Organizační struktura

Výpočetní centrum

Webové stránky pracoviště

http://www.fa.vutbr.cz/pages/centra/vypocetni/index.htm

Činnost

Spolupracuje s informačním systémem VUT. Zajišťuje provoz, modifikace a údržbu IS fakulty, provoz počítačové sítě a serverů, správu fakultních webových stránek, správu uživatelů a antivirovou kontrolu, provoz, údržbu a využití audiovizuální techniky ve výuce, asistenci při tisku na počítačových učebnách, instalace a konzultace aplikačního programového vybavení. Dále se stará o provoz přístupového a kamerového systému.