), 2021, vol.2021, no.3, p.42-46. (journal article - other)

ŠLAPETA, V. Dům na kolečkách. Cestou k Johnu Hejdukovi. Chapter: S velkým mužem u malého stolečku.Praha: Fakulta architektury ČVUT v Praze, 2021, p.121-125. ISBN 978-80-01-06859-5. (book chapter)

ŠŤASTA, J. Opravy poutního místa Lutršték.Brno: , 2021. ISSN . (interview)

VEJPUSTEK, Z. Rekonstrukce dřevěné lávky na Prudké.Praha: PRO VOBIS, s.r.o., 2021, p.142-147. ISSN . (miscellaneous)

CHYBÍK, J. Inženýrská komora 2021. Chapter: Mladý ateliér letí do světa.Praha: Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků, 2021, p.60-67. ISBN 978-80-88265-30-6. (book chapter)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace kovové architektury. Intro, ISSN Intro, 2021, vol.2021, no.15, p.56-57. (journal article - other)

ŠMÍDEK, P.; VÍTEK, J. Eric Owen Moss - Vizionář z Culver City. Intro, ISSN Intro, 2021, vol.2021, no.15, p.6-11. (journal article - other)

ŠŤASTA, J., Petronilla Čemus, Richard Čemus Kardinál Tomáš Špidlík SJ – „Z celého srdce“.Brno: Nakladatelství Arx, 2021. ISBN 9788090791619. (book)

ŠMÍDEK, P. A Brunni uj hullám: Zvonařka központi buszpályaudvar. Metszet, ISSN Metszet, 2021, vol.2021, no.4, p.48-53. (journal article - other)

ŠŤASTA, J. Architektonická studie kaple sv. Jana Nepomuka Neumanna.: , 2021. ISSN . (study)

KUDA, D.; PETŘÍČKOVÁ, M. Modular Timber Gridshells.Kaunas, Lithuania: Kaunas University of Technology, 2021, p.72-79. ISSN 2029-9990. (journal article in Scopus)

URBÁŠKOVÁ, H.; KUZNETCOVA, A. Cestovní ruch jako jeden z nástrojů udržitelného rozvoje venkova. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, ISSN Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2021, vol., no.2/2021, p.17-25. (journal article - other)

CHYBÍK, J.; HORENSKÝ, D. Přírodní materiály – příspěvek ke zmírnění globální klimatické změny. TZB Haus Technik, ISSN TZB Haus Technik, 2021, vol.XV., no.2/2021, p.56-58. (journal article - other)

HORÁČEK, M. Zemřel americký architekt Thomas Gordon Smith, čelný představitel postmodernismu a tradicionalismu.Brno: Archiweb, 2021, p.1-2. ISSN . (review)

ŠMÍDEK, P.; KRATOCHVÍL, J. Cesty za Bauhausem 2019.Brno: FA VUT Brno, 2021. ISBN 978-80-214-5967-0. (book)

ŠMÍDEK, P. Ukotvení.Praha-Radotín: Beton TKS, s.r.o., 2021, p.24-26. ISSN . (interview)

ŠMÍDEK, P. Betonové stavby Stevena Holla. Beton TKS, ISSN Beton TKS, 2021, vol.2021, no.2, p.18-23. (journal article - other)

ŠMÍDEK, P. Pentagon s trnovou korunou. Stavba, ISSN Stavba, 2021, vol.2021, no.2, p.54-56. (journal article - other)

Radek Bryol, Jan Kraut Kolibiska - drobné prvky exteriérového prostředí.Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm: , 2021, p.1-53. ISSN . ()

MÜLLER, J.; VEJPUSTEK, Z. Schopnost nepálené hlíny regulovat vlhkost v interiéru.Cejl 892/30, 602 00, Brno: Sdružení hliněného stavitelství, 2021, p.53-60. ISBN 978-80-904593-8-0. ISSN . ()

ŠLAPETA, V. In margine přátelství a dialogu Ivana Theimera a Lubomíra Šlapety. Krok - Knihovní Revue Olomouckého kraje, ISSN Krok - Knihovní Revue Olomouckého kraje, 2021, vol.2021, no.2, p.83-86. (journal article - other)

ŠMÍDEK, P. 1920-2020 Praha-Tokio Vlivy, paralely, tušení společného. Chapter: Vlivy japonské architektury v Liberci.Praha: Galerie Jaroslava Fragnera, 2021, p.290-296. ISBN 978-80-88161-14-1. (book chapter)

ŠMÍDEK, P. 1920-2020 Praha-Tokio Vlivy, paralely, tušení společného. Chapter: S městem v genech. Z Tokia do Liberce a zase zpět.Praha: Galerie Jaroslava Fragnera, 2021, p.272-279. ISBN 978-80-88161-14-1. (book chapter)

ŠMÍDEK, P. 1920-2020 Praha-Tokio - vlivy, paralely, tušení společného. Chapter: Raketou do Japonska.Praha: Galerie Jaroslava Fragnera, 2021, p.264-271. ISBN 978-80-88161-14-1. (book chapter)

DOHNAL, T., Ivan Vorel, Jiří Kupka, Martin Culek, Jiří Löw, Roman Bukáček, Vladimír Dujka, Simona Vondráčková, Zuzana Boušková Krajinný ráz: analytické a plánovací přístupy a metody. Chapter: Krajinný ráz: analytické a plánovací přístupy a metody.Praha: České vysoké účení technické v Praze, 2021, p.174-182. ISBN 978-80-01-06838-0. (book chapter)

BAŽÍK, L. Podstata hliněné architektury v podmínkách Česka.Brno: , 2021. ISSN . (dissertation)

Studenti architektury navrhují knihovny pro 21. století. Čtenář, ISSN Čtenář, 2021, vol.73, no.4, p.156-157. (journal article - other)

NEUMAYEROVÁ, E. Problematika odborného vzdělávání v hliněném stavitelství – Příklad použití hliněných omítek v interiéru v rámci studentského workshopu.: Sdružení hliněného stavitelství, z.s., 2021. ISBN 978-80-904593-7-3. ISSN . ()

CHYBÍK, J.; HORENSKÝ, D. Užitné vlastnosti stavebních materiálů a jejich vliv na tvorbu životního prostředí.Brno: Sdružení hliněného stavitelství z.s., 2021. ISBN 978-80-904593-7-3. ISSN . ()

ŠMÍDEK, P. Bydlení na greenu.Praha: Business Media One, 2021, p.46-46. ISSN 1210-9568. (miscellaneous)

ŠMÍDEK, P. Dva hotely. Stavba, ISSN Stavba, 2021, vol.2021, no.1, p.52-54. (journal article - other)

GALEOVÁ, N.; PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J. Initiations: practices of teaching 1st year design in architecture.Cyprus: University of Cyprus, Nicosia, 2021, p.323-334. ISBN 978-9925-553-29-7. ISSN . ()

KOPÁČIK, G.; VAISHAR, A.; ŠIMARA, E. The dynamics of population distributions in cities based on daily mobile phone operations: A case study of some Moravian cities.BRNO: ACAD SCI CZECH REPUBLIC, INST GEONICS, 2021, p.71-86. ISSN 1210-8812. (journal article in Web of Science)

KOPÁČIK, G.; WITTMANN, M.; VAISHAR, A.; MATYÁŠOVÁ, J. Satisfaction of Inhabitants in Different Urban Structures. Case Studies in Brno, Ostrava and Zlin.. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, ISSN Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2021, vol., no.1, p.63-81. (journal article - other)

ŠMÍDEK, P.; KRIPNEROVÁ, K. Max Dudler - jsem evropský architekt. Intro, ISSN Intro, 2021, vol.2021/1, no.14, p.14-18. (journal article - other)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace kamenné architektury. Intro, ISSN Intro, 2021, vol.01/2021, no.14, p.48-49. (journal article - other)

ŠLAPETA, V.; STRUHAŘÍK, D. Stegreif Brno - Brunn winter semester 2020.Brno: VUTIUM, 2021. ISBN 978-80-214-5925-0. (book)

Návrh experimentálního objektu z betonu s recyklovaným kamenivem. , ISSN , 2021, vol., no.. (journal article - other)

ŠLAPETA, V. In margine Gahurovy „kresby“ o Josipu Plečnikovi. Prostor Zlín, ISSN Prostor Zlín, 2021, vol.2021, no.1, p.45-47. (journal article - other)

KAFTAN, M.; BRAHMI, J.; BUZOVÁ, M.; SCHWAB, V.; ONDRUCH, M. Kolébka talentů z Moravy. Představujeme naděje architektury, které studují na VUT v Brně.: CZECHDESIGN, 2021, p.1-3. ISSN . (multimedia)

KUDA, D. Modulární dřevěné konstrukce typu gridshell pro velkorozponové stavby.: , 2021. ISSN . (abstract)

HORÁČEK, M. Držitelem Driehausovy ceny 2021 je Sebastian Treese.Brno: Archiweb, 2021, p.1-2. ISSN . (review)

KAFTAN, M.; KADRNOŽKOVÁ, T. Polární stanice CZ*ECO Nelson dostala podobu od studentů architektury.: , 2021, p.1-2. ISSN . (multimedia)

KAFTAN, M.; KADRNOŽKOVÁ, T. Architekti z brněnského VUT navrhli novou podobu polární stanice. Odolá větru, chladu i UV záření..: , 2021. ISSN . (multimedia)

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Historie a principy památkové ochrany výstavního areálu na příkladu brněnského výstaviště. Zprávy památkové péče, ISSN Zprávy památkové péče, 2021, vol., no.02/2020, p.166-173. (journal article - other)


2020
KOPÁČIK, G.; VAISHAR, A. Residential function dynamics in the urban territory: the case of selected Moravian cities  In 12. Architektura v perspektivě 2020 / 12th Architecture in Perspective 2020. Ostrava: Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2020, p.152-157. ISBN 978-80-248-4450-3. (conference paper)

ZÍKA, V. Jihlavské historické domy a problematika jejich obnovy.: , 2020. ISSN . ()

KAFTAN, M.; KAPLER, P.; GERYCH, J. Podcast: Základní stavební materiál nové antarktické stanice je překližka, říkaji Martin Kaftan a Pavel Kapler.: , 2020. ISSN . (interview)

LOUTOCKÁ, V. BUDOUCNOST VENKOVA. Chapter: Vývoj ochrany lidové architektury.Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.,, 2020, p.14-25. ISBN 978-80-7623-049-1. (book chapter)

KUZNETCOVA, A. Budoucnost venkova. Chapter: Analýza problémů navrhování staveb pro agroturistiku.Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2020, p.73-85. ISBN 978-80-7623-049-1. (book chapter)

URBÁŠKOVÁ, H. Budoucnost venkova. Chapter: Budoucnost venkova.Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2020, p.144-152. ISBN 978-80-7623-049-1. (book chapter)

URBÁŠKOVÁ, H. Budoucnost venkova. Chapter: Proměny venkova.Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2020, p.7-13. ISBN 978-80-7623-049-1. (book chapter)

URBÁŠKOVÁ, H. Architektura staveb pro agroturistiku  In 12th Architecture in Perspective 2020. Ostrava: VŠB-TU OSTRAVA, 2020, p.306-309. ISBN 978-80-248-4450-3. (conference paper)

OBRŠÁLOVÁ, L. Budoucnost venkova. Chapter: Digitální regionalismus jako příležitost pro venkov.Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2020, p.137-143. ISBN 978-80-7623-049-1. (book chapter)

OBRŠÁLOVÁ, L.; URBÁŠKOVÁ, H. Budoucnost venkova.Brno : Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2020. ISBN 978-80-7623-049-1. (book)

