Publikace

2021
ŠMÍDEK, P. Zahraniční příklady skleněné architektury. Intro, ISSN Intro, 2021, roč.3/2021, č.16. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P.; VÍTEK, J. Lazy House. Stavba, ISSN Stavba, 2021, roč.2021, č.3, s.76-77. (článek v časopise - ostatní, Jost)

JOJA, M. Temporary use of abandoned buildings. ALFA (Architecture Papers of the Faculty of Architecture and Design STU), ISSN ALFA (Architecture Papers of the Faculty of Architecture and Design STU), 2021, roč.2021, č.3, s.42-46. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace kovové architektury. Intro, ISSN Intro, 2021, roč.2021, č.15, s.56-57. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P.; VÍTEK, J. Eric Owen Moss - Vizionář z Culver City. Intro, ISSN Intro, 2021, roč.2021, č.15, s.6-11. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. A Brunni uj hullám: Zvonařka központi buszpályaudvar. Metszet, ISSN Metszet, 2021, roč.2021, č.4, s.48-53. (článek v časopise - ostatní, Jost)

URBÁŠKOVÁ, H.; KUZNETCOVA, A. Cestovní ruch jako jeden z nástrojů udržitelného rozvoje venkova. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, ISSN Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2021, roč., č.2/2021, s.17-25. (článek v časopise - ostatní, Jost)

CHYBÍK, J.; HORENSKÝ, D. Přírodní materiály – příspěvek ke zmírnění globální klimatické změny. TZB Haus Technik, ISSN TZB Haus Technik, 2021, roč.XV., č.2/2021, s.56-58. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P.; KRATOCHVÍL, J. Cesty za Bauhausem 2019.Brno: FA VUT Brno, 2021. ISBN 978-80-214-5967-0. (kniha odborná)

ŠMÍDEK, P. Ukotvení.Praha-Radotín: Beton TKS, s.r.o., 2021, s.24-26. ISSN . (interview)

ŠMÍDEK, P. Betonové stavby Stevena Holla. Beton TKS, ISSN Beton TKS, 2021, roč.2021, č.2, s.18-23. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Pentagon s trnovou korunou. Stavba, ISSN Stavba, 2021, roč.2021, č.2, s.54-56. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠLAPETA, V. In margine přátelství a dialogu Ivana Theimera a Lubomíra Šlapety. Krok - Knihovní Revue Olomouckého kraje, ISSN Krok - Knihovní Revue Olomouckého kraje, 2021, roč.2021, č.2, s.83-86. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. 1920-2020 Praha-Tokio Vlivy, paralely, tušení společného. Kapitola: Vlivy japonské architektury v Liberci.Praha: Galerie Jaroslava Fragnera, 2021, s.290-296. ISBN 978-80-88161-14-1. (kapitola v knize)

ŠMÍDEK, P. 1920-2020 Praha-Tokio Vlivy, paralely, tušení společného. Kapitola: S městem v genech. Z Tokia do Liberce a zase zpět.Praha: Galerie Jaroslava Fragnera, 2021, s.272-279. ISBN 978-80-88161-14-1. (kapitola v knize)

ŠMÍDEK, P. 1920-2020 Praha-Tokio - vlivy, paralely, tušení společného. Kapitola: Raketou do Japonska.Praha: Galerie Jaroslava Fragnera, 2021, s.264-271. ISBN 978-80-88161-14-1. (kapitola v knize)

BAŽÍK, L. Podstata hliněné architektury v podmínkách Česka.Brno: , 2021. ISSN . (dizertace)

Studenti architektury navrhují knihovny pro 21. století. Čtenář, ISSN Čtenář, 2021, roč.73, č.4, s.156-157. (článek v časopise - ostatní, Jost)

NEUMAYEROVÁ, E. Problematika odborného vzdělávání v hliněném stavitelství – Příklad použití hliněných omítek v interiéru v rámci studentského workshopu.: Sdružení hliněného stavitelství, z.s., 2021. ISBN 978-80-904593-7-3. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

CHYBÍK, J.; HORENSKÝ, D. Užitné vlastnosti stavebních materiálů a jejich vliv na tvorbu životního prostředí.Brno: Sdružení hliněného stavitelství z.s., 2021. ISBN 978-80-904593-7-3. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

ŠMÍDEK, P. Bydlení na greenu.Praha: Business Media One, 2021, s.46-46. ISSN 1210-9568. (různé)

ŠMÍDEK, P. Dva hotely. Stavba, ISSN Stavba, 2021, roč.2021, č.1, s.52-54. (článek v časopise - ostatní, Jost)

GALEOVÁ, N.; PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J. Initiations: practices of teaching 1st year design in architecture.Cyprus: University of Cyprus, Nicosia, 2021, s.323-334. ISBN 978-9925-553-29-7. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

KOPÁČIK, G.; VAISHAR, A.; ŠIMARA, E. The dynamics of population distributions in cities based on daily mobile phone operations: A case study of some Moravian cities.BRNO: ACAD SCI CZECH REPUBLIC, INST GEONICS, 2021, s.71-86. ISSN 1210-8812. (článek v časopise ve Web of Science, Jimp)

KOPÁČIK, G.; WITTMANN, M.; VAISHAR, A.; MATYÁŠOVÁ, J. Satisfaction of Inhabitants in Different Urban Structures. Case Studies in Brno, Ostrava and Zlin.. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, ISSN Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2021, roč., č.1, s.63-81. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P.; KRIPNEROVÁ, K. Max Dudler - jsem evropský architekt. Intro, ISSN Intro, 2021, roč.2021/1, č.14, s.14-18. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace kamenné architektury. Intro, ISSN Intro, 2021, roč.01/2021, č.14, s.48-49. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠLAPETA, V.; STRUHAŘÍK, D. Stegreif Brno - Brunn winter semester 2020.Brno: VUTIUM, 2021. ISBN 978-80-214-5925-0. (kniha odborná)

Návrh experimentálního objektu z betonu s recyklovaným kamenivem. , ISSN , 2021, roč., č.. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠLAPETA, V. In margine Gahurovy „kresby“ o Josipu Plečnikovi. Prostor Zlín, ISSN Prostor Zlín, 2021, roč.2021, č.1, s.45-47. (článek v časopise - ostatní, Jost)

KAFTAN, M.; BRAHMI, J.; BUZOVÁ, M.; SCHWAB, V.; ONDRUCH, M. Kolébka talentů z Moravy. Představujeme naděje architektury, které studují na VUT v Brně.: CZECHDESIGN, 2021, s.1-3. ISSN . (multimédia)

KUDA, D. Modulární dřevěné konstrukce typu gridshell pro velkorozponové stavby.: , 2021. ISSN . (abstrakt)

KAFTAN, M.; KADRNOŽKOVÁ, T. Polární stanice CZ*ECO Nelson dostala podobu od studentů architektury.: , 2021, s.1-2. ISSN . (multimédia)

KAFTAN, M.; KADRNOŽKOVÁ, T. Architekti z brněnského VUT navrhli novou podobu polární stanice. Odolá větru, chladu i UV záření..: , 2021. ISSN . (multimédia)


2020
KOPÁČIK, G.; VAISHAR, A. Residential function dynamics in the urban territory: the case of selected Moravian cities  In 12. Architektura v perspektivě 2020 / 12th Architecture in Perspective 2020. Ostrava: Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2020, s.152-157. ISBN 978-80-248-4450-3. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ZÍKA, V. Jihlavské historické domy a problematika jejich obnovy.: , 2020. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

KAFTAN, M.; KAPLER, P.; GERYCH, J. Podcast: Základní stavební materiál nové antarktické stanice je překližka, říkaji Martin Kaftan a Pavel Kapler.: , 2020. ISSN . (interview)

LOUTOCKÁ, V. BUDOUCNOST VENKOVA. Kapitola: Vývoj ochrany lidové architektury.Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.,, 2020, s.14-25. ISBN 978-80-7623-049-1. (kapitola v knize)

KUZNETCOVA, A. Budoucnost venkova. Kapitola: Analýza problémů navrhování staveb pro agroturistiku.Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2020, s.73-85. ISBN 978-80-7623-049-1. (kapitola v knize)

URBÁŠKOVÁ, H. Budoucnost venkova. Kapitola: Budoucnost venkova.Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2020, s.144-152. ISBN 978-80-7623-049-1. (kapitola v knize)

URBÁŠKOVÁ, H. Budoucnost venkova. Kapitola: Proměny venkova.Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2020, s.7-13. ISBN 978-80-7623-049-1. (kapitola v knize)

URBÁŠKOVÁ, H. Architektura staveb pro agroturistiku  In 12th Architecture in Perspective 2020. Ostrava: VŠB-TU OSTRAVA, 2020, s.306-309. ISBN 978-80-248-4450-3. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

OBRŠÁLOVÁ, L. Budoucnost venkova. Kapitola: Digitální regionalismus jako příležitost pro venkov.Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2020, s.137-143. ISBN 978-80-7623-049-1. (kapitola v knize)

OBRŠÁLOVÁ, L.; URBÁŠKOVÁ, H. Budoucnost venkova.Brno : Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2020. ISBN 978-80-7623-049-1. (kniha odborná)

ŠLAPETA, V. František Lydie Gahura and the Tomáš Baťa Memorial. Piranesi , ISSN Piranesi , 2020, roč.2020, č.42-43, s.27-41. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠLAPETA, V. The Baťa Phenomenon. Piranesi , ISSN Piranesi , 2020, roč.2020, č.42-43, s.6-27. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ZEMÁNKOVÁ, H. Une vie d´architecture.Brno: FA VUT v Brně, 2020. ISBN 978-80-214-5918-2. (kniha odborná)

ZEMÁNKOVÁ, H.; HANDL, D.; HUDÍNKOVÁ, V.; KOTEK, P. Conversion of the factory in Brněnec to polyfunctional area.Brno: FA VUT v Brně, 2020. ISBN 978-80-214-5919-9. (kniha odborná)

URBÁŠKOVÁ, H.; OBRŠÁLOVÁ, L.; DÝR, P. BUDOUCNOST VENKOVA.Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2020, s.1-163. ISBN 978-80-7623-049-1. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace administrativních staveb. Intro, ISSN Intro, 2020, roč.4/2020, č.16, s.56-57. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Inženýrské stavby v tvorbě architekta Souto de Moury. Beton TKS, ISSN Beton TKS, 2020, roč.120, č.6/2020, s.32-37. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ZÍKA, V. Časopis Stavba 4/2020 - Dialog mezi starým a novým. Stavba, ISSN Stavba, 2020, roč.27, č.4, s.45-46. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Obecní stavění.Nádražní 32, Praha 5, Česká republika: Business Media ONE, s.r.o., 2020, s.37-37. ISSN 1210-9568. (různé)

ŠMÍDEK, P. Cihelný ellement. Intro, ISSN Intro, 2020, roč.2020/03, č.15, s.92-95. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace cihelné architektury. Intro, ISSN Intro, 2020, roč.2020/03, č.15, s.42-43. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠLAPETA, V., FRANTA, P. Londýnská ulice. Příběhy domů a lidí.Praha: Městská část Praha 2, 2020. ISBN 978-80-270-8638-2. (kniha odborná)

KRATOCHVÍL, J. Firmitas, utilitas, venustas, parsimonia, oecologia.... ARCH, ISSN ARCH, 2020, roč.2020, č.11, s.22-24. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠIMARA, E.; KILNAROVÁ, P.; PALACKÝ, J.; VAŠUT, R. Using Wi-Fi Signals from Mobile Devices to Determine Characteristics of Pedestrian Behavior in Public Spaces.USA: SAGE Publications Ltd, 2020, s.187-197. ISSN 0361-1981. (článek v časopise ve Web of Science, Jimp)

HELEŠIC, D. Vznik a vývoj komory architektů a současný potenciál pro generaci nastupujících architektů  In 9th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020, s.76-80. ISBN 978-80-214-5903-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

HANŽL, J. Aplikace participačních metod v městském plánování  In 9th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020, s.6-13. ISBN 978-80-214-5903-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

JOJA, M. Temporary Use od Unused Objects - Electronic Database of Projects  In 9th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2020. Brno: VUT v Brně, 2020, s.50-57. ISBN 978-80-214-5903-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Využití současných informačních technologií při prezentaci architektonické památky  In 9th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2020. Brno: VUT Brno, Fakulta architektury, 2020, s.64-75. ISBN 978-80-214-5903-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. 9th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2020: Contemporary Research Despite the Crisis.Brno, Czech Republic: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2020. ISBN 978-80-214-5903-8. (konferenční sborník (ne článek))

WITTMANN, M. Different Quality of Life of the Local Residents in Different Urban Structures? Case Study in Brno, Czech Republic. .Wien: TU Wien, Faculty of Architecture and Planning, Institute of Spatial Planning, 2020. ISSN . (přednáška)

ŠTĚPÁNKOVÁ, L.; WITTMANN, M. Soubor památek brněnského výstaviště jako historická hodnota i výzva do budoucna.  In 12th Architecture in Perspective 2020. . Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava , 2020, s.285-290. ISBN 978-80-248-4450-3. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ZÍKA, V. Historic houses of Jihlava and their renewal.: , 2020. ISSN . (prezentace, poster)

PALACKÝ, J. Prolínání světla a prostoru vyjádřené tvorbou a výroky realizujících architektů a umělců  In 12th Architecture in perspective 2020. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2020, s.52-56. ISBN 978-80-248-4450-3. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

OSIKOVÁ, B. Význam a vývoj pologuľovitej strechy (kupoly)  In ARCHITECTURE IN PRESPECTIVE 12. OSTRAVA: , 2020, s.62-64. ISBN 978-80-248-4450-3. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ŠOPÁK, P. Svinov- architektonicko-urbanistický vývoj v letech 1850-1950.Ostrava: Archiv města Ostravy, 2020, s.111-135. ISBN 978-80-907387-8-2. ISSN 0232-0967. (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

ŠLAPETA, V. Moravské divadlo Olomouc 1920-2020. Kapitola: Architekt hodolanského divadla Lubomír Šlapeta.Olomouc: Moravské divadlo Olomouc , 2020, s.151-253. ISBN 978-80-270-8745-7. (kapitola v knize)

ŠOPÁK, P. Between East and West: Karel Chytil as Museologist, Educator, and Art Historian.BRATISLAVA: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2020, s.129-138. ISSN 1339-2204. (článek v časopise ve Web of Science, Jimp)

ŠLAPETA, V. 100. Kapitola: Osobní ohlédnutí za sto lety české školy architektury v Brně.Brno: Fakulta architektury VUT Brno, 2020, s.2-13. ISBN 978-80-214-5664-8. (kapitola v knize)

