Aktuální přehled opatření s platností od 25.10.2021

Studenti jsou povinni před vstupem na fakultu (denně) potvrdit elektronické čestné prohlášení o bezinfekčnosti na https://vut.cz/bezinfekcnost

obecná pravidla kdo opatření
vstup na fakultu všichni pouze přes vrátnici budovy A (hlásit se i při příchodu z nádvoří)
zákaz vstupu s příznaky onemocnění dýchacích cest
všichni studenti čestné prohlášení o bezinfekčnosti - denně na stránce http://vut.cz/bezinfekcnost
společné vnitřní prostory (chodby, WC) všichni respirátor min. třídy FFP2/KN95 bez výdechového ventilu
učebny studenti výuka respirátor min. třídy FFP2/KN95 bez výdechového ventilu
studenti zkoušení bez respirátoru při dodržení odstupu 1,5 m (1 + 1 osoba)
akademičtí pracovníci bez respirátoru (dobrovolně možno respirátor)
všichni desifekce rukou
kanceláře zaměstnanci kanceláře a. samostatně v kanceláři = bez respirátoru
b. více lidí v kanceláři s odstupem méně než 1,5 a při návštěve další osoby = respirátor
studenti respirátor min. třídy FFP2/KN95 bez výdechového ventilu
zaměstnanci ostatní
nádvoří všichni při rozestupu 1,5 m a počtu 30 osob bez respirátoru
oznamovací povinnost o nařízené karanténě zaměstnanci personální oddělení (fa-personalni-oddeleni@vutbr.cz)
studenti studijní oddělení/studis - elektronické omluvenky
Oznamovací povinnost po návratu z dovolené všichni Oznámení o příjezdu ze zahraničí a předložení dokladu o vyplnění elektronického příjezdového formuláře, předložení negativního testu na COVID-19 (netýká se očkovaných osob a osob s potvrzením o prodělání COVID-19)
studium typ výuky způsob výuky
studenti BSP/MSP ateliéry Prezenčně s respirátorem
přednášky, cvičení
studenti DSP výuka
všichni studenti konzultace
zkoušení/zápočty prezenčně bez respirátoru (1 student + 1 akademik)
provoz děkanátu kdo opatření
děkanát (SO, EO, PO, SEK, ..) všichni Běžný provoz
knihovna všichni
modelové centrum všichni
podatelna všichni
přítomnost na pracovišti zaměstnanci THP prezenčně
zaměstnanci AP


Odkazy na plná znění Rozhodnutí rektora VUT a děkana FA VUT

Informace k testování studentů a zaměstnanců VUT od 9. 7. (12.7.2021)

Studenti a zaměstnanci VUT nejsou povinni se od 1. 7. testovat, nicméně nově je od 9. 7. Ministerstvem zdravotnictví stanovena povinnost doložit test při příjezdu studenta či zaměstnance ze zahraničí . To neplatí pro studenty, kteří se neúčastní výuky či zkoušek. Dále to neplatí pro studenty ... Více

Rozhodnutí rektora VUT v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření koronaviru, platné od 2. 7. 2021 (2.7.2021)

Rektor VUT vydal dne 2. 7. 2021 Rozhodnutí č. 15/2021 v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření onemocnění Covid-19 způsobeném novým koronavirem SARS-CoV-2 , které nabylo účinnosti dne 2. 7. 2021. Rozhodnutí rektora č. 15/2021 Povinnosti při vstupu na území ČR stanovené Ministerst... Více

Rozhodnutí rektora VUT v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření koronaviru, platné od 10. 6. 2021 (10.6.2021)

Rektor VUT vydal dne 10. 6. 2021 Rozhodnutí č. 13/2021 v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření onemocnění Covid-19 způsobeném novým koronavirem SARS-CoV-2 , které nabylo účinnosti dne 10. 6. 2021. Rozhodnutí rektora č. 13/2021 Povinnosti při vstupu na území ČR stanovené Minister... Více

Opatření přijatá vedením VUT v důsledku pandemie koronaviru, platné od 31. 5. (31.5.2021)