ŠLAPETA, V. František Lydie Gahura and the Tomáš Baťa Memorial. Piranesi , ISSN Piranesi , 2020, vol.2020, no.42-43, p.27-41. (journal article - other)

ŠLAPETA, V. The Baťa Phenomenon. Piranesi , ISSN Piranesi , 2020, vol.2020, no.42-43, p.6-27. (journal article - other)

ZEMÁNKOVÁ, H. Une vie d´architecture.Brno: FA VUT v Brně, 2020. ISBN 978-80-214-5918-2. (book)

ZEMÁNKOVÁ, H.; HANDL, D.; HUDÍNKOVÁ, V.; KOTEK, P. Conversion of the factory in Brněnec to polyfunctional area.Brno: FA VUT v Brně, 2020. ISBN 978-80-214-5919-9. (book)

URBÁŠKOVÁ, H.; OBRŠÁLOVÁ, L.; DÝR, P. BUDOUCNOST VENKOVA.Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2020, p.1-163. ISBN 978-80-7623-049-1. ISSN . ()

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace administrativních staveb. Intro, ISSN Intro, 2020, vol.4/2020, no.16, p.56-57. (journal article - other)

ŠMÍDEK, P. Inženýrské stavby v tvorbě architekta Souto de Moury. Beton TKS, ISSN Beton TKS, 2020, vol.120, no.6/2020, p.32-37. (journal article - other)

ZÍKA, V. Časopis Stavba 4/2020 - Dialog mezi starým a novým. Stavba, ISSN Stavba, 2020, vol.27, no.4, p.45-46. (journal article - other)

ŠMÍDEK, P. Obecní stavění.Nádražní 32, Praha 5, Česká republika: Business Media ONE, s.r.o., 2020, p.37-37. ISSN 1210-9568. (miscellaneous)

ŠMÍDEK, P. Cihelný ellement. Intro, ISSN Intro, 2020, vol.2020/03, no.15, p.92-95. (journal article - other)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace cihelné architektury. Intro, ISSN Intro, 2020, vol.2020/03, no.15, p.42-43. (journal article - other)

ŠLAPETA, V., FRANTA, P. Londýnská ulice. Příběhy domů a lidí.Praha: Městská část Praha 2, 2020. ISBN 978-80-270-8638-2. (book)

KRATOCHVÍL, J. Firmitas, utilitas, venustas, parsimonia, oecologia.... ARCH, ISSN ARCH, 2020, vol.2020, no.11, p.22-24. (journal article - other)

ŠIMARA, E.; KILNAROVÁ, P.; PALACKÝ, J.; VAŠUT, R. Using Wi-Fi Signals from Mobile Devices to Determine Characteristics of Pedestrian Behavior in Public Spaces.USA: SAGE Publications Ltd, 2020, p.187-197. ISSN 0361-1981. (journal article in Web of Science)

HELEŠIC, D. Vznik a vývoj komory architektů a současný potenciál pro generaci nastupujících architektů  In 9th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020, p.76-80. ISBN 978-80-214-5903-8. (conference paper)

HANŽL, J. Aplikace participačních metod v městském plánování  In 9th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020, p.6-13. ISBN 978-80-214-5903-8. (conference paper)

JOJA, M. Temporary Use od Unused Objects - Electronic Database of Projects  In 9th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2020. Brno: VUT v Brně, 2020, p.50-57. ISBN 978-80-214-5903-8. (conference paper)

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Využití současných informačních technologií při prezentaci architektonické památky  In 9th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2020. Brno: VUT Brno, Fakulta architektury, 2020, p.64-75. ISBN 978-80-214-5903-8. (conference paper)

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. 9th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2020: Contemporary Research Despite the Crisis.Brno, Czech Republic: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2020. ISBN 978-80-214-5903-8. (conference proceedings)

WITTMANN, M. Different Quality of Life of the Local Residents in Different Urban Structures? Case Study in Brno, Czech Republic. .Wien: TU Wien, Faculty of Architecture and Planning, Institute of Spatial Planning, 2020. ISSN . (lecture)

ŠTĚPÁNKOVÁ, L.; WITTMANN, M. Soubor památek brněnského výstaviště jako historická hodnota i výzva do budoucna.  In 12th Architecture in Perspective 2020. . Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava , 2020, p.285-290. ISBN 978-80-248-4450-3. (conference paper)

ZÍKA, V. Historic houses of Jihlava and their renewal.: , 2020. ISSN . ()

PALACKÝ, J. Prolínání světla a prostoru vyjádřené tvorbou a výroky realizujících architektů a umělců  In 12th Architecture in perspective 2020. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2020, p.52-56. ISBN 978-80-248-4450-3. (conference paper)

OSIKOVÁ, B. Význam a vývoj pologuľovitej strechy (kupoly)  In ARCHITECTURE IN PRESPECTIVE 12. OSTRAVA: , 2020, p.62-64. ISBN 978-80-248-4450-3. (conference paper)

ŠOPÁK, P. Svinov- architektonicko-urbanistický vývoj v letech 1850-1950.Ostrava: Archiv města Ostravy, 2020, p.111-135. ISBN 978-80-907387-8-2. ISSN 0232-0967. ()

ŠLAPETA, V. Moravské divadlo Olomouc 1920-2020. Chapter: Architekt hodolanského divadla Lubomír Šlapeta.Olomouc: Moravské divadlo Olomouc , 2020, p.151-253. ISBN 978-80-270-8745-7. (book chapter)

ŠOPÁK, P. Between East and West: Karel Chytil as Museologist, Educator, and Art Historian.BRATISLAVA: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2020, p.129-138. ISSN 1339-2204. (journal article in Web of Science)

ŠLAPETA, V. 100. Chapter: Osobní ohlédnutí za sto lety české školy architektury v Brně.Brno: Fakulta architektury VUT Brno, 2020, p.2-13. ISBN 978-80-214-5664-8. (book chapter)

Josef Chybík, Pavol Pokorný, Igor Krpelán, Woven, Štefan Polakovič, Kamil Mrva, Jana Tichá, Jan Stempel, Pavol Paňák Podoby udržatelnosti. Chapter: Dobře sloužit.Bratislava: Fakulta stavební STU Bratislava, 2020, p.10-15. ISBN 978-80-7623-027-9. (book chapter)

KUDA, D. Modular Timber Gridshells.: , 2020. ISSN . ()

HORÁČEK, M. Christopher Alexander a hledání podstaty řádu světa, ve kterém žijeme.Brno: Kontexty 2020/4, 2020, p.41-49. ISSN . (review)

ZÍKA, V.; HAVLIŠ, K. COL - Conference #4 Restaurování a řemesla.: , 2020. ISSN . (presentation)

KINNERT, F. Přímluva za živou architekturu přístup Christophera Alexandera.Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) ve spolupráci s Books & Pipes, 2020, p.50-59. ISSN . (editorial)

ŠOPÁK, P. Klasicismus zámku v Rosicích a inženýr Jan Tebich. Průzkumy památek. Národní památkový ústav AL AB , ISSN Průzkumy památek. Národní památkový ústav AL AB , 2020, vol.27, no.1, p.73-78. (journal article - other)

ŠLAPETA, V. Nicht nur Bauhaus m Netzwerke der Moderne in Mitteleuropa. Chapter: Architektur an der Akademie für Kunst und Kunstgewerbe in Breslau – Lehrer und Schüler.Oldenbourg: De Gruyter Verlag Oldenbourg , 2020, p.96-119. ISBN 978-3-11-065876-7. (book chapter)

CHYBÍK, J. Dřevostavby PROFI speciál. Chapter: Dřevo ve vinohradnických domech.Paha : PRO VOBIS Praha, 2020, p.56-59. ISBN 978-80-88311-07-2. (book chapter)

HORÁČEK, M.; HRUBÝ, J.; BOHÁČ, I.; HRABEC, J.; ADAMEC, E.; MAŠKOVÁ, K. Brno - Nanning: Cooperation between the College of Architectural Arts of Guangxi Arts University in Nanning and the Faculty of Architecture of Brno University of Technology in 2018 and 2019.Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2020. ISBN 978-80-214-5841-3. (book)

ŠMÍDEK, P.; KRIPNEROVÁ, K. Miller & Maranta. Intro, ISSN Intro, 2020, vol.2020, no.12, p.18-23. (journal article - other)

ŠMÍDEK, P. Sochy betonových domů. Intro, ISSN Intro, 2020, vol.2020, no.12, p.110-116. (journal article - other)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace betonové architektury. Intro, ISSN Intro, 2020, vol.2020, no.12, p.50-51. (journal article - other)

NEKOLNÁ, A. Urbanisticko – architektonická studie areálu pro šetrný turismus Strachotín - WINERY + WELLNESS HOTEL.Brno: FA. VUT v Brně, 2020, p.1-60. ISSN . (miscellaneous)

KRISTIÁNOVÁ, K.; JASZCZAK, A.; ILLÉŠ, J. Location Patterns of Small Sacral Architecture in Rural Landscapes – Case Studies from Eastern Slovakia  In 5TH WORLD MULTIDISCIPLINARY CIVIL ENGINEERING-ARCHITECTURE-URBAN PLANNING SYMPOSIUM (WMCAUS). Prague, CZECH REPUBLIC: IOP Publishing, 2020, p.1-6. (conference paper)

CHYBÍK, J. Úspora energie a vnitřní prostředí. TZB Haus Technik, ISSN TZB Haus Technik, 2020, vol.14, no.2, p.29-31. (journal article - other)

ZÍKA, V. Projekt COL - přednáška na půdě Národního památkového ústavu, Brno.: , 2020. ISSN . (lecture)

ŠMÍDEK, P.; SEDLÁK, J. Rozhovor s Jaroslavem Sedlákem. Stavba, ISSN Stavba, 2020, vol.2020, no.2, p.36-37. (journal article - other)

ŠMÍDEK, P. Barevné školní kostky. Stavba, ISSN Stavba, 2020, vol.2020, no.2, p.32-33. (journal article - other)

ŠMÍDEK, P.; KRATOCHVÍL, J. Cesta za Korbíkem 2018.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2020. ISBN 978 80 214 5875 8. (book)

KUDA, D.; PETŘÍČKOVÁ, M. Modular Timber Structures  In 5th International Conference on New Advances in Civil Engineering (ICNACE 2019) 8-10 November 2019, Kyrenia, Cyprus. : IOP Publishing, 2020, p.1-7. (conference paper)

KRATOCHVÍL, J. Nad Obzorem svítá. ARCH, ISSN ARCH, 2020, vol.2020, no.5, p.44-46. (journal article - other)

KRATOCHVÍL, J. Rodinný dům u lesa. ARCHITECT+, ISSN ARCHITECT+, 2020, vol., no.21, p.67-69. (journal article - other)

KUDA, D. Dřevěné progresivní konstrukce v architektuře.: , 2020. ISSN . ()

STRUHAŘÍK, D.; OBRŠÁL, N. Restoration of the Všechovice calvary.Brno: VUTIUM, 2020. ISBN 978-80-214-5837-6. (book)

CHYBÍK, J., RUJBR, O. Kolik je hodin?.Brno: Nakladatelství VUTIUM VUT v Brně, 2020. ISBN 978-80-214-5767-6. (book)

ŠMÍDEK, P. Chata na konci údolí. Stavba, ISSN Stavba, 2020, vol.2020, no.1, p.70-73. (journal article - other)

ŠMÍDEK, P. Rozhovor s Tomášem Kozelským. Stavba, ISSN Stavba, 2020, vol.2020, no.1, p.48-49. (journal article - other)