Josef Chybík, Pavol Pokorný, Igor Krpelán, Woven, Štefan Polakovič, Kamil Mrva, Jana Tichá, Jan Stempel, Pavol Paňák Podoby udržatelnosti. Kapitola: Dobře sloužit.Bratislava: Fakulta stavební STU Bratislava, 2020, s.10-15. ISBN 978-80-7623-027-9. (kapitola v knize)

KUDA, D. Modular Timber Gridshells.: , 2020. ISSN . (prezentace, poster)

HORÁČEK, M. Christopher Alexander a hledání podstaty řádu světa, ve kterém žijeme.Brno: Kontexty 2020/4, 2020, s.41-49. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

ZÍKA, V.; HAVLIŠ, K. COL - Conference #4 Restaurování a řemesla.: , 2020. ISSN . (audiovizuální tvorba)

KINNERT, F. Přímluva za živou architekturu přístup Christophera Alexandera.Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) ve spolupráci s Books & Pipes, 2020, s.50-59. ISSN . (redakční článek)

ŠOPÁK, P. Klasicismus zámku v Rosicích a inženýr Jan Tebich. Průzkumy památek. Národní památkový ústav AL AB , ISSN Průzkumy památek. Národní památkový ústav AL AB , 2020, roč.27, č.1, s.73-78. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠLAPETA, V. Nicht nur Bauhaus m Netzwerke der Moderne in Mitteleuropa. Kapitola: Architektur an der Akademie für Kunst und Kunstgewerbe in Breslau – Lehrer und Schüler.Oldenbourg: De Gruyter Verlag Oldenbourg , 2020, s.96-119. ISBN 978-3-11-065876-7. (kapitola v knize)

CHYBÍK, J. Dřevostavby PROFI speciál. Kapitola: Dřevo ve vinohradnických domech.Paha : PRO VOBIS Praha, 2020, s.56-59. ISBN 978-80-88311-07-2. (kapitola v knize)

HORÁČEK, M.; HRUBÝ, J.; BOHÁČ, I.; HRABEC, J.; ADAMEC, E.; MAŠKOVÁ, K. Brno - Nanning: Cooperation between the College of Architectural Arts of Guangxi Arts University in Nanning and the Faculty of Architecture of Brno University of Technology in 2018 and 2019.Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2020. ISBN 978-80-214-5841-3. (kniha odborná)

ŠMÍDEK, P.; KRIPNEROVÁ, K. Miller & Maranta. Intro, ISSN Intro, 2020, roč.2020, č.12, s.18-23. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Sochy betonových domů. Intro, ISSN Intro, 2020, roč.2020, č.12, s.110-116. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace betonové architektury. Intro, ISSN Intro, 2020, roč.2020, č.12, s.50-51. (článek v časopise - ostatní, Jost)

NEKOLNÁ, A. Urbanisticko – architektonická studie areálu pro šetrný turismus Strachotín - WINERY + WELLNESS HOTEL.Brno: FA. VUT v Brně, 2020, s.1-60. ISSN . (různé)

CHYBÍK, J. Úspora energie a vnitřní prostředí. TZB Haus Technik, ISSN TZB Haus Technik, 2020, roč.14, č.2, s.29-31. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ZÍKA, V. Projekt COL - přednáška na půdě Národního památkového ústavu, Brno.: , 2020. ISSN . (přednáška)

ŠMÍDEK, P.; SEDLÁK, J. Rozhovor s Jaroslavem Sedlákem. Stavba, ISSN Stavba, 2020, roč.2020, č.2, s.36-37. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Barevné školní kostky. Stavba, ISSN Stavba, 2020, roč.2020, č.2, s.32-33. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P.; KRATOCHVÍL, J. Cesta za Korbíkem 2018.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2020. ISBN 978 80 214 5875 8. (kniha odborná)

KUDA, D.; PETŘÍČKOVÁ, M. Modular Timber Structures  In 5th International Conference on New Advances in Civil Engineering (ICNACE 2019) 8-10 November 2019, Kyrenia, Cyprus. : IOP Publishing, 2020, s.1-7. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

KRATOCHVÍL, J. Nad Obzorem svítá. ARCH, ISSN ARCH, 2020, roč.2020, č.5, s.44-46. (článek v časopise - ostatní, Jost)

KRATOCHVÍL, J. Rodinný dům u lesa. ARCHITECT+, ISSN ARCHITECT+, 2020, roč., č.21, s.67-69. (článek v časopise - ostatní, Jost)

KUDA, D. Dřevěné progresivní konstrukce v architektuře.: , 2020. ISSN . (prezentace, poster)

STRUHAŘÍK, D.; OBRŠÁL, N. Restoration of the Všechovice calvary.Brno: VUTIUM, 2020. ISBN 978-80-214-5837-6. (kniha odborná)

CHYBÍK, J., RUJBR, O. Kolik je hodin?.Brno: Nakladatelství VUTIUM VUT v Brně, 2020. ISBN 978-80-214-5767-6. (kniha odborná)

ŠMÍDEK, P. Chata na konci údolí. Stavba, ISSN Stavba, 2020, roč.2020, č.1, s.70-73. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Rozhovor s Tomášem Kozelským. Stavba, ISSN Stavba, 2020, roč.2020, č.1, s.48-49. (článek v časopise - ostatní, Jost)

HRUBÝ, J.; HORÁČEK, M.; BOHÁČ, I.; ŠLAPETA, V. Mezi dokumentem a uměleckým dílem: Jedinečná tradice zobrazování na Fakultě architektury VUT v Brně.Brno: VUT v Brně, 2020. ISBN 978-80-214-5840-6. (kniha odborná)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace dřevěné architektury. Intro, ISSN Intro, 2020, roč.2020, č.11, s.58-59. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P.; VERNER, M. Rozhovor s Pavlem Rydlem a Pavlem Valentou. Intro, ISSN Intro, 2020, roč.2020, č.11, s.24-29. (článek v časopise - ostatní, Jost)

HORÁČEK, M. Držitelem Driehausovy ceny 2020 je Ong-ard Satrabhandhu.Brno: Archiweb, 2020, s.1-2. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

ŽABIČKOVÁ, I., TINTNER, J., ROTH, K., OTTNER, F., SYROVÁ-ANÝŽOVÁ, Z., WRIESSNIG, K., MEINGAST, R., FEIGLSTORFER, h. Straw in Clay Bricks and Plasters - Can we use its Molecular Decay for Dating Purposes? .: , 2020, s.1-9. ISSN 1420-3049. (článek v časopise ve Web of Science, Jimp)

KUDA, D. Modular timber gridshell structure system.: , 2020. ISSN . (abstrakt)

FORETNÍK, J.; PONEŠOVÁ, B.; SVOBODA, F. Sites without Awareness. Acta Geoturistica, ISSN Acta Geoturistica, 2020, roč.10, č.2, s.47-56. (článek v časopise - ostatní, Jost)

BOHÁČ, I.; DRÁPAL, J.; HRABEC, J.; ZEMÁNKOVÁ, H.; ADAMEC, E.; MOGGERT, M.; RYŠKOVÁ, M. Památková péče na Fakultě architektury VUT v Brně.Brno: VUT v Brně, 2020. ISBN 978-80-214-5850-5. (kniha odborná)

CHYBÍK, J. Plastická omítka na ETICS. Stavebnictví, ISSN Stavebnictví, 2020, roč.14, č.01-02, s.22-25. (článek v časopise - ostatní, Jost)

CHYBÍK, J. Energetická úspornost a stav vnitřního prostředí  In Vykurovanie 2020. Podbanské: , 2020, s.37-40. ISBN 978-80-89878-57-4. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

SMRŽOVÁ, K. Výuka architekturou.Brno: Archiweb, 2020. ISSN . (zpráva odborná)

KRISTEK, J. Brněnský architektonický manuál. Průvodce architekturou 1946-1989. Kapitola: Sídliště Úvoz, 1958-1962.Brno: Dům umění města Brna, 2020, s.119-119. ISBN 978-80-7009-196-8. (kapitola v knize)

HÝLOVÁ, A. MUNNIS 2020 V PLNÉM PROUDU / DRUHÁ ŠANCE PRO BROWNFIELDY.Brno: Ústav územního rozvoje, 2020, s.30-31. ISSN . (redakční článek)

ZÍKA, V. Jihlavské historické domy a problematika jejich obnovy.: , 2020. ISSN . (přednáška)

ŠOPÁK, P. Šestkrát o Adolfu Loosovi .Bratislava: Historický ústav Slovenská akadémia vied, 2020, s.238-240. ISSN 0044-8680. (článek v časopise ve Web of Science, Jimp)


2019
KOPÁČIK, G.; WITTMANN, M.; KILNAROVÁ, P.; KUČERA, P.; FRANTIŠÁK, L.; HAVLIŠ, K.; ŠIMARA, E.; HÝLOVÁ, A.; MATYÁŠOVÁ, J.; LEITMANNOVÁ, A.; VAISHAR, A.; JENČKOVÁ, B.; HOFMAN, P.; OBRŠÁL, N. Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území, Případové studie Brno–Ostrava–Zlín.Brno: Akademické nakladatelství CERM©, s.r.o., 2019. ISBN 978-80-7623-007-1. (kniha odborná)

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Zahradní výstavy a výstavy bydlení v současném Německu. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, ISSN Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2019, roč., č.2019/04, s.40-49. (článek v časopise - ostatní, Jost)

STRUHAŘÍK, D. Architecturae et Artibus. Architecturae et Artibus, ISSN Architecturae et Artibus, 2019, roč.2019, č.3, s.54-60. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠLAPETA, V. Leningrad, 1925. Erich Mendelsohn : Kraftwerk der Fabrik "Krasnoe Znamja". Stadt Bauwelt, ISSN Stadt Bauwelt, 2019, roč.2019, č.26, s.60-61. (článek v časopise - ostatní, Jost)

HRUBÝ, J. a kol. 100 let brněnské školy architektury.Brno: VUTIUM, 2019. ISBN 978-80-214-5768-3. (kniha odborná)

PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J.; GALEOVÁ, N.; SMRŽOVÁ, K.; DRÁPAL, J.; SLÁDEČEK, S.; VEJPUSTEK, Z.; HAJŠMANOVÁ, A.; JAVŮRKOVÁ, T.; ŠPERLOVÁ, Z.; HERTELOVÁ, V.; HRONČEKOVÁ, B.; IVKOVIČOVÁ, N. Elementární architektura.Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2019. ISBN 978-80-214-5826-0. (kniha odborná)

OBRTLÍK, J. Mies van der Rohe 1886-1969. Půlstoletí od úmrtí jedné z otcovských figur modernismu.. Kontexty , ISSN Kontexty , 2019, roč.XI., č.6, s.21-27. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Nové domy pro Bauhaus. Beton TKS, ISSN Beton TKS, 2019, roč.19, č.6, s.12-17. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace rodinných domů. Intro, ISSN Intro, 2019, roč.2019, č.speciální, s.70-71. (článek v časopise - ostatní, Jost)

NEUMAYEROVÁ, E. Building with earth in the Czech Republic, Survey on the level of awareness of professional and lay public on earth and other natural building materials  In Architecture and sustainable development 18. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2019, s.98-110. ISBN 978-80-01-06648-5. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

CHYBÍK, J. Od brownfieldu k ekologické a energetické efektivnosti. Energeticky soběstačné budovy, ISSN Energeticky soběstačné budovy, 2019, roč.7, č.4, s.18-23. (článek v časopise - ostatní, Jost)

HORÁČEK, M. Göbekli Tepe (Turecko).Praha: ČVUT, 2019, s.1-2. ISSN . (přednáška)

ŠLAPETA, V. Rozloučení s Růženou Žertovou.Praha: ČKA, 2019, s.12-13. ISSN 1804-2066. (různé)

VRABELOVÁ, R.; ŠLAPETA, V. Brno moderní II. Velký průvodce po architektuře 1949-2000.Praha: Nakladatelství Paseka, 2019. ISBN 978-80-7432-920-3. (kniha odborná)

ZÍKA, V. typologie jihlavských historických domů z pohledu architektury.: , 2019. ISSN . (přednáška)

MATYÁŠOVÁ, J. Urbanistická struktura jako determinant spokojenosti obyvatel.Fakulta sociálních studií Brno, MUNI: , 2019. ISSN . (audiovizuální tvorba)

ZÍKA, V. Aktivity a průběžné výsledky projektu COL - Centrum obnovy společného kulturního dědictví.: , 2019. ISSN . (přednáška)

MATYÁŠOVÁ, J.; BOUŠKOVÁ, L. Obytné soubory a spokojenost obyvatel.Brno: , 2019. ISBN 978-80-214-5800-0. (kniha odborná)

ADAMEC, E. The Inheritance and Innovation of Sustainable Development of the Traditional Architecture and Sculpture in Today's Globalization.Guangxi Arts University: Emil Adamec - ADAMEC studio Ltd., 2019, s.1-17. ISSN . (audiovizuální tvorba)

HORÁČEK, M. City Planning According to Artistic (and Preservationists’) Principles.Nanning: Guangxi Arts University, 2019, s.1-7. ISSN . (přednáška)

ŠMÍDEK, P. Domy pro zručné nohy. Stavba, ISSN Stavba, 2019, roč.2019, č.4, s.61-67. (článek v časopise - ostatní, Jost)

VAŠUT, R.; ŠIMARA, E.; KILNAROVÁ, P. Změny v rychlosti pohybu chodců městským prostorem v závislosti na charakteru veřejného prostranství.Brno: , 2019. ISSN . (prezentace, poster)

BOUŠKOVÁ, L. Legislativa a veřejné prostranství  In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, s.63-68. ISBN 978-80-214-5802-4. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

OBRŠÁL, N. Možnosti technologie blockchain v územním plánování  In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, s.6-10. ISBN 978-80-214-5802-4. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

SMRŽOVÁ, K.; HAJŠMANOVÁ, A.; JAVŮRKOVÁ, T.; ŠPERLOVÁ, Z. et al. Primary Architecture.Brno: , 2019. ISSN . (prezentace, poster)

STRUHAŘÍK, D. The adaptation of industrial heritage in the context of existing urban structures  In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, s.38-53. ISBN 978-80-214-5802-4. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

BAŽÍK, L. Jazyk lidové hliněné architektury  In 8. Mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, s.135-143. ISBN 978-80-214-5802-4. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

VAŠUT, R.; ŠIMARA, E.; KILNAROVÁ, P. Změny v rychlosti pohybu chodců městským prostorem v závislosti na charakteru veřejného prostranství  In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, s.11-19. ISBN 978-80-214-5802-4. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019.Brno, Czech Republic: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-214-5802-4. (konferenční sborník (ne článek))