Aktualizace 31. května 2021 Komplexní informace studenty a zaměstnance VUT Tyto informace jsou určeny jak studentům, tak zaměstnancům VUT, včetně studentů přijíždějících ze zahraničí. Průvodce pro české studenty Průvodce pro zahraniční studenty Rozhodnutí rektora č. 12/2021 ... Více

Aktualizace Rozhodnutí č. 2/2021 - Podmínky výuky a provozu fakulty v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2, platné od 31.5. (31.5.2021)

Dne 7. 6. 2021 děkan Fakulty architektury vydal aktualizaci Rozhodnutí č. 2/2021 Podmínky výuky a provozu fakulty v souvislosti se šířením nového koronaviru , které nabylo účinnosti od 31. 5. 2021. Příloha č.1 Rozhodnutí č. 2/2021 Organizace a podmínky distanční výuky pro vyučující ... Více

Opatření přijatá vedením VUT v důsledku pandemie koronaviru, platné od 21. 5. (24.5.2021)

Aktualizace 21. 5. 2021 Komplexní informace studenty a zaměstnance VUT Tyto informace jsou určeny jak studentům, tak zaměstnancům VUT, včetně studentů přijíždějících ze zahraničí. Průvodce pro české studenty Průvodce pro zahraniční studenty Rozhodnutí rektora č. 12/2021 Povi... Více

Opatření přijatá vedením VUT v důsledku pandemie koronaviru, platné od 29. 4. 2021 (29.4.2021)

Komplexní informace studenty a zaměstnance VUT Tyto informace jsou určeny jak studentům, tak zaměstnancům VUT, včetně studentů přijíždějících ze zahraničí. Průvodce pro české studenty Průvodce pro zahraniční studenty Úplné znění Rozhodnutí rektora č. 7/2021 po zapracování Dodatku č. ... Více

Aktualizace Rozhodnutí děkana č. 2/2021 Podmínky výuky a provozu fakulty, platné od 10. 5. (26.4.2021)

Dne 9. 5. 2021 děkan Fakulty architektury vydal aktualizaci Rozhodnutí č. 2/2021 Podmínky výuky a provozu fakulty v souvislosti se šířením nového koronaviru , které nabylo účinnosti od 10. 5. 2021. Příloha č.1 Rozhodnutí č. 2/2021 Organizace a podmínky distanční výuky pro vyučující ... Více

Rozhodnutí rektora VUT v souvislosti s testováním studentů na přítomnost SARS-CoV-2, platné od 24. 4. 2021 (24.4.2021)

Rektor VUT vydal dne 23. 4. 2021 Rozhodnutí č. 9/2021 Testování studentů na přítomnost SARS-CoV-2 , které nabyde účinnosti dne 24. 4. 2021. Úplné znění Rozhodnutí rektora č. 7/2021 po zapracování Dodatku č. 3 Povinnosti při vstupu na území ČR stanovené Ministerstvem zdravotnictví ČR... Více

Dodatek č. 2 Rozhodnutí rektora VUT v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření koronaviru, platné od 14.4. 2021 (15.4.2021)

Rektor VUT vydal dne 14. 4. 2021 Dodatek č. 2 k Rozhodnutí č. 7/2021 v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření onemocnění Covid-19 způsobeném novým koronavirem SARS-CoV-2, plné znění Rozhodnutí č. 7/2021 tak nabylo účinnosti dne 14. 4. 2021. Dodatek č. 2 k Rozhodnutí rektora č. 7/... Více

Rozhodnutí rektora VUT v souvislosti s testováním zaměstnanců na přítomnost SARS-CoV-2, platné od 9. 3. 2021 (9.3.2021)

Rektor VUT vydal dne 5. 3. 2021 Rozhodnutí č. 8/2021 Testování zaměstnanců na přítomnost SARS-CoV-2 , které nabyde účinnosti dne 9. 3. 2021. Dodatek č. 1 k Rozhodnutí rektora č. 8/2021Více

Rozhodnutí děkana č. 2/2021 Podmínky výuky a provozu fakulty (9.3.2021)

