Publikace

2024
RAGULOVÁ, Z. Obchodní portály Zoltána Egriho.: , 2024. ISSN . (přednáška)

RAGULOVÁ, Z. Tvorba židovského architekta Zoltána Egriho.: , 2024. ISSN . (přednáška)

CHYBÍK, J. Vinohradnické budovy a dřevo  In Dřevostavby. Volyně: VOŠ SPŠ Volyně, 2024, s.9 -14. ISBN 978-80-86837-07-9. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

RUJBR, A.; CHYBÍK, J. Adam Rujbr Architects 2004-2024. Kapitola: Adam Rujbr Architects 2004-2024.Brno: Adam Rujbr, 2024, s.9-13. ISBN 978-80-11-04476-3. (kapitola v knize)

ŠTĚPÁNKOVÁ, L.; WITTMANN, M. (ed.) Exhibition Venues in European Cities.Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2024. ISBN 978-80-7623-114-6. (kniha odborná)

ŠLAPETA, V. Petr Franta, architekt: architektura paměti a slavkovské bojiště: význam souvislostí - výběr prací v památkovém kotextu. Kapitola: Architekti slavkovského bojiště.Brno: Petr Franta Architekti & asoc., s. r. o., 2024, s.24-47. ISBN 978-80-87967-38-6. (kapitola v knize)


2023
SVOBODA, P.; LOUTOCKÁ, V. Hospodářské dějiny českých zemí v historické perspektivě. Kapitola: Jaroslav Kincl, Lev Krča a Stanislav Tobek – architekti sportovních staveb.Brno: Technické muzeum v Brně, 2023, s.81-94. ISBN 978-80-7685-039-2. (kapitola v knize)

RAGULOVÁ, Z. Brněnští židovští architekti a jejich meziválečné adaptace obchodních portálů. Brno v minulosti a dnes. (Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna.) Archiv města Brna AB , ISSN Brno v minulosti a dnes. (Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna.) Archiv města Brna AB , 2023, roč.36, č.1, s.173-194. (článek v časopise - ostatní, Jost)

TLUKOVÁ, J.; FREDDI, M. Approcci Integrati Plurilingui All´Universitá, Metodi, formazione, esperienze.. Kapitola: English for Architecture and Civil Engineering: A Survey into Students´ Needs and Ideas for Teaching.Milano: EDUCatt, Universitá Cattolica, Milano, 2023, s.65-77. ISBN 979-12-5535-211-2. (kapitola v knize)

ŠMÍDEK, P. Winy Maas - Jděte tam, kudy proudí vítr. Intro, ISSN Intro, 2023, roč.2023, č.4, s.14-19. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ADAMEC, E. The Ancient Theatres in Cyprus: Κourion, Salamis, Idalion, Soloi, Paphos.Praha: , 2023, s.1-13. ISSN . (přednáška)

RAGULOVÁ, Z. Brno Jewish Architects after 1918 (conference Bader Scholars in Art History).Praha, Ústav dějin umění Akademie věd: , 2023. ISSN . (přednáška)

NATURAL CONDITIONS AS LIMIT FOR CITY DEVELOPMENT: VIENNA AND BRATISLAVA.: , 2023. ISSN . (abstrakt)

LOUTOCKÁ, V. Czechoslovak architecture in Subcarpathian Ruthenia.Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2023. ISBN 978-80-214-6206-9. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

ŠMÍDOVÁ, L.; WITTMANN, M. Demographic Trends and Housing Policies: Analysis of the Cities of Brno and Vienna in the 21st Century .Brno, 2023: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2023. ISBN 978-80-214-6206-9. ISSN . (abstrakt)

ŠOBOROVÁ, A. Toys Designed by Architects to Develop Spatial Perception  In 12th ACAU 2023: Proceedings of 12th International PhD Students Conference. : , 2023, s.62-72. ISBN 978-80-214-6206-9. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

PETR, L. Analysis of Tools for Overcoming the Constraints of Czech Rural Development.Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2023, s.111-117. ISBN 978-80-214-6206-9. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. 12th ACAU 2023: Proceedings of 12th International PhD Students Conference.Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2023. ISBN 978-80-214-6206-9. (konferenční sborník (ne článek))

ADAMEC, E. Persisting Technological Boundaries: Social Interactions, Cognitive Correlations and Polarization (evaluation of an existing article).Praha: , 2023, s.1-10. ISSN . (přednáška)

ADAMEC, E. Undeveloped Areas and Landscape Evolution of the Oppida in Porrey and Bibracte.Praha: , 2023, s.1-1. ISSN . (abstrakt)

ADAMEC, E. A Garden Of Hesperids? A Case Study From Morocco: Specific Location And Suitable Environment.Praha: , 2023, s.1-1. ISSN . (abstrakt)

ŠLAPETA, V.; LÍBAL, P. Alphabet of modern architecture : Prague.Prague: Czech Architecture Week, 2023. ISBN 978-80-908986-2-2. (kniha (jiná než odborná))

ŠMÍDEK, P. Experiment zkoumá možnosti architektury a posouvá její hranice. Beton TKS, ISSN Beton TKS, 2023, roč.2023, č.4, s.44-47. (článek v časopise - ostatní, Jost)

TRUNCOVÁ, E. Zpochybňovat paradigmata architektonické praxe.Bratislava: Artalk, 2023. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

Zuzana Tomková NEW FORMS OF ANALYSING THE QUALITY OF THE VISUAL ENVIRONMENT USING SENSORIAL EXPERIENCE AND APPLYING IT TO PEDAGOGICAL PRACTICE..Praha: Fakulta architektury, České vysoké učení technické v Praze, Thákurova 9, 16634, Praha 6 - Dejvice, 2023. ISBN 978-80-01-07262-2. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

RAGULOVÁ, Z. Meziválečné bytové interiéry brněnských židovských architektů.Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2023. ISBN 978-80-01-07262-2. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. 12th ACAU 2023 - Ohlédnutí za mezinárodní doktorskou konferencí na FA VUT v Brně.Brno: Ústav územního rozvoje, 2023, s.65-65. ISSN 1212-0855. (redakční článek)

ŠMÍDEK, P. Víno v terénní vlně. Stavba detail, ISSN Stavba detail, 2023, roč.2023, č.4, s.86-87. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Sales d’exposicions modernes de mitjan de segle del Centre d’Exposicions de Brno i la seua renovació. ANUARI d’Arquitectura i Societat, ISSN ANUARI d’Arquitectura i Societat, 2023, roč.2023, č.3, s.98-123. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ZÍKA, V. Město jako životní prostředí člověka.: , 2023. ISSN . (prezentace, poster)

TRUNCOVÁ, E. O čem mluvíme, když mluvíme o vystavování architektury?. Kapitál noviny, ISSN Kapitál noviny, 2023, roč.7, č.11, s.23-23. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ZÍKA, V. Heritage BIM - Digitální dokumentace památek.: , 2023. ISSN . (prezentace, poster)

ZÍKA, V. 3D modely významných památek ve Znojmě - pomůcka pro nevidomé.: , 2023. ISSN . (přednáška)

BARŠOVÁ, M.; ŠULÁKOVÁ, H.; VEJPUSTEK, Z.; GABRIELOVÁ, M. Hliněné dekorace - Rozmanitost zdobení vstupních portálů hliněných staveb. Zprava z výzkumu..BŠB-TU Ostrava, v rámci konference Architektura v perspektivě: , 2023. ISSN . (přednáška)

Smržová K. Seance Reuse & DIY pořádané galerií Jaroslava Fragnera v Praze.: , 2023. ISSN . (přednáška)

Smržová K., Ponešová B Architekt v praxi - vlastníma rukama.: , 2023. ISSN . (přednáška)

ZÍKA, V. Heritage BIM - digitální dokumentace památek .: , 2023. ISSN . (prezentace, poster)

TRUNCOVÁ, E.; SVOBODOVÁ, Š. Odborná komentovaná procházka a přednáška v Bílém domě v Brně .: , 2023. ISSN . (přednáška)

Nájemní dům Anny Siebenscheinové . , ISSN , 2023, roč., č.. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠLAPETA, V.; DULLA, M. Česká a slovenská architektura = Česká a slovenská architektúra : 1918-1993-2023.Praha: Czech Architecture Week, s. r. o., 2023. ISBN 978-80-908986-4-6. (kniha (jiná než odborná))

ZÍKA, V. Projekt COL - centrum obnovy společného kulturního dědictví.: , 2023. ISSN . (prezentace, poster)

ŠLAPETA, V.; LÍBAL, P. Alfabet pražské moderní architektury.Praha: Czech Architecture Week, 2023. ISBN 978-80-908986-0-8. (kniha (jiná než odborná))

ZÍKA, V. (Ne)viditelné hranice města.: , 2023. ISSN . (prezentace, poster)

ZÍKA, V. Město - Životní prostředí člověka (a jeho utváření) .: , 2023. ISSN . (prezentace, poster)

RAGULOVÁ, Z. Stavby Otto Eislera v centru Brna.Brno: , 2023. ISSN . (přednáška)

BOLCEK, R. ROBOTIZACE MATERIÁLY A TECHNOLOGICKÉ TRENDY PRO ARCHITEKTURU.Slovenská technická univerzita v Bratislavě.: SPEKTRUM STU, 2023, s.38-38. ISBN 978-80-227-5343-2. ISSN . (abstrakt)

BOLCEK, R.; VEJPUSTEK, Z. Robotizace, automatizace a materiály pro architekturu..Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava- 15th Architecture in Perspective: , 2023. ISSN . (přednáška)

BOLCEK, R. Architekt: Lokální zdroje vody, energie i potravin ve městech není scifi, ale návrat ke kořenům. .: A11 tv, 2023. ISSN . (interview)

BOLCEK, R. Robotizace materiály a technologické trendy pro architekturu.Slovenská technická univerzita v Bratislavě.: SPEKTRUM STU, 2023, s.38-38. ISSN . (přednáška)