HRUBÝ, J.; HORÁČEK, M.; BOHÁČ, I.; ŠLAPETA, V. Mezi dokumentem a uměleckým dílem: Jedinečná tradice zobrazování na Fakultě architektury VUT v Brně.Brno: VUT v Brně, 2020. ISBN 978-80-214-5840-6. (book)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace dřevěné architektury. Intro, ISSN Intro, 2020, vol.2020, no.11, p.58-59. (journal article - other)

ŠMÍDEK, P.; VERNER, M. Rozhovor s Pavlem Rydlem a Pavlem Valentou. Intro, ISSN Intro, 2020, vol.2020, no.11, p.24-29. (journal article - other)

HORÁČEK, M. Držitelem Driehausovy ceny 2020 je Ong-ard Satrabhandhu.Brno: Archiweb, 2020, p.1-2. ISSN . (review)

ŽABIČKOVÁ, I., TINTNER, J., ROTH, K., OTTNER, F., SYROVÁ-ANÝŽOVÁ, Z., WRIESSNIG, K., MEINGAST, R., FEIGLSTORFER, h. Straw in Clay Bricks and Plasters - Can we use its Molecular Decay for Dating Purposes? .Basel, Switzerland: MDPI, 2020, p.1-9. ISSN 1420-3049. (journal article in Web of Science)

KUDA, D. Modular timber gridshell structure system.: , 2020. ISSN . (abstract)

FORETNÍK, J.; PONEŠOVÁ, B.; SVOBODA, F. Sites without Awareness. Acta Geoturistica, ISSN Acta Geoturistica, 2020, vol.10, no.2, p.47-56. (journal article - other)

BOHÁČ, I.; DRÁPAL, J.; HRABEC, J.; ZEMÁNKOVÁ, H.; ADAMEC, E.; MOGGERT, M.; RYŠKOVÁ, M. Památková péče na Fakultě architektury VUT v Brně.Brno: VUT v Brně, 2020. ISBN 978-80-214-5850-5. (book)

CHYBÍK, J. Plastická omítka na ETICS. Stavebnictví, ISSN Stavebnictví, 2020, vol.14, no.01-02, p.22-25. (journal article - other)

CHYBÍK, J. Energetická úspornost a stav vnitřního prostředí  In Vykurovanie 2020. Podbanské: , 2020, p.37-40. ISBN 978-80-89878-57-4. (conference paper)

SMRŽOVÁ, K. Výuka architekturou.Brno: Archiweb, 2020. ISSN . (report)

KRISTEK, J. Brněnský architektonický manuál. Průvodce architekturou 1946-1989. Chapter: Sídliště Úvoz, 1958-1962.Brno: Dům umění města Brna, 2020, p.119-119. ISBN 978-80-7009-196-8. (book chapter)

HÝLOVÁ, A. MUNNIS 2020 V PLNÉM PROUDU / DRUHÁ ŠANCE PRO BROWNFIELDY.Brno: Ústav územního rozvoje, 2020, p.30-31. ISSN . (editorial)

ZÍKA, V. Jihlavské historické domy a problematika jejich obnovy.: , 2020. ISSN . (lecture)

ŠOPÁK, P. Šestkrát o Adolfu Loosovi .Bratislava: Historický ústav Slovenská akadémia vied, 2020, p.238-240. ISSN 0044-8680. (journal article in Web of Science)


2019
KOPÁČIK, G.; WITTMANN, M.; KILNAROVÁ, P.; KUČERA, P.; FRANTIŠÁK, L.; HAVLIŠ, K.; ŠIMARA, E.; HÝLOVÁ, A.; MATYÁŠOVÁ, J.; LEITMANNOVÁ, A.; VAISHAR, A.; JENČKOVÁ, B.; HOFMAN, P.; OBRŠÁL, N. Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území, Případové studie Brno–Ostrava–Zlín.Brno: Akademické nakladatelství CERM©, s.r.o., 2019. ISBN 978-80-7623-007-1. (book)

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Zahradní výstavy a výstavy bydlení v současném Německu. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, ISSN Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2019, vol., no.2019/04, p.40-49. (journal article - other)

STRUHAŘÍK, D. Architecturae et Artibus. Architecturae et Artibus, ISSN Architecturae et Artibus, 2019, vol.2019, no.3, p.54-60. (journal article - other)

ŠLAPETA, V. Leningrad, 1925. Erich Mendelsohn : Kraftwerk der Fabrik "Krasnoe Znamja". Stadt Bauwelt, ISSN Stadt Bauwelt, 2019, vol.2019, no.26, p.60-61. (journal article - other)

HRUBÝ, J. a kol. 100 let brněnské školy architektury.Brno: VUTIUM, 2019. ISBN 978-80-214-5768-3. (book)

PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J.; GALEOVÁ, N.; SMRŽOVÁ, K.; DRÁPAL, J.; SLÁDEČEK, S.; VEJPUSTEK, Z.; HAJŠMANOVÁ, A.; JAVŮRKOVÁ, T.; ŠPERLOVÁ, Z.; HERTELOVÁ, V.; HRONČEKOVÁ, B.; IVKOVIČOVÁ, N. Elementární architektura.Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2019. ISBN 978-80-214-5826-0. (book)

OBRTLÍK, J. Mies van der Rohe 1886-1969. Půlstoletí od úmrtí jedné z otcovských figur modernismu.. Kontexty , ISSN Kontexty , 2019, vol.XI., no.6, p.21-27. (journal article - other)

ŠMÍDEK, P. Nové domy pro Bauhaus. Beton TKS, ISSN Beton TKS, 2019, vol.19, no.6, p.12-17. (journal article - other)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace rodinných domů. Intro, ISSN Intro, 2019, vol.2019, no.speciální, p.70-71. (journal article - other)

NEUMAYEROVÁ, E. Building with earth in the Czech Republic, Survey on the level of awareness of professional and lay public on earth and other natural building materials  In Architecture and sustainable development 18. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2019, p.98-110. ISBN 978-80-01-06648-5. (conference paper)

CHYBÍK, J. Od brownfieldu k ekologické a energetické efektivnosti. Energeticky soběstačné budovy, ISSN Energeticky soběstačné budovy, 2019, vol.7, no.4, p.18-23. (journal article - other)

HORÁČEK, M. Göbekli Tepe (Turecko).Praha: ČVUT, 2019, p.1-2. ISSN . (lecture)

ŠLAPETA, V. Rozloučení s Růženou Žertovou.Praha: ČKA, 2019, p.12-13. ISSN 1804-2066. (miscellaneous)

VRABELOVÁ, R.; ŠLAPETA, V. Brno moderní II. Velký průvodce po architektuře 1949-2000.Praha: Nakladatelství Paseka, 2019. ISBN 978-80-7432-920-3. (book)

ZÍKA, V. typologie jihlavských historických domů z pohledu architektury.: , 2019. ISSN . (lecture)

MATYÁŠOVÁ, J. Urbanistická struktura jako determinant spokojenosti obyvatel.Fakulta sociálních studií Brno, MUNI: , 2019. ISSN . (presentation)

ZÍKA, V. Aktivity a průběžné výsledky projektu COL - Centrum obnovy společného kulturního dědictví.: , 2019. ISSN . (lecture)

MATYÁŠOVÁ, J.; BOUŠKOVÁ, L. Obytné soubory a spokojenost obyvatel.Brno: , 2019. ISBN 978-80-214-5800-0. (book)

ADAMEC, E. The Inheritance and Innovation of Sustainable Development of the Traditional Architecture and Sculpture in Today's Globalization.Guangxi Arts University: Emil Adamec - ADAMEC studio Ltd., 2019, p.1-17. ISSN . (presentation)

HORÁČEK, M. City Planning According to Artistic (and Preservationists’) Principles.Nanning: Guangxi Arts University, 2019, p.1-7. ISSN . (lecture)

ŠMÍDEK, P. Domy pro zručné nohy. Stavba, ISSN Stavba, 2019, vol.2019, no.4, p.61-67. (journal article - other)

VAŠUT, R.; ŠIMARA, E.; KILNAROVÁ, P. Změny v rychlosti pohybu chodců městským prostorem v závislosti na charakteru veřejného prostranství.Brno: , 2019. ISSN . ()

BOUŠKOVÁ, L. Legislativa a veřejné prostranství  In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, p.63-68. ISBN 978-80-214-5802-4. (conference paper)

OBRŠÁL, N. Možnosti technologie blockchain v územním plánování  In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, p.6-10. ISBN 978-80-214-5802-4. (conference paper)

SMRŽOVÁ, K.; HAJŠMANOVÁ, A.; JAVŮRKOVÁ, T.; ŠPERLOVÁ, Z. et al. Primary Architecture.Brno: , 2019. ISSN . ()

STRUHAŘÍK, D. The adaptation of industrial heritage in the context of existing urban structures  In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, p.38-53. ISBN 978-80-214-5802-4. (conference paper)

BAŽÍK, L. Jazyk lidové hliněné architektury  In 8. Mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, p.135-143. ISBN 978-80-214-5802-4. (conference paper)

VAŠUT, R.; ŠIMARA, E.; KILNAROVÁ, P. Změny v rychlosti pohybu chodců městským prostorem v závislosti na charakteru veřejného prostranství  In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, p.11-19. ISBN 978-80-214-5802-4. (conference paper)

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019.Brno, Czech Republic: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-214-5802-4. (conference proceedings)

NEUMAYEROVÁ, E. Soudobé technologie hliněných konstrukcí: Limity a perspektivy v Česku  In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, p.128-134. ISBN 978-80-214-5802-4. (conference paper)

JENČKOVÁ, B. Formování nových struktur v suburbánním prostředí   In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: vysoké učení technické v Brně, 2019, p.20-27. ISBN 978-80-214-5802-4. (conference paper)

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Charakteristiky evropských veletržních areálů  In 8th Annual Conference on Architecture and Urban Design. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Architecture, 2019, p.96-104. ISBN 978-80-214-5802-4. (conference paper)

ŠLAPETA, V. 30 let svobody / 30 Years of Freedom. Chapter: Od normalizace k sametové revoluci a za ni.Praha: Karel Kerlický - KANT, 2019, p.158-169. ISBN 978-80-7437-302-2. (book chapter)

KUDA, D. Modular Timber Frame Structures.: , 2019. ISSN . (presentation)

MUSÁLEK, F. Dopady kolektivizace na obce v podhůří Beskyd  In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, p.86-95. ISBN 978-80-214-5802-4. (conference paper)

PONEŠOVÁ, B.; GALEOVÁ, N. Primary Architecture.: , 2019. ISSN . ()

HÝLOVÁ, A. MUNNIS 2020 ,,Druhá šance pro BROWNFIELDY,,. Brno: Ústav územního rozvoje, 2019, p.42-42. ISSN . (editorial)

STRUHAŘÍK, D. Šetrná hala s ocelovou konstrukcí. Konstrukce, ISSN Konstrukce, 2019, vol.18, no.4, p.65-68. (journal article - other)

HORÁČEK, M. City Planning According to Artistic (and Preservationists’) Principles, or, Some Nineteenth-Century Lessons for the Twenty-First Century.Tunis: Academie des sciences des lettres et des arts, 2019, p.1-7. ISSN . (lecture)

ŠLAPETA, V. Testament – Manifest Památník Tomáše Bati. Chapter: Baťa a Zlín.Zlín: Statutární město Zlín, 2019, p.24-41. ISBN 9788087766170. (book chapter)

ADAMEC, E. Architektonické navrhování ve stylu tradicionalismu a Beaux-Arts: výuka, workshopy, letní školy, stavební praxe a akreditace oboru klasická architektura  In 11th Architecture in Perspective. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019, p.58-76. ISBN 978-80-248-4331-5. (conference paper)