NEUMAYEROVÁ, E. Soudobé technologie hliněných konstrukcí: Limity a perspektivy v Česku  In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, s.128-134. ISBN 978-80-214-5802-4. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

JENČKOVÁ, B. Formování nových struktur v suburbánním prostředí   In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: vysoké učení technické v Brně, 2019, s.20-27. ISBN 978-80-214-5802-4. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Charakteristiky evropských veletržních areálů  In 8th Annual Conference on Architecture and Urban Design. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Architecture, 2019, s.96-104. ISBN 978-80-214-5802-4. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ŠLAPETA, V. 30 let svobody / 30 Years of Freedom. Kapitola: Od normalizace k sametové revoluci a za ni.Praha: Karel Kerlický - KANT, 2019, s.158-169. ISBN 978-80-7437-302-2. (kapitola v knize)

KUDA, D. Modular Timber Frame Structures.: , 2019. ISSN . (audiovizuální tvorba)

MUSÁLEK, F. Dopady kolektivizace na obce v podhůří Beskyd  In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, s.86-95. ISBN 978-80-214-5802-4. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

PONEŠOVÁ, B.; GALEOVÁ, N. Primary Architecture.: , 2019. ISSN . (prezentace, poster)

HÝLOVÁ, A. MUNNIS 2020 ,,Druhá šance pro BROWNFIELDY,,. Brno: Ústav územního rozvoje, 2019, s.42-42. ISSN . (redakční článek)

STRUHAŘÍK, D. Šetrná hala s ocelovou konstrukcí. Konstrukce, ISSN Konstrukce, 2019, roč.18, č.4, s.65-68. (článek v časopise - ostatní, Jost)

HORÁČEK, M. City Planning According to Artistic (and Preservationists’) Principles, or, Some Nineteenth-Century Lessons for the Twenty-First Century.Tunis: Academie des sciences des lettres et des arts, 2019, s.1-7. ISSN . (přednáška)

ŠLAPETA, V. Testament – Manifest Památník Tomáše Bati. Kapitola: Baťa a Zlín.Zlín: Statutární město Zlín, 2019, s.24-41. ISBN 9788087766170. (kapitola v knize)

ADAMEC, E. Architektonické navrhování ve stylu tradicionalismu a Beaux-Arts: výuka, workshopy, letní školy, stavební praxe a akreditace oboru klasická architektura  In 11th Architecture in Perspective. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019, s.58-76. ISBN 978-80-248-4331-5. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

KNAPIKOVÁ, B., OSIKA, R. Město Karviná v procesu smršťovaní  In Architecture in perspective. Ostrava: , 2019, s.91-93. ISBN 978-80-248-4331-5. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

KNAPIKOVÁ, B. SEMIOTIKA ARCHITEKTONICKéHO ELEMENTU - STENY, JEJ PôVOD A VÝZNAM.  In Architecture in perspective. Ostrava: , 2019, s.50-52. ISBN 978-80-248-4331-5. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

MAŠKOVÁ, K. Sociální struktura městského obyvatelstva v 19. století a dnes ilustrovaná na bytové kultuře Králova Pole  In 11th Architecture in Perspective 2019 / 11. Architektura v perspektivě 2019. Ostrava: , 2019, s.169-173. ISBN 978-80-248-4331-5. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ŠTĚPÁNKOVÁ, L.; WITTMANN, M.; BĚLOVSKÝ, M. Odkaz světových výstav v poválečném urbanismu evropských měst  In 11. Architektura v perspektivě 2019. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019, s.137-140. ISBN 978-80-248-4331-5. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

KINNERT, F. Architektonický obraz jako nositel významu  In 11th Architecture in perspective. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2019, s.53-57. ISBN 978-80-248-4331-5. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ZÍKA, V. Digital documentation of cultural heritage.Belgrade, Serbia: , 2019. ISSN . (přednáška)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace vodní architektury. Intro, ISSN Intro, 2019, roč.2019, č.10, s.32-33. (článek v časopise - ostatní, Jost)

FORETNÍK, J.; PONEŠOVÁ, B.; SVOBODA, F. Pouť nebo turismus?.: , 2019. ISSN . (prezentace, poster)

CHYBÍK, J. Přírodní materiály - složka udržitelného stavebnictví. TZB Haus Technik, ISSN TZB Haus Technik, 2019, roč.13, č.3, s.36-40. (článek v časopise - ostatní, Jost)

HÝLOVÁ, A. Promo MUNISS.Brno: Brno TV 1, 2019. ISSN . (interview)

KAFTAN, M., SAUTTER, S., KUBICEK, B. Integrating BIPV during Early Stages of Building Design  In eCAADe SIGraDi 2019, Architecture in the Age of the 4th Industrial Revolution. Porto: eCAADe, 2019, s.139-144. ISBN 9789491207198. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

OBRTLÍK, J. Úplná amputace tradice. Sakrální stavební kultura jako trvalá oběť komunistické perzekuce v letech 1948-1989. .Olomouc: , 2019. ISSN . (audiovizuální tvorba)

ŠMÍDEK, P.; VÍTEK, J. Dynamický klid loftu 32. Stavba, ISSN Stavba, 2019, roč.2019, č.3, s.78-79. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Toyo Ito. Beton TKS, ISSN Beton TKS, 2019, roč.2019, č.4, s.86-93. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Le Corbusierovo století. Beton TKS, ISSN Beton TKS, 2019, roč.19, č.4, s.152-161. (článek v časopise - ostatní, Jost)

CHYBÍK, J. Lidé si nesprávně myslí, že přírodní stavitelství je jednodušší. .Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, s.1-4. ISSN . (interview)

CHYBÍK, J. ŠIMEČEK, O. Poptávka po slaměných domech.Brno: Česká televize, 2019, s.1-1. ISSN . (interview)

MOGGERT, M. Proměňují přistěhovalci podobu Berlína? Na to se ve svém výzkumu ptá doktorandka Fa VUT.Brno: , 2019. ISSN . (interview)

CHROBOCZKOVÁ, A. Transformace urbanistických struktur ve městech Leipzig a Graz. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2019, roč.3, č.3, s.27-33. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠLAPETA, V. Mein ´68´ . Aufbruch nach Europa. Kapitola: Dubček konnte lachen wie ein normaler Mensch.Dresden : Sandstein Verlag , Saechsische Akademie der Kuenste Dresden 2019, 2019, s.178-185. ISBN 978-3-95498-493-0. (kapitola v knize)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace hliněné architektury. Intro, ISSN Intro, 2019, roč.2019, č.8, s.42-43. (článek v časopise - ostatní, Jost)

WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G. Ovlivňuje urbanistická struktura ekonomii územního rozvoje? Případové studie v Brně, Ostravě a Zlíně. . Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, ISSN Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2019, roč., č.2, s.66-77. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Ze severní a jižních svahů. Stavba, ISSN Stavba, 2019, roč.2019, č.2, s.36-37. (článek v časopise - ostatní, Jost)

HORÁČEK, M. Památky jako rezervace života, rezervace jako památky na život?.Krems, Donau-Universität: , 2019, s.1-2. ISSN . (přednáška)

ADAMEC, E. Stavba - Making dystopia: The strange rise and survival of architectural barbarism Vytváření dystopie: Podivný vzestup a přežívání architektonického barbarství. Stavba, ISSN Stavba, 2019, roč.3, č.2019, s.1-2. (článek v časopise - ostatní, Jost)

CHROBOCZKOVÁ, A. NEJEN STUDENTI SE JELI INSPIROVAT DO VÍDNĚ.Brno: Ústav územního rozvoje, 2019, s.37-37. ISSN . (redakční článek)

JENČKOVÁ, B. ADAPTABILITA SÍDELNÍ STRUKTURY SUBURBÁNNÍHO PROSTŘEDÍ .: , 2019, s.1-35. ISSN . (teze Ph.D. práce)

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Transformace evropských výstavních a veletržních areálů.Brno: VUT Brno, 2019, s.1-20. ISSN . (teze Ph.D. práce)

CHYBÍK, J. Hodnocení interního prostředí v pasivních domech z pohledu generací.Štrbské pleso: , 2019, s.1-45. ISSN . (přednáška)

MINIBERGEROVÁ, K. Bytový architekt: Jak ušetří Váš čas i peníze?.: , 2019. ISSN . (přednáška)

MINIBERGEROVÁ, K. Požadavky a doporučení na rozsah projektové dokumentace interiérů staveb.: , 2019. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

CHYBÍK, J. Hodnocení interního prostředí v pasivních domech z pohledu generací  In Tepelná ochrana budov 2019. Bratislava: Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť, 2019, s.192-197. ISBN 978-80-973356-0-1. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ZÍKA, V. Aktivity a průběžné výsledky projektu COL - Centrum obnovy společného kulturního dědictví.Krems, AT: , 2019. ISSN . (přednáška)

DOBROVOLNÝ, P. Návrh experimentálního objektu z betonu s recyklovaným kamenivem  In Recycling 2019. Recyklace a využití stavebních odpadů jako druhotných surovin. : , 2019, s.128-133. ISBN 978-80-214-5728-7. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

HORÁČEK, M. World Heritage Sites in the Czech Republic.Istanbul, Yildiz Technical University: , 2019, s.1-2. ISSN . (přednáška)

CHROBOCZKOVÁ, A. Východiska pro tvorbu dlouhodobé vize obce.Velké Němčice: , 2019. ISSN . (přednáška)

CHROBOCZKOVÁ, A. TRANSFORMACE vodní plochy.: , 2019. ISSN . (přednáška)

HOLOPÍRKOVÁ, L. IONTOVÉ MIKROKLIMA BUDOV V ARCHITEKTONICKÉM NÁVRHU.Brno: , 2019, s.1-40. ISSN . (teze Ph.D. práce)

HOLOPÍRKOVÁ, L. IONTOVÉ MIKROKLIMA BUDOV V ARCHITEKTONICKÉM NÁVRHU.Brno: , 2019, s.1-129. ISSN . (dizertace)

ŠMÍDEK, P. Dům na druhý pohled. Stavba, ISSN Stavba, 2019, roč.2019, č.1, s.60-61. (článek v časopise - ostatní, Jost)

HOLOPÍRKOVÁ, L. Interní obhajoba dizertační práce: IONTOVÉ MIKROKLIMA BUDOV V ARCHITEKTONICKÉM NÁVRHU.: , 2019. ISSN . (audiovizuální tvorba)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace textilní architektury. Intro, ISSN Intro, 2019, roč.2019, č.8, s.52-53. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ZÍKA, V. Principy vývoje měst na území české republiky.: , 2019. ISSN . (teze Ph.D. práce)

KUDA, D. Aspekty konstrukčního systému v kontextu architektonického návrhu.: , 2019. ISSN . (teze Ph.D. práce)

PALACKÝ, J. Posudek knihy: Šárka Malošíková, Navrhni a postav. Výuka design-build projektů na školách architektury.Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019, s.1-7. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

CHROBOCZKOVÁ, A. STRATEGIE BYDLENÍ pro FSS .Brno: , 2019. ISSN . (přednáška)

DOBROVOLNÝ, P. Specifika návrhu budov z recyklovaných stavebních hmot.: , 2019. ISSN . (přednáška)

HORÁČEK, M. Památková péče v asijských zemích.Praha: ČVUT, 2019, s.1-2. ISSN . (přednáška)

CHYBÍK, J. Přírodní materiály a energeticky úsporné domy.Praha: , 2019, s.1-154. ISSN . (přednáška)

OBRTLÍK, J. Sbory Církve československé husitské - architektonické dědictví našich regionů. Kapitola: Náměšť nad Oslavou. Husův sbor..Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2019, s.177-178. ISBN 978-80-01-06509-9. (kapitola v knize)

OBRTLÍK, J. Sbory Církve československé husitské - architektonické dědictví našich regionů. Kapitola: Dilema monumentality. Rozmanitost architektonického výrazu sborů Církve československé v meziválečném období.Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2019, s.55-58. ISBN 978-80-01-06509-9. (kapitola v knize)

RYŠKOVÁ, M. Specifické problémy ochrany průmyslového dědictví. Otázky autenticity průmyslové architektury na dvou příkladech. .Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave , 2019, s.167-176. ISSN 2453-9759. (článek v časopise ve Web of Science, Jimp)

ŠLAPETA, V. Adolf Rading in Breslau. Neues Bauen in der Weimarer Republik.. Kapitola: Adolf Rading , der Lehrer und seine Schueler.Oldenburg: Muzeum architektury Wroclaw, 2019, s.137-164. ISBN 978-3-11-059718-9. (kapitola v knize)

ŠLAPETA, V. Adolf Rading in Breslau. Neues Bauen in der Weimarer Republik. . Kapitola: Adolf Rading und Oskar Schlemmer , Haus Dr.Rabe - Mensch und Raum .Oldenburg: Muzeum architektury Wroclaw, 2019, s.109-136. ISBN 978-3-11-059718-9. (kapitola v knize)

ŠLAPETA, V. Adolf Rading. Nieznane oblicze wrocławskiej awangardy. Kapitola: Adolf Rading nauczyciel i jego uczniowie.Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2019, s.137-164. ISBN 978-83-65730-11-4. (kapitola v knize)

ŠLAPETA, V. Adolf Rading. Nieznane oblicze wrocławskiej awangardy. Kapitola: Adolf Rading i Oskar Schlemmer - willa dokrora Rabego, czlowiek i przestrzen .Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2019, s.109-135. ISBN 978-83-65730-11-4. (kapitola v knize)

CHYBÍK, J. Pozice energeticky úsporných domů v systému chytrých - inteligentních staveb.Brno: , 2019, s.1-43. ISSN . (přednáška)

WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G.; LEITMANNOVÁ, A. Closed Urban Blocks versus Open Housing Estate Structures: Sustainability Surveys in Brno, Czech Republic  In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 471 (2019) 102061. Bristol: IOP Publishing, 2019, s.1-12. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

HORÁČEK, M. Držitelem Driehausovy ceny 2019 je Maurice Culot.Brno: Archiweb, 2019, s.1-2. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

MOGGERT, M. Berlín - Analýza rozdílných kulturních vlivů s dopadem na změny urbánního prostředí.: , 2019. ISSN . (audiovizuální tvorba)

CHYBÍK, J. Pasivní, nulové, aktivní domy. Kapitola: Kvalita vnitřního prostředí v pasivním domě.Praha: PRO VOBIS, s.r.o., 2019, s.152-155. ISBN 978-80-906891-7-6. (kapitola v knize)