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Pavilon A brněnského výstaviště.: , 2023. ISSN . (přednáška)

VEJPUSTEK, Z.; MÜLLER, J.; FIŠAROVÁ, Z.; KALOUSEK, L. Možnosti dokumentace a zaměřování historických hliněných staveb metodou laserového skenování.: , 2023, s.34-34. ISBN ISBN 978-80-227-5343. ISSN . (abstrakt)

BOLCEK, R. Roman Bolcek z FA VUT předkládá v knize BIOM vizi měst budoucnosti. Nečeká ns nic hrozného myslí si ....: , 2023. ISSN . (interview)

FALATHOVÁ, K. Natural conditions as limit for city development: Vienna and Bratislava.: , 2023. ISSN . (prezentace, poster)

Urbášková Hana COOPERATION BETWEEN ARCHITECTURE STUDENTS AND MUNICIPAL GOVERNMENT TO PROMOTE RURAL TOURISM. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, ISSN Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2023, roč., č.3/2023, s.35-41. (článek v časopise - ostatní, Jost)

TRUNCOVÁ, E. Interpretation of the architectural form of the former Communist Party Headquarters: A Case study on White House in Brno .: , 2023. ISSN . (prezentace, poster)

RAGULOVÁ, Z. Jewish architects in interwar Brno.Gdynia, Polsko: Modernism in Europe - Modernism in Gdynia (conference 21.9. - 23.9.2023), 2023. ISSN . (přednáška)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace betonové architektury. Intro, ISSN Intro, 2023, roč.2023, č.22, s.50-51. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ADAMEC, E. Krása a ošklivost v architektuře - rozhovor s profesorem Jamesem Stevensem Curlem - Oslo 2023 (online).Praha: Business Media CZ s.r.o., 2023, s.1-25. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

ADAMEC, E. Recenze - Konference Architektonické vzpoury: Krása a ošklivost v architektuře, Oslo 2023.Praha: Business Media CZ s.r.o., 2023, s.21-21. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

ADAMEC, E. Krása a ošklivost v architektuře - rozhovor s profesorem Jamesem Stevensem Curlem - Oslo 2023 (tisk).Praha: Business Media CZ s.r.o., 2023, s.2-5. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

ADAMEC, E. Recenze - Budování Dystopie: Podivný triumf architektonického barbarství.Praha: Business Media CZ s.r.o., 2023, s.2-2. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

Stavba; Společenské centrum ve Veverských Knínicích. , ISSN , 2023, roč., č., s.28-29. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Nejasný směr.Praha: Business Media ONE, 2023, s.69-70. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

ZÍKA, V. Současné možnosti digitální dokumentace památek.: , 2023. ISSN . (přednáška)

RAGULOVÁ, Z. Meziválečné obchodní portály židovských architektů v centru Brna.Brno: , 2023. ISSN . (přednáška)

ZÍKA, V. Digitální dokumentace kulturního dědictví - HeritageBIM.: , 2023. ISSN . (přednáška)

ŠOBOROVÁ, A.; MADRO, O. Územní plány jsou strašně volné i rigidní zároveň. Čerstvý absolvent z FA VUT hledá způsob, jak zkvalitnit urbanismus měst.: Czechdesign, 2023. ISSN . (interview)

ŠMÍDOVÁ, L.; WITTMANN, M. DEMOGRAPHIC TRENDS IN URBAN STRUCTURES: COMPARISON OF DEVELOPMENT IN THE BROADER CENTRES OF THE CITIES OF BRNO (CZ) AND VIENNA (AT) IN THE 21ST CENTURY.Praha: World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, 2023. ISSN . (abstrakt)

Tomková Zuzana Vytváranie architektonického zážitku z hľadiska priestorovej a svetelnej kompozície.Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2023, s.70-71. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

HANUŠ, O. Prezentace moderní československé architektury v zahraničí: milánské Trienále v roce 1933.Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2023, s.52-53. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

RAGULOVÁ, Z. Meziválečné obchodní portály židovského architekta Zoltána Egriho v Brně.Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2023, s.48-51. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

ŠMÍDEK, P. Šigeru Ban. Intro, ISSN Intro, 2023, roč.2023, č.21, s.96-99. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace dřevěné architektury. Intro, ISSN Intro, 2023, roč.2023, č.21, s.60-61. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Favn Klyngetun Hotel. Intro, ISSN Intro, 2023, roč.2023, č.21, s.22-25. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Rozhovor s Reiulfem Ramstadem. Intro, ISSN Intro, 2023, roč.2023, č.21, s.16-21. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠOPÁK, P. Zámecká knihovna v Bruntále na počátku 19. století (Příspěvek k dějinám intelektuality v českém Slezsku v době založení Gymnazijního muzea). Časopis Slezského zemského muzea. Série B, vědy historické. Slezské zemské muzeum AB AC , ISSN Časopis Slezského zemského muzea. Série B, vědy historické. Slezské zemské muzeum AB AC , 2023, roč.72, č.1, s.2-14. (článek v časopise - ostatní, Jost)

PETR, L. Analýza nástrojů územního plánování venkovských oblastí na národní úrovni v České republice, Německu a Rakousku. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, ISSN Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2023, roč., č.2, s.4-14. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Betonové stavby Petera Märkliho. Beton TKS, ISSN Beton TKS, 2023, roč.2023, č.2, s.46-51. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Nízký práh v Nové Pace. Stavba detail, ISSN Stavba detail, 2023, roč.2023, č.2, s.40-41. (článek v časopise - ostatní, Jost)

BARTOŠOVÁ, N.; VACKOVÁ, B. Baťovany – Partizánske: contemporary re/inventing the history of the Baťa company town. .: , 2023. ISSN . (přednáška)

PETŘÍČKOVÁ, M. Konstrukce a architektura.Brno: VUTIUM Brno, 2023, s.292-307. ISBN 978-80-214-6066-9. (kniha odborná)

Urbášková Hana Sustainable tourism and its impact on rural development .Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze: , 2023. ISSN . (prezentace, poster)

PALACKÝ, J. SYSTEMS OF BROWNFIELD SITE REGISTRATION IN THE CZECH REPUBLIC AND THE UNITED KINGDOM: A COMPARATIVE ANALYSIS.Kolejní 2a, 160 00 Praha 6: Czech Technical University in Prague, 2023, s.4-4. ISBN 978-80-01-07155-7. ISSN . (abstrakt)

PALACKÝ, J. SYSTEMS OF BROWNFIELD SITE REGISTRATION IN THE CZECH REPUBLIC AND THE UNITED KINGDOM: A COMPARATIVE ANALYSIS.Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze: , 2023. ISSN . (prezentace, poster)

ADAMEC, E. Počítačová podpora s umělou inteligencí v archeologii, antropologii a architektuře na alternativních platformách macOS a Linux (22. ročník konference Počítačová podpora v archeologii, která se uskuteční v pivovaru Červený vlk na Božím Daru ve dnech 31. 5. - 2. 6. 2023).: , 2023, s.23-24. ISSN . (abstrakt)

ADAMEC, E. Hlína jako materiál pro stavbu.Praha: https://www.imaterialy.cz, 2023, s.2-5. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

KALOUDA, P.; ŠOPÁK, P. „Městský dům jako součást veřejného prostoru, kvantifikace kvality architektonické formy. Vzájemný vztah elementu a systému,kvalitativní posouzení“ aneb „Manuál vizuálního standardu městských domů pro ochranu historicky hodnotného územní, důležitost měřítka, proporce, kontrastu a nuance“ .Brno: VUT, 2023, s.1-41. ISSN . (teze Ph.D. práce)

HORÁČEK, M. Držitelem Driehausovy ceny 2023 je Ben Pentreath.Brno: Archiweb, 2023, s.1-2. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

Urbášková Hana Čándigárh plánované a neplánované město .: , 2023. ISSN . (prezentace, poster)

DOHNAL, T. Prostor pro život: Sborník mezinárodní konference Krajina Sídla Památky 2023.Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2023, s.30-35. ISBN ISBN 978-80-214-6158. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Města, výstavy a výstaviště: Vliv výstavnictví na města.: , 2023, s.216-227. ISBN 2626000133. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

URBÁŠKOVÁ, H. Čándigárh plánované a neplánované město .Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2023. ISBN 978-80-214-6158-1. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

ZÍKA, V. Fotogrammetrické skenování a možnosti interpretace reality ve 3D.: , 2023. ISSN . (přednáška)

CHYBÍK, J. Stavba brněnského hodinového stroje. Stavebnictví, ISSN Stavebnictví, 2023, roč.17, č.4, s.38-42. (článek v časopise - ostatní, Jost)

STRUHAŘÍK, D.; DIMITROV, G.; ZÁVACKÁ, P. ARCHIZOOM .Praha: Idealab, s.r.o., 2023. ISSN . (interview)

ŠMÍDEK, P. Obora Obelisk. Intro, ISSN Intro, 2023, roč.2023, č.20, s.38-43. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Ateliér Krejčiříkovi: Umění pochopit přírodní procesy. Intro, ISSN Intro, 2023, roč.2023, č.20, s.32-37. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace vody v architektuře. Intro, ISSN Intro, 2023, roč.2023, č.20, s.44-45. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ZÍKA, V. Workflow napříč různými světy - realita a její interpretace v CAD, BIM, GIS a 3D skenování.: , 2023. ISSN . (přednáška)

ŠMÍDEK, P. Liebiegův palác. Stavba detail, ISSN Stavba detail, 2023, roč.2023, č.1, s.48-49. (článek v časopise - ostatní, Jost)

MOGGERT, M. Berlín. Vliv kulturních rozdílů obyvatel na typické znaky soudobého městského prostoru.: , 2023. ISSN . (přednáška)

ADAMEC, E. Ornament v architektuře a barva v interiéru.Praha: https://casopis-interiery.cz/, 2023, s.40-43. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

