• 455

    počet přihlášených uchazečů  do bakalářského studia v roce 2020

  • 163

    počet přijatých studentů do bakalářského studia v roce 2020

  • 36%

    úspěšnost přijetí do bakalářského studia v roce 2020

Pokračovat

Důležité termíny

Předchozí Následující

Přijímací zkouška (Bc. studium)

Přijímací řízení se skládá ze čtyř částí: Národní srovnávací zkoušky SCIO, Testu prostorové představivosti SCIO, domácích úkolů a pohovoru.
Domácí úkoly budou dva: kresebný úkol tužkou a architektonický úkol libovolnou technikou. Tato část proběhne online. Tyto úkoly je nutné splnit během 54 hodin, přičemž konkrétní časový harmonogram bude jednotlivých částí bude upřesněn při zadání úkolů. Základními kritérii pro posouzení domácích úkolů jsou schopnost tvůrčího myšlení, prostorová představivost a základní znalosti zobrazení prostoru.
Národní srovnávací zkoušky se skládají z testu všeobecných studijních předpokladů a testu základu společenských věd. Termíny stanovuje organizátor a vybrat si můžete na webu www.scio.cz/nsz. Nejzazší termín pro vykonání testů je 5. březen 2022. Jako ekvivalent Národních srovnávacích zkoušek jsou uznávány též slovenské verze testů (Všeobecné študijné predpoklady a Základy spoločenských vied).
Test prostorové představivosti proběhne online 29.1.2022 prostřednictvím společnosti SCIO. Více informací o testu naleznete na Scio - Vysoké školy - Test prostorové představivosti pro Fakultu architektury VUT.
K pohovoru jsou pozváni uchazeči umístění do 250 místa z předchozích dílčích částí. Základní kritéria pro posouzení pohovoru jsou schopnost tvůrčího myšlení, schopnost verbální prezentace a základní znalosti zobrazení prostoru. Pohovory proběhnou online.


NSZ Scio

Studium bez bariér

Máte-li nějaké specifické potřeby (zdravotní postižení, poruchy učení atd.) a pomohlo by vám přizpůsobení ať už přijímaček, nebo samotného studia, podívejte se, jaké možnosti nabízí poradenské centrum Alfons.

alfons.vutbr.cz Podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami


Přihlaste se on-line

BSP do 7. ledna 2022

MSP do 15. března 2022

DSP do 31. března 2022

Podat e-přihlášku

Přihlaste se on-line

Podat e-přihlášku

Potřebujete s něčím poradit?

Kontaktujte studijní oddělení

+ 420 541 146 620  studium@fa.vutbr.cz