KNAPIKOVÁ, B., OSIKA, R. Město Karviná v procesu smršťovaní  In Architecture in perspective. Ostrava: , 2019, p.91-93. ISBN 978-80-248-4331-5. (conference paper)

KNAPIKOVÁ, B. SEMIOTIKA ARCHITEKTONICKéHO ELEMENTU - STENY, JEJ PôVOD A VÝZNAM.  In Architecture in perspective. Ostrava: , 2019, p.50-52. ISBN 978-80-248-4331-5. (conference paper)

MAŠKOVÁ, K. Sociální struktura městského obyvatelstva v 19. století a dnes ilustrovaná na bytové kultuře Králova Pole  In 11th Architecture in Perspective 2019 / 11. Architektura v perspektivě 2019. Ostrava: , 2019, p.169-173. ISBN 978-80-248-4331-5. (conference paper)

ŠTĚPÁNKOVÁ, L.; WITTMANN, M.; BĚLOVSKÝ, M. Odkaz světových výstav v poválečném urbanismu evropských měst  In 11. Architektura v perspektivě 2019. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019, p.137-140. ISBN 978-80-248-4331-5. (conference paper)

KINNERT, F. Architektonický obraz jako nositel významu  In 11th Architecture in perspective. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2019, p.53-57. ISBN 978-80-248-4331-5. (conference paper)

ZÍKA, V. Digital documentation of cultural heritage.Belgrade, Serbia: , 2019. ISSN . (lecture)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace vodní architektury. Intro, ISSN Intro, 2019, vol.2019, no.10, p.32-33. (journal article - other)

FORETNÍK, J.; PONEŠOVÁ, B.; SVOBODA, F. Pouť nebo turismus?.: , 2019. ISSN . ()

CHYBÍK, J. Přírodní materiály - složka udržitelného stavebnictví. TZB Haus Technik, ISSN TZB Haus Technik, 2019, vol.13, no.3, p.36-40. (journal article - other)

BUREŠOVÁ, K.; ŠMÍDEK, P. Sídlo nadace Querini Stampalia.Brno: Archiweb, 2019. ISSN . (review)

HÝLOVÁ, A. Promo MUNISS.Brno: Brno TV 1, 2019. ISSN . (interview)

KAFTAN, M., SAUTTER, S., KUBICEK, B. Integrating BIPV during Early Stages of Building Design  In eCAADe SIGraDi 2019, Architecture in the Age of the 4th Industrial Revolution. Porto: eCAADe, 2019, p.139-144. ISBN 9789491207198. (conference paper)

OBRTLÍK, J. Úplná amputace tradice. Sakrální stavební kultura jako trvalá oběť komunistické perzekuce v letech 1948-1989. .Olomouc: , 2019. ISSN . (presentation)

ŠMÍDEK, P.; VÍTEK, J. Dynamický klid loftu 32. Stavba, ISSN Stavba, 2019, vol.2019, no.3, p.78-79. (journal article - other)

ŠMÍDEK, P. Toyo Ito. Beton TKS, ISSN Beton TKS, 2019, vol.2019, no.4, p.86-93. (journal article - other)

ŠMÍDEK, P. Le Corbusierovo století. Beton TKS, ISSN Beton TKS, 2019, vol.19, no.4, p.152-161. (journal article - other)

CHYBÍK, J. Lidé si nesprávně myslí, že přírodní stavitelství je jednodušší. .Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, p.1-4. ISSN . (interview)

CHYBÍK, J. ŠIMEČEK, O. Poptávka po slaměných domech.Brno: Česká televize, 2019, p.1-1. ISSN . (interview)

MOGGERT, M. Proměňují přistěhovalci podobu Berlína? Na to se ve svém výzkumu ptá doktorandka Fa VUT.Brno: , 2019. ISSN . (interview)

CHROBOCZKOVÁ, A. Transformace urbanistických struktur ve městech Leipzig a Graz. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2019, vol.3, no.3, p.27-33. (journal article - other)

ŠLAPETA, V. Mein ´68´ . Aufbruch nach Europa. Chapter: Dubček konnte lachen wie ein normaler Mensch.Dresden : Sandstein Verlag , Saechsische Akademie der Kuenste Dresden 2019, 2019, p.178-185. ISBN 978-3-95498-493-0. (book chapter)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace hliněné architektury. Intro, ISSN Intro, 2019, vol.2019, no.8, p.42-43. (journal article - other)

WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G. Ovlivňuje urbanistická struktura ekonomii územního rozvoje? Případové studie v Brně, Ostravě a Zlíně. . Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, ISSN Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2019, vol., no.2, p.66-77. (journal article - other)

ŠMÍDEK, P. Ze severní a jižních svahů. Stavba, ISSN Stavba, 2019, vol.2019, no.2, p.36-37. (journal article - other)

HORÁČEK, M. Památky jako rezervace života, rezervace jako památky na život?.Krems, Donau-Universität: , 2019, p.1-2. ISSN . (lecture)

ADAMEC, E. Stavba - Making dystopia: The strange rise and survival of architectural barbarism Vytváření dystopie: Podivný vzestup a přežívání architektonického barbarství. Stavba, ISSN Stavba, 2019, vol.3, no.2019, p.1-2. (journal article - other)

CHROBOCZKOVÁ, A. NEJEN STUDENTI SE JELI INSPIROVAT DO VÍDNĚ.Brno: Ústav územního rozvoje, 2019, p.37-37. ISSN . (editorial)

JENČKOVÁ, B. ADAPTABILITA SÍDELNÍ STRUKTURY SUBURBÁNNÍHO PROSTŘEDÍ .: , 2019, p.1-35. ISSN . (Ph.D. thesis principal points)

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Transformace evropských výstavních a veletržních areálů.Brno: VUT Brno, 2019, p.1-20. ISSN . (Ph.D. thesis principal points)

CHYBÍK, J. Hodnocení interního prostředí v pasivních domech z pohledu generací.Štrbské pleso: , 2019, p.1-45. ISSN . (lecture)

MINIBERGEROVÁ, K. Bytový architekt: Jak ušetří Váš čas i peníze?.: , 2019. ISSN . (lecture)

Kopřivová I.; Sedláček J.; Vítek J. Teaching landscape architecture: An experimental approach combining data-driven methods and parametric modelling.Berlin: VDE VERLAG GMBH, 2019, p.344-353. ISSN 2367-4253. (journal article in Scopus)

MINIBERGEROVÁ, K. Požadavky a doporučení na rozsah projektové dokumentace interiérů staveb.: , 2019. ISSN . (review)

CHYBÍK, J. Hodnocení interního prostředí v pasivních domech z pohledu generací  In Tepelná ochrana budov 2019. Bratislava: Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť, 2019, p.192-197. ISBN 978-80-973356-0-1. (conference paper)

ZÍKA, V. Aktivity a průběžné výsledky projektu COL - Centrum obnovy společného kulturního dědictví.Krems, AT: , 2019. ISSN . (lecture)

DOBROVOLNÝ, P. Návrh experimentálního objektu z betonu s recyklovaným kamenivem  In Recycling 2019. Recyklace a využití stavebních odpadů jako druhotných surovin. : , 2019, p.128-133. ISBN 978-80-214-5728-7. (conference paper)

HORÁČEK, M. World Heritage Sites in the Czech Republic.Istanbul, Yildiz Technical University: , 2019, p.1-2. ISSN . (lecture)

CHROBOCZKOVÁ, A. Východiska pro tvorbu dlouhodobé vize obce.Velké Němčice: , 2019. ISSN . (lecture)

CHROBOCZKOVÁ, A. TRANSFORMACE vodní plochy.: , 2019. ISSN . (lecture)

HOLOPÍRKOVÁ, L. IONTOVÉ MIKROKLIMA BUDOV V ARCHITEKTONICKÉM NÁVRHU.Brno: , 2019, p.1-40. ISSN . (Ph.D. thesis principal points)

HOLOPÍRKOVÁ, L. IONTOVÉ MIKROKLIMA BUDOV V ARCHITEKTONICKÉM NÁVRHU.Brno: , 2019, p.1-129. ISSN . (dissertation)

ŠMÍDEK, P. Dům na druhý pohled. Stavba, ISSN Stavba, 2019, vol.2019, no.1, p.60-61. (journal article - other)

HOLOPÍRKOVÁ, L. Interní obhajoba dizertační práce: IONTOVÉ MIKROKLIMA BUDOV V ARCHITEKTONICKÉM NÁVRHU.: , 2019. ISSN . (presentation)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace textilní architektury. Intro, ISSN Intro, 2019, vol.2019, no.8, p.52-53. (journal article - other)

ZÍKA, V. Principy vývoje měst na území české republiky.: , 2019. ISSN . (Ph.D. thesis principal points)

KUDA, D. Aspekty konstrukčního systému v kontextu architektonického návrhu.: , 2019. ISSN . (Ph.D. thesis principal points)

PALACKÝ, J. Posudek knihy: Šárka Malošíková, Navrhni a postav. Výuka design-build projektů na školách architektury.Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019, p.1-7. ISSN . (review)

CHROBOCZKOVÁ, A. STRATEGIE BYDLENÍ pro FSS .Brno: , 2019. ISSN . (lecture)

DOBROVOLNÝ, P. Specifika návrhu budov z recyklovaných stavebních hmot.: , 2019. ISSN . (lecture)

HORÁČEK, M. Památková péče v asijských zemích.Praha: ČVUT, 2019, p.1-2. ISSN . (lecture)

CHYBÍK, J. Přírodní materiály a energeticky úsporné domy.Praha: , 2019, p.1-154. ISSN . (lecture)

OBRTLÍK, J. Sbory Církve československé husitské - architektonické dědictví našich regionů. Chapter: Náměšť nad Oslavou. Husův sbor..Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2019, p.177-178. ISBN 978-80-01-06509-9. (book chapter)

OBRTLÍK, J. Sbory Církve československé husitské - architektonické dědictví našich regionů. Chapter: Dilema monumentality. Rozmanitost architektonického výrazu sborů Církve československé v meziválečném období.Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2019, p.55-58. ISBN 978-80-01-06509-9. (book chapter)

RYŠKOVÁ, M. Specifické problémy ochrany průmyslového dědictví. Otázky autenticity průmyslové architektury na dvou příkladech. .Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave , 2019, p.167-176. ISSN 2453-9759. (journal article in Web of Science)

ŠLAPETA, V. Adolf Rading in Breslau. Neues Bauen in der Weimarer Republik.. Chapter: Adolf Rading , der Lehrer und seine Schueler.Oldenburg: Muzeum architektury Wroclaw, 2019, p.137-164. ISBN 978-3-11-059718-9. (book chapter)

ŠLAPETA, V. Adolf Rading in Breslau. Neues Bauen in der Weimarer Republik. . Chapter: Adolf Rading und Oskar Schlemmer , Haus Dr.Rabe - Mensch und Raum .Oldenburg: Muzeum architektury Wroclaw, 2019, p.109-136. ISBN 978-3-11-059718-9. (book chapter)

ŠLAPETA, V. Adolf Rading. Nieznane oblicze wrocławskiej awangardy. Chapter: Adolf Rading nauczyciel i jego uczniowie.Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2019, p.137-164. ISBN 978-83-65730-11-4. (book chapter)

ŠLAPETA, V. Adolf Rading. Nieznane oblicze wrocławskiej awangardy. Chapter: Adolf Rading i Oskar Schlemmer - willa dokrora Rabego, czlowiek i przestrzen .Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2019, p.109-135. ISBN 978-83-65730-11-4. (book chapter)