ŠMÍDEK, P. Nevšední galerie namísto jatek. Projekt, ISSN Projekt, 2023, roč.2023, č.1, s.28-37. (článek v časopise - ostatní, Jost)

RAGULOVÁ, Z. Meziválečné obchodní portály židovských architektů v centru Brna (Štetl fest; 9.3.2023).: , 2023. ISSN . (přednáška)

BUREŠOVÁ, K.; CHYBÍK, J. Podíl klimatických podmínek na formování budov s nízkou energetickou náročností. Stavebnictví, ISSN Stavebnictví, 2023, roč., č.03/2023, s.42-46. (článek v časopise - ostatní, Jost)

BARŠOVÁ, M.; ŠULÁKOVÁ, H. Rešerše a kategorizace hliněných dekorací, Hliněné sdílení 2023.Brno, Fakulta architektury: , 2023. ISSN . (přednáška)

BOLCEK, R. 3D tisk staveb z hliněných materiálů, Hlíněné sdílení 2023.Brno, Fakulta architektury: , 2023. ISSN . (přednáška)

URBÁŠKOVÁ, H. Inspiruji se tam, kde jsou dál . Dřevostavby, ISSN Dřevostavby, 2023, roč.15, č.1-2023, s.106-109. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Galeria PLATO w Ostrawie. Architektura Murator, ISSN Architektura Murator, 2023, roč.2023, č.1, s.26-44. (článek v časopise - ostatní, Jost)

HORÁČEK, M. James Stevens Curl a jeho kritika barbarství v architektuře.Brno: Kontexty 2023/1, 2023, s.89-104. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; ŠTĚPÁNKOVÁ, L. a kol. Potenciál brněnského výstaviště - Sborník projektů ateliéru AT3 Město a místo 2017-2022.Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2023. ISBN 978-80-214-6127-7. (kniha (jiná než odborná))

GUERTLER, K.; KOENIG, E.; TLUKOVÁ, J. New to the LSP classroom? A selection of monographs on successful practices. Kapitola: Harnessing learners’ domain expertise for ESP curriculum development: Experience-based best practices and strategies.Malaga, Spain: Vernon Press, 2023, s.131-146. ISBN 978-1-64889-150-2. (kapitola v knize)


2022
ZÍKA, V.; HAVLIŠ, K., PEŠKA, M. Zpráva o výsledcích výzkumu s odbornými doporučeními ohledně další práce s nemovitostmi v majetku města.: , 2022. ISSN . (souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum)

FALATHOVÁ, K. Mutual development of the Bratislava, the Danube river and the floodplain forests.Brno: Fakulta architektury VUT, 2022, s.125-133. ISBN 978-80-214-6119-2. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

VEJPUSTEK, Z.; MÜLLER, J.; BOLCEK, R.; PETŘÍČKOVÁ, M. Zdravé domy 2022.Brno: Sdružení hliněného stavitelství, 2022. ISBN 978-80-908342-0-0. (konferenční sborník (ne článek))

FREDDI, M.; TLUKOVÁ, J. Writing for Architecture and Civil Engineering: Comparing Czech and Italian Students´ Needs in ESP. Journal of Academic Writing, ISSN Journal of Academic Writing, 2022, roč.12, č.1, s.34-49. (článek v časopise - ostatní, Jost)

Jaroslav Kosek ml., Vladimír Šlapeta Jaroslav Kosek Architekt 1909-2006.Brno: Quatroprint Brno , 2022. ISSN . (biografie)

DRÁPAL, J. Architektonické struktury.Brno: Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2022. ISBN 978-80-214-5858-1. (kniha odborná)

Jaroslav Drápal; Martin Kubelík; Vladimír Šlapeta; Alois Nový; Josef Chybík; Jan Hrubý; Jan Kristek; Miloš Štědroň; Petr Uhlíř; Petr Hrůša; Aleš Burian; Martin Laštovička; Marek Štěpán; Architektonické struktury; Architectural structures. Kapitola: Architektonické struktury.Brno: VUT v Brně - Nakladatelství VUTIUM , 2022, s.176-177. ISBN 978-80-214-5858-1. (kapitola v knize)

KONEČNÝ, M. Apollo a Marsyas. Příběh umění na Moravě.Brno: VUTIUM – Host, 2022. ISBN 978-80-214-6087-4. (kniha odborná)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace pohyblivé architektury. Intro, ISSN Intro, 2022, roč.2022, č.24, s.46-47. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ADAMEC, E. Historický interiér a řeč materiálů: Reference z mezinárodní konference a workshopu, konaných 17.–19. 10. 2022 v Praze..Praha: Stavba, 2022, s.24-25. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

MOGGERT, M. Berlin - the influence of the cultural differences of the inhabitants on the typical features of the contemporary urban space  In 11th ACAU 2022: Proceedings of 11th International PhD Students Conference. Brno: VUT Brno, Fakulta architektury, 2022, s.115-124. ISBN 978-80-214-6119-2. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

BUREŠOVÁ, K.; ŽÁČKOVÁ, M.; PALAŠČAK, M. Vernacular architectural elements mitigating climate conditions in the category Cfa.Brno: FA VUT v Brně, 2022, s.15-25. ISBN 978-80-214-6119-2. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. 11th ACAU 2022: Proceedings of 11th International PhD Students Conference.Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2022. ISBN 978-80-214-6119-2. (konferenční sborník (ne článek))

PETR, L. Spatial Planning Tools for Agricultural Land Protection in the Czech Republic and Austria: A Comparative Study.Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Architecture, 2022, s.134-141. ISBN 978-80-214-6119-2. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

KALOUDA, P. Quantitative analysis of decorative elements´ presence to assess contextuality and façade’s architectural quality in historical city centre: Case study Brno.Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2022, s.43-52. ISBN 978-80-214-6119-2. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

ŠMÍDEK, P. Konverze ostravských městských jatek na Galerii Plato. Beton TKS, ISSN Beton TKS, 2022, roč.2022, č.4, s.18-23. (článek v časopise - ostatní, Jost)

RAGULOVÁ, Z. Meziválečné obchodní portály brněnských židovských architektů.: , 2022. ISSN . (přednáška)

RAGULOVÁ, Z. Interwar shopfronts and shop interiors by the Jewish architect Ernst Wiesner in Brno  In 11th ACAU 2022: Proceedings of 11th International PhD Students Conference. : , 2022, s.26-35. ISBN 978-80-214-6119-2. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ŠMÍDEK, P. Steven Holl: Making architecture. Kapitola: Rozhovor se Stevenem Hollem.Ostrava: Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2022, s.285-293. ISBN 978-80-87405-74-1. (kapitola v knize)

ŠMÍDEK, P. Steven Holl: Making architecture. Kapitola: Tvorba Stevena Holla.Ostrava: Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o., 2022, s.195-214. ISBN 978-80-87405-74-1. (kapitola v knize)

ŠMÍDEK, P. Ústecký DUÚL. Stavba detail, ISSN Stavba detail, 2022, roč.2022, č.4, s.84-85. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Kuřimský klturák. Stavba detail, ISSN Stavba detail, 2022, roč.2022, č.4, s.54-55. (článek v časopise - ostatní, Jost)

TOMKOVÁ, Z. Creating an architectural experience in terms of spatial and lighting composition   In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Copenhagen: Institute of Physics, 2022, s.1-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ADAMEC, E. Historický interiér a řeč materiálu.: , 2022, s.2-3. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

MILDOVÁ, D.; ADAMEC, E.; MORAVEC, V.; MORKOVSKÁ, N. Nástěnné malby v archaických řeckých chrámech: Kalapodi a Isthmia. Rozbor výzkumu Jennifera Nielse and profesora Niemeiera z Americké školy klasických studií v Aténách.Praha: , 2022. ISSN . (přednáška)

PETR, L. Plošná a prostorová regulace v územním plánování venkovských sídel ve střední Evropě.Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2022, s.28-29. ISBN 978-80-01-07064-2. ISSN . (abstrakt)

LOUTOCKÁ, V. Československá stopa na Podkarpatské Rusi, památky v ohrožení a úkoly památkové péče s důrazem na význam kulturního dědictví. Kapitola: Přesuny dřevěných kostelíků z Podkarpatské Rusi do Československa.BRNO: Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o., 2022, s.61-81. ISBN 978-80-7623-100-9. (kapitola v knize)

URBÁŠKOVÁ, H. Československá stopa na Podkarpatské Rusi, památky v ohrožení a úkoly památkové péče s důrazem na význam kulturního dědictví. Kapitola: Le Corbusier ve Francii a v Indii: Srovnání péče o Le Corbusierův odkaz .Brno: Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o., 2022, s.96-108. ISBN 978-80-7623-100-9. (kapitola v knize)

LOUTOCKÁ, V.; URBÁŠKOVÁ, H. Československá stopa na Podkarpatské Rusi, památky v ohrožení a úkoly památkové péče s důrazem na význam kulturního dědictví.Brno: Akademické nakladatelství CERM®, s.r.o., 2022. ISBN 978-80-7623-100-9. (kniha odborná)

STOKLÁSEK, R. Emerging identity: Žižkov district as a framework of collective memory.: , 2022. ISSN . (různé)

STOKLÁSEK, R. Emerging identity: Žižkov district as a framework of collective memory  In 11th ACAU 2022: Proceedings of 11th International PhD Students Conference. Brno: Brno University of Technology, 2022, s.106-114. ISBN 978-80-214-6119-2. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

MOGGERT, M. Berlin - the influence of the cultural differences of the inhabitants on the typical features of the contemporary urban space.Brno: VUT Brno, Fakulta architektury, 2022. ISSN . (přednáška)

ZÍKA, V. O projektu COL - Centrum obnovy společného kulturního dědictví.: , 2022. ISSN . (přednáška)

MOGGERT, M. Berlín – vliv kulturních rozdílů obyvatel na typické znaky soudobého městského prostoru.Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2022. ISSN . (přednáška)