Dne 9. 3. 2021 děkan fakulty architektury vydal Rozhodnutí č. 2/2021 Podmínky výuky a provozu fakulty v souvislosti se šířením nového koronaviru , které je účinné od 9. 3. 2021. Organizace a podmínky distanční výuky pro vyučující a studenty v BSP, MSP a DSP Podmínky provozu jednot... Více

Zaměstnanci VUT si mohou na Intraportále stáhnout potvrzení na cesty (1.3.2021)

Centrum výpočetních a informačních služeb VUT o víkendu naprogramovalo do Intraportálu VUT novou položku COVID , která je dostupná pod kartou Osobní. Zde si mohou zaměstnanci s trvalým bydlištěm mimo Brno-město stáhnout potřebné potvrzení na cesty do zaměstnání. I nadále platí pravidlo uplatň... Více

Rozhodnutí rektora VUT v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření koronaviru, platné od 25. 2. 2021 (24.2.2021)

Rektor VUT vydal dne 24. 2. 2021 Rozhodnutí č. 7/2021 v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření onemocnění Covid-19 způsobeném novým koronavirem SARS-CoV-2 , které nabylo účinnosti dne 25. 2. 2021. Dodatek č.1. k Rozhodnutí č.7/2021 Informace z webu Ministerstva vnitra ČR ... Více

Informace pro studenty týkající se ubytování na kolejích (17.2.2021)

Vládní krizové opatření v současné době bohužel vysokoškolským kolejím zakazuje poskytovat ubytování studentům, kteří mají jiné bydliště na území České republiky a nevztahuje se na ně výjimka z bodu 1 krizového opatření vlády (účastní se zkoušek, individuální konzultace či praktické výuky ve ... Více

Vláda zpřísnila podmínky pro příjezd ze zahraničí (5.2.2021)

Vláda ČR před několika dny opět v souvislosti s epidemiologickou situací zpřísnila podmínky pro příjezd do ČR ze zahraničí. Nová opatření bohužel dopadnou i na zahraniční studenty VUT, vč. studentů ze sousedního Slovenska. Uvědomujeme si, jak nelehké je pro vás splnit všechny podmínky pro vs... Více

Aktualizace informací pro zahraniční studenty přijíždějící do ČR (4.1.2021)

Zahraniční studenti přijíždějící do ČR, a to i studenti ze Slovenska, kteří se zde plánují ubytovat (ať už na kolejích nebo v soukromí), musí dle ministerstva zdravotnictví předložit negativní test na koronavirus. Do doby předložení testu mají omezení volného pohybu. Slovensko nyní není na s... Více

Aktualizace Rozhodnutí děkana č. 15/2020 Podmínky výuky a provozu fakulty (1.1.2021)

Dne 31. 12. 2020 děkan fakulty architektury vydal aktualizaci Rozhodnutí č.15/2020 Podmínky výuky a provozu fakulty v souvislosti se šířením nového koronaviru . Prosím, věnujte pozornost nejen aktualizaci tohoto rozhodnutí, ale také aktualizaci jeho příloh, které upravují podmínky provozu j... Více

Rozhodnutí rektora VUT v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření koronaviru, platné od 30.12. 2020 (30.12.2020)

Rektor VUT vydal dne 30. 12. 2020 Rozhodnutí č. 13/2020 v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření onemocnění Covid-19 způsobeném novým koronavirem SARS-CoV-2 , které nabylo účinnosti dne 30. 12. 2020.Více

O prezenční účasti na výuce rozhodují jednotlivé fakulty a součásti (1.12.2020)

Nové opatření vlády umožní od 7. prosince 2020 prezenční výuku pro studenty prvních ročníků za účasti max. 20 studentů. Pro ostatní ročníky může probíhat pouze laboratorní/experimentální/umělecká výuka za účasti maximálně 20 studentů. I nadále platí možnost individuálních konzultací. Nicméně... Více

Aktualizace Rozhodnutí děkana č. 15/2020 Podmínky výuky a provozu fakulty (25.11.2020)