KILNAROVÁ, P. MUNISS 2019 - Zahušťování.: , 2019. ISSN . (přednáška)

MOGGERT, M. Berlin- An analysis of different cultural influences with an impact on urban changes.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-214-5711-9. (kniha odborná)

ADAMEC, E. Tradicionalismus v architektuře a sochařství.Brno, Czechia: Fakulta Architektury VUT , 2019, s.1-1. ISSN . (teze Ph.D. práce)

HORÁKOVÁ, E. Otevřená veřejná data v městském plánování.Brno: FA VUT v Brně, 2019. ISSN . (různé)


2018
ŽABIČKOVÁ, I. Vrstvené hliněné stěny. Materiály pro stavbu , ISSN Materiály pro stavbu , 2018, roč., č.1, s.59-62. (článek v časopise - ostatní, Jost)

WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G.; VAISHAR, A.; PETROVÁ KAFKOVÁ, M.; KILNAROVÁ, P. Different Courtyards - Different Influence on the Quality of Life of the Local Residents? Analysis in the Post-Socialist City of Brno, Czech Republic..Bucharest: Editura Universitatii din Bucuresti, 2018, s.177-198. ISSN 2068-9969. (článek v časopise ve Web of Science, Jimp)

ŠLAPETA, V. Bruno Taut - Visionär und Weltbürger herausgegeben von Deutschen Werkbund Berlin. Kapitola: Bruno Taut - Visionär und Weltbürger herausgegeben von Deutschen Werkbund Berlin.Berlin: Verlag Klaus Wagenbach , 2018, s.47-52. ISBN 978-3-8031-3676-3. (kapitola v knize)

HORÁČEK, M.; HRUBÝ, J.; ADAMEC, E.; KŘÍŽOVÁ, I. Databáze studentských výtvarných děl ze seminářů Ústavu teorie architektury, FA VUT v Brně.Brno: FA VUT v Brně, 2018. ISSN . (multimédia)

ZEMÁNKOVÁ, H.; ČERNEYOVÁ, N.; FORMÁNEK, J.; KURIC, A.; ZATLOUKALOVÁ, D. Nové funkční využití areálu Kolben-Daněk v Praze, Vysočanech.Brno: VUT v Brně, Fakulta architektury, 2018. ISBN 978-80-214-5690-7. (kniha (jiná než odborná))

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace zelené architektury. Intro, ISSN Intro, 2018, roč.2018, č.speciál, s.48-51. (článek v časopise - ostatní, Jost)

BAŽÍK, L. Přehled mechanických vlastností nepálené hlíny. TZB-info, ISSN TZB-info, 2018, roč.-, č.-, s.---. (článek v časopise - ostatní, Jost)

NEUMAYEROVÁ, E. Spolupráce architektů na sociálních projektech v jižní Asii.Praha: Ústav navrhování II Fakulty architektury ČVUT v Praze, 2018, s.45-52. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

CHROBOCZKOVÁ, A. Rozhovor na téma Smart City.Brno: , 2018. ISSN . (interview)

ŠMÍDEK, P. Architektonický podzim v Českých Budějovicích. ERA 21, ISSN ERA 21, 2018, roč.2018, č.6, s.14-15. (článek v časopise - ostatní, Jost)

VÍTEK, J. Horizonty v české architektuře 2018.Ostrava: VŠB-TUO, Fakulta stavební, 2018, s.38-41. ISBN 978-80-248-4236-3. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

KOPÁČIK, G.; KILNAROVÁ, P. Schopnost různých typů urbanistických struktur středoevropských měst ovlivňovat teplotu vzduchu.Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2018, s.256-260. ISBN 978-80-248-4236-3. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

HORÁKOVÁ, E.; PALACKÝ, J. Komparativní analýza dynamických dat mobilního operátora a strategických dat čsú v režimu otevřených dat na příkladu města Brna.Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , 2018, s.248-251. ISBN 978-80-248-4236-3. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

KILNAROVÁ, P.; HORÁKOVÁ, E.; PALACKÝ, J. Hodnocení kvality života u dvou vybraných náměstí pomocí metody intenzity pohybu osob ve městě Brně, České republice.Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava , 2018, s.252-255. ISBN 978-80-248-4236-3. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

UŘÍDILOVÁ, M. OD ŘADOVÉ ZÁSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ K LOW RISE-HIGH DENSITY Z POHLEDU FENOMENOLOGIE I TRVALE UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY.Ostrava: VŠB-TUO, 2018, s.34-37. ISBN 978-80-248-4236-3. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

OBRTLÍK, J. Česká sakrální architektura v letech 1900-1950 v mezinárodním kontextu.Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury., 2018. ISSN . (dizertace)

OBRTLÍK, J. Česká sakrální architektura v letech 1900-1950 v mezinárodním kontextu.Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. ISSN . (teze Ph.D. práce)

HORÁČEK, M. Prince Charles: Harmony, and Nikos A. Salingaros, Unified Architectural Theory.London: INTBAU World Congress, 2018, s.1-1. ISSN . (audiovizuální tvorba)

HORÁČEK, M. Prince Charles: Harmony, and Nikos A. Salingaros, Unified Architectural Theory.Poundbury: INTBAU World Congress, 2018, s.1-1. ISSN . (audiovizuální tvorba)

PETŘÍČKOVÁ, M.; KUDA, D. Tendence současné architektury v ve strukturálním pojetí díla .: , 2018, s.30-33. ISBN 978-80-248-4236-3. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

NEUMAYEROVÁ, E. Tradiční hliněné stavby a konstrukční zásady snižující rizika jejich destrukce. TZB-info, ISSN TZB-info, 2018, roč.-, č.-, s.---. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠLAPETA, V. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Forum a česko-slovenska moderna  In Forum & česko-slovenská moderna. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2018, s.51-59. ISBN 978-80-7204-992-9. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ADAMEC, E. Tradicionalismus na vysokých školách a v praxi: urbanismus, architektura, sochařství, ornament, malířství a design  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: FA VUT v Brně, 2018, s.70-76. ISBN 978-80-214-5664-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

HOLOPÍRKOVÁ, L. Mikroklima interiéru budov  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, 2018, s.83-91. ISBN 978-80-214-5664-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

JENČKOVÁ, B. Elasticita sídelní struktury a rozvoj sídel do krajiny: podíl zastavěného území a zastavitelných ploch v krajině  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2018, s.12-19. ISBN 978-80-214-5664-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

KUDA, D. Tendence současné architektury ve strukturálním pojetí díla  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, s.92-102. ISBN 978-80-214-5664-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

MOGGERT, M. VÝVOJ MĚSTSKÝCH CENTER: ANALÝZA ROZDÍLNÝCH KULTURNÍCH VLIVŮ S DOPADEM NA ZMĚNU URBÁNNÍHO PROSTŘEDÍ NA PŘÍKLADU BERLÍNA  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2018, s.36-41. ISBN 978-80-214-5664-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Prostorové kvality veletržních areálů v České republice  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2018, s.53-60. ISBN 978-80-214-5664-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

MATYÁŠOVÁ, J. Spokojenost obyvatel v různých urbanistických strukturách  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, s.28-35. ISBN 978-80-214-5664-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. PhD Research Sympozium 2018.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2018. ISBN 978-80-214-5664-8. (konferenční sborník (ne článek))

ZÍKA, V. Jak na problematické vizualizace.: , 2018. ISSN . (audiovizuální tvorba)

ŠLAPETA, V. Forum & česko-slovenská moderna  In Forum & česko-slovenská moderna. Bratislava: Katedra architektúry SvF STU Bratislava, 2018, s.51-59. ISBN 978-80-7204-992-9. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

URBÁŠKOVÁ, H. Výstavba dřevostaveb rodinných domů v České republice. Eurostav Brat, ISSN Eurostav Brat, 2018, roč., č.11/2018, s.22-25. (článek v časopise - ostatní, Jost)

FRÝBOVÁ, P.; GADAS, P.; PŘICHYSTAL, A.; VŠIANSKÝ, D.; HADACZ, R.; HLAVSA, P. The provenance of serpentinite tools in the Corded Ware culture of Moravia (Czech Republic).: , 2018, s.563-578. ISSN 1641-7291. (článek v časopise ve Web of Science, Jimp)

HORÁČEK, M. Recenze článku o obnově památky pro Zprávy památkové péče.Praha: Národní památkový ústav, 2018, s.1-2. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

HORÁČEK, M. Recenze článku pro Opuscula Historiae Artium.Brno: Masarykova univerzita, 2018, s.1-2. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

RYŠKOVÁ, M. Textilní továrny z pohledu památkové péče.: , 2018. ISSN . (přednáška)

ADAMEC, E. Za krásnější svět. Stavba, ISSN Stavba, 2018, roč.2018, č.4, s.20-21. (článek v časopise - ostatní, Jost)

BAŽÍK, L. Trvale udržitelná hliněná architektura.Brno: , 2018. ISSN . (prezentace, poster)

MOGGERT,M. VÝVOJ MĚSTSKÝCH CENTER: ANALÝZA ROZDÍLNÝCH KULTURNÍCH VLIVŮ S DOPADEM NA ZMĚNU URBÁNNÍHO PROSTŘEDÍ NA PŘÍKLADU BERLÍNA.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2018. ISBN 978-80-214-5664-8. ISSN . (audiovizuální tvorba)

MATYÁŠOVÁ, J. Spokojenost obyvatel v různých urbanistických strukturách.Brno: , 2018. ISBN 978-80-214-5664-8. ISSN . (audiovizuální tvorba)

ADAMEC, E. Tradicionalismus na vysokých školách a v praxi: Urbanismus, architektura, sochařství, ornament, malířství a design.Brno: FA VUT v Brně, 2018, s.1-1. ISBN 978-80-214-5664-8. ISSN . (audiovizuální tvorba)

ZÍKA, V. Vliv fortifikací na utváření a vývoj měst v ČR.: , 2018. ISSN . (audiovizuální tvorba)

SMRŽOVÁ, K. Možnosti využití málo frekventovaných oblastí železniční infrastruktury  In PhD RESEARCH SYMPOZIUM 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, s.47-52. ISBN 978-80-214-5664-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

HOLOPÍRKOVÁ, L. Mikroklima interiéru budov.: , 2018. ISSN . (audiovizuální tvorba)

ŽABIČKOVÁ, I. Moderní konstrukce z dusané hlíny. Materiály pro stavbu , ISSN Materiály pro stavbu , 2018, roč.18, č.9/2018, s.38-43. (článek v časopise - ostatní, Jost)

OBRŠÁL, N. Východiska flexibilního územního plánování  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, s.42-46. ISBN 978-80-214-5664-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

HORÁKOVÁ, E. Sociologická a urbanistická analýza města použitím dat mobilních operátorůí  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, s.6-11. ISBN 978-80-214-5664-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

KILNAROVÁ, P.; HORÁKOVÁ, E. Získávání dat pro hodnocení kvality veřejných prostranství.Brno: , 2018. ISSN . (audiovizuální tvorba)

KILNAROVÁ, P.; HORÁKOVÁ, E. Získávání dat pro hodnocení kvality veřejných prostranství  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, s.20-27. ISBN 978-80-214-5664-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

KUDA, D. Tendence současné architektury ve strukturálním pojetí díla.: , 2018. ISBN 978-80-214-5664-8. ISSN . (audiovizuální tvorba)

STRUHAŘÍK, D. VÝVOJ TYPOLOGIE OTEVŘENÉHO BYTOVÉHO DOMU V ČESKÉM PROSTŘEDÍ VE 20. STOLETÍ V KONTEXTU EVROPSKÝCH PROJEKTŮ  In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, s.111-117. ISBN 978-80-214-5664-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

BAŽÍK, L. Trvale udržitelná hliněná architektura  In PhD Research Sympozium 2018. : , 2018, s.77-82. ISBN 978-80-214-5664-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

FORETNÍK, J.; STÝBLO, J. . Kapitola: Performing Jaroslavice.Wien: Technische Universität Wien, 2018. ISBN 978-3-902816-55-9. (kapitola v knize)

ZÍKA, V. Knihovny a veřejný prostor.: , 2018. ISSN . (audiovizuální tvorba)

HORÁČEK, M. The Tugendhat House in Brno and Other World Heritage Sites in the Czech Republic.Nanning: Guangxi Arts University, 2018, s.1-90. ISSN . (audiovizuální tvorba)

HORÁČEK, M. The Tugendhat House in Brno and Other World Heritage Sites in the Czech Republic.Shanghai: Tongji University, College of Architecture and Urban Planning, 2018, s.1-90. ISSN . (audiovizuální tvorba)

HORÁČEK, M. The Tugendhat House in Brno and Other World Heritage Sites in the Czech Republic.Hong Kong: The University of Hong Kong, Architectural Conservation Laboratory, 2018, s.1-90. ISSN . (audiovizuální tvorba)

ZÍKA, V. Broschure Denkmalpflege in Niederosterreich Band 59. , ISSN , 2018, roč., č., s.48-51. (článek v časopise - ostatní, Jost)

OBRTLÍK, J. Dilema monumentality. Rozmanitost architektonického výrazu sborů Církve československé v meziválečném období..Praha: , 2018. ISSN . (audiovizuální tvorba)

CHYBÍK, J. Energetická hlediska současné architektury. TZB Haus Technik, ISSN TZB Haus Technik, 2018, roč.12, č.4, s.48-52. (článek v časopise - ostatní, Jost)

KAFTAN, M.; PREISLER, A.; WENIN, J.; SAUTTER, S.; SCHLAGER, T.; RENNHOFER, M.; SELKE, T. Vitality - design rules for building integrated photovoltaics in the early project development stage.: , 2018, s.32-39. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

ŠMÍDEK, P. Centrum mládeže v Méridě. Intro, ISSN Intro, 2018, roč.2018, č.7, s.72-75. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Plastová architektura SelgasCano. Intro, ISSN Intro, 2018, roč.2018, č.7, s.64-71. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠLAPETA, V. The old Town Hall. Kapitola: The Old Town Hall.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, s.164-189. ISBN 978-80-88258-08-7. (kapitola v knize)

ŠLAPETA, V. Staroměstská radnice. Kapitola: Staroměstská radnice.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, s.164-189. ISBN 978-80-88258-07-0. (kapitola v knize)

HORÁČEK, M. Conservation Area or Integrated Development? The Cases of Český Krumlov and Třebíč.Nîmes: Scientific Symposium Heritage and Sustainable City, CIVVIH ICOMOS, 2018, s.1-10. ISSN . (audiovizuální tvorba)