CHYBÍK, J. Pozice energeticky úsporných domů v systému chytrých - inteligentních staveb.Brno: , 2019, p.1-43. ISSN . (lecture)

WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G.; LEITMANNOVÁ, A. Closed Urban Blocks versus Open Housing Estate Structures: Sustainability Surveys in Brno, Czech Republic  In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 471 (2019) 102061. Bristol: IOP Publishing, 2019, p.1-12. (conference paper)

HORÁČEK, M. Držitelem Driehausovy ceny 2019 je Maurice Culot.Brno: Archiweb, 2019, p.1-2. ISSN . (review)

MOGGERT, M. Berlín - Analýza rozdílných kulturních vlivů s dopadem na změny urbánního prostředí.: , 2019. ISSN . (presentation)

CHYBÍK, J. Pasivní, nulové, aktivní domy. Chapter: Kvalita vnitřního prostředí v pasivním domě.Praha: PRO VOBIS, s.r.o., 2019, p.152-155. ISBN 978-80-906891-7-6. (book chapter)

KILNAROVÁ, P. MUNISS 2019 - Zahušťování.: , 2019. ISSN . (lecture)

MOGGERT, M. Berlin- An analysis of different cultural influences with an impact on urban changes.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-214-5711-9. (book)

ADAMEC, E. Tradicionalismus v architektuře a sochařství.Brno, Czechia: Fakulta Architektury VUT , 2019, p.1-1. ISSN . (Ph.D. thesis principal points)

HORÁKOVÁ, E. Otevřená veřejná data v městském plánování.Brno: FA VUT v Brně, 2019. ISSN . (miscellaneous)


2018
ŽABIČKOVÁ, I. Vrstvené hliněné stěny. Materiály pro stavbu , ISSN Materiály pro stavbu , 2018, vol., no.1, p.59-62. (journal article - other)

WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G.; VAISHAR, A.; PETROVÁ KAFKOVÁ, M.; KILNAROVÁ, P. Different Courtyards - Different Influence on the Quality of Life of the Local Residents? Analysis in the Post-Socialist City of Brno, Czech Republic..Bucharest: Editura Universitatii din Bucuresti, 2018, p.177-198. ISSN 2068-9969. (journal article in Web of Science)

ŠLAPETA, V. Bruno Taut - Visionär und Weltbürger herausgegeben von Deutschen Werkbund Berlin. Chapter: Bruno Taut - Visionär und Weltbürger herausgegeben von Deutschen Werkbund Berlin.Berlin: Verlag Klaus Wagenbach , 2018, p.47-52. ISBN 978-3-8031-3676-3. (book chapter)

HORÁČEK, M.; HRUBÝ, J.; ADAMEC, E.; KŘÍŽOVÁ, I. Databáze studentských výtvarných děl ze seminářů Ústavu teorie architektury, FA VUT v Brně.Brno: FA VUT v Brně, 2018. ISSN . (multimedia)

ZEMÁNKOVÁ, H.; ČERNEYOVÁ, N.; FORMÁNEK, J.; KURIC, A.; ZATLOUKALOVÁ, D. Nové funkční využití areálu Kolben-Daněk v Praze, Vysočanech.Brno: VUT v Brně, Fakulta architektury, 2018. ISBN 978-80-214-5690-7. (book)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace zelené architektury. Intro, ISSN Intro, 2018, vol.2018, no.speciál, p.48-51. (journal article - other)

BAŽÍK, L. Přehled mechanických vlastností nepálené hlíny. TZB-info, ISSN TZB-info, 2018, vol.-, no.-, p.---. (journal article - other)

NEUMAYEROVÁ, E. Spolupráce architektů na sociálních projektech v jižní Asii.Praha: Ústav navrhování II Fakulty architektury ČVUT v Praze, 2018, p.45-52. ISSN . (review)

CHROBOCZKOVÁ, A. Rozhovor na téma Smart City.Brno: , 2018. ISSN . (interview)

ŠMÍDEK, P. Architektonický podzim v Českých Budějovicích. ERA 21, ISSN ERA 21, 2018, vol.2018, no.6, p.14-15. (journal article - other)

VÍTEK, J. Horizonty v české architektuře 2018.Ostrava: VŠB-TUO, Fakulta stavební, 2018, p.38-41. ISBN 978-80-248-4236-3. ISSN . ()

KOPÁČIK, G.; KILNAROVÁ, P. Schopnost různých typů urbanistických struktur středoevropských měst ovlivňovat teplotu vzduchu.Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2018, p.256-260. ISBN 978-80-248-4236-3. ISSN . ()

HORÁKOVÁ, E.; PALACKÝ, J. Komparativní analýza dynamických dat mobilního operátora a strategických dat čsú v režimu otevřených dat na příkladu města Brna.Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , 2018, p.248-251. ISBN 978-80-248-4236-3. ISSN . ()

KILNAROVÁ, P.; HORÁKOVÁ, E.; PALACKÝ, J. Hodnocení kvality života u dvou vybraných náměstí pomocí metody intenzity pohybu osob ve městě Brně, České republice.Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , 2018, p.252-255. ISBN 978-80-248-4236-3. ISSN . ()

UŘÍDILOVÁ, M. OD ŘADOVÉ ZÁSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ K LOW RISE-HIGH DENSITY Z POHLEDU FENOMENOLOGIE I TRVALE UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY.Ostrava: VŠB-TUO, 2018, p.34-37. ISBN 978-80-248-4236-3. ISSN . ()

OBRTLÍK, J. Česká sakrální architektura v letech 1900-1950 v mezinárodním kontextu.Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury., 2018. ISSN . (dissertation)

OBRTLÍK, J. Česká sakrální architektura v letech 1900-1950 v mezinárodním kontextu.Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. ISSN . (Ph.D. thesis principal points)

HORÁČEK, M. Prince Charles: Harmony, and Nikos A. Salingaros, Unified Architectural Theory.London: INTBAU World Congress, 2018, p.1-1. ISSN . (presentation)

HORÁČEK, M. Prince Charles: Harmony, and Nikos A. Salingaros, Unified Architectural Theory.Poundbury: INTBAU World Congress, 2018, p.1-1. ISSN . (presentation)

PETŘÍČKOVÁ, M.; KUDA, D. Tendence současné architektury v ve strukturálním pojetí díla .: , 2018, p.30-33. ISBN 978-80-248-4236-3. ISSN . ()

NEUMAYEROVÁ, E. Tradiční hliněné stavby a konstrukční zásady snižující rizika jejich destrukce. TZB-info, ISSN TZB-info, 2018, vol.-, no.-, p.---. (journal article - other)

ŠLAPETA, V. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Forum a česko-slovenska moderna  In Forum & česko-slovenská moderna. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2018, p.51-59. ISBN 978-80-7204-992-9. (conference paper)

ADAMEC, E. Tradicionalismus na vysokých školách a v praxi: urbanismus, architektura, sochařství, ornament, malířství a design  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: FA VUT v Brně, 2018, p.70-76. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)

HOLOPÍRKOVÁ, L. Mikroklima interiéru budov  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, 2018, p.83-91. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)

JENČKOVÁ, B. Elasticita sídelní struktury a rozvoj sídel do krajiny: podíl zastavěného území a zastavitelných ploch v krajině  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2018, p.12-19. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)

KUDA, D. Tendence současné architektury ve strukturálním pojetí díla  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, p.92-102. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)

MOGGERT, M. VÝVOJ MĚSTSKÝCH CENTER: ANALÝZA ROZDÍLNÝCH KULTURNÍCH VLIVŮ S DOPADEM NA ZMĚNU URBÁNNÍHO PROSTŘEDÍ NA PŘÍKLADU BERLÍNA  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2018, p.36-41. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Prostorové kvality veletržních areálů v České republice  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2018, p.53-60. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)

MATYÁŠOVÁ, J. Spokojenost obyvatel v různých urbanistických strukturách  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, p.28-35. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. PhD Research Sympozium 2018.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2018. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference proceedings)

ZÍKA, V. Jak na problematické vizualizace.: , 2018. ISSN . (presentation)

ŠLAPETA, V. Forum & česko-slovenská moderna  In Forum & česko-slovenská moderna. Bratislava: Katedra architektúry SvF STU Bratislava, 2018, p.51-59. ISBN 978-80-7204-992-9. (conference paper)

URBÁŠKOVÁ, H. Výstavba dřevostaveb rodinných domů v České republice. Eurostav Brat, ISSN Eurostav Brat, 2018, vol., no.11/2018, p.22-25. (journal article - other)

FRÝBOVÁ, P.; GADAS, P.; PŘICHYSTAL, A.; VŠIANSKÝ, D.; HADACZ, R.; HLAVSA, P. The provenance of serpentinite tools in the Corded Ware culture of Moravia (Czech Republic).: , 2018, p.563-578. ISSN 1641-7291. (journal article in Web of Science)

HORÁČEK, M. Recenze článku o obnově památky pro Zprávy památkové péče.Praha: Národní památkový ústav, 2018, p.1-2. ISSN . (review)

HORÁČEK, M. Recenze článku pro Opuscula Historiae Artium.Brno: Masarykova univerzita, 2018, p.1-2. ISSN . (review)

RYŠKOVÁ, M. Textilní továrny z pohledu památkové péče.: , 2018. ISSN . (lecture)

ADAMEC, E. Za krásnější svět. Stavba, ISSN Stavba, 2018, vol.2018, no.4, p.20-21. (journal article - other)

BAŽÍK, L. Trvale udržitelná hliněná architektura.Brno: , 2018. ISSN . ()

MOGGERT,M. VÝVOJ MĚSTSKÝCH CENTER: ANALÝZA ROZDÍLNÝCH KULTURNÍCH VLIVŮ S DOPADEM NA ZMĚNU URBÁNNÍHO PROSTŘEDÍ NA PŘÍKLADU BERLÍNA.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2018. ISBN 978-80-214-5664-8. ISSN . (presentation)

MATYÁŠOVÁ, J. Spokojenost obyvatel v různých urbanistických strukturách.Brno: , 2018. ISBN 978-80-214-5664-8. ISSN . (presentation)

ADAMEC, E. Tradicionalismus na vysokých školách a v praxi: Urbanismus, architektura, sochařství, ornament, malířství a design.Brno: FA VUT v Brně, 2018, p.1-1. ISBN 978-80-214-5664-8. ISSN . (presentation)

ZÍKA, V. Vliv fortifikací na utváření a vývoj měst v ČR.: , 2018. ISSN . (presentation)

SMRŽOVÁ, K. Možnosti využití málo frekventovaných oblastí železniční infrastruktury  In PhD RESEARCH SYMPOZIUM 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, p.47-52. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)

HOLOPÍRKOVÁ, L. Mikroklima interiéru budov.: , 2018. ISSN . (presentation)

ŽABIČKOVÁ, I. Moderní konstrukce z dusané hlíny. Materiály pro stavbu , ISSN Materiály pro stavbu , 2018, vol.18, no.9/2018, p.38-43. (journal article - other)

OBRŠÁL, N. Východiska flexibilního územního plánování  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, p.42-46. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)

HORÁKOVÁ, E. Sociologická a urbanistická analýza města použitím dat mobilních operátorůí  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, p.6-11. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)

KILNAROVÁ, P.; HORÁKOVÁ, E. Získávání dat pro hodnocení kvality veřejných prostranství.Brno: , 2018. ISSN . (presentation)

KILNAROVÁ, P.; HORÁKOVÁ, E. Získávání dat pro hodnocení kvality veřejných prostranství  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, p.20-27. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)

KUDA, D. Tendence současné architektury ve strukturálním pojetí díla.: , 2018. ISBN 978-80-214-5664-8. ISSN . (presentation)