Dne 25. 11. 2020 děkan fakulty architektury vydal aktualizaci Rozhodnutí č.15/2020 Podmínky výuky a provozu fakulty v souvislosti se šířením nového koronaviru . Prosím, věnujte pozornost nejen aktualizaci tohoto rozhodnutí, ale také aktualizaci jeho příloh, které upravují podmínky provozu jed... Více

Informace pro zahraniční studenty přijíždějící do ČR (24.11.2020)

Zahraniční studenti přijíždějící do ČR, a to i studenti ze Slovenska, kteří se zde plánují ubytovat (ať už na kolejích nebo v soukromí), musí dle ministerstva zdravotnictví předložit negativní test na koronavirus. Do doby předložení testu mají omezení volného pohybu. Slovensko nyní není na s... Více

Rozhodnutí rektora VUT v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření koronaviru, platné od 23.11. 2020 (23.11.2020)

Rektor VUT vydal dne 23. 11. 2020 Rozhodnutí č. 11/2020 v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření onemocnění Covid-19 způsobeném novým koronavirem SARS-CoV-2 , které nabylo účinnosti dne 23. 11. 2020.Více

Rozhodnutí děkana č. 15/2020 Akualizace příloh (26.10.2020)

Dne 12. 10. 2020 děkan fakulty architektury vydal Rozhodnutí č.15/2020 Podmínky výuky a provozu fakulty v souvislosti se šířením nového koronaviru , prosím, věnujte aktualizaci jeho příloh, které upravují podmínky provozu jednotlivých pracovišť pro zaměstnance a studenty FA VUT.Více

Rozhodnutí děkana č. 15/2020 Podmínky výuky a provozu fakulty (12.10.2020)

Dne 12. 10. 2020 děkan fakulty architektury vydal Rozhodnutí č.15/2020 Podmínky výuky a provozu fakulty v souvislosti se šířením nového koronaviru , které je účinné od 12. 10. 2020.Více

Vláda na dva týdny pro studenty zcela uzavírá vysoké školy (8.10.2020)

S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci přijala Vláda ČR usnesení, kterým se s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 omezuje provoz vysokých škol tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. ... Více

Rozhodnutí děkana č.14/2020 Podmínky výuky a provozu fakulty (29.9.2020)

Dne 29. 9. 2020 děkan fakulty architektury vydal Rozhodnutí č.14/2020 Podmínky výuky a provozu fakulty v souvislosti se šířením nového koronaviru , které je účinné od 29. 9. 2020.Více

Rozhodnutí rektora VUT v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření koronaviru, platné od 28. 9. 2020 (28.9.2020)

Rektor VUT vydal dne 25. 9. 2020 Rozhodnutí č. 8/2020 v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření onemocnění Covid-19 způsobeném novým koronavirem SARS-CoV-2 , které nabylo účinnosti dne 28. 9. 2020.Více

Pozor: Krajská hygiena zakazuje od zítřka osobní účast studentů na výuce (23.9.2020)

S platností od 23. září 2020 zakazuje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje osobní přítomnost studentů na výuce . Toto opatření se týká všech vysokých škol v Brně, tedy i Vysokého učení technického v Brně. Už v pátek VUT informovalo o tom , že se maximum možných předmětů uskuteční ... Více

Rozhodnutí rektora VUT k organizaci výuky v zimním semestru akademického roku 2020/2021 (18.9.2020)

Opatření přijatá vedením VUT v důsledku šíření koronaviru Rektor VUT vydal dne 18. 9. 2020 Rozhodnutí č. 7 k organizaci výuky v zimním semestru akademického roku 2020/2021 , které nabylo účinnosti dne 18. 9. 2020. Rozhodnutí č. 7 k organizaci výuky v zimním semestru akademického rok... Více

Rozhodnutí děkana č.13/2020 Podmínky výuky a provozu fakulty (18.9.2020)

Dne 18. 9. 2020 děkan fakulty architektury vydal Rozhodnutí č.13/2020 Podmínky výuky a provozu fakulty v souvislosti se šířením nového koronaviru, které je účinné od 21. 9. 2020.Více

Rozhodnutí rektora VUT v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření koronaviru, platné od 14. září 2020 (14.9.2020)

Rektor VUT vydal dne 14. 9. 2020 Rozhodnutí č. 6 v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření koronaviru , které nabylo účinnosti dne 14. 9. 2020. Dopis rektora studentům s informacemi k novému semestru Dopis rektora zaměstnancům s informace k novému semestruVíce

Rozhodnutí rektora VUT v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření koronaviru, platné od 1. září 2020 (1.9.2020)

Rektor VUT vydal dne 31. 8. 2020 Rozhodnutí v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření koronaviru , které je nabývá účinnost dnes, 1. 9. 2020. Opatření pro studenty VUT v souvislosti s COVID-19 , Opatření pro zaměstnance VUT v souvislosti s COVID-19 .Více

ROZHODNUTÍ DĚKANA Č. 8/2020 Aktualizace podmínek výuky a provozu fakulty (1.6.2020)

Vydáno 1. 6. 2020 Vážení kolegové a studenti, věnujte, prosím, pozornost ROZHODNUTÍ DĚKANA Č. 8/2020 Aktualizace podmínek výuky a provozu fakulty v souvislosti s krizovou situací a šířením koronaviru. Konkrétní pokyny pro pobyt studentů a akademických pracovníků upravuje příloha č. 1 ro... Více

Doporučení rektora VUT v důsledku šíření koronaviru (27.5.2020)

Opatření přijatá vedením VUT v důsledku šíření koronaviru Aktualizace 27. 5. 2020 Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo nové ochranné opatření pro vstup cizinců do ČR. Vyplývá z něho, že pro občany Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu nebo s trvalým pobytem ve Slovenské ... Více

Rozhodnutí děkana č. 7/2020 - Aktualizace podmínek výuky a provozu fakulty v souvislosti s krizovou situací (11.5.2020)

Vydáno 11. 5. 2020 Vážení studenti a kolegové, věnujte prosím pozornost ROZHODNUTÍ DĚKANA Č. 7/2020 , které upravuje pobyt pro zaměstnance a studenty v prostorách fakulty od dnešního dne, tj. od 11. 5. 2020. Dovolte mi shrnout nejdůležitější body z pohledu studenta: 1) Nadále je pre... Více

Rozhodnutí rektora částečně rozvolňující opatření (6.5.2020)

Vydáno 6. 5. 2020 S ohledem na aktuální vývoj situace, kdy dochází k postupnému rozvolňování vládních opatření, vydává rektor VUT následující Rozhodnutí rektora č. 2/2020, a to s účinností od 11. května 2020: Článek 1 Předmět úpravy Členové krizového štábu VUT a) Budou operativně dostupn... Více

Aktuální informace pro studenty VUT (4.5.2020)

Ministerstvo školství umožní   od pondělí 11. května 2020   účast na studiu všem vysokoškolským studentům bez ohledu na ročník, a to ve skupinách   maximálně 15 osob . Tento počet pro skupinu se nevztahuje na klinickou a praktickou výuku a také praxi. Protože dle harmonogramu VUT u... Více

Rozhodnutí děkana č.6/2020: Aktualizace podmínek výuky (29.4.2020)

Vážení kolegové a studenti, věnujte, prosím, pozornost  Aktualizaci podmínek výuky a provozu fakulty v souvislosti s krizovou situací a šířením koronaviru (rozhodnutí děkana č. 6/2020) Věnujte, prosím, pozornost zejména příloze č. 2, která upravuje pobyt vyučujících a studentů v prostorách ... Více

Pokyn děkana č. 1/2020 - Pravidla pro udělování mimořádného stipendia studentům v obtížné životní situaci (24.4.2020)

Vydáno 24. 4. 2020 Vážené studentky, vážení studenti, před malou chvílí jsem zveřejnil Pokyn č. 1/2020 - Pravidla pro udělování mimořádného stipendia studentům v obtížné životní situaci. V případě náhlých negativních změn ve Vašem životě mě na základě tohoto pokynu můžete požádat o mimořádné ... Více

Změny výuky na VŠ vyplývající z usnesení Vlády ČR (24.4.2020)

Vydáno 24. 4.2020 V důsledku usnesení Vlády České republiky ze dne 23. dubna 2020 č. 455 o přijetí krizového opatření vláda s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod zakazuje osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole podle zákona ... Více

Povolení individuálních aktivit spojených s výukou na VUT (24.4.2020)

Opatření přijatá vedením VUT v důsledku šíření koronaviru Aktualizace 24. 4. 2020 Dle usnesení vlády ze dne 23. 4. 2020 jsou od pondělí 27. 4. 2020 povoleny individuální studijní aktivity studentů vysokých škol všech ročníků ve skupinách čítajících maximálně 5 osob. Jedná se zejména o indivi... Více

Informace z MŠMT k pravidlům pro vstup na území ČR (21.4.2020)

Aktuální shrnutí o výjimkách ze zákazu volného pohybu osob z území ČR a pravidlech pro vstup na území ČR a karanténních opatřeních: Od 17. dubna 2020 byla upravena pravidla pro vstup na území ČR a karanténní opatření (bod 10 – Naléhavé mimořádné situace), která se týkají cest na území ČR a umožňuj... Více

Vstup do budov VUT od 20. 4. 2020 s prohlášením o zdravotním stavu (21.4.2020)

Vydáno 21. 4. 2020 Vážené studentky, Vážení studenti, předpokládám, že jste prostřednictvím Informačního systému VUT obdrželi zprávu uvedenou níže. Pro jistotu posílám také emailem, jako doplnění informací k elektronickému podepisování bezinfekčnosti: Na základě Rozhodnutí Minister... Více

Rozhodnutí děkana č. 4/2020: Aktualizace podmínek výuky (20.4.2020)

Vydáno 20. 4. 2020 Vážení kolegové a zejména studenti závěrečných ročníků, věnujte prosím pozornost Rozhodnutí děkana č. 4/2020 - Aktualizace podmínek výuky a provozu fakulty v souvislosti s krizovou situací a šířením koronaviru. Od dnešního dne bude studentům závěrečnýc... Více

Částečné zpřístupnění knihovny FA (20.4.2020)

Dle rozhodnutí vlády České republiky jsou nově povoleny individuální návštěvy knihoven a studoven pro studenty posledních ročníků za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury. Knihovna FA pro Vás bude přístupná vždy ve středu a ve čtvrtek v čase 9.00 – 12.00. O výpůjčky si předem zažádej... Více

Aktuální informace pro studenty VUT (17.4.2020)

Opatření přijatá vedením VUT v důsledku šíření koronaviru Aktualizace 16. 4. 2020 Povolení individuálních aktivit spojených s výukou pro studenty závěrečných ročníků Dle rozhodnutí vlády České republiky ze dne 14. 4. 2020 budou vysoké školy moci od pondělí 20. 4. 2020 provádět indiv... Více

Mimořádná opatření k časové struktuře výukové části akademického roku 2019/2020 (9.4.2020)

Opatření přijatá vedením VUT v důsledku šíření koronaviru Aktualizace 9. 4. 2020 Časová struktura výukové části letního semestru akademického roku 2019/2020 se upravuje takto: Dokončení prezenční výuky u předmětů, které nebylo možné učit v plném rozsahu distančně po dobu u... Více

Informace pro studenty ze zahraničí (1.4.2020)

Opatření přijatá vedením VUT v důsledku šíření koronaviru Aktualizace 1. 4. 2020 Vážené studentky, vážení studenti, v současné složité situaci související s epidemií koronaviru intenzivně řešíme průběh studia všech našich studentů a možnosti jeho pokračování, případně řádného ukončení. Nezapomí... Více

Aktualizace podmínek výuky a provozu fakulty architektury (31.3.2020)

Aktualizace k 31.3.2020 Vážení kolegové a studenti, chtěl bych na úvod jménem vedení fakulty poděkovat Vám všem za to, že se nám podařilo zvládnout přechod na nouzový režim a distanční formu výuky, byť si uvědomuji, že to není bez obtíží. Zároveň Vám chci poděkovat za trpělivost. I nám ... Více

Důležité informace ke studijní agendě (24.3.2020)

Opatření přijatá vedením VUT v důsledku šíření koronaviru Aktualizováno 24.3.2020 Vážené studentky, vážení studenti, všichni nyní čelíme situaci, s jakou jsme se dosud nikdy nesetkali. Téměř celá Evropa, a spolu s ní i Česká republika, žije v nouzovém stavu, který se promítá do všech as... Více

Důležité informace k ubytování na kolejích VUT (17.3.2020)

Opatření přijatá vedením VUT v důsledku šíření koronaviru Aktualizace 17. 3. 2020 Studenti, kteří se z kolejí VUT neodhlásili a nadále je využívají, se řídí uzavřenou smlouvou o ubytování a kolejním řádem. Na jejich situaci (alespoň ohledně bydlení na kolejích) se nic nemění. Prosíme pouze o souč... Více

Doporučení rektora VUT v důsledku šíření koronaviru (14.3.2020)

Opatření přijatá vedením VUT v důsledku šíření koronaviru Aktualizace 14. 3. 2020 Dne 13. března 2020 bylo na základě vydaného rozhodnutí č. 1/2020 doporučeno studentům a zaměstnancům, kteří se nacházejí v zahraničí, aby se vrátili ze svých zahraničních pobytů zpět do ČR. V případě Erasmus+ mob... Více

ROZHODNUTÍ DĚKANA Č. 2/2020: Podmínky výuky a provozu fakulty v souvislosti s krizovou situací a šířením koronaviru (14.3.2020)

Vydáno 14.3.2020  ČLÁNEK I. Předmět a účel rozhodnutí  1. Na základě mimořádných opatření ze strany vlády ČR a Rozhodnutí č. 1/2020 rektora VUT dochází k úpravě formy výuky, provozu FA VUT a pracovní doby zaměstnanců a to formou „homeoffice“ do odvolání. Cílem FA VUT je ochránit... Více

Rozhodnutí č. 1/2020 v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření koronaviru (13.3.2020)

Rozhodnutí rektora č. 1/2020 v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření koronaviru Vydáno 13.3.2020 Článek 1 Předmět úpravy 1. Členové krizového štábu VUT a) Budou operativně dostupní a připraveni k účasti na svolaných jednáních krizového štábu b) Zajistí spolehlivý a ověřovaný přeno... Více

Doporučení rektora VUT v důsledku šíření koronaviru (12.3.2020)

Opatření přijatá vedením VUT v důsledku šíření koronaviru Aktualizace 12. 3. 2020 Osobní přítomnost studentů v objektech fakult a ústavů VUT v souvislosti s jejich studiem je v současné době zakázána do 12. 4. 2020. Studijní administrativa bude vyřizována výhradně elektronicky, nebo poštou. Nově... Více

Prezenční výuka na VUT je od 11. března 2020 do odvolání zrušena (10.3.2020)

Opatření přijatá vedením VUT v důsledku šíření koronaviru Aktualizace 10. 3. 2020 S účinností od 11. března 2020 zakazuje Ministerstvo zdravotnictví: osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/200... Více

Zrušení prezenční výuky na FA (10.3.2020)

Vydáno 10.3.2020 Vážení studenti, na základu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a rozhodnutí rektora Vysokého učení technického v Brně ruší Fakulta architektury VUT od 11. března 2020 prezenční výuku. Od zítřejšího dne tedy platí zákaz shromažďovat se ve výukových prostor... Více

Doporučení rektora VUT v důsledku šíření koronaviru (4.3.2020)

Opatření přijatá vedením VUT v důsledku šíření koronaviru Vydáno 4.3.2020 Rektor Vysokého učení technického v Brně doporučuje pracovníkům univerzity a studentům, kteří přicestují z rizikových oblastí zasažených epidemií koronaviru, způsobující nemoc COVID-19, nebo se dostanou do přímého kontaktu... Více