ŠLAPETA, V. Jože Plečnik na Pražském Hradě .Praha: Architectureweek Praha, 2022. ISBN 978-80-11-02384-3. (kniha (jiná než odborná))

PETR, L. Analysis of the Legislation on Spatial Planning and Spatial Planning Tools of Rural Settlements in Central Europe.Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2022, s.203-208. ISBN 978-80-248-4646-0. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

MOGGERT, M. Berlín – vliv kulturních rozdílů obyvatel na typické znaky soudobého městského prostoru  In Architecture in Perspective 2022/ Architektura v perspektivě 2022. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2022, s.99-102. ISBN 978-80-248-4646-0. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

TRUNCOVÁ, E. GERYCH, J. Jak velkých je 45 000 l? Vitrínová galerie rámuje mladou angažovanou architekturu do veřejného prostoru.Brno: ArchSPACE, 2022. ISSN . (interview)

ŠMÍDEK, P. Tradiční postupy nejsou exprimentem. Intro, ISSN Intro, 2022, roč.2022/3, č.19, s.24-29. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace hliněné architektury. Intro, ISSN Intro, 2022, roč.3/2022, č.19, s.48-49. (článek v časopise - ostatní, Jost)

RAGULOVÁ, Z. Stavby Otto Eislera v centru Brna (Štetl fest).Brno: , 2022. ISSN . (přednáška)

RAGULOVÁ, Z. Den architektury Brno – Meziválečné obchodní portály židovských architektů.Brno: , 2022. ISSN . (přednáška)

ZÍKA, V. Den architektury Jihlava - Jihlavské historické domy.: , 2022. ISSN . (přednáška)

VEJPUSTEK, Z.; MÜLLER, J.; BOLCEK, R.; ŽABIČKOVÁ, I. Nepálená hlína . Intro, ISSN Intro, 2022, roč.2022, č.19, s.42-47. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ZÍKA, V. Systém BIM při obnově památek - Heritage BIM .: , 2022. ISSN . (přednáška)

RAGULOVÁ, Z. Štetl Fest - Po stopách židovských architektů v centru Brna.Brno: , 2022. ISSN . (přednáška)

BYKOV, O. Ambice : architektura osmdesátých let = Ambitions : the architecture of the eighties. Kapitola: Postmoderna na Ukrajině, labutí píseň sovětské architektury.Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2022, s.376-391. ISBN 978-80-01-07028-4. (kapitola v knize)

ŠLAPETA, V. Alfabet.Praha: Czech Architecture Week, s.r.o., 2022, s.1-271. ISBN 978-80-11-01091-1. ISSN . (slovník)

HORÁČEK, M. Das gemeinsame Erbe — der lebende Planet als gemeinsames Ziel von Denkmal- und Umweltschutz.Krems: Universität für Weiterbildung Krems, Zentrum für Baukulturelles Erbe, 2022, s.128-143. ISBN 978-3-903150-86-7. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

CHYBÍK, J. Nejlepší adresa Brno. Kapitola: Nejlepší adresa Brno.Brno: Nakladatelství BOOKS & PIPES, 2022, s.53-54. ISBN 978-80-7485-257-2. (kapitola v knize)

CHYBÍK, J. Mezi Pradědem a Biskupskou kupou.Brno: Soukromé vydání , 2022. ISBN 978-80-11-01921-1. (kniha odborná)

URBÁŠKOVÁ, H. Kdo, co? Medailon profesorky Urbáškové .Brno: Vysoké učení technické v Brně , 2022, s.90-93. ISBN 978-80-214-6091-1. (kniha (jiná než odborná))

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace textilní architektury. Intro, ISSN Intro, 2022, roč.2/2022, č.18, s.42-43. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Dýchat v Miláně. Intro, ISSN Intro, 2022, roč.2/2022, č.18, s.20-25. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Ateliér SO-IL. Intro, ISSN Intro, 2022, roč.2/2022, č.18, s.16-19. (článek v časopise - ostatní, Jost)

PEŘINA, J.; SLÁDEČEK, S. Kolumbárium Mořice. Buildustry, ISSN Buildustry, 2022, roč.2022, č.1/2022, s.40-45. (článek v časopise - ostatní, Jost)

BARŠOVÁ, M.; GABRIELOVÁ, M.; VEJPUSTEK, Z. Návrh dekorace – hliněná pec aneb Barevnou linkou cestou hliněnou. Buildustry, ISSN Buildustry, 2022, roč.2022, č.1/2022, s.32-39. (článek v časopise - ostatní, Jost)

HORÁČEK, M. Two Centuries of the Natureculture Conservation in Czechia: What Next?.Sydney: ICOMOS International, 2022, s.196-196. ISBN 978-2-918086-61-1. ISSN . (abstrakt)

TRUNCOVÁ, E. Vyčleněné prázdno mezi potopou a stropem .: , 2022. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

ŠMÍDEK, P. Dva příběhy z olmouckých střech. Stavba, ISSN Stavba, 2022, roč.2022, č.2, s.48-49. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Rozhovor s atakarchitekty. Stavba, ISSN Stavba, 2022, roč.2022, č.2, s.4-7. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ADAMEC, E. Recenze knihy: The Layman's Guide to Classical Architecture (Laický průvodce klasickou architekturou). Stavba, ISSN Stavba, 2022, roč., č.2/2022, s.1-1. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Mobilita v architektuře je fascinující. Beton TKS, ISSN Beton TKS, 2022, roč.2022, č.2, s.20-22. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Betonové domy Roberta Konieczneho. Beton TKS, ISSN Beton TKS, 2022, roč.2022, č.2, s.14-19. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Česká architektura 2020-2021. Kapitola: Česká architektura 2020-2021 Výběr a komentář architektonických událostí v roce 2021.Nábřežní 2, Smíchov, Praha: Prostor - architektura, interiér, design, o.p.s., 2022, s.160-165. ISBN 978-80-87064-32-0. (kapitola v knize)

LÖW, J.; WITTMANN, M.; DOHNAL, T. Rural Landscaping and its Tools.Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2022. ISBN 978-80-7623-085-9. (kniha odborná)

SMRžOVá K. Navrhnou a postavit - FA VUT v Brně. ERA 21, ISSN ERA 21, 2022, roč.129, č.3, s.26-27. (článek v časopise - ostatní, Jost)

MOGGERT, M. Berlín – vliv kulturních rozdílů obyvatel na typické znaky soudobého městského prostoru.: , 2022. ISSN . (přednáška)

MOGGERT, M. Berlín – vliv kulturních rozdílů obyvatel na typické znaky soudobého městského prostoru.Brno: Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií, 2022, s.21-21. ISSN . (abstrakt)

BARŠOVÁ, M. Hliněné dekorace drobných komunitních staveb Hliněná pec aneb Barevnou linkou cestou hliněnou.FA VUT Brno, v rámci konference Zdravé domy 2022: , 2022. ISSN . (přednáška)

BOLCEK, R.; HODULÍKOVÁ, D. Technologie 3D tisku a její uplatnění v hlíněném stavitelství.: , 2022. ISSN . (přednáška)

KRAUT, J.; KVITA, D. Konference Venkovský cestovní ruch - šance místních komunit.: , 2022. ISSN . (přednáška)

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Should We Go Online? Decisions Made In the Midst of Pandemic .: Czech Technical University in Prague, 2022, s.51-57. ISBN 978-80-01-06969-1. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

KINNERT, F. Wholeness, Visual Complexity and Materiality: A comparative analysis using fractal dimension analysis and the mirror-of-the-self test in the case of material imitations.: Jomard Publishing , 2022, s.5-24. ISSN 2522-4875. (článek v časopise ve Scopus, Jsc)

NEUMAYEROVÁ, E. Hlína jako stavební materiál a její uplatnění v architektuře.Brno: Books & Pipes, Masarykova univerzita, 2022, s.209-215. ISBN 978-80-280-0012-7. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

ZÍKA, V. Jihlavské historické domy - představení výsledků projektu.: , 2022. ISSN . (prezentace, poster)

GALEOVÁ, N.; MACHOVSKÝ, T. Dům dvou tváří , ERA21#02/2022. ERA 21, ISSN ERA 21, 2022, roč.2022, č.2, s.14-19. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ZÍKA, V.; PEŠKA, M.; KOLAŘÍK, V.; STAŇEK, P. Stavebně historický průzkum, archeologický výzkum a obnova objektu někdejšího středověkého konventu zrušeného premonstrátského kláštera Louka u Znojma..: , 2022. ISSN . (přednáška)

ŠMÍDOVÁ, L.; KAIN, T.; URSCHLER, J.; KANZLER, P. Studio Magic - Public interventions, long term public projects, urban furniture.: , 2022. ISSN . (přednáška)

HORÁČEK, M. Držitelem Driehausovy ceny 2022 je Rob Krier.Brno: Archiweb, 2022, s.1-2. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

KINNERT, F. Zemřel architekt Christopher Alexander.Brno: Archiweb, 2022. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace plastové architektury. Intro, ISSN Intro, 2022, roč.2022, č.17, s.52-53. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Wolfgang Winter a Berthold Höbelt. Intro, ISSN Intro, 2022, roč.2022, č.17, s.16-21. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Kočárek plný knížek. Stavba, ISSN Stavba, 2022, roč.29 2022, č.1, s.48-49. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠLAPETA, V. Česká architektura od secese k dnešku.Zlín: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2022, s.38-41. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

NEUMAYEROVÁ, E. EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ LIMITY UŽITÍ NEPÁLENÉ HLÍNY V ARCHITEKTUŘE. ROLE VZDĚLÁVÁNÍ.Brno: , 2022. ISSN . (dizertace)

MOGGERT, M. a kol. Berlín – vliv kulturních rozdílů obyvatel na typické znaky soudobého městského prostoru.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2022. ISBN 978-80-214-6038-6. (kniha odborná)