STRUHAŘÍK, D. VÝVOJ TYPOLOGIE OTEVŘENÉHO BYTOVÉHO DOMU V ČESKÉM PROSTŘEDÍ VE 20. STOLETÍ V KONTEXTU EVROPSKÝCH PROJEKTŮ  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, p.111-117. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)

BAŽÍK, L. Trvale udržitelná hliněná architektura  In PhD Research Sympozium 2018. : , 2018, p.77-82. ISBN 978-80-214-5664-8. (conference paper)

FORETNÍK, J.; STÝBLO, J. . Chapter: Performing Jaroslavice.Wien: Technische Universität Wien, 2018. ISBN 978-3-902816-55-9. (book chapter)

ZÍKA, V. Knihovny a veřejný prostor.: , 2018. ISSN . (presentation)

HORÁČEK, M. The Tugendhat House in Brno and Other World Heritage Sites in the Czech Republic.Nanning: Guangxi Arts University, 2018, p.1-90. ISSN . (presentation)

HORÁČEK, M. The Tugendhat House in Brno and Other World Heritage Sites in the Czech Republic.Shanghai: Tongji University, College of Architecture and Urban Planning, 2018, p.1-90. ISSN . (presentation)

HORÁČEK, M. The Tugendhat House in Brno and Other World Heritage Sites in the Czech Republic.Hong Kong: The University of Hong Kong, Architectural Conservation Laboratory, 2018, p.1-90. ISSN . (presentation)

ZÍKA, V. Broschure Denkmalpflege in Niederosterreich Band 59. , ISSN , 2018, vol., no., p.48-51. (journal article - other)

OBRTLÍK, J. Dilema monumentality. Rozmanitost architektonického výrazu sborů Církve československé v meziválečném období..Praha: , 2018. ISSN . (presentation)

CHYBÍK, J. Energetická hlediska současné architektury. TZB Haus Technik, ISSN TZB Haus Technik, 2018, vol.12, no.4, p.48-52. (journal article - other)

KAFTAN, M.; PREISLER, A.; WENIN, J.; SAUTTER, S.; SCHLAGER, T.; RENNHOFER, M.; SELKE, T. Vitality - design rules for building integrated photovoltaics in the early project development stage.: , 2018, p.32-39. ISSN . ()

ŠMÍDEK, P. Centrum mládeže v Méridě. Intro, ISSN Intro, 2018, vol.2018, no.7, p.72-75. (journal article - other)

ŠMÍDEK, P. Plastová architektura SelgasCano. Intro, ISSN Intro, 2018, vol.2018, no.7, p.64-71. (journal article - other)

ŠLAPETA, V. The old Town Hall. Chapter: The Old Town Hall.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, p.164-189. ISBN 978-80-88258-08-7. (book chapter)

ŠLAPETA, V. Staroměstská radnice. Chapter: Staroměstská radnice.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, p.164-189. ISBN 978-80-88258-07-0. (book chapter)

HORÁČEK, M. Conservation Area or Integrated Development? The Cases of Český Krumlov and Třebíč.Nîmes: Scientific Symposium Heritage and Sustainable City, CIVVIH ICOMOS, 2018, p.1-10. ISSN . (presentation)

HOFMAN, P.; KOPÁČIK, G. Posuzování denního osvětelní urbanistických situací  In 42. setkání ústavu pozemního stavitelství a kateder konstrukcí pozemních staveb České aSlovenské republiky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95. 602 00 Brno, 2018, p.29-33. ISBN 978-80-214-5715-7. (conference paper)

HORÁČEK, M. Pustevny v mezičase. ERA 21, ISSN ERA 21, 2018, vol.2018, no.4, p.16-17. (journal article - other)

ŠLAPETA, V. Slavné vily Prahy 5 - Barrandov. Chapter: Vila ředitele Růžičky.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, p.69-70. ISBN 978-80-88258-11-7. (book chapter)

ŠLAPETA, V. Slavné vily Prahy 5 - Barrandov. Chapter: Štrupplova vila.Praha: Foibos book s.r.o., 2018, p.67-68. ISBN 978-80-88258-11-7. (book chapter)

ŠLAPETA, V. Slavné vily Prahy 5 - Barrandov. Chapter: Vila doktora Čelakovského.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, p.65-66. ISBN 978-80-88258-11-7. (book chapter)

MOGGERT,M. The Local Centers' Development of Berlin: Analyzing Different Cultural Influences with Impact on Urban Changes.: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2018. ISSN 1307-6892. (abstract)

ŽABIČKOVÁ, I. Únosnost pilířů a stěn, vliv vlhkosti na pevnost cihel.: , 2018. ISSN . (multimedia)

OBRTLÍK, J. The young Czechoslovakia among avant-garde of Europe.Wroclaw: Museum of Architecture, 2018. ISSN . (presentation)

ŠMÍDEK, P. Dva městské domy Pavla Chládka. Stavba, ISSN Stavba, 2018, vol.2018, no.3, p.56-57. (journal article - other)

ŠLAPETA, V. Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018. Chapter: Dům s pečovatelskou službou Úvaly.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, p.158-159. ISBN 978-80-88258-10-0. (book chapter)

ŠLAPETA, V. Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018. Chapter: Rezidence Mukařov.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, p.148-151. ISBN 978-80-88258-10-0. (book chapter)

ŠLAPETA, V. Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018. Chapter: Sídliště Rozdělov.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, p.126-128. ISBN 978-80-88258-10-0. (book chapter)

ŠLAPETA, V. Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018. Chapter: Gravitační přehradní nádrž a úpravna pitné vody na Klíčavě.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, p.123-125. ISBN 978-80-88258-10-0. (book chapter)

ŠLAPETA, V. Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018. Chapter: Okresní hospodářská záložna v Benátkách nad Jizerou.Praha: Foibos books, s.r.o., 2018, p.107-109. ISBN 978-80-88258-10-0. (book chapter)

ŠLAPETA, V. Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018. Chapter: Rodinný dům Anny a Václava Holých.Praha: Foibos Books s.r.o., 2018, p.100-103. ISBN 978-80-88258-10-0. (book chapter)

ŠLAPETA, V. Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018. Chapter: Zdymadlo, jez a vodní elektrárna v Brandýse nad Labem.Praha: Foibos books .s.r.o., 2018, p.79-81. ISBN 978-80-88258-10-0. (book chapter)

ŠLAPETA, V. Stavby století ve Středočeském kraji 1918 - 2018. Chapter: Úvod.Praha: Foibos Books s.r.o., 2018, p.6-17. ISBN 978-80-88258-10-0. (book chapter)

CHYBÍK, J. Vyhodnocení spokojenosti uživatelů pasivního bytového domu pro seniory. TZB-info, ISSN TZB-info, 2018, vol.1, no.8, p.1-11. (journal article - other)

KILNAROVÁ, P. METODIKA A HODNOCENÍ KVALITY NÁMĚSTÍ STŘEDOEVROPSKÝCH MĚST.: , 2018, p.1-39. ISSN . (Ph.D. thesis principal points)

NOVÁK, J.; PALACKÝ, J. Origloo - Bringing Human-Scale Origamic Structures, Design, and Fabrication to the Architectural Masses.Oxford: Department of Engineering Science, University of Oxford, 2018, p.82-83. ISSN . (abstract)

VÍTEK, J. Hladce pruhované město.Bratislava: Historický ústav Slovenská akadémia vied, 2018, p.228-239. ISSN 0044-8680. (journal article in Web of Science)

DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; WITTMANN, M. Rozvoj a plánování soudobých měst 2.: VUT v Brně, Fakulta architektury, 2018. ISBN 978-80-214-5630-3. (book)

ŠMÍDEK, P. Penzion Štajnhaus. ARCHITECT+, ISSN ARCHITECT+, 2018, vol.2017, no.10, p.76-81. (journal article - other)

HORÁČEK, M. Reflection on the Venice Charter: Questionnaire for the European Committees of ICOMOS: Czechia.Paris-Charenton: ICOMOS, 2018, p.1-13. ISSN . (presentation)

CHYBÍK, J. Nové administrativní centrum Lesů ČR. TZB-info, ISSN TZB-info, 2018, vol.6, no.6, p.1-7. (journal article - other)

WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G.; LEITMANNOVÁ, A. Closed Urban Blocks versus Open Housing Estate Structures: Sustainability Surveys in Brno, Czech Republic.: , 2018. ISSN . (presentation)

VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B.; VANĚREK, J. Rekonstrukce dřevěných trámových stropů netodou spřažení. TZB-info, ISSN TZB-info, 2018, vol., no.1, p.1-7. (journal article - other)

WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G.; LEITMANNOVÁ, A. Closed Urban Blocks versus Open Housing Estate Structures. Sustainability surveys in Brno, Czech Republic..Praha: , 2018, p.859-859. ISSN . (abstract)

BOHÁČ, I.; LEHAROVÁ, A. a kol. Století sakrální architektury.Brno: FA VUT v Brně, 2018. ISBN 978-80-214-5637-2. (book)

ŠMÍDEK, P. Rozhovor s Radko Květem. Stavba, ISSN Stavba, 2018, vol.2018, no.2, p.4-7. (journal article - other)

ADAMEC, E. Sjednocená teorie architektury: Forma, jazyk, komplexita (Recenze) Stavba 2/2018. Stavba, ISSN Stavba, 2018, vol., no.2/2018, p.88-89. (journal article - other)

ZÍKA, V. Využití 3D scanu města při rekonstrukci zaniklých staveb ve Znojmě.Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2018, p.83-83. ISBN 978-80-7581-007-6. ISSN . (abstract)

CHYBÍK, J. Moderní administrativní centrum Lesů ČR. TZB-info, ISSN TZB-info, 2018, vol.1, no.1, p.1-7. (journal article - other)

ŽABIČKOVÁ, I. Únosnost pilířů a stěn, vliv vlhkosti na pevnost cihel  In Zdravé domy 2018. Brno: Sdružení hliněného stavitelství z.s., 2018, p.7-14. ISBN 978-80-904593-5-9. (conference paper)

NEUMAYEROVÁ, E. Tradiční hliněné stavby a jejich nízká odolnost vůči otřesům, konstrukční zásady snižující rizika destrukce staveb.Brno: Sdružení hliněného stavitelství, z.s., 2018, p.82-89. ISBN 9788090459359. ISSN . (review)

BAŽÍK, L. Přehled mechanických vlastností hliněného stavebního materiálu.: Sdružení hliněného stavitelství z.s., 2018, p.76-81. ISBN 9788090459359. ISSN . (review)

ŠLAPETA, V. Urbanismus a územní rozvoj. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2018, vol.2018, no.2, p.3-4. (journal article - other)

ŠLAPETA, V. ERA. ERA 21, ISSN ERA 21, 2018, vol., no.2, p.11-11. (journal article - other)

VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B.; VANĚREK, J. Rekonstrukce dřevěných trámových stropů - metoda spřažení dřevo-materiál na bázi dřeva   In Dřevostavby 2018. Volyně: , 2018, p.259-267. ISBN 978-80-86837-90-1. (conference paper)

HORÁČEK, M. Architecture of Brno, 1900–1939, and Mies van der Rohe’s Villa Tugendhat.Tallinn: Tallinn University of Applied Sciences, 2018, p.1-80. ISSN . (presentation)

ŠMÍDEK, P. Rekonstrukce a dostvba domu U páva. Stavba, ISSN Stavba, 2018, vol.2018, no.1, p.66-67. (journal article - other)

HORÁČEK, M. Posudek knihy Pavla Kaliny Hluboké město.Praha: Academia, 2018, p.1-2. ISSN . (review)