HOFMAN, P.; KOPÁČIK, G. Posuzování denního osvětelní urbanistických situací  In 42. setkání ústavu pozemního stavitelství a kateder konstrukcí pozemních staveb České aSlovenské republiky. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95. 602 00 Brno, 2018, s.29-33. ISBN 978-80-214-5715-7. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

HORÁČEK, M. Pustevny v mezičase. ERA 21, ISSN ERA 21, 2018, roč.2018, č.4, s.16-17. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠLAPETA, V. Slavné vily Prahy 5 - Barrandov. Kapitola: Vila ředitele Růžičky.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, s.69-70. ISBN 978-80-88258-11-7. (kapitola v knize)

ŠLAPETA, V. Slavné vily Prahy 5 - Barrandov. Kapitola: Štrupplova vila.Praha: Foibos book s.r.o., 2018, s.67-68. ISBN 978-80-88258-11-7. (kapitola v knize)

ŠLAPETA, V. Slavné vily Prahy 5 - Barrandov. Kapitola: Vila doktora Čelakovského.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, s.65-66. ISBN 978-80-88258-11-7. (kapitola v knize)

MOGGERT,M. The Local Centers' Development of Berlin: Analyzing Different Cultural Influences with Impact on Urban Changes.: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2018. ISSN 1307-6892. (abstrakt)

ŽABIČKOVÁ, I. Únosnost pilířů a stěn, vliv vlhkosti na pevnost cihel.: , 2018. ISSN . (multimédia)

OBRTLÍK, J. The young Czechoslovakia among avant-garde of Europe.Wroclaw: Museum of Architecture, 2018. ISSN . (audiovizuální tvorba)

ŠMÍDEK, P. Dva městské domy Pavla Chládka. Stavba, ISSN Stavba, 2018, roč.2018, č.3, s.56-57. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠLAPETA, V. Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018. Kapitola: Dům s pečovatelskou službou Úvaly.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, s.158-159. ISBN 978-80-88258-10-0. (kapitola v knize)

ŠLAPETA, V. Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018. Kapitola: Rezidence Mukařov.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, s.148-151. ISBN 978-80-88258-10-0. (kapitola v knize)

ŠLAPETA, V. Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018. Kapitola: Sídliště Rozdělov.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, s.126-128. ISBN 978-80-88258-10-0. (kapitola v knize)

ŠLAPETA, V. Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018. Kapitola: Gravitační přehradní nádrž a úpravna pitné vody na Klíčavě.Praha: Foibos books s.r.o., 2018, s.123-125. ISBN 978-80-88258-10-0. (kapitola v knize)

ŠLAPETA, V. Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018. Kapitola: Okresní hospodářská záložna v Benátkách nad Jizerou.Praha: Foibos books, s.r.o., 2018, s.107-109. ISBN 978-80-88258-10-0. (kapitola v knize)

ŠLAPETA, V. Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018. Kapitola: Rodinný dům Anny a Václava Holých.Praha: Foibos Books s.r.o., 2018, s.100-103. ISBN 978-80-88258-10-0. (kapitola v knize)

ŠLAPETA, V. Stavby století ve Středočeském kraji 1918-2018. Kapitola: Zdymadlo, jez a vodní elektrárna v Brandýse nad Labem.Praha: Foibos books .s.r.o., 2018, s.79-81. ISBN 978-80-88258-10-0. (kapitola v knize)

ŠLAPETA, V. Stavby století ve Středočeském kraji 1918 - 2018. Kapitola: Úvod.Praha: Foibos Books s.r.o., 2018, s.6-17. ISBN 978-80-88258-10-0. (kapitola v knize)

CHYBÍK, J. Vyhodnocení spokojenosti uživatelů pasivního bytového domu pro seniory. TZB-info, ISSN TZB-info, 2018, roč.1, č.8, s.1-11. (článek v časopise - ostatní, Jost)

KILNAROVÁ, P. METODIKA A HODNOCENÍ KVALITY NÁMĚSTÍ STŘEDOEVROPSKÝCH MĚST.: , 2018, s.1-39. ISSN . (teze Ph.D. práce)

NOVÁK, J.; PALACKÝ, J. Origloo - Bringing Human-Scale Origamic Structures, Design, and Fabrication to the Architectural Masses.Oxford: Department of Engineering Science, University of Oxford, 2018, s.82-83. ISSN . (abstrakt)

VÍTEK, J. Hladce pruhované město.Bratislava: Historický ústav Slovenská akadémia vied, 2018, s.228-239. ISSN 0044-8680. (článek v časopise ve Web of Science, Jimp)

DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; WITTMANN, M. Rozvoj a plánování soudobých měst 2.: VUT v Brně, Fakulta architektury, 2018. ISBN 978-80-214-5630-3. (kniha (jiná než odborná))

ŠMÍDEK, P. Penzion Štajnhaus. ARCHITECT+, ISSN ARCHITECT+, 2018, roč.2017, č.10, s.76-81. (článek v časopise - ostatní, Jost)

HORÁČEK, M. Reflection on the Venice Charter: Questionnaire for the European Committees of ICOMOS: Czechia.Paris-Charenton: ICOMOS, 2018, s.1-13. ISSN . (audiovizuální tvorba)

CHYBÍK, J. Nové administrativní centrum Lesů ČR. TZB-info, ISSN TZB-info, 2018, roč.6, č.6, s.1-7. (článek v časopise - ostatní, Jost)

WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G.; LEITMANNOVÁ, A. Closed Urban Blocks versus Open Housing Estate Structures: Sustainability Surveys in Brno, Czech Republic.: , 2018. ISSN . (audiovizuální tvorba)

VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B.; VANĚREK, J. Rekonstrukce dřevěných trámových stropů netodou spřažení. TZB-info, ISSN TZB-info, 2018, roč., č.1, s.1-7. (článek v časopise - ostatní, Jost)

WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G.; LEITMANNOVÁ, A. Closed Urban Blocks versus Open Housing Estate Structures. Sustainability surveys in Brno, Czech Republic..Praha: , 2018, s.859-859. ISSN . (abstrakt)

BOHÁČ, I.; LEHAROVÁ, A. a kol. Století sakrální architektury.Brno: FA VUT v Brně, 2018. ISBN 978-80-214-5637-2. (kniha (jiná než odborná))

ŠMÍDEK, P. Rozhovor s Radko Květem. Stavba, ISSN Stavba, 2018, roč.2018, č.2, s.4-7. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ADAMEC, E. Sjednocená teorie architektury: Forma, jazyk, komplexita (Recenze) Stavba 2/2018. Stavba, ISSN Stavba, 2018, roč., č.2/2018, s.88-89. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ZÍKA, V. Využití 3D scanu města při rekonstrukci zaniklých staveb ve Znojmě.Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2018, s.83-83. ISBN 978-80-7581-007-6. ISSN . (abstrakt)

CHYBÍK, J. Moderní administrativní centrum Lesů ČR. TZB-info, ISSN TZB-info, 2018, roč.1, č.1, s.1-7. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŽABIČKOVÁ, I. Únosnost pilířů a stěn, vliv vlhkosti na pevnost cihel  In Zdravé domy 2018. Brno: Sdružení hliněného stavitelství z.s., 2018, s.7-14. ISBN 978-80-904593-5-9. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

NEUMAYEROVÁ, E. Tradiční hliněné stavby a jejich nízká odolnost vůči otřesům, konstrukční zásady snižující rizika destrukce staveb.Brno: Sdružení hliněného stavitelství, z.s., 2018, s.82-89. ISBN 9788090459359. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

BAŽÍK, L. Přehled mechanických vlastností hliněného stavebního materiálu.: Sdružení hliněného stavitelství z.s., 2018, s.76-81. ISBN 9788090459359. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

ŠLAPETA, V. Urbanismus a územní rozvoj. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2018, roč.2018, č.2, s.3-4. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠLAPETA, V. ERA. ERA 21, ISSN ERA 21, 2018, roč., č.2, s.11-11. (článek v časopise - ostatní, Jost)

VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B.; VANĚREK, J. Rekonstrukce dřevěných trámových stropů - metoda spřažení dřevo-materiál na bázi dřeva   In Dřevostavby 2018. Volyně: , 2018, s.259-267. ISBN 978-80-86837-90-1. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

HORÁČEK, M. Architecture of Brno, 1900–1939, and Mies van der Rohe’s Villa Tugendhat.Tallinn: Tallinn University of Applied Sciences, 2018, s.1-80. ISSN . (audiovizuální tvorba)

ŠMÍDEK, P. Rekonstrukce a dostvba domu U páva. Stavba, ISSN Stavba, 2018, roč.2018, č.1, s.66-67. (článek v časopise - ostatní, Jost)

HORÁČEK, M. Posudek knihy Pavla Kaliny Hluboké město.Praha: Academia, 2018, s.1-2. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

CHYBÍK, J. Lesy v lese  In Dřevostavby 2018. Volyně: , 2018, s.23-28. ISBN 978-80-86837-90-1. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ADAMEC, E. zkušenosti z 25. zemí, Formát 400.Brno: , 2018. ISSN . (prezentace, poster)

HORÁČEK, M. Nikos A. Salingaros, Sjednocená teorie architektury.Praha: ČVUT, 2018, s.1-70. ISSN . (audiovizuální tvorba)

HORÁČEK, M. „Duchovní organismus prostoupený uměním“: Rudolf Eitelberger a stavba měst podle uměleckých zásad. Zprávy památkové péče, ISSN Zprávy památkové péče, 2018, roč.78, č.2, s.124-129. (článek v časopise - ostatní, Jost)

PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J. Místa bez vědomí. Strategie obnovy jihomoravského pohraničí. Zlatý řez, ISSN Zlatý řez, 2018, roč., č.40, s.60-67. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŽABIČKOVÁ, I. Earth Construction & Tradition . Kapitola: Earth Construction & Tradition .Vienna: IVA Institut für vergleichende Architekturforschung; 1st edition (March 1, 2018), 2018, s.105-121. ISBN 978-3-900265-37-3. (kapitola v knize)

LEITMANNOVÁ, A. Creative spaces, The reuse of empty spaces by the creative industry  In Proceedings CA2RE Conference for Artistic and Architectural Research. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Architecture, 2018, s.195-206. ISBN 978-961-7032-03-1. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

HORÁČEK, M. Nikos A. Salingaros, Sjednocená teorie architektury.Brno: VUTIUM, 2018, s.1-7. ISSN . (audiovizuální tvorba)

HORÁČEK, M. Recenze článku o Rudolfu Eitelbergerovi pro Zprávy památkové péče.Praha: Národní památkový ústav, 2018, s.1-2. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

HORÁČEK, M. Historické prostředí a současná architektura: Verze 2017. Zprávy památkové péče, ISSN Zprávy památkové péče, 2018, roč.77, č.6, s.633-642. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ADAMEC, E. Nikos Salingaros - odkaz pro Wikipedii v českém jazyce.: , 2018. ISSN . (encyklopedie)

KOPÁČIK, G. Urbanismus na Fakultě architektury VUT v Brně v dobových souvislostech.: , 2018. ISSN . (přednáška)

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; KUBÍNOVÁ, Š.; HORÁKOVÁ, E.; JENČKOVÁ, B.; NOVÁK, J. Paměti absolventů školy architektury VUT v Brně a významné studentské aktivity 1919–2017.Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2018. ISSN . (přednáška)

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; KUBÍNOVÁ, Š.; HORÁKOVÁ, E.; JENČKOVÁ, B. Paměti absolventů školy architektury VUT v Brně a významné studentské aktivity 1919–2017.Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2018. (kniha (jiná než odborná))

KOPÁČIK, G.; KILNAROVÁ, P. Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území.: , 2018. ISSN . (přednáška)

HORÁČEK, M. Posudek knihy: Jan Galeta ed., Architektura mezi myšlenkou a skutečností.Brno: Masarykova univerzita, 2018, s.1-2. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

LEITMANNOVÁ, A. Kultúrne priestory - priestor pre kultúru. Využitie prázdnych prieszorov pre kreatívny priemysel.Bratislava: Miesta pre ľudí, o.z., 2018, s.1-73. ISSN . (zpráva odborná)

CHYBÍK, J. Prostředí v energeticky úsporném domě. Stavebnictví, ISSN Stavebnictví, 2018, roč.12, č.01-02, s.32-35. (článek v časopise - ostatní, Jost)

JOJA, M. Proceedings of the CA2RE conference at the University of Ljubljana, Faculty of Architecture, 8-11 September 2017  In Proceedings of the CA2RE conference at the University of Ljubljana, Faculty of Architecture, 8-11 September 2017. : , 2018, s.87-96. ISBN 978-961-7032-03-1. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

TOMAN, R. Aspekty bydlení ve výškových budovách v Číně; na městských formách záleží, kulturní a politické aspekty vývoje čínských měst.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Ústav urbanismu, 2018. ISBN 978-80-214-5626-6. (kniha odborná)

HORÁČEK, M. Držiteli Driehausovy ceny 2018 jsou Marc Breitman a Nada Breitman-Jakov. Archiweb, ISSN Archiweb, 2018, roč.2018, č.leden, s.1-2. (článek v časopise - ostatní, Jost)


2017
KILNAROVÁ, P.; WITTMANN, M. Open Space between Residential Buildings as a Factor of Sustainable Development – Case Studies in Brno (Czech Republic) and Vienna (Austria)  In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol: IOP Publishing, 2017, s.1-12. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

BOHÁČ, I. ZOO in the 21st century  In Education, training and communication in cultural Management of Lanscape. Macao - Portugalsko: IPT Tomar, 2017, s.129-144. ISBN 978-989-99131-4-1. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

BOHÁČ, I.; HRUBÝ, J.; LEHAROVÁ, A.; ADAMEC, E. Arnoldova vila - možnosti a limity památkové obnovy.Brno: Vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péče, 2017. ISBN 978-80-214-5597-9. (konferenční sborník (ne článek))

CHYBÍK, J. Modřice, dějiny města. Kapitola: Farnost při kostele sv. Gotharda po roce 1990.Brno: , 2017, s.817-824. ISBN 978-80-7275-103-7. (kapitola v knize)

OBRTLÍK, J. Socialistická architektura trpěná a trpící. Kontexty , ISSN Kontexty , 2017, roč.IX. (2017), č.6, s.23-27. (článek v časopise - ostatní, Jost)

BOHÁČ, I.; HRUBÝ, J. ZOO Brno - hledání identity.Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN 978-80-214-5570-2. (kniha (jiná než odborná))

PETŘÍČKOVÁ, M. Studentská architektonická soutěž BETON A ARCHITEKTURA 2017. Beton TKS, ISSN Beton TKS, 2017, roč.2017, č.6, s.80-83. (článek v časopise - ostatní, Jost)