ŠOPÁK, P. Czech Way to Christian Norberg-Schulz.Bratislava: , 2022, s.238-241. ISSN 0044-8680. (článek v časopise ve Web of Science, Jimp)

SEDLÁK, J.; SVOBODOVÁ, Š. ERA21. ERA 21, ISSN ERA 21, 2022, roč.01/2022, č.127, s.44-46. (článek v časopise - ostatní, Jost)

LÖW, J.; WITTMANN, M.; DOHNAL, T. Tvorba rurální krajiny a její nástroje.Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2022. ISBN 978-80-7623-072-9. (kniha odborná)

HORENSKÝ, D. Emise skleníkových plynů při výrobě vybraných kontaktních tepelně-izolačních materiálů.: , 2022. ISBN 978-80-86433-76-9. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)


2021
TOMAN, R.; FOJTÍK, M.; MIČUNDOVÁ, K.; MIKLUŠOVÁ, T.; DREŠROVÁ, S.; KOŠNAR, J.; MACANOVÁ, T.; OLIVOVÁ, B.; SHUMLYANSKA, K.; TICHÁ, K.; KVAPILOVÁ, T. Přemýšlet nad architekturou.Brno: Fakulta architektury Vysoké učení technické v Brně, 2021. ISBN 978-80-214-5986-1. (kniha odborná)

ZÍKA, V. COL - Metodická příručka.Brno: DUK, Fa VUT Brno, 2021. ISBN 978-3-903150-84-3. (konferenční sborník (ne článek))

ZÍKA, V. COL - conference 6 - Obnova kulturního dědictví.Brno: DUK, Fa VUT Brno, 2021. ISBN 978-3-903150-90-4. (konferenční sborník (ne článek))

ZÍKA, V. COL - conference 5 - Život na památkách.Brno: DUK, Fa VUT Brno, 2021. ISBN 978-3-903150-89-8. (konferenční sborník (ne článek))

ZÍKA, V. COL - conference 4 - Restaurování a řemesla.Brno: DUK, Fa VUT Brno, 2021. ISBN 978-3-903150-88-1. (konferenční sborník (ne článek))

ZÍKA, V. COL - conference 3 - Plánování a přípravné práce .Brno: DUK, Fa VUT Brno, 2021. ISBN 978-3-903150-87-4. (konferenční sborník (ne článek))

ZÍKA, V. COL - conference 2 - Hodnoty společného dědictví.BRNO: DUK, Fa VUT Brno, 2021. ISBN 978-3-903150-86-7. (konferenční sborník (ne článek))

ZÍKA, V. COL - conference 1 - Význam kulturního dědictví.Brno: DUK, Fa VUT Brno, 2021. ISBN 978-3-903150-85-0. (konferenční sborník (ne článek))

HORÁČEK, M. Tradice a inovace ve stavební kultuře - raději společně než proti sobě.Bratislava: STUBA, 2021, s.20-26. ISBN 978-80-227-5166-7. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

ŠMÍDEK, P. GutGut. Intro, ISSN Intro, 2021, roč.2021, č.17, s.14-19. (článek v časopise - ostatní, Jost)

BOLCEK, R.; LEHNERT, D.; SCHWAB, V.; VEJPUSTEK, Z.; HLAVSA, P. Aditivní výroba ve stavebnictví při využití přírodních materiálů. TZB-info, ISSN TZB-info, 2021, roč.23, č.49, s.1-8. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠLAPETA, V. Návrhy Lubomíra Šlapety na průmyslové město Studeník v Hulíně. Prostor Zlín, ISSN Prostor Zlín, 2021, roč.28, č.4, s.42-48. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠOPÁK, P. Stavby Franze Kachlera na severní Moravě a ve Slezsku. Průzkumy památek. Národní památkový ústav AL AB , ISSN Průzkumy památek. Národní památkový ústav AL AB , 2021, roč.28, č.1, s.123-130. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠOPÁK, P. Železobetonové mosty v Bruntále a v Nových Heřminovech. Sborník bruntálského muzea, ISSN Sborník bruntálského muzea, 2021, roč.1, č.1, s.97-101. (článek v časopise - ostatní, Jost)

STOKLÁSEK, R. The Architecture of the City: Aldo Rossi`s notion of permanence in a Czech context using the example of the Letná development in Prague  In 10th ACAU 2021: Proceedings of 10th International PhD Students Conference. Brno: Brno University of Technology, 2021, s.56-62. ISBN 978-80-214-6003-4. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ŠMÍDEK, P. Duše projektů Petra Jandy. Stavba, ISSN Stavba, 2021, roč.2021, č.4, s.30-31. (článek v časopise - ostatní, Jost)

KALOUDA, P. Town house and the city: search for a beauty - eyes up!  In 10th ACAU 2021: Proceedings of 10th International PhD Students Conference. Brno: Brno University of Technology, 2021, s.95-110. ISBN 978-80-214-6003-4. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

RAGULOVÁ, Z. The Jewish architect Zoltán Egri and his work.Brno: Brno University of Technology, Faculty of Architecture, 2021, s.79-86. ISBN 978-80-214-6003-4. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

ŠANA, V. An active approach as part of the creation of urban and landscape space  In 10th ACAU 2021: Proceedings of 10th International PhD Students Conference. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2021, s.49-55. ISBN 978-80-214-6003-4. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

HANUŠ, O. Czechoslovakia at the 5th Milan Triennial in 1933  In 10th ACAU 2021: Proceedings of 10th International PhD Students Conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021, s.87-94. ISBN 978-80-214-6003-4. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

PALENČAR, O. Verification of the Possibility of Using Geographical Information Systems to Identify New Educational Trails in the Czech border -Jeseniky Region  In 10th ACAU 2021: Proceedings of 10th International PhD Students Conference. Brno: Brno University of Technology, 2021, s.40-45. ISBN 978-80-214-6003-4. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

NEUMAYEROVÁ, E.; BAŽÍK, L. Earthen space - Workshop at the faculty of architecture, Brno University of Technology  In 10th ACAU 2021: Proceedings of 10th International PhD Students Conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021, s.---. ISBN 978-80-214-6003-4. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

PETR, L. New Ruralism as an Inspiration for Czech Rural Planning  In 10th ACAU 2021: Proceedings of 10th International PhD Students Conference. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2021, s.63-66. ISBN 978-80-214-6003-4. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ADAMEC, E. Traditionalism in Architectural Education  In 10th ACAU 2021: Proceedings of 10th International PhD Students Conference. Brno: Fakulta Architektury VUT v Brně, 2021, s.67-71. ISBN 978-80-214-6003-4. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

BUREŠOVÁ, K.; ŠMÍDEK, P. Obytný soubor na místě bývalé těstovinové továrny Zaggia.Brno: Archiweb, 2021. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. 10th ACAU 2021: Proceedings of 10th International PhD Students Conference.Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2021. ISBN 978-80-214-6003-4. (konferenční sborník (ne článek))

STOKLÁSEK, R. The Architecture of the City: Aldo Rossi`s notion of permanence in a Czech context using the example of the Letná development in Prague.: , 2021. ISSN . (různé)

PALENČAR, O. Verification of the Possibility of Using Geographical Information Systems to Identify New Educational Trails in the Czech border -Jeseniky Region.: , 2021. ISSN . (přednáška)

KINNERT, F. Wholeness as a Basic Assumption for Understanding of Meaning Provided by Architectural Language.: , 2021. ISSN . (prezentace, poster)

SMRŽOVÁ, K. 1:1 From the idea to the reality and back.: , 2021, s.1-7. ISSN . (prezentace, poster)

ŠLAPETA, V. Architektura 20.století – Česká republika, České vysoké učení technické v Praze – dějiny, Vysoké školství – architektonické vzdělávání.Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2021. ISBN 978-80-01-06880-9. (kniha odborná)

KAFTAN, M. Form finding for the polar station CZ*ECO Nelson.: , 2021, s.58-67. ISBN ISBN9783982075877. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

ŠOPÁK, P. Kostel svatého Jana Křtitele ve Skřipově (okres Opava) a sakrální architektura českého Slezska a Moravy v první polovině 19. století. Časopis Slezského zemského muzea. Série B, vědy historické. Slezské zemské muzeum AB AC , ISSN Časopis Slezského zemského muzea. Série B, vědy historické. Slezské zemské muzeum AB AC , 2021, roč.69, č.3, s.207-216. (článek v časopise - ostatní, Jost)

Josef Chybík Sportovní hala v Modřicích s ETICS a designovou omítkou. TZB Haus Technik, ISSN TZB Haus Technik, 2021, roč.15, č.4, s.16-17. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční příklady skleněné architektury. Intro, ISSN Intro, 2021, roč.3/2021, č.16, s.70-71. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Transformace evropských výstavních a veletržních areálů.Brno: VUT Brno, 2021. ISSN . (dizertace)

TRUNCOVÁ, E. (Téměř) dokonalé doplnění sféry.: , 2021. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

RAGULOVÁ, Z. Den architektury Brno - Po stopách židovských architektů.: , 2021. ISSN . (přednáška)

VEJPUSTEK, Z.; NEUMAYEROVÁ, E. Hliněné stavby - výzkum a výuka na FA VUT v Brně.Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave - SPEKTRUM STU, 2021, s.21-21. ISBN 978-80-227-5140-7. ISSN . (abstrakt)

MOGGERT, M. Vliv kulturních rozdílů obyvatel na typické znaky soudobého městského prostoru na příkladu města Berlína.: , 2021. ISSN . (prezentace, poster)

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Experimentální výstavní architektura na brněnském výstavišti  In 13th Architecture in Perspective. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021, s.50-54. ISBN 978-80-248-4552-4. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

LOUTOCKÁ, V. Zapomenutý Adolf Liebscher a Podkarpatská Rus  In Architektura v perspektivě. Ostrava: VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2021, s.199-205. ISBN 978-80-248-4552-4. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ADAMEC, E. Ideální architektura pro Střední Evropu: Archivní studie Německých domů v Českých zemích jako referenční zdroj pro současný tradicionalismus  In 13th Architecture in Perspective. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2021, s.55-78. ISBN 978-80-248-4552-4. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