CHYBÍK, J. Lesy v lese  In Dřevostavby 2018. Volyně: , 2018, p.23-28. ISBN 978-80-86837-90-1. (conference paper)

ADAMEC, E. zkušenosti z 25. zemí, Formát 400.Brno: , 2018. ISSN . ()

HORÁČEK, M. Nikos A. Salingaros, Sjednocená teorie architektury.Praha: ČVUT, 2018, p.1-70. ISSN . (presentation)

HORÁČEK, M. „Duchovní organismus prostoupený uměním“: Rudolf Eitelberger a stavba měst podle uměleckých zásad. Zprávy památkové péče, ISSN Zprávy památkové péče, 2018, vol.78, no.2, p.124-129. (journal article - other)

PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J. Místa bez vědomí. Strategie obnovy jihomoravského pohraničí. Zlatý řez, ISSN Zlatý řez, 2018, vol., no.40, p.60-67. (journal article - other)

ŽABIČKOVÁ, I. Earth Construction & Tradition . Chapter: Earth Construction & Tradition .Vienna: IVA Institut für vergleichende Architekturforschung; 1st edition (March 1, 2018), 2018, p.105-121. ISBN 978-3-900265-37-3. (book chapter)

LEITMANNOVÁ, A. Creative spaces, The reuse of empty spaces by the creative industry  In Proceedings CA2RE Conference for Artistic and Architectural Research. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Architecture, 2018, p.195-206. ISBN 978-961-7032-03-1. (conference paper)

HORÁČEK, M. Nikos A. Salingaros, Sjednocená teorie architektury.Brno: VUTIUM, 2018, p.1-7. ISSN . (presentation)

HORÁČEK, M. Recenze článku o Rudolfu Eitelbergerovi pro Zprávy památkové péče.Praha: Národní památkový ústav, 2018, p.1-2. ISSN . (review)

HORÁČEK, M. Historické prostředí a současná architektura: Verze 2017. Zprávy památkové péče, ISSN Zprávy památkové péče, 2018, vol.77, no.6, p.633-642. (journal article - other)

ADAMEC, E. Nikos Salingaros - odkaz pro Wikipedii v českém jazyce.: , 2018. ISSN . (encyclopedia)

KOPÁČIK, G. Urbanismus na Fakultě architektury VUT v Brně v dobových souvislostech.: , 2018. ISSN . (lecture)

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; KUBÍNOVÁ, Š.; HORÁKOVÁ, E.; JENČKOVÁ, B.; NOVÁK, J. Paměti absolventů školy architektury VUT v Brně a významné studentské aktivity 1919–2017.Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2018. ISSN . (lecture)

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; KUBÍNOVÁ, Š.; HORÁKOVÁ, E.; JENČKOVÁ, B. Paměti absolventů školy architektury VUT v Brně a významné studentské aktivity 1919–2017.Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2018. (book)

KOPÁČIK, G.; KILNAROVÁ, P. Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území.: , 2018. ISSN . (lecture)

HORÁČEK, M. Posudek knihy: Jan Galeta ed., Architektura mezi myšlenkou a skutečností.Brno: Masarykova univerzita, 2018, p.1-2. ISSN . (review)

LEITMANNOVÁ, A. Kultúrne priestory - priestor pre kultúru. Využitie prázdnych prieszorov pre kreatívny priemysel.Bratislava: Miesta pre ľudí, o.z., 2018, p.1-73. ISSN . (report)

CHYBÍK, J. Prostředí v energeticky úsporném domě. Stavebnictví, ISSN Stavebnictví, 2018, vol.12, no.01-02, p.32-35. (journal article - other)

JOJA, M. Proceedings of the CA2RE conference at the University of Ljubljana, Faculty of Architecture, 8-11 September 2017  In Proceedings of the CA2RE conference at the University of Ljubljana, Faculty of Architecture, 8-11 September 2017. : , 2018, p.87-96. ISBN 978-961-7032-03-1. (conference paper)

TOMAN, R. Aspekty bydlení ve výškových budovách v Číně; na městských formách záleží, kulturní a politické aspekty vývoje čínských měst.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Ústav urbanismu, 2018. ISBN 978-80-214-5626-6. (book)

HORÁČEK, M. Držiteli Driehausovy ceny 2018 jsou Marc Breitman a Nada Breitman-Jakov. Archiweb, ISSN Archiweb, 2018, vol.2018, no.leden, p.1-2. (journal article - other)


2017
KILNAROVÁ, P.; WITTMANN, M. Open Space between Residential Buildings as a Factor of Sustainable Development – Case Studies in Brno (Czech Republic) and Vienna (Austria)  In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol: IOP Publishing, 2017, p.1-12. (conference paper)

BOHÁČ, I. ZOO in the 21st century  In Education, training and communication in cultural Management of Lanscape. Macao - Portugalsko: IPT Tomar, 2017, p.129-144. ISBN 978-989-99131-4-1. (conference paper)

BOHÁČ, I.; HRUBÝ, J.; LEHAROVÁ, A.; ADAMEC, E. Arnoldova vila - možnosti a limity památkové obnovy.Brno: Vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péče, 2017. ISBN 978-80-214-5597-9. (conference proceedings)

CHYBÍK, J. Modřice, dějiny města. Chapter: Farnost při kostele sv. Gotharda po roce 1990.Brno: , 2017, p.817-824. ISBN 978-80-7275-103-7. (book chapter)

OBRTLÍK, J. Socialistická architektura trpěná a trpící. Kontexty , ISSN Kontexty , 2017, vol.IX. (2017), no.6, p.23-27. (journal article - other)

BOHÁČ, I.; HRUBÝ, J. ZOO Brno - hledání identity.Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN 978-80-214-5570-2. (book)

PETŘÍČKOVÁ, M. Studentská architektonická soutěž BETON A ARCHITEKTURA 2017. Beton TKS, ISSN Beton TKS, 2017, vol.2017, no.6, p.80-83. (journal article - other)

RYŠKOVÁ, M. Textilní továrny Moravy a Slezska  In Průmyslové dědictví Moravy. Industrial Patrimony of Moraviae.. Brno: VUT v Brně , 2017, p.22-23. ISBN 978-80-214-5580-1. (conference paper)

HORÁČEK, M. Protecting Life: The Common Goals of Nature Reserves and Architectural Heritage Sites.Delhi: ICOMOS, 2017, p.1-1. ISSN . (presentation)

ZEMÁNKOVÁ, H.; RYŠKOVÁ, M. Industrial Patrimony of Moravia.Brno: VUTIUM , 2017. ISBN 978-80-214-5580-11. (conference proceedings)

HORÁKOVÁ, E. Jaká data města nejčastěji sbírají a otvírají.Praha: , 2017. ISSN . (presentation)

HORÁKOVÁ, E. Jaká data města nejčastěji sbírají a otvírají  In 7. mezinárodní konference Architektura a urbanismus, Současný výzkum. Praha: , 2017, p.59-62. ISBN 978-80-01-06318-7. (conference paper)

HRABEC, J.; BOHÁČ, I.; LEHAROVÁ, A. Památková péče v praxi - metody-řemesla-technologie.Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN 978-80-214-5568-9. (book)

WITTMANN, M. a kol. Mezi domy, mezi lidmi? Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj. .Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2017, p.1-351. ISBN 978-80-7204-955-4. (book)

MOSLER, Š. HISTORICKÝ PIVOVAR – POTENCIONÁL REGIONÁLNÍHO ROZVOJE  In Kniha Průmyslové dědictví Moravy, Industrial patrimony of Moravie. : , 2017, p.19-20. ISBN 978-80-214-5580-1. (conference paper)

HORÁČEK, M. Cesta za Plečnikem 2017. Chapter: Výjimečná hodnota díla Josipa Plečnika v kontextu architektury humanismu ve 20. a 21. století.Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2017, p.40-51. ISBN 978-80-214-5534-4. (book chapter)

HORÁČEK, M. Cesta k Bodamskému jezeru 2017. Chapter: Architektura a umění na rozhraní Německa, Švýcarska a Rakouska.Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2017, p.8-13. ISBN 978-80-214-5533-7. (book chapter)

PETŘÍČKOVÁ, M. Beton a architektura 2017.Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN 978-80-214-5550-4. (book)

JOJA, M.; PETŘÍČKOVÁ, M. Pop-up:Aktivace nevyužívaných prostorů  In PhD Research Sympozium 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017, p.67-73. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Geoprostorová analýza veletržních areálů  In PhD Research Sypmozium. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017, p.61-66. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)

KUDA, D. Konstrukce a architektonický prostor  In PhD Research Sympozium, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2017. Brno: Vysokéučení technické v Brně, 2017, p.82-88. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)

SEDLÁK, J. Paneland největší československý experiment. Chapter: Občanská dovybavenost.Brno: , 2017, p.199-213. ISBN 978-80-7027-312-8. (book chapter)

KRISTEK, J.; KUPKOVA, M. Paneland, největší československý experiment.. Chapter: Televize v paneláku – panelák v televizi. Reflexe sídlištní výstavby 70. let v československé televizní produkci..Brno, Moravská galerie: , 2017, p.45-63. ISBN 978-80-7027-312-8. (book chapter)

SMRŽOVÁ, K. Železnice - Alternativní možnosti pro architekturu  In PhD Research Sympozium 2017. : , 2017, p.95-100. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)

SERENČKO, I. Vizuální komunikace ve veřejném prostoru  In PhD Research Sympozium 2017. : , 2017, p.1-6. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. PhD Research Sympozium 2017.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2017. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference proceedings)

KOKOLIA KŘÍŽOVÁ, I. Výrazové prvky současné architektury   In PhD Research Sympozium 2017. Brno: , 2017, p.74-81. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)

JEŽKOVÁ, T. VLIV VEŘEJNÉHO A DEVELOPERSKÉHO ZÁJMU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   In PhD Research Sympozium 2017. : , 2017, p.21-26. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)

MATYÁŠOVÁ, J. Rozbor tří obytných souborů ve městě Vídeň  In PhD Research Sympozium. Brno: , 2017, p.54-60. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)

LEITMANNOVÁ, A., Priestor pre kreativitu, Využitie prázdnych priestorov miest pre kreatívny priemysel  In PhD Research Sympozium 2017. Brno: FA VUT, Brno, 2017, p.40-45. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)

KUDA, D. Architektonická studie interiéru klenotnictví Coralium.: , 2017. ISSN . (study)

ZÍKA, V. Světové vizualizace.: , 2017. ISSN . (presentation)

KILNAROVÁ, P. Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území.: , 2017. ISSN . (lecture)

HRUBÝ, J.; BOHÁČ, I. Řecko - základy evropské architektury - bilance zahraničních exkurzí.Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN 978-80-214-5569-6. (book)

HORÁČEK, M. Architecture of Brno, 1900–1939, and Mies van der Rohe’s Villa Tugendhat.Sofia: , 2017. ISSN . (lecture)

JOJA, M.; PETŘÍČKOVÁ, M. POP-UP/Aktivace nevyužívaných prostorů  In 9th Architecture in Perspective 2017. Ostrava: VŠB Ostrava Fakulta architektury, 2017, p.47-50. ISBN 978-80-248-4058-1. (conference paper)

JENČKOVÁ, B. Elasticita jako určující faktor přirozené obnovy sídelní struktury  In PhD Research Sympozium. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2017, p.13-20. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)

CHROBOCZKOVÁ, A. Brownfields a město.: , 2017. ISSN . (presentation)

KUDA, D. Konstrukce a architektonický prostor.: , 2017. ISSN . (presentation)