RYŠKOVÁ, M. Textilní továrny Moravy a Slezska  In Průmyslové dědictví Moravy. Industrial Patrimony of Moraviae.. Brno: VUT v Brně , 2017, s.22-23. ISBN 978-80-214-5580-1. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

HORÁČEK, M. Protecting Life: The Common Goals of Nature Reserves and Architectural Heritage Sites.Delhi: ICOMOS, 2017, s.1-1. ISSN . (audiovizuální tvorba)

ZEMÁNKOVÁ, H.; RYŠKOVÁ, M. Industrial Patrimony of Moravia.Brno: VUTIUM , 2017. ISBN 978-80-214-5580-11. (konferenční sborník (ne článek))

HORÁKOVÁ, E. Jaká data města nejčastěji sbírají a otvírají.Praha: , 2017. ISSN . (audiovizuální tvorba)

HORÁKOVÁ, E. Jaká data města nejčastěji sbírají a otvírají  In 7. mezinárodní konference Architektura a urbanismus, Současný výzkum. Praha: , 2017, s.59-62. ISBN 978-80-01-06318-7. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

HRABEC, J.; BOHÁČ, I.; LEHAROVÁ, A. Památková péče v praxi - metody-řemesla-technologie.Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN 978-80-214-5568-9. (kniha (jiná než odborná))

WITTMANN, M. a kol. Mezi domy, mezi lidmi? Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj. .Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2017, s.1-351. ISBN 978-80-7204-955-4. (kniha odborná)

MOSLER, Š. HISTORICKÝ PIVOVAR – POTENCIONÁL REGIONÁLNÍHO ROZVOJE  In Kniha Průmyslové dědictví Moravy, Industrial patrimony of Moravie. : , 2017, s.19-20. ISBN 978-80-214-5580-1. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

HORÁČEK, M. Cesta za Plečnikem 2017. Kapitola: Výjimečná hodnota díla Josipa Plečnika v kontextu architektury humanismu ve 20. a 21. století.Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2017, s.40-51. ISBN 978-80-214-5534-4. (kapitola v knize)

HORÁČEK, M. Cesta k Bodamskému jezeru 2017. Kapitola: Architektura a umění na rozhraní Německa, Švýcarska a Rakouska.Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2017, s.8-13. ISBN 978-80-214-5533-7. (kapitola v knize)

PETŘÍČKOVÁ, M. Beton a architektura 2017.Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN 978-80-214-5550-4. (kniha (jiná než odborná))

JOJA, M.; PETŘÍČKOVÁ, M. Pop-up:Aktivace nevyužívaných prostorů  In PhD Research Sympozium 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017, s.67-73. ISBN 978-80-214-5549-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Geoprostorová analýza veletržních areálů  In PhD Research Sypmozium. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017, s.61-66. ISBN 978-80-214-5549-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

KUDA, D. Konstrukce a architektonický prostor  In PhD Research Sympozium, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2017. Brno: Vysokéučení technické v Brně, 2017, s.82-88. ISBN 978-80-214-5549-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

SEDLÁK, J. Paneland největší československý experiment. Kapitola: Občanská dovybavenost.Brno: , 2017, s.199-213. ISBN 978-80-7027-312-8. (kapitola v knize)

KRISTEK, J.; KUPKOVA, M. Paneland, největší československý experiment.. Kapitola: Televize v paneláku – panelák v televizi. Reflexe sídlištní výstavby 70. let v československé televizní produkci..Brno, Moravská galerie: , 2017, s.45-63. ISBN 978-80-7027-312-8. (kapitola v knize)

SMRŽOVÁ, K. Železnice - Alternativní možnosti pro architekturu  In PhD Research Sympozium 2017. : , 2017, s.95-100. ISBN 978-80-214-5549-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

SERENČKO, I. Vizuální komunikace ve veřejném prostoru  In PhD Research Sympozium 2017. : , 2017, s.1-6. ISBN 978-80-214-5549-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. PhD Research Sympozium 2017.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2017. ISBN 978-80-214-5549-8. (konferenční sborník (ne článek))

KOKOLIA KŘÍŽOVÁ, I. Výrazové prvky současné architektury   In PhD Research Sympozium 2017. Brno: , 2017, s.74-81. ISBN 978-80-214-5549-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

JEŽKOVÁ, T. VLIV VEŘEJNÉHO A DEVELOPERSKÉHO ZÁJMU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ   In PhD Research Sympozium 2017. : , 2017, s.21-26. ISBN 978-80-214-5549-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

MATYÁŠOVÁ, J. Rozbor tří obytných souborů ve městě Vídeň  In PhD Research Sympozium. Brno: , 2017, s.54-60. ISBN 978-80-214-5549-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

LEITMANNOVÁ, A., Priestor pre kreativitu, Využitie prázdnych priestorov miest pre kreatívny priemysel  In PhD Research Sympozium 2017. Brno: FA VUT, Brno, 2017, s.40-45. ISBN 978-80-214-5549-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

KUDA, D. Architektonická studie interiéru klenotnictví Coralium.: , 2017. ISSN . (studie)

ZÍKA, V. Světové vizualizace.: , 2017. ISSN . (audiovizuální tvorba)

KILNAROVÁ, P. Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území.: , 2017. ISSN . (přednáška)

HRUBÝ, J.; BOHÁČ, I. Řecko - základy evropské architektury - bilance zahraničních exkurzí.Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN 978-80-214-5569-6. (kniha (jiná než odborná))

HORÁČEK, M. Architecture of Brno, 1900–1939, and Mies van der Rohe’s Villa Tugendhat.Sofia: , 2017. ISSN . (přednáška)

JOJA, M.; PETŘÍČKOVÁ, M. POP-UP/Aktivace nevyužívaných prostorů  In 9th Architecture in Perspective 2017. Ostrava: VŠB Ostrava Fakulta architektury, 2017, s.47-50. ISBN 978-80-248-4058-1. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

JENČKOVÁ, B. Elasticita jako určující faktor přirozené obnovy sídelní struktury  In PhD Research Sympozium. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2017, s.13-20. ISBN 978-80-214-5549-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

CHROBOCZKOVÁ, A. Brownfields a město.: , 2017. ISSN . (audiovizuální tvorba)

KUDA, D. Konstrukce a architektonický prostor.: , 2017. ISSN . (audiovizuální tvorba)

HORÁKOVÁ, E. Potenciál využití otevřených dat v městském plánování.: , 2017. ISSN . (audiovizuální tvorba)

KILNAROVÁ, P. Vyhodnocování dat o kvalitě veřejných prostranství  In PhD Research Symposium, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2017. Brno: Vysoké učení technivké v Brně, 2017, s.27-33. ISBN 978-80-214-5549-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

KILNAROVÁ, P. Vyhodnocování dat o kvalitě veřejných prostranství.Brno: Vysoké učení technivké v Brně, 2017, s.1-1. ISSN . (audiovizuální tvorba)

HORÁKOVÁ, E. Potenciál využití otevřených dat v městském plánování  In PhD Research Sympozium. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017, s.6-12. ISBN 978-80-214-5549-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

LIČKOVÁ, N. Rozdílné přístupy států k hospodaření s dešťovými vodami  In Sborník PhD Research Sympozia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017, s.34-41. ISBN 978-80-214-4994-7. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ŠMÍDEK, P. Dostavba rodinného domu v Průšankách. Stavba, ISSN Stavba, 2017, roč.2017, č.4, s.60-61. (článek v časopise - ostatní, Jost)

DOCAKALOVA, L. HIDDEN VALUES OF THE RESIDENTIAL GROUP OF FAMILY HOUSES IN BRECLAV -POSTORNA  In Architecture In Perspective 2017. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2017, s.195-198. ISBN 978-80-248-4058-1. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

HORÁKOVÁ, E. Využití a interpretace otevřených a veřejných městských dat.Ostrava: Vysoá škola báňská - Technická universita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2017, s.121-125. ISSN . (audiovizuální tvorba)

ADAMEC, E. Poutník - Jak jsem obnovoval monarchii Rakousko - Uhersko (3. část).Brno, Fakulta Architektury VUT: ADAMEC studio - klasické sochařství, architektura a urbanismus, 2017. ISBN 978-80-7537-065-5. (kniha (jiná než odborná))

HORÁKOVÁ, E. Využití a interpretace otevřených a veřejných městských dat  In Architektura v perspektivě 2017. Ostrava: Vysoá škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2017, s.121-125. ISBN 978-80-248-4058-1. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

OBRTLÍK, J. Growth and Identity as Basic Principles of City Planning  In Territori Competitivi e Progetti di Reti / Competitive Territories and Design of Networks. Roma: INU Edizioni, 2017, s.184-186. ISBN 978-88-7603-174-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ŠMÍDEK, P. Originální regionální architektura ze Znojma. ARCHITECT+, ISSN ARCHITECT+, 2017, roč.2017, č.7, s.82-83. (článek v časopise - ostatní, Jost)

HORÁČEK, M. Sjednocená teorie architektury: Forma, jazyk, komplexita.Brno: VUTIUM, 2017, s.1-402. ISBN 978-80-7485-138-4. (kniha odborná)

MOSLER, Š. HISTORICAL BREWERY – POTENTIAL FOR REGIONAL DEVELOPMENT.: , 2017. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

MOSLER, Š. HISTORICAL BREWERY – POTENTIAL FOR REGIONAL DEVELOPMENT.: , 2017. ISSN . (přednáška)

KRISTEK, J. Architektura bez architekta.Bratislava: ARCH o architektúre a inej kultúre, odborno-vedecký časopis, EUROSTAV, s.r.o., 2017, s.50-55. ISSN . (redakční článek)

CHYBÍK, J. Interní prostředí v energeticky úsporných domech. HOMO PROFIS, ISSN HOMO PROFIS, 2017, roč.2., č.2., s.40-41. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P.;ČÁSLAVSKÁ, M. Pět betonových muzeí. Beton TKS, ISSN Beton TKS, 2017, roč.2017, č.5, s.32-41. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ZEMÁNKOVÁ, H.; BOHÁČ, I. Průmyslové dědictví Moravy.Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN 978-80-214-5580-1. (konferenční sborník (ne článek))

ŠLAPETA, V. BRUTALISM architecture of Everyday Culture, Poetry and Theory. Kapitola: BRUTALISM architecture of Everyday Culture, Poetry and Theory.Stuttgart: Park Books AG Zuerich and Wuestenrot Foundation, 2017, s.145-152. ISBN 978-3-03860-075-6. (kapitola v knize)

ŠLAPETA, V. SOS Brutalismus . Kapitola: The Czechoslovakian Embassy in East Berlin. A building and its political context in Cold War times..Stuttgart : Park Books AG Zuerich and Wuestenrot Foundation , 2017, s.145-152. ISBN 978-3-03860-075-6. (kapitola v knize)

TOMAN, R. Configurative urbanism; the forgotten theory for our urban future .Tianjin, China: Tianjin University, 2017. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B. Rekonstrukce dřevěných trámových stropů. TZB-info, ISSN TZB-info, 2017, roč., č.1, s.1-7. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P.; SLÁDEČEK, S. Cesta za Plečnikem.Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN 978-80-214-5534-4. (kniha (jiná než odborná))

PALACKÝ, J. Origami From an Architects's and Teacher's Point of View.Praha: , 2017. ISSN . (audiovizuální tvorba)

KUDA, D. Luxusní vila Weinhaus.: , 2017. ISSN . (studie)

KILNAROVÁ, P. The Open Space between Residential Buildings as a Factor of Sustainable Development – Case Studies in Brno (Czech Republic) and Vienna (Austria).Prague: , 2017, s.1-1. ISSN . (audiovizuální tvorba)

URBÁŠKOVÁ, H. Využitie tradičných prírodných materiálov na vidieku.  In Vidiecke stavby v európskych regiónoch IV: Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017, s.142-148. ISBN 978-80-552-1707-9. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

KUDA, D. Bytový dům Kořenského.: , 2017. ISSN . (studie)

OBRTLÍK, J. Growth and Identity as Basic Principles of City Planning.Napoli: INU - Italian Institute of Urban Planning, 2017. ISSN . (audiovizuální tvorba)

HORÁČEK, M. Small Towns in Europe in the 20th and 21st Centuries. Kapitola: The architectural rhythm of a small town ... is very familiar to as. A Small Town as an Aesthetic Ideal of the Twentieth Century..Praha: Karolinum press, 2017, s.52-73. ISBN 978-80-246-3645-0. (kapitola v knize)

ZÍKA, V. Rekonstrukce středověké podoby Znojemského hradu a jeho vliv na počátky města.: , 2017. ISSN . (audiovizuální tvorba)

ŠMÍDEK, P. Tři zlínské domy Pavla Chládka. Stavba, ISSN Stavba, 2017, roč.2017, č.2, s.34-35. (článek v časopise - ostatní, Jost)

HORÁČEK, M. Uměleckohistorické syntézy ve službách přítomnosti: Poznámky k novým knihám o architektuře novověku v českých zemích. Zprávy památkové péče, ISSN Zprávy památkové péče, 2017, roč.77, č.1, s.155-164. (článek v časopise - ostatní, Jost)

KRATOCHVÍL, J. Sexy balvan pod Starým vrchem. ARCH, ISSN ARCH, 2017, roč., č.6/2017, s.40-42. (článek v časopise - ostatní, Jost)

Pavel Kopeček Svitek papíru. Kostel sv. Václava v Sazovicích, recenze. ERA 21, ISSN ERA 21, 2017, roč., č.03/2017, s.14-17. (článek v časopise - ostatní, Jost)

OBRTLÍK, J. Historie vzniku sboru Církve československé husitské v Náměšti nad Oslavou a jeho architektonicky významné budovy. Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně AB AC , ISSN Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně AB AC , 2017, roč.LXIX/2017, č.2, s.149-157. (článek v časopise - ostatní, Jost)

KUDA, D. Interiér Cafeteria ASADO.: , 2017. ISSN . (studie)

PALACKÝ, J.; KRIŠTOF, M.; KUBÍNOVÁ, Š. High Line: Realizační principy, udržitelnost a společenský kontext. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2017, roč.2017, č.2, s.22-29. (článek v časopise - ostatní, Jost)

CHYBÍK, J. Tepelná ochrana budov 2017. Kapitola: Monolitické konstrukce s restringovaným vedením tepla.Bratislava: BB Print, s.r.o., 2017, s.94-99. ISBN 978-80-89627-07-3. (kapitola v knize)