HORÁČEK, M. Tradice a inovace ve stavební kultuře - raději společně než proti sobě.Bratislava: STUBA, 2021. ISSN . (přednáška)

LEITMANNOVÁ, A. Adaptive Reuse - Adaptácia budov na funkciu kreatívneho alebo kultúrneho centra.Praha: vlastný náklad, 2021, s.1-68. ISSN . (zpráva odborná)

KAFTAN, M., Brahmi J. Form finding of polar station Cz*Eco Nelson.Rome, Italy: S.Arch., 2021, s.6-6. ISBN ISBN9783982075860. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

ŠMÍDEK, P.; VÍTEK, J. Lazy House. Stavba, ISSN Stavba, 2021, roč.2021, č.3, s.76-77. (článek v časopise - ostatní, Jost)

JOJA, M. Temporary use of abandoned buildings. ALFA (Architecture Papers of the Faculty of Architecture and Design STU), ISSN ALFA (Architecture Papers of the Faculty of Architecture and Design STU), 2021, roč.2021, č.3, s.42-46. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠLAPETA, V. Dům na kolečkách. Cestou k Johnu Hejdukovi. Kapitola: S velkým mužem u malého stolečku.Praha: Fakulta architektury ČVUT v Praze, 2021, s.121-125. ISBN 978-80-01-06859-5. (kapitola v knize)

ŠŤASTA, J. Opravy poutního místa Lutršték.Brno: , 2021. ISSN . (interview)

VEJPUSTEK, Z. Rekonstrukce dřevěné lávky na Prudké.Praha: PRO VOBIS, s.r.o., 2021, s.142-147. ISSN . (různé)

CHYBÍK, J. Inženýrská komora 2021. Kapitola: Mladý ateliér letí do světa.Praha: Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků, 2021, s.60-67. ISBN 978-80-88265-30-6. (kapitola v knize)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace kovové architektury. Intro, ISSN Intro, 2021, roč.2021, č.15, s.56-57. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P.; VÍTEK, J. Eric Owen Moss - Vizionář z Culver City. Intro, ISSN Intro, 2021, roč.2021, č.15, s.6-11. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠŤASTA, J., Petronilla Čemus, Richard Čemus Kardinál Tomáš Špidlík SJ – „Z celého srdce“.Brno: Nakladatelství Arx, 2021. ISBN 9788090791619. (kniha odborná)

ŠMÍDEK, P. A Brunni uj hullám: Zvonařka központi buszpályaudvar. Metszet, ISSN Metszet, 2021, roč.2021, č.4, s.48-53. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠŤASTA, J. Architektonická studie kaple sv. Jana Nepomuka Neumanna.: , 2021. ISSN . (studie)

KUDA, D.; PETŘÍČKOVÁ, M. Modular Timber Gridshells.Kaunas, Lithuania: Kaunas University of Technology, 2021, s.72-79. ISSN 2029-9990. (článek v časopise ve Scopus, Jsc)

URBÁŠKOVÁ, H.; KUZNETCOVA, A. Cestovní ruch jako jeden z nástrojů udržitelného rozvoje venkova. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, ISSN Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2021, roč., č.2/2021, s.17-25. (článek v časopise - ostatní, Jost)

CHYBÍK, J.; HORENSKÝ, D. Přírodní materiály – příspěvek ke zmírnění globální klimatické změny. TZB Haus Technik, ISSN TZB Haus Technik, 2021, roč.XV., č.2/2021, s.56-58. (článek v časopise - ostatní, Jost)

HORÁČEK, M. Zemřel americký architekt Thomas Gordon Smith, čelný představitel postmodernismu a tradicionalismu.Brno: Archiweb, 2021, s.1-2. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

ŠMÍDEK, P.; KRATOCHVÍL, J. Cesty za Bauhausem 2019.Brno: FA VUT Brno, 2021. ISBN 978-80-214-5967-0. (kniha odborná)

TOMAN, R. East Asian Architecture in Globalization. Kapitola: Configurative Urbanism: The Forgotten Theory for Our Urban Future.: Springer Nature Switzerland AG, 2021, s.37-49. ISBN 978-3-030-75936-0. (kapitola v knize)

ADAMEC, E. Funeral Rituals and Cemeteries in Europe.Paris: Études sur la mort; Revue de la Société de thanatologie, 2021, s.165-184. ISSN 1286-5702. (článek v časopise ve Scopus, Jsc)

ŠMÍDEK, P. Ukotvení.Praha-Radotín: Beton TKS, s.r.o., 2021, s.24-26. ISSN . (interview)

ŠMÍDEK, P. Betonové stavby Stevena Holla. Beton TKS, ISSN Beton TKS, 2021, roč.2021, č.2, s.18-23. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Pentagon s trnovou korunou. Stavba, ISSN Stavba, 2021, roč.2021, č.2, s.54-56. (článek v časopise - ostatní, Jost)

Radek Bryol, Jan Kraut Kolibiska - drobné prvky exteriérového prostředí.Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm: , 2021, s.1-53. ISSN . (projektová dokumentace)

MÜLLER, J.; VEJPUSTEK, Z. Schopnost nepálené hlíny regulovat vlhkost v interiéru.Cejl 892/30, 602 00, Brno: Sdružení hliněného stavitelství, 2021, s.53-60. ISBN 978-80-904593-8-0. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

ŠLAPETA, V. In margine přátelství a dialogu Ivana Theimera a Lubomíra Šlapety. Krok - Knihovní Revue Olomouckého kraje, ISSN Krok - Knihovní Revue Olomouckého kraje, 2021, roč.2021, č.2, s.83-86. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. 1920-2020 Praha-Tokio Vlivy, paralely, tušení společného. Kapitola: Vlivy japonské architektury v Liberci.Praha: Galerie Jaroslava Fragnera, 2021, s.290-296. ISBN 978-80-88161-14-1. (kapitola v knize)

ŠMÍDEK, P. 1920-2020 Praha-Tokio Vlivy, paralely, tušení společného. Kapitola: S městem v genech. Z Tokia do Liberce a zase zpět.Praha: Galerie Jaroslava Fragnera, 2021, s.272-279. ISBN 978-80-88161-14-1. (kapitola v knize)

ŠMÍDEK, P. 1920-2020 Praha-Tokio - vlivy, paralely, tušení společného. Kapitola: Raketou do Japonska.Praha: Galerie Jaroslava Fragnera, 2021, s.264-271. ISBN 978-80-88161-14-1. (kapitola v knize)

DOHNAL, T., Ivan Vorel, Jiří Kupka, Martin Culek, Jiří Löw, Roman Bukáček, Vladimír Dujka, Simona Vondráčková, Zuzana Boušková Krajinný ráz: analytické a plánovací přístupy a metody. Kapitola: Krajinný ráz: analytické a plánovací přístupy a metody.Praha: České vysoké účení technické v Praze, 2021, s.174-182. ISBN 978-80-01-06838-0. (kapitola v knize)

BAŽÍK, L. Podstata hliněné architektury v podmínkách Česka.Brno: , 2021. ISSN . (dizertace)

Studenti architektury navrhují knihovny pro 21. století. Čtenář, ISSN Čtenář, 2021, roč.73, č.4, s.156-157. (článek v časopise - ostatní, Jost)

NEUMAYEROVÁ, E. Problematika odborného vzdělávání v hliněném stavitelství – Příklad použití hliněných omítek v interiéru v rámci studentského workshopu.: Sdružení hliněného stavitelství, z.s., 2021. ISBN 978-80-904593-7-3. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

CHYBÍK, J.; HORENSKÝ, D. Užitné vlastnosti stavebních materiálů a jejich vliv na tvorbu životního prostředí.Brno: Sdružení hliněného stavitelství z.s., 2021. ISBN 978-80-904593-7-3. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

ŠMÍDEK, P. Bydlení na greenu.Praha: Business Media One, 2021, s.46-46. ISSN 1210-9568. (různé)

ŠMÍDEK, P. Dva hotely. Stavba, ISSN Stavba, 2021, roč.2021, č.1, s.52-54. (článek v časopise - ostatní, Jost)

GALEOVÁ, N.; PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J. Initiations: practices of teaching 1st year design in architecture.Cyprus: University of Cyprus, Nicosia, 2021, s.323-334. ISBN 978-9925-553-29-7. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

KOPÁČIK, G.; VAISHAR, A.; ŠIMARA, E. The dynamics of population distributions in cities based on daily mobile phone operations: A case study of some Moravian cities.BRNO: ACAD SCI CZECH REPUBLIC, INST GEONICS, 2021, s.71-86. ISSN 1210-8812. (článek v časopise ve Web of Science, Jimp)

KOPÁČIK, G.; WITTMANN, M.; VAISHAR, A.; MATYÁŠOVÁ, J. Satisfaction of Inhabitants in Different Urban Structures. Case Studies in Brno, Ostrava and Zlin.. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, ISSN Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2021, roč., č.1, s.63-81. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P.; KRIPNEROVÁ, K. Max Dudler - jsem evropský architekt. Intro, ISSN Intro, 2021, roč.2021/1, č.14, s.14-18. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace kamenné architektury. Intro, ISSN Intro, 2021, roč.01/2021, č.14, s.48-49. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠLAPETA, V.; STRUHAŘÍK, D. Stegreif Brno - Brunn winter semester 2020.Brno: VUTIUM, 2021. ISBN 978-80-214-5925-0. (kniha odborná)

Návrh experimentálního objektu z betonu s recyklovaným kamenivem. , ISSN , 2021, roč., č.. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠLAPETA, V. In margine Gahurovy „kresby“ o Josipu Plečnikovi. Prostor Zlín, ISSN Prostor Zlín, 2021, roč.2021, č.1, s.45-47. (článek v časopise - ostatní, Jost)