HORÁKOVÁ, E. Potenciál využití otevřených dat v městském plánování.: , 2017. ISSN . (presentation)

KILNAROVÁ, P. Vyhodnocování dat o kvalitě veřejných prostranství  In PhD Research Symposium, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2017. Brno: Vysoké učení technivké v Brně, 2017, p.27-33. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)

KILNAROVÁ, P. Vyhodnocování dat o kvalitě veřejných prostranství.Brno: Vysoké učení technivké v Brně, 2017, p.1-1. ISSN . (presentation)

HORÁKOVÁ, E. Potenciál využití otevřených dat v městském plánování  In PhD Research Sympozium. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017, p.6-12. ISBN 978-80-214-5549-8. (conference paper)

LIČKOVÁ, N. Rozdílné přístupy států k hospodaření s dešťovými vodami  In Sborník PhD Research Sympozia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017, p.34-41. ISBN 978-80-214-4994-7. (conference paper)

ŠMÍDEK, P. Dostavba rodinného domu v Průšankách. Stavba, ISSN Stavba, 2017, vol.2017, no.4, p.60-61. (journal article - other)

DOCAKALOVA, L. HIDDEN VALUES OF THE RESIDENTIAL GROUP OF FAMILY HOUSES IN BRECLAV -POSTORNA  In Architecture In Perspective 2017. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2017, p.195-198. ISBN 978-80-248-4058-1. (conference paper)

HORÁKOVÁ, E. Využití a interpretace otevřených a veřejných městských dat.Ostrava: Vysoá škola báňská - Technická universita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2017, p.121-125. ISSN . (presentation)

ADAMEC, E. Poutník - Jak jsem obnovoval monarchii Rakousko - Uhersko (3. část).Brno, Fakulta Architektury VUT: ADAMEC studio - klasické sochařství, architektura a urbanismus, 2017. ISBN 978-80-7537-065-5. (book)

HORÁKOVÁ, E. Využití a interpretace otevřených a veřejných městských dat  In Architektura v perspektivě 2017. Ostrava: Vysoá škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2017, p.121-125. ISBN 978-80-248-4058-1. (conference paper)

OBRTLÍK, J. Growth and Identity as Basic Principles of City Planning  In Territori Competitivi e Progetti di Reti / Competitive Territories and Design of Networks. Roma: INU Edizioni, 2017, p.184-186. ISBN 978-88-7603-174-8. (conference paper)

ŠMÍDEK, P. Originální regionální architektura ze Znojma. ARCHITECT+, ISSN ARCHITECT+, 2017, vol.2017, no.7, p.82-83. (journal article - other)

HORÁČEK, M. Sjednocená teorie architektury: Forma, jazyk, komplexita.Brno: VUTIUM, 2017, p.1-402. ISBN 978-80-7485-138-4. (book)

MOSLER, Š. HISTORICAL BREWERY – POTENTIAL FOR REGIONAL DEVELOPMENT.: , 2017. ISSN . ()

MOSLER, Š. HISTORICAL BREWERY – POTENTIAL FOR REGIONAL DEVELOPMENT.: , 2017. ISSN . (lecture)

KRISTEK, J. Architektura bez architekta.Bratislava: ARCH o architektúre a inej kultúre, odborno-vedecký časopis, EUROSTAV, s.r.o., 2017, p.50-55. ISSN . (editorial)

CHYBÍK, J. Interní prostředí v energeticky úsporných domech. HOMO PROFIS, ISSN HOMO PROFIS, 2017, vol.2., no.2., p.40-41. (journal article - other)

ŠMÍDEK, P.;ČÁSLAVSKÁ, M. Pět betonových muzeí. Beton TKS, ISSN Beton TKS, 2017, vol.2017, no.5, p.32-41. (journal article - other)

ZEMÁNKOVÁ, H.; BOHÁČ, I. Průmyslové dědictví Moravy.Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN 978-80-214-5580-1. (conference proceedings)

ŠLAPETA, V. BRUTALISM architecture of Everyday Culture, Poetry and Theory. Chapter: BRUTALISM architecture of Everyday Culture, Poetry and Theory.Stuttgart: Park Books AG Zuerich and Wuestenrot Foundation, 2017, p.145-152. ISBN 978-3-03860-075-6. (book chapter)

ŠLAPETA, V. SOS Brutalismus . Chapter: The Czechoslovakian Embassy in East Berlin. A building and its political context in Cold War times..Stuttgart : Park Books AG Zuerich and Wuestenrot Foundation , 2017, p.145-152. ISBN 978-3-03860-075-6. (book chapter)

TOMAN, R. Configurative urbanism; the forgotten theory for our urban future .Tianjin, China: Tianjin University, 2017. ISSN . ()

VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B. Rekonstrukce dřevěných trámových stropů. TZB-info, ISSN TZB-info, 2017, vol., no.1, p.1-7. (journal article - other)

ŠMÍDEK, P.; SLÁDEČEK, S. Cesta za Plečnikem.Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN 978-80-214-5534-4. (book)

PALACKÝ, J. Origami From an Architects's and Teacher's Point of View.Praha: , 2017. ISSN . (presentation)

KUDA, D. Luxusní vila Weinhaus.: , 2017. ISSN . (study)

KILNAROVÁ, P. The Open Space between Residential Buildings as a Factor of Sustainable Development – Case Studies in Brno (Czech Republic) and Vienna (Austria).Prague: , 2017, p.1-1. ISSN . (presentation)

URBÁŠKOVÁ, H. Využitie tradičných prírodných materiálov na vidieku.  In Vidiecke stavby v európskych regiónoch IV: Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017, p.142-148. ISBN 978-80-552-1707-9. (conference paper)

KUDA, D. Bytový dům Kořenského.: , 2017. ISSN . (study)

OBRTLÍK, J. Growth and Identity as Basic Principles of City Planning.Napoli: INU - Italian Institute of Urban Planning, 2017. ISSN . (presentation)

HORÁČEK, M. Small Towns in Europe in the 20th and 21st Centuries. Chapter: The architectural rhythm of a small town ... is very familiar to as. A Small Town as an Aesthetic Ideal of the Twentieth Century..Praha: Karolinum press, 2017, p.52-73. ISBN 978-80-246-3645-0. (book chapter)

ZÍKA, V. Rekonstrukce středověké podoby Znojemského hradu a jeho vliv na počátky města.: , 2017. ISSN . (presentation)

ŠMÍDEK, P. Tři zlínské domy Pavla Chládka. Stavba, ISSN Stavba, 2017, vol.2017, no.2, p.34-35. (journal article - other)

HORÁČEK, M. Uměleckohistorické syntézy ve službách přítomnosti: Poznámky k novým knihám o architektuře novověku v českých zemích. Zprávy památkové péče, ISSN Zprávy památkové péče, 2017, vol.77, no.1, p.155-164. (journal article - other)

KRATOCHVÍL, J. Sexy balvan pod Starým vrchem. ARCH, ISSN ARCH, 2017, vol., no.6/2017, p.40-42. (journal article - other)

Pavel Kopeček Svitek papíru. Kostel sv. Václava v Sazovicích, recenze. ERA 21, ISSN ERA 21, 2017, vol., no.03/2017, p.14-17. (journal article - other)

OBRTLÍK, J. Historie vzniku sboru Církve československé husitské v Náměšti nad Oslavou a jeho architektonicky významné budovy. Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně AB AC , ISSN Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně AB AC , 2017, vol.LXIX/2017, no.2, p.149-157. (journal article - other)

KUDA, D. Interiér Cafeteria ASADO.: , 2017. ISSN . (study)

PALACKÝ, J.; KRIŠTOF, M.; KUBÍNOVÁ, Š. High Line: Realizační principy, udržitelnost a společenský kontext. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2017, vol.2017, no.2, p.22-29. (journal article - other)

CHYBÍK, J. Tepelná ochrana budov 2017. Chapter: Monolitické konstrukce s restringovaným vedením tepla.Bratislava: BB Print, s.r.o., 2017, p.94-99. ISBN 978-80-89627-07-3. (book chapter)

LEHAROVÁ, A.; PROVÁZKOVÁ, P. Karel IV.- sakrální architektura  In Karel IV. - sakrální architektura. Brno: VUT FA v Brně, 2017, p.12-15. ISBN 978-80-214-5327-2. (conference paper)

ŠMÍDEK, P. Horečky jsou po moravsku malé hory. ARCHITECT+, ISSN ARCHITECT+, 2017, vol.2017, no.4, p.64-69. (journal article - other)

ŠMÍDEK, P.; HORÁČEK, M. Cesta k Bodamskému jezeru .Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN 978-80-214-5533-7. (book)

ŠMÍDEK, P. Sídlo stavební společnosti Rapos v Holešově. Stavba, ISSN Stavba, 2017, vol.2017, no.1, p.42-44. (journal article - other)

ŽABIČKOVÁ, I.; VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B. Kombinace dřeva a hlíny v moderním stavebnictví – novostavby.: , 2017. ISSN . (multimedia)

ZEMÁNKOVÁ, H. Macao, Notes on the charming village.Portugalsko, Macao: Apheleia, 2017. ISBN 978-80-214-5481-1. (book)

PALACKÝ, J.; KRIŠTOF, M.; KUBÍNOVÁ, Š. High Line: Chytrý design v kontextu udržitelného rozvoje. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2017, vol.2017, no.1, p.17-27. (journal article - other)

ŠŤASTA, J. Kvantitativní hodnocení intenzity denního osvětlení v sakrální architektuře a využití v praxi, Sborník konference Věda Výzkum Inovace 2017  In Sborník konference Věda Výzkum Inovace. Zlín: VVVI,s.r.o., 2017, p.5-11. ISBN 9788090669727. (conference paper)

ŠMÍDEK, P. CUBE X CUBE soukromá galerie. ARCHITECT+, ISSN ARCHITECT+, 2017, vol.2017, no.2, p.66-69. (journal article - other)

KOZELSKÝ, T. Nový typ: Hybrid  In Rozvoj měst: sborník interního kolokvia DSP FA VUT v Brně. Brno: VUTIUM, VUT v Brně, 2017, p.80-92. ISBN 978-80-214-5478-1. (conference paper)

STEHLÍK, O.; URBÁŠKOVÁ, H.; CHROBOCZKOVÁ, A.; LEITMANNOVÁ, A.; KILNAROVÁ, P.; KOZELSKÝ, T.; VYLETELOVÁ, S. Rozvoj měst .Brno: VUTIUM, FA VUT v Brně, Ústav urbanismu, 2017, p.1-65. ISBN 978-80-214-5478-1. (conference proceedings)

ŽABIČKOVÁ, I.; STRAKA, B.; VEJPUSTEK, Z. Kombinace dřeva a hlíny v moderním stavebnictví – historické stavby.: , 2017. ISBN 978-80-86837-72-7. ISSN . (multimedia)

ŠŤASTA, J. DENNÍ OSVĚTLENÍ V PRVNÍ REALIZOVANÉ NOVOSTAVBĚ KOSTELA ST. FRONLEICHNAM OD ARCHITEKTA RUDOLFA SCHWARZE   In Sborník abstraktů. : , 2017, p.49-49. ISBN 9788021454620. (conference paper)

ŠŤASTA, J. Orientace kostelů po druhém vatikánském koncilu na území brněnské diecéze  In Sborník abstraktů. : , 2017, p.24-24. ISBN 9788021454620. (conference paper)

KOZELSKÝ, T. Sociální reaktor.Praha: Institut umění - Divadelní ústav, Praha, 2017. ISSN . (review)

TOMAN, R. Tools to contemplate on space and structure .Nanjing: GKStudio, 2017, p.60-61. ISSN . ()