LEHAROVÁ, A.; PROVÁZKOVÁ, P. Karel IV.- sakrální architektura  In Karel IV. - sakrální architektura. Brno: VUT FA v Brně, 2017, s.12-15. ISBN 978-80-214-5327-2. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ŠMÍDEK, P. Horečky jsou po moravsku malé hory. ARCHITECT+, ISSN ARCHITECT+, 2017, roč.2017, č.4, s.64-69. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P.; HORÁČEK, M. Cesta k Bodamskému jezeru .Brno: FA VUT v Brně, 2017. ISBN 978-80-214-5533-7. (kniha (jiná než odborná))

ŠMÍDEK, P. Sídlo stavební společnosti Rapos v Holešově. Stavba, ISSN Stavba, 2017, roč.2017, č.1, s.42-44. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŽABIČKOVÁ, I.; VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B. Kombinace dřeva a hlíny v moderním stavebnictví – novostavby.: , 2017. ISSN . (multimédia)

ZEMÁNKOVÁ, H. Macao, Notes on the charming village.Portugalsko, Macao: Apheleia, 2017. ISBN 978-80-214-5481-1. (kniha (jiná než odborná))

PALACKÝ, J.; KRIŠTOF, M.; KUBÍNOVÁ, Š. High Line: Chytrý design v kontextu udržitelného rozvoje. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2017, roč.2017, č.1, s.17-27. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠŤASTA, J. Kvantitativní hodnocení intenzity denního osvětlení v sakrální architektuře a využití v praxi, Sborník konference Věda Výzkum Inovace 2017  In Sborník konference Věda Výzkum Inovace. Zlín: VVVI,s.r.o., 2017, s.5-11. ISBN 9788090669727. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ŠMÍDEK, P. CUBE X CUBE soukromá galerie. ARCHITECT+, ISSN ARCHITECT+, 2017, roč.2017, č.2, s.66-69. (článek v časopise - ostatní, Jost)

KOZELSKÝ, T. Nový typ: Hybrid  In Rozvoj měst: sborník interního kolokvia DSP FA VUT v Brně. Brno: VUTIUM, VUT v Brně, 2017, s.80-92. ISBN 978-80-214-5478-1. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

STEHLÍK, O.; URBÁŠKOVÁ, H.; CHROBOCZKOVÁ, A.; LEITMANNOVÁ, A.; KILNAROVÁ, P.; KOZELSKÝ, T.; VYLETELOVÁ, S. Rozvoj měst .Brno: VUTIUM, FA VUT v Brně, Ústav urbanismu, 2017, s.1-65. ISBN 978-80-214-5478-1. (konferenční sborník (ne článek))

ŽABIČKOVÁ, I.; STRAKA, B.; VEJPUSTEK, Z. Kombinace dřeva a hlíny v moderním stavebnictví – historické stavby.: , 2017. ISBN 978-80-86837-72-7. ISSN . (multimédia)

ŠŤASTA, J. DENNÍ OSVĚTLENÍ V PRVNÍ REALIZOVANÉ NOVOSTAVBĚ KOSTELA ST. FRONLEICHNAM OD ARCHITEKTA RUDOLFA SCHWARZE   In Sborník abstraktů. : , 2017, s.49-49. ISBN 9788021454620. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ŠŤASTA, J. Orientace kostelů po druhém vatikánském koncilu na území brněnské diecéze  In Sborník abstraktů. : , 2017, s.24-24. ISBN 9788021454620. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

KOZELSKÝ, T. Sociální reaktor.Praha: Institut umění - Divadelní ústav, Praha, 2017. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

TOMAN, R. Tools to contemplate on space and structure .Nanjing: GKStudio, 2017, s.60-61. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

ŠŤASTA, J. O vhodném množství světla v sakrální architektuře. Světlo, ISSN Světlo, 2017, roč.20, č.1, s.18-20. (článek v časopise - ostatní, Jost)


2016
PALACKÝ, J. New York: Tvorba a rozvoj veřejného městského prostoru. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2016, roč.2016, č.6, s.11-23. (článek v časopise - ostatní, Jost)

LEITMANNOVÁ, A. Aktivizmus vo verejnom priestore  In URBANITY. Brno: FA VUT v Brně, 2016, s.59-63. ISBN 978-80-214-5452-1. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

HAVLIŠ, K. 5+5 Stadterneuerung - obnova malých a středních měst v Dolním Rakousku a na jižní Moravě  In URBANITY. Brno: FA VUT v Brně, 2016, s.12-16. ISBN 978-80-214-5452-1. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

HAVLIŠ, K. Koncepce výuky urbanismu na FA VUT v Brně  In URBANITY. Brno: FA VUT v Brně, 2016, s.9-11. ISBN 978-80-214-5452-1. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

FRANTIŠÁK, L.; HAVLIŠ, K. a kol. URBANITY.Brno: FA VUT v Brně, 2016. ISBN 978-80-214-5452-1. (konferenční sborník (ne článek))

FRANTIŠÁK, L. Návraty k městskému domu  In URBANITY. Brno: FA VUT v Brně, 2016, s.40-43. ISBN 978-80-214-5452-1. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

KOPÁČIK, G. Výzvy soudobého urbanismu  In Urbanity. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2016, s.17-20. ISBN 978-80-214-5452-1. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

KOZELSKÝ, T. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně. Kapitola: Strategie developmentu pro konverzi industriálních objektů v ČR a modifikace modelů jejich ekonomické náročnosti.Brno: Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o., Purkyňova 95a, 612 00 Brno, www.cerm.cz, 2016, s.79-92. ISBN 978-80-7204-947-9. (kapitola v knize)

KOPÁČIK, G.; KRISTEK, J.; LIČKOVÁ, N. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně. Kapitola: Urbanismus na FA VUT v Brně v dobových souvislostech.Brno: Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o., Purkyňova 95a, 612 00 Brno, www.cerm.cz, 2016, s.34-49. ISBN 978-80-7204-947-9. (kapitola v knize)

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; NOVÁK, J.; KUBÍNOVÁ, Š. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně. Kapitola: Mapování podstatných studentských aktivit a sběr autentických příběhů absolventů školy architektury brněnské techniky od roku 1919 až po současnost.Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016, s.50-78. ISBN 978-80-7204-947-9. (kapitola v knize)

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně.Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016, s.1-94. ISBN 978-80-7204-947-9. (kniha odborná)

KILNAROVÁ, P. Udržitelnost v urbanistické teorii a praxi - Udržitelný urbanismus  In URBANITY. Brno: FA VUT v Brně, 2016, s.64-67. ISBN 978-80-214-5452-1. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

CHYBÍK, J. Jubilant Ivan Ruller. Bulletin České komory architektů, ISSN Bulletin České komory architektů, 2016, roč.23, č.4, s.16-17. (článek v časopise - ostatní, Jost)

BOHÁČ, I.; LEHAROVÁ, A.; PROVÁZKOVÁ, P.; KŘÍŽ, M. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně. Kapitola: Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně.Brno: FA VUT v Brně, 2016, s.7-33. ISBN 978-80-7204-947-9. (kapitola v knize)

ZEMÁNKOVÁ, H. Conversion of Abandoned Buildings and Areas.Brno: FA VUT Brno, 2016, s.1-91. ISBN 978-80-214-5448-4. (kniha odborná)

ŠMÍDEK, P.; KRATOCHVÍL, J.; FRANTIŠÁK, L. Cesta do Holandska .Brno: FA VUT v Brně, 2016. ISBN 978-80-214-5423-1. (kniha (jiná než odborná))

FRANTIŠÁK, L. CESTA DO HOLANDSKA 2016. Kapitola: Holandská centra, necentra, předměstí a periferie.Brno: FA VUT v Brně, 2016, s.14-17. ISBN 978-80-214-5423-1. (kapitola v knize)

KOPÁČIK, G.; HAVLIŠ, K.; KRISTEK, J.; KILNAROVÁ, P. Urbanismus na FA VUT v Brně v dobových souvislostech.: , 2016. ISSN . (přednáška)

BOHÁČ, I. Pedagogové oboru architektura na VUT v Brně.Brno: , 2016. ISBN 978-80-7204-947-9. ISSN . (přednáška)

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; NOVÁK, J.; KUBÍNOVÁ, Š.; HORÁKOVÁ, E.; JENČKOVÁ, B. Mapování studentských aktivit a sběr příběhů absolventů FA VUT v Brně z období 1919 až 2016.Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2016. ISSN . (přednáška)

BOHÁČ, I.; LEHAROVÁ, A.; PROVÁZKOVÁ, P.; KŘÍŽ, M. Výsledky první etapy výzkumu ke 100. výročí vzdělávání na škole architektury v Brně.Brno: , 2016. ISSN . (audiovizuální tvorba)

SVOBODA, F.; PONEŠOVÁ, B.; MARKEL, M.; HOMOLA, A.; CZAJKOWSKI, P. Krajina jako dílo. Barokní krajinou od Mikulova po Znojmo..Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2016. ISBN 978-80-87967-08-9. (kniha odborná)

HOMOLA, A. a kol. Krajina jako dílo. Kritický katalog výstavy.Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2016. ISBN 978-80-87967-09-6. (kniha odborná)

CHROBOCZKOVÁ, A.; HAVLIŠ, K. Smart City Graz. Smart Cities, ISSN Smart Cities, 2016, roč., č.4, s.78-79. (článek v časopise - ostatní, Jost)

KRISTEK, J. Globalizace, města, migrace. Rozhovor se Saskií Sassen..Brno: Smart Cities Media s. r. o., 2016, s.54-56. ISSN . (interview)

KRISTEK, J.; PLÁŠKOVÁ, K. Od integrace k rozmanitosti. Rozhovor Jana Kristka a Karolíny Pláškové s Ursulou Struppe..Brno: ERA Média, s.r.o., 2016, s.32-34. ISSN . (interview)

HORÁČEK, M. Max Dvořák: Katechismus památkové péče pro 20. a 21. století?.Praha: ICOMOS, 2016, s.1-2. ISSN . (přednáška)

SVOBODOVÁ, P.; ŠLAPETA, V.; VRABELOVÁ, R. Brno moderní : Velký průvodce po architektuře 1890-1948.Praha: Paseka, 2016. ISBN 978-80-7432-748-3. (kniha odborná)

OBRTLÍK, J. Ztišení v sousedství křižovatky. ASB, ISSN ASB, 2016, roč.XIII., č.6/2016, s.40-42. (článek v časopise - ostatní, Jost)

JOJA, M. Interpretation of Traditional Structural Principles in Temporary Structures  In 6th Annual Conference on Archutecture and Urbanism. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016, s.42-50. ISBN 978-80-214-5418-7. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

BELÁČKOVÁ, K. Nové možnosti využitia industriálnych objektov a práca komunity Re–FACT  In 6th Annual Conference on Archutecture and Urbanism. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016, s.6-13. ISBN 978-80-214-5418-7. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

HLAVSA, T. SB Tool jako nástroj tvorby konceptu energeticky soběstačných budov  In 6. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Architektury, 2016, s.29-41. ISBN 978-80-214-5418-7. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

PALACKÝ, J.; HORÁKOVÁ, E.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; NOVÁK, J.; KUBÍNOVÁ, Š.; JENČKOVÁ, B. Mapování studentských aktivit a sběr příběhů absolventů FA VUT v Brně z období 1919 až 2016.Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, Galerie Mini, 2016. ISSN . (audiovizuální tvorba)

HORÁČEK, M. O selektivnosti ochrany památek, aneb Život v rezervaci.Praha: České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péče, 2016, s.1-2. ISSN . (přednáška)

KUBÍNOVÁ, Š. Analýza volných prostorů Brněnských panelových sídlišť  In 6th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2016. Brno: Vysoké učení techncké v Brně, 2016, s.107-112. ISBN 9788021454187. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

NOVÁK, J. Čaro premeny plochy - Štúdia bionických modelov architekta Antona Vranku  In 6. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016, s.57-71. ISBN 9788021454187. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

LIČKOVÁ, N. Metody zadržování vody v urbánní krajině  In 6. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2016, s.113-124. ISBN 978-80-214-5418-7. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

KILNAROVÁ, P. Multikriteriání hodnocení v urbanismu - Souhrnný článek  In 6th Annual Conference on Archutecture and Urbanism. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016, s.94-100. ISBN 978-80-214-5418-7. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

CHROBOCZKOVÁ, A. Graz - procesy a transformace  In 6th Annual Conference on Architecture and Urbanism. Brno: Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016, s.87-93. ISBN 978-80-214-5418-7. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. 6. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus 2016.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2016. ISBN 9788021454187. (konferenční sborník (ne článek))

KOPÁČIK, G. Výzvy soudobého urbanismu.Brno: , 2016. ISSN . (přednáška)

FRANTIŠÁK, L. Návraty k městskému domu.Brno: , 2016. ISSN . (přednáška)

CHROBOCZKOVÁ, A. Smart city není jen prázdným heslem - Smart Graz  In URBANITY. Brno: , 2016, s.55-58. ISBN 978-80-214-5452-1. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ADAMEC, E. Special Issue of the Twentieth Anniversary of Friends of Observatory.Hong Kong: Hong Kong Observatory, 2016, s.1-43. ISBN 0000000000000. ISSN . (různé)

ADAMEC, E. Poutník - Jak jsem obnovoval monarchii Rakousko - Uhersko (2. část).Frýdek-Místek: KB Grafik - Grafické a reklamní studio, 2016, s.1-50. ISBN 978-80-7537-028-0. (kniha (jiná než odborná))

OBRTLÍK, J. Polemika: Brněnské nádraží jako válka světů. Přesun nádraží je reziduem socialistického plánování.. Respekt, ISSN Respekt, 2016, roč.XXVII, č.44/2016, s.42-42. (článek v časopise - ostatní, Jost)

HORÁČEK, M. Tradicionalismus v současné architektuře.Praha: České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péče, 2016, s.1-2. ISSN . (přednáška)

ŠLAPETA, V. První republika 1918-1938 : Dějiny.Osobnosti.Denní život. . Kapitola: Méně je více – Vila Tugendhat.Praha: Extra Publishing s.r.o., 2016, s.116-116. ISBN 978-80-7525-014-8. (kapitola v knize)

ŠLAPETA, V. První republika 1918-1938 : Dějiny. Osobnosti. Denní život.. Kapitola: Otevřete okna do Evropy.Praha: Extra Publishing s.r.o., 2016, s.112-115. ISBN 978-80-7525-014-8. (kapitola v knize)

OBRTLÍK, J. Politická korektnost a její vliv na soudobou architekturu  In 8th Architecture in Perspective. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2016, s.13-14. ISBN 978-80-248-3940-0. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

HORÁČEK, M. A View of Current Classical Architecture in Europe and the USA.South Bend, Indiana, USA: University Notre Dame, 2016, s.1-2. ISSN . (přednáška)

CHYBÍK, J. Revitalizace průmyslového areálu. Tepelná ochrana budov, ISSN Tepelná ochrana budov, 2016, roč.19, č.5, s.6-12. (článek v časopise - ostatní, Jost)

WITTMANN, M. Vnitrobloky a jejich význam pro udržitelný urbánní rozvoj. Případové studie ve městě Brně.. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, ISSN Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2016, roč., č.03, s.55-67. (článek v časopise - ostatní, Jost)

HORÁČEK, M. Moderní architektura a historické prostředí: Pět (a mnoho dalších) otázek.Brno: Metodické centrum moderní architektury MCMA, 2016, s.1-2. ISSN . (přednáška)

WITTMANN, M.; KRIŠTOF, M.; KUBÍNOVÁ, Š. The influence of open space on the sustainable development of a residential area. Three time periods – three case studies in the City of Brno (Czech Republic).  In Sustainable City 2016. Southampton: Wit Press, 2016, s.807-819. ISBN 978-1-78466-103-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ŠLAPETA, V. Památková obnova vilové architektury 20. a 30.let 20.století. . Kapitola: Vilová architektura 20. a 30.let v mezinárodních souvislostech.Brno: NPU Brno , 2016, s.11-13. ISBN 978-80-7480-036-8. (kapitola v knize)

HORÁČEK, M. Tradiční architektura a obraz města ve 20. a 21. století.Jihlava: INTBAU Czechia, 2016, s.1-2. ISSN . (přednáška)

WITTMANN, M. Vnitrobloky a jejich význam pro udržitelný urbánní rozvoj. Případové studie ve městě Brně..Hradec Králové: PRO GOČÁR z.s., konference Vnitrobloky, 2016. ISSN . (přednáška)

KRISTEK, J. Architektovy cesty aneb Moci, kde jsi?.Brno: ERA Média, s.r.o., 2016, s.20-22. ISSN . (redakční článek)

KRISTEK, J. Může architektura zabíjet? O morálce, profesní etice a lidských právech. Rozhovor Jana Kristka s Michaelem Kimmelmanem..Brno: ERA Média, s.r.o., 2016, s.26-27. ISSN . (interview)

PETŘÍČKOVÁ, M.; JOJA, M. Interpretace tradičních strukturálních principů v soudobé architektuře  In 8 th Architecture in Perspective 2016. Ostrava: , 2016, s.217-220. ISBN 978-80-248-3940-0. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

EYER, D. Baubiologie in Tschechien III.. Wohnung + Gesundheit, ISSN Wohnung + Gesundheit, 2016, roč.2016, č.160, s.16-17. (článek v časopise - ostatní, Jost)

KRISTEK, J.; PLÁŠKOVÁ, K. Architektura sedmého dne. Rozhovor s Kubou Snopkem..Brno: Archiweb, s.r.o., 2016. ISSN . (interview)

KMOŠEK, V.; KRAUT, J. Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury . Kapitola: Koncepce obnovy zděné usedlosti čp. 56 v Trstěnici.Rožnov pod Radhoštěm, Sebranice: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Spolek archaických nadšenců, 2016, s.140-151. ISBN 978-80-87210-57-4. (kapitola v knize)

KRAUT, J.; KMOŠEK, V. Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury . Kapitola: Koncepce transferu a obnovy roubeného domu čp.97 z Čisté.Rožnov pod Radhoštěm, Sebranice: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Spolek archaických nadšenců, 2016, s.122-137. ISBN 978-80-87210-57-4. (kapitola v knize)

KRAUT, J.; KMOŠEK, V.; KMOŠEK, J. Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury . Kapitola: Koncepce transferu a obnovy roubené polygonální stodoly čp.97 z Čisté.Rožnov pod Radhoštěm, Sebranice: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Spolek archaických nadšenců, 2016, s.104-119. ISBN 978-80-87210-57-4. (kapitola v knize)

KRAUT, J.; KMOŠEK, V. Průzkum a dokumentace památek lidové architektury. Kapitola: Stavebnětechnická dokumentace lidových staveb - zaměření a dokumentace polygonální stodoly a roubeného domu usedlosti čp. 97 v Čisté a roubeného domu usedlosti čp. 2 v Trstěnici.Rožnov pod Radhoštěm, Sebranice: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Spolek archaických nadšenců, 2016, s.116-137. ISBN 978-80-87210-56-7. (kapitola v knize)

KMOŠEK, J.; KŘENKOVÁ, Z.; KMOŠEK, V.; KRAUT, J. Možnosti prezentace a udržitelné péče o památky lidové architektury. Kapitola: Koncepce udržitelné péče a prezentace lidového kulturního dědictví českomoravského pomezí - obec Trstěnice.Rožnov pod Radhoštěm, Sebranice: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Spolek archaických nadšenců, 2016, s.122-135. ISBN 978-80-87210-58-1. (kapitola v knize)

KAFTAN, M. Exploration of Optimal Solutions in Architecture. Intenational Journal od Contemporary Architecture "The New ARCH", ISSN Intenational Journal od Contemporary Architecture "The New ARCH", 2016, roč.3, č.2, s.20-27. (článek v časopise - ostatní, Jost)

DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; WITTMANN, M. Rozvoj a plánování soudobých měst .: VUT v Brně, Fakulta architektury, 2016. ISBN ISBN 978-80-214-5333. (kniha (jiná než odborná))

CHYBÍK, J. Stopa brněnské Fakulty architektury na EXPO 2015. Energeticky soběstačné budovy, ISSN Energeticky soběstačné budovy, 2016, roč.2016, č.2, s.15-16. (článek v časopise - ostatní, Jost)

CHYBÍK, J. Dřevo a udržitelnost. Energeticky soběstačné budovy, ISSN Energeticky soběstačné budovy, 2016, roč.5, č.2, s.9-14. (článek v časopise - ostatní, Jost)

CHYBÍK, J. 150. výročí Spolku inženýrů a architektů. Bulletin České komory architektů, ISSN Bulletin České komory architektů, 2016, roč.2016, č.2, s.94-95. (článek v časopise - ostatní, Jost)

GUZDEK, A. Boj o havířovské nádraží.Ostravské muzeum: , 2016. ISSN . (přednáška)

CHYBÍK, J. Role dřeva na světové výstavě EXPO 2015 - 2. část. Materiály pro stavbu , ISSN Materiály pro stavbu , 2016, roč.22, č.5, s.32-35. (článek v časopise - ostatní, Jost)

CHYBÍK, J. Uplatnění dřeva ve výstavních pavilonech na EXPO 2015. TZB-info, ISSN TZB-info, 2016, roč.16, č.16, s.1-4. (článek v časopise - ostatní, Jost)

NOVÁK, F.; CHYBÍK, J. Mezi exponáty na EXPO 2015 se zařadily také samotné pavilony některých zemí. Dřevařský magazín, ISSN Dřevařský magazín, 2016, roč.17, č.6, s.24-27. (článek v časopise - ostatní, Jost)

BOHÁČ, I.; DRÁPAL, J.; HRABEC, J.; HRUBÝ, J. Karel IV. - sakrální architektura.Brno: FA VUT v Brně, 2016. ISBN 978-80-214-5327-2. ISSN . (příručka)

CHYBÍK, J. Role dřeva na světové výstavě EXPO 2015 - 1. část. Materiály pro stavbu , ISSN Materiály pro stavbu , 2016, roč.22, č.4, s.38-41. (článek v časopise - ostatní, Jost)

MOGGERT,M. PUBLIC CITY SPACE – ZNOJMO TOWN – RIVER EMBANKMENT OF DYJE  In Sustainability Dilemmas, Transdisciplinary contributions to integrated cultural landscape management. Tomar, Portugalsko: Instituto Terra e Memória, 2016, s.341-349. ISBN 978-989-99131-2-7. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

BELÁČKOVÁ, K. Sustainability Dilemmas Transdisciplinary contributions to Integrated Cultural Landscape Management  In Sustainability Dilemmas Transdisciplinary contributions to Integrated Cultural Landscape Management. Tomar , Portugalsko: ARKEOS – perspectivas em diálogo, nº 38-39, 2016, s.405-418. ISBN 978-989-99131-2-7. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

DOBROVOLNÝ, P. Opatření k předcházení vzniku odpadů ve stavebnictví.: , 2016. ISSN . (přednáška)

ŽABIČKOVÁ, I. Časté případy poruch hliněného zdiva a možnosti sanace  In Zdravé domy 2016. Brno: Sdružení hliněného stavitelství z.s., 2016, s.79-92. ISBN 978-80-904593-3-5. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

GUZDEK, A. Sídliště Lesná v kontextu času.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2016. ISSN . (dizertace)

FERENC, K.; FERENC, J. Bavorská suburbanizace a územní plánování.Ostrava: Mytago, 2016, s.1-80. ISBN 978-80-87761-20-5. (kniha odborná)

ŠLAPETA, V. Droga ku nowoczesnosci. Osiedla wekbundu 1927 - 1932. Kapitola: Droga ku nowoczesnosci. Osiedla wekbundu 1927 - 1932.Wroclaw: Wroclaw Muzeum of Architecture, 2016, s.222-258. ISBN 978-83-89262-89-9. (kapitola v knize)

ŠLAPETA, V. A Way to Modernity. The Werkbund Estates.. Kapitola: A Way to Modernity. The Werkbund Estates..Wroclaw: Wroclaw Muzeum of Architecture, 2016, s.222-258. ISBN 978-83-89262-93-6. (kapitola v knize)

ŠLAPETA, V. Cesta k modernitě. Sídliště Werkbundu 1927-1932. Kapitola: Vzorové sídliště Werkbundu Baba v Praze (1932.Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2016, s.218-229. ISBN 978-83-89262-91-2. (kapitola v knize)

ŠLAPETA, V. Der Weg zur Moderne.Werkbund-Sieldungen 1927-1932. Kapitola: Die Werkbundsiedlung Baba in Prag-Dejvice 1932 .Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2016, s.234-258. ISBN 978-83-89262-92-9. (kapitola v knize)

ŠLAPETA, V. Droga ku nowoczesnosci . Osiedla Werkbundu 1927-1932. Kapitola: Wzorowe osiedle Werkbundu Baba w Pradzie (1932) .Wroclaw : Muzeum architektury Wroclaw , 2016, s.222-233. ISBN 978-83-89262-89-9. (kapitola v knize)

ŠLAPETA, V. A Way to Modernity. The Werkbund Estates 1927-1932. Kapitola: Baba Model Housing Estate in Prague (1932) .Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw , 2016, s.234-258. ISBN 978-83-89626-93-6. (kapitola v knize)

ŠLAPETA, V. A Way to Modernity . The Werkbund Estates 1927-1932. Kapitola: Baba Model Housing Estate in Prague (1932) .Wroclaw: Muzeum architektutry Wroclaw , 2016, s.222-233. ISBN 978-83-89262-93-6. (kapitola v knize)

ŠLAPETA, V. Cesta k modernitě. Sídliště Werkbundu 1927-1932. Kapitola: Cesta k modernitě. Sídliště Werkbundu 1927-1932.Wroclaw : Wroclaw Muzeum of Architecture, 2016, s.222-258. ISBN 978-83-89262-91-2. (kapitola v knize)

ŠLAPETA, V. A Way to Modernity. The Werkbund Estates.. Kapitola: Der Weg zur Moderne. Werkbung-siedlungen 1927-1932.Wroclaw: Wroclaw Muzeum of Architecture, 2016, s.222-258. ISBN 978-83-89262-92-9. (kapitola v knize)

CHYBÍK, J. Dřevo - konstrukční materiál pavilonů EXPO 2015  In Dřevostavby 2016. Volyně: VOŠ SPŠ Volyně, 2016, s.3-10. ISBN 978-80-86837-84-0. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

CHYBÍK, J. Inženýrská komora 2016. Kapitola: Stavební podstata českého pavilonu nasvětové výstavě EXPO 2015.Praha: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, 2016, s.4-17. ISBN 978-80-87438-74-9. (kapitola v knize)

DOBROVOLNÝ, P. Recyklace stavebních hmot z pohledu architekta.Plzeň: , 2016. ISSN . (přednáška)

Dobrovolný Petr, Ing. arch. Recyklace stavebních hmot. Hledisko při návrhu budovy.Ostrava: NAKLADATELSTVÍ MISE s.r.o., 2016, s.18-21. ISSN 1212-0111. (článek souhrnný, posudek)

CHYBÍK, J. Úloha technických disciplín ve vzdělávání architektů  In Architektonické školství - mezi uměním a řemeslem. : , 2016, s.55-65. ISBN 978-80-214-5337-1. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

KRATOCHVÍL, J. Hledání současné ornamentiky. ARCH, ISSN ARCH, 2016, roč., č.3, s.47-48. (článek v časopise - ostatní, Jost)

CHYBÍK, J. Municipality směřují k energeticky úsporné výstavbě. Smart Cities, ISSN Smart Cities, 2016, roč.01-16, č.1, s.61-63. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ZEMÁNKOVÁ, H. Bringing architectural, heritage, urban needs and mobility, through refunctionalising structures and spaces  In Sustainability Dilemmas. Tomar, Portugalsko: ITM e Instituto Politecnico de Tomar, 2016, s.185-191. ISBN 978-989-99131-2-7. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

URBÁŠKOVÁ, H.; VOLNOHRADSKÝ, R.; ZHURAVLYOVA, Y. Proměny města Astany. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2016, roč., č.2/2016, s.62-67. (článek v časopise - ostatní, Jost)

BOHÁČ, I.; ZÁMEČNÍK, M.; DRÁPAL, J.; FRANKOVÁ, T.; HRABEC, J.; HRUBÝ, J.; PETROVÁ, M.; VALENTOVÁ, V. Panská sídla jižní Moravy, historie, potenciál a limity využití (část Litenčická pahorkatina).Brno: VUT v Brně, 2016, s.1-218. ISBN 978-80-214-5329-6. (kniha odborná)

DOBROVOLNÝ, P. Recyklace stavebních hmot jako hledisko při návrhu budovy.: , 2016. ISSN . (audiovizuální tvorba)

DOBROVOLNÝ, P. Recyklace stavebních hmot jako hledisko při návrhu budovy - optimalizace konstrukcí budovy  In Sborník abstraktů konference Juniorstav 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016, s.375-375. ISBN 9788021453128. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

KRATOCHVÍL, J. Labyrint světa a ráj srdce. ARCH, ISSN ARCH, 2016, roč., č.1-2, s.40-42. (článek v časopise - ostatní, Jost)