KAFTAN, M.; BRAHMI, J.; BUZOVÁ, M.; SCHWAB, V.; ONDRUCH, M. Kolébka talentů z Moravy. Představujeme naděje architektury, které studují na VUT v Brně.: CZECHDESIGN, 2021, s.1-3. ISSN . (multimédia)

KUDA, D. Modulární dřevěné konstrukce typu gridshell pro velkorozponové stavby.: , 2021. ISSN . (abstrakt)

HORÁČEK, M. Držitelem Driehausovy ceny 2021 je Sebastian Treese.Brno: Archiweb, 2021, s.1-2. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

KAFTAN, M.; KADRNOŽKOVÁ, T. Polární stanice CZ*ECO Nelson dostala podobu od studentů architektury.: , 2021, s.1-2. ISSN . (multimédia)

KAFTAN, M.; KADRNOŽKOVÁ, T. Architekti z brněnského VUT navrhli novou podobu polární stanice. Odolá větru, chladu i UV záření..: , 2021. ISSN . (multimédia)

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Historie a principy památkové ochrany výstavního areálu na příkladu brněnského výstaviště. Zprávy památkové péče, ISSN Zprávy památkové péče, 2021, roč., č.02/2020, s.166-173. (článek v časopise - ostatní, Jost)


2020
KOPÁČIK, G.; VAISHAR, A. Residential function dynamics in the urban territory: the case of selected Moravian cities  In 12. Architektura v perspektivě 2020 / 12th Architecture in Perspective 2020. Ostrava: Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2020, s.152-157. ISBN 978-80-248-4450-3. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ZÍKA, V. Jihlavské historické domy a problematika jejich obnovy.: , 2020. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

KAFTAN, M.; KAPLER, P.; GERYCH, J. Podcast: Základní stavební materiál nové antarktické stanice je překližka, říkaji Martin Kaftan a Pavel Kapler.: , 2020. ISSN . (interview)

LOUTOCKÁ, V. BUDOUCNOST VENKOVA. Kapitola: Vývoj ochrany lidové architektury.Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.,, 2020, s.14-25. ISBN 978-80-7623-049-1. (kapitola v knize)

KUZNETCOVA, A. Budoucnost venkova. Kapitola: Analýza problémů navrhování staveb pro agroturistiku.Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2020, s.73-85. ISBN 978-80-7623-049-1. (kapitola v knize)

URBÁŠKOVÁ, H. Budoucnost venkova. Kapitola: Budoucnost venkova.Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2020, s.144-152. ISBN 978-80-7623-049-1. (kapitola v knize)

URBÁŠKOVÁ, H. Budoucnost venkova. Kapitola: Proměny venkova.Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2020, s.7-13. ISBN 978-80-7623-049-1. (kapitola v knize)

URBÁŠKOVÁ, H. Architektura staveb pro agroturistiku  In 12th Architecture in Perspective 2020. Ostrava: VŠB-TU OSTRAVA, 2020, s.306-309. ISBN 978-80-248-4450-3. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

OBRŠÁLOVÁ, L. Budoucnost venkova. Kapitola: Digitální regionalismus jako příležitost pro venkov.Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2020, s.137-143. ISBN 978-80-7623-049-1. (kapitola v knize)

OBRŠÁLOVÁ, L.; URBÁŠKOVÁ, H. Budoucnost venkova.Brno : Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2020. ISBN 978-80-7623-049-1. (kniha odborná)

ŠLAPETA, V. František Lydie Gahura and the Tomáš Baťa Memorial. Piranesi , ISSN Piranesi , 2020, roč.2020, č.42-43, s.27-41. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠLAPETA, V. The Baťa Phenomenon. Piranesi , ISSN Piranesi , 2020, roč.2020, č.42-43, s.6-27. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ZEMÁNKOVÁ, H. Une vie d´architecture.Brno: FA VUT v Brně, 2020. ISBN 978-80-214-5918-2. (kniha odborná)

ZEMÁNKOVÁ, H.; HANDL, D.; HUDÍNKOVÁ, V.; KOTEK, P. Conversion of the factory in Brněnec to polyfunctional area.Brno: FA VUT v Brně, 2020. ISBN 978-80-214-5919-9. (kniha odborná)

URBÁŠKOVÁ, H.; OBRŠÁLOVÁ, L.; DÝR, P. BUDOUCNOST VENKOVA.Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2020, s.1-163. ISBN 978-80-7623-049-1. ISSN . (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace administrativních staveb. Intro, ISSN Intro, 2020, roč.4/2020, č.16, s.56-57. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Inženýrské stavby v tvorbě architekta Souto de Moury. Beton TKS, ISSN Beton TKS, 2020, roč.120, č.6/2020, s.32-37. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ZÍKA, V. Časopis Stavba 4/2020 - Dialog mezi starým a novým. Stavba, ISSN Stavba, 2020, roč.27, č.4, s.45-46. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Obecní stavění.Nádražní 32, Praha 5, Česká republika: Business Media ONE, s.r.o., 2020, s.37-37. ISSN 1210-9568. (různé)

ŠMÍDEK, P. Cihelný ellement. Intro, ISSN Intro, 2020, roč.2020/03, č.15, s.92-95. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace cihelné architektury. Intro, ISSN Intro, 2020, roč.2020/03, č.15, s.42-43. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠLAPETA, V., FRANTA, P. Londýnská ulice. Příběhy domů a lidí.Praha: Městská část Praha 2, 2020. ISBN 978-80-270-8638-2. (kniha odborná)

KRATOCHVÍL, J. Firmitas, utilitas, venustas, parsimonia, oecologia.... ARCH, ISSN ARCH, 2020, roč.2020, č.11, s.22-24. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠIMARA, E.; KILNAROVÁ, P.; PALACKÝ, J.; VAŠUT, R. Using Wi-Fi Signals from Mobile Devices to Determine Characteristics of Pedestrian Behavior in Public Spaces.USA: SAGE Publications Ltd, 2020, s.187-197. ISSN 0361-1981. (článek v časopise ve Web of Science, Jimp)

HELEŠIC, D. Vznik a vývoj komory architektů a současný potenciál pro generaci nastupujících architektů  In 9th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020, s.76-80. ISBN 978-80-214-5903-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

HANŽL, J. Aplikace participačních metod v městském plánování  In 9th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020, s.6-13. ISBN 978-80-214-5903-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

JOJA, M. Temporary Use od Unused Objects - Electronic Database of Projects  In 9th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2020. Brno: VUT v Brně, 2020, s.50-57. ISBN 978-80-214-5903-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Využití současných informačních technologií při prezentaci architektonické památky  In 9th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2020. Brno: VUT Brno, Fakulta architektury, 2020, s.64-75. ISBN 978-80-214-5903-8. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. 9th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2020: Contemporary Research Despite the Crisis.Brno, Czech Republic: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2020. ISBN 978-80-214-5903-8. (konferenční sborník (ne článek))

WITTMANN, M. Different Quality of Life of the Local Residents in Different Urban Structures? Case Study in Brno, Czech Republic. .Wien: TU Wien, Faculty of Architecture and Planning, Institute of Spatial Planning, 2020. ISSN . (přednáška)

ŠTĚPÁNKOVÁ, L.; WITTMANN, M. Soubor památek brněnského výstaviště jako historická hodnota i výzva do budoucna.  In 12th Architecture in Perspective 2020. . Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava , 2020, s.285-290. ISBN 978-80-248-4450-3. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ZÍKA, V. Historic houses of Jihlava and their renewal.: , 2020. ISSN . (prezentace, poster)

PALACKÝ, J. Prolínání světla a prostoru vyjádřené tvorbou a výroky realizujících architektů a umělců  In 12th Architecture in perspective 2020. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2020, s.52-56. ISBN 978-80-248-4450-3. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

OSIKOVÁ, B. Význam a vývoj pologuľovitej strechy (kupoly)  In ARCHITECTURE IN PRESPECTIVE 12. OSTRAVA: , 2020, s.62-64. ISBN 978-80-248-4450-3. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ŠOPÁK, P. Svinov- architektonicko-urbanistický vývoj v letech 1850-1950.Ostrava: Archiv města Ostravy, 2020, s.111-135. ISBN 978-80-907387-8-2. ISSN 0232-0967. (článek ve sborníku mimo WoS a Scopus)

ŠLAPETA, V. Moravské divadlo Olomouc 1920-2020. Kapitola: Architekt hodolanského divadla Lubomír Šlapeta.Olomouc: Moravské divadlo Olomouc , 2020, s.151-253. ISBN 978-80-270-8745-7. (kapitola v knize)

ŠOPÁK, P. Between East and West: Karel Chytil as Museologist, Educator, and Art Historian.BRATISLAVA: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2020, s.129-138. ISSN 1339-2204. (článek v časopise ve Web of Science, Jimp)

ŠLAPETA, V. 100. Kapitola: Osobní ohlédnutí za sto lety české školy architektury v Brně.Brno: Fakulta architektury VUT Brno, 2020, s.2-13. ISBN 978-80-214-5664-8. (kapitola v knize)

Josef Chybík, Pavol Pokorný, Igor Krpelán, Woven, Štefan Polakovič, Kamil Mrva, Jana Tichá, Jan Stempel, Pavol Paňák Podoby udržatelnosti. Kapitola: Dobře sloužit.Bratislava: Fakulta stavební STU Bratislava, 2020, s.10-15. ISBN 978-80-7623-027-9. (kapitola v knize)

KUDA, D. Modular Timber Gridshells.: , 2020. ISSN . (prezentace, poster)

HORÁČEK, M. Christopher Alexander a hledání podstaty řádu světa, ve kterém žijeme.Brno: Kontexty 2020/4, 2020, s.41-49. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

ZÍKA, V.; HAVLIŠ, K. COL - Conference #4 Restaurování a řemesla.: , 2020. ISSN . (audiovizuální tvorba)

KINNERT, F. Přímluva za živou architekturu přístup Christophera Alexandera.Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) ve spolupráci s Books & Pipes, 2020, s.50-59. ISSN . (redakční článek)

ŠOPÁK, P. Klasicismus zámku v Rosicích a inženýr Jan Tebich. Průzkumy památek. Národní památkový ústav AL AB , ISSN Průzkumy památek. Národní památkový ústav AL AB , 2020, roč.27, č.1, s.73-78. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠLAPETA, V. Nicht nur Bauhaus m Netzwerke der Moderne in Mitteleuropa. Kapitola: Architektur an der Akademie für Kunst und Kunstgewerbe in Breslau – Lehrer und Schüler.Oldenbourg: De Gruyter Verlag Oldenbourg , 2020, s.96-119. ISBN 978-3-11-065876-7. (kapitola v knize)

CHYBÍK, J. Dřevostavby PROFI speciál. Kapitola: Dřevo ve vinohradnických domech.Paha : PRO VOBIS Praha, 2020, s.56-59. ISBN 978-80-88311-07-2. (kapitola v knize)

HORÁČEK, M.; HRUBÝ, J.; BOHÁČ, I.; HRABEC, J.; ADAMEC, E.; MAŠKOVÁ, K. Brno - Nanning: Cooperation between the College of Architectural Arts of Guangxi Arts University in Nanning and the Faculty of Architecture of Brno University of Technology in 2018 and 2019.Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2020. ISBN 978-80-214-5841-3. (kniha odborná)

ŠMÍDEK, P.; KRIPNEROVÁ, K. Miller & Maranta. Intro, ISSN Intro, 2020, roč.2020, č.12, s.18-23. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Sochy betonových domů. Intro, ISSN Intro, 2020, roč.2020, č.12, s.110-116. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace betonové architektury. Intro, ISSN Intro, 2020, roč.2020, č.12, s.50-51. (článek v časopise - ostatní, Jost)

NEKOLNÁ, A. Urbanisticko – architektonická studie areálu pro šetrný turismus Strachotín - WINERY + WELLNESS HOTEL.Brno: FA. VUT v Brně, 2020, s.1-60. ISSN . (různé)

KRISTIÁNOVÁ, K.; JASZCZAK, A.; ILLÉŠ, J. Location Patterns of Small Sacral Architecture in Rural Landscapes – Case Studies from Eastern Slovakia  In 5TH WORLD MULTIDISCIPLINARY CIVIL ENGINEERING-ARCHITECTURE-URBAN PLANNING SYMPOSIUM (WMCAUS). Prague, CZECH REPUBLIC: IOP Publishing, 2020, s.1-6. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

CHYBÍK, J. Úspora energie a vnitřní prostředí. TZB Haus Technik, ISSN TZB Haus Technik, 2020, roč.14, č.2, s.29-31. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ZÍKA, V. Projekt COL - přednáška na půdě Národního památkového ústavu, Brno.: , 2020. ISSN . (přednáška)

ŠMÍDEK, P.; SEDLÁK, J. Rozhovor s Jaroslavem Sedlákem. Stavba, ISSN Stavba, 2020, roč.2020, č.2, s.36-37. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Barevné školní kostky. Stavba, ISSN Stavba, 2020, roč.2020, č.2, s.32-33. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P.; KRATOCHVÍL, J. Cesta za Korbíkem 2018.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2020. ISBN 978 80 214 5875 8. (kniha odborná)

KUDA, D.; PETŘÍČKOVÁ, M. Modular Timber Structures  In 5th International Conference on New Advances in Civil Engineering (ICNACE 2019) 8-10 November 2019, Kyrenia, Cyprus. : IOP Publishing, 2020, s.1-7. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

KRATOCHVÍL, J. Nad Obzorem svítá. ARCH, ISSN ARCH, 2020, roč.2020, č.5, s.44-46. (článek v časopise - ostatní, Jost)

KRATOCHVÍL, J. Rodinný dům u lesa. ARCHITECT+, ISSN ARCHITECT+, 2020, roč., č.21, s.67-69. (článek v časopise - ostatní, Jost)

KUDA, D. Dřevěné progresivní konstrukce v architektuře.: , 2020. ISSN . (prezentace, poster)

STRUHAŘÍK, D.; OBRŠÁL, N. Restoration of the Všechovice calvary.Brno: VUTIUM, 2020. ISBN 978-80-214-5837-6. (kniha odborná)

CHYBÍK, J., RUJBR, O. Kolik je hodin?.Brno: Nakladatelství VUTIUM VUT v Brně, 2020. ISBN 978-80-214-5767-6. (kniha odborná)

ŠMÍDEK, P. Chata na konci údolí. Stavba, ISSN Stavba, 2020, roč.2020, č.1, s.70-73. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Rozhovor s Tomášem Kozelským. Stavba, ISSN Stavba, 2020, roč.2020, č.1, s.48-49. (článek v časopise - ostatní, Jost)

HRUBÝ, J.; HORÁČEK, M.; BOHÁČ, I.; ŠLAPETA, V. Mezi dokumentem a uměleckým dílem: Jedinečná tradice zobrazování na Fakultě architektury VUT v Brně.Brno: VUT v Brně, 2020. ISBN 978-80-214-5840-6. (kniha odborná)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace dřevěné architektury. Intro, ISSN Intro, 2020, roč.2020, č.11, s.58-59. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P.; VERNER, M. Rozhovor s Pavlem Rydlem a Pavlem Valentou. Intro, ISSN Intro, 2020, roč.2020, č.11, s.24-29. (článek v časopise - ostatní, Jost)

HORÁČEK, M. Držitelem Driehausovy ceny 2020 je Ong-ard Satrabhandhu.Brno: Archiweb, 2020, s.1-2. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

ŽABIČKOVÁ, I., TINTNER, J., ROTH, K., OTTNER, F., SYROVÁ-ANÝŽOVÁ, Z., WRIESSNIG, K., MEINGAST, R., FEIGLSTORFER, h. Straw in Clay Bricks and Plasters - Can we use its Molecular Decay for Dating Purposes? .Basel, Switzerland: MDPI, 2020, s.1-9. ISSN 1420-3049. (článek v časopise ve Web of Science, Jimp)

KUDA, D. Modular timber gridshell structure system.: , 2020. ISSN . (abstrakt)

FORETNÍK, J.; PONEŠOVÁ, B.; SVOBODA, F. Sites without Awareness. Acta Geoturistica, ISSN Acta Geoturistica, 2020, roč.10, č.2, s.47-56. (článek v časopise - ostatní, Jost)

BOHÁČ, I.; DRÁPAL, J.; HRABEC, J.; ZEMÁNKOVÁ, H.; ADAMEC, E.; MOGGERT, M.; RYŠKOVÁ, M. Památková péče na Fakultě architektury VUT v Brně.Brno: VUT v Brně, 2020. ISBN 978-80-214-5850-5. (kniha odborná)

CHYBÍK, J. Plastická omítka na ETICS. Stavebnictví, ISSN Stavebnictví, 2020, roč.14, č.01-02, s.22-25. (článek v časopise - ostatní, Jost)

CHYBÍK, J. Energetická úspornost a stav vnitřního prostředí  In Vykurovanie 2020. Podbanské: , 2020, s.37-40. ISBN 978-80-89878-57-4. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

SMRŽOVÁ, K. Výuka architekturou.Brno: Archiweb, 2020. ISSN . (zpráva odborná)

KRISTEK, J. Brněnský architektonický manuál. Průvodce architekturou 1946-1989. Kapitola: Sídliště Úvoz, 1958-1962.Brno: Dům umění města Brna, 2020, s.119-119. ISBN 978-80-7009-196-8. (kapitola v knize)

HÝLOVÁ, A. MUNNIS 2020 V PLNÉM PROUDU / DRUHÁ ŠANCE PRO BROWNFIELDY.Brno: Ústav územního rozvoje, 2020, s.30-31. ISSN . (redakční článek)

ZÍKA, V. Jihlavské historické domy a problematika jejich obnovy.: , 2020. ISSN . (přednáška)

ŠOPÁK, P. Šestkrát o Adolfu Loosovi .Bratislava: Historický ústav Slovenská akadémia vied, 2020, s.238-240. ISSN 0044-8680. (článek v časopise ve Web of Science, Jimp)


2019
KOPÁČIK, G.; WITTMANN, M.; KILNAROVÁ, P.; KUČERA, P.; FRANTIŠÁK, L.; HAVLIŠ, K.; ŠIMARA, E.; HÝLOVÁ, A.; MATYÁŠOVÁ, J.; LEITMANNOVÁ, A.; VAISHAR, A.; JENČKOVÁ, B.; HOFMAN, P.; OBRŠÁL, N. Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území, Případové studie Brno–Ostrava–Zlín.Brno: Akademické nakladatelství CERM©, s.r.o., 2019. ISBN 978-80-7623-007-1. (kniha odborná)

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Zahradní výstavy a výstavy bydlení v současném Německu. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, ISSN Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2019, roč., č.2019/04, s.40-49. (článek v časopise - ostatní, Jost)

STRUHAŘÍK, D. Architecturae et Artibus. Architecturae et Artibus, ISSN Architecturae et Artibus, 2019, roč.2019, č.3, s.54-60. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠLAPETA, V. Leningrad, 1925. Erich Mendelsohn : Kraftwerk der Fabrik "Krasnoe Znamja". Stadt Bauwelt, ISSN Stadt Bauwelt, 2019, roč.2019, č.26, s.60-61. (článek v časopise - ostatní, Jost)

HRUBÝ, J. a kol. 100 let brněnské školy architektury.Brno: VUTIUM, 2019. ISBN 978-80-214-5768-3. (kniha odborná)

PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J.; GALEOVÁ, N.; SMRŽOVÁ, K.; DRÁPAL, J.; SLÁDEČEK, S.; VEJPUSTEK, