Členství
vmezinárodníchorganizacích

FA VUT v Brně je členem následujících organizací:

EAAE - European Association for Architectural Education / Association Européenne pour l'Enseignement de l'Architecture - mezinárodní nezisková organizace, jejímž cílem je výměna myšlenek a lidí v oblasti architektonického vzdělávání a výzkumu. Usiluje o zlepšení znalostní základny a kvality architektonického a urbanistického vzdělávání. Je dvojjazyčným anglicko/francouzským sdružením. Byla založena v roce 1975 a postupně získala postavení instituce, zajišťující zásadní úlohu při vytváření celoevropské perspektivy pro práci evropských architektonických pedagogů a příslušných vladních agentur. Je do ní zapojeno více než 40 aktivních členských škol počínaje Evropou, Kanarskými ostrovy až po Ural, což představuje téměř 5.000 zkušených pedagogů a více než 120.000 studentů architektury od bakalářského po doktorský stupeň studia. Buduje další přidružená členství po celém světě. Vytváří rámec ve kterém mohou členové nalézat informace o ostatních školách. Adresuje řadu důležitých otázek formou konferencí, workshopů a letních škol pro mladé učitele. Vydává a publikuje sborníky příspěvků z mezinárodních konferencí, zaštiťuje udělování ocenění a cen. Svým členům poskytuje informace ze svojí databáze.
http://www.eaae.be

Logo EAAE


AESOP - Association of European Schools of Planning – založena v roce 1987 v Belgii jako mezinárodní asociace pro vědecké, umělecké a vzdělávací účely. Její působnost je definována Chartou. S více než 150 členy je jediným zastoupením škol územního plánování v Evropě. Vzhledem ke svému jedinečnému postavení upevňuje svůj profil profesního sdružení. Mobilizuje své zdroje, zaujímá vedoucí roli a díky odborným předpokladům vstupuje do probíhajících debat a iniciativ v oblasti výuky územního plánování a kvalifikace budoucích profesionálů. Prosazuje zájmy členských organizací při jednání s odbornými orgány, politiky a se všemi dalšími klíčovými stranami podílejícími se na územním plánování a rozvoji v celé Evropě. Těchto cílů dosahuje prostřednictvím řady aktivit, mezi které patří: Výroční kongres otázek územního plánování na evropské, národní, regionální a místní úrovni, Každoroční setkání děkanů škol na téma plánování osnov výuky, PhD workshopy pro mladé akademiky, European Urban Summer School pro mladé profesionální plánovače, Spolupráce při plánování s profesními orgány a dalšími zúčastněnými strany, Tématické výzkumné skupiny, Udělování cen, Publikace a akademické sítě - AESOP Young Academics Network.
National representatives: http://www.aesop-planning.eu/en_GB/national-representatives
Membership: http://www.aesop-planning.eu/members/institutions/en_GB/brno-university-of-technology/urban-design-and-planning-institute-faculty-of-architecture

logo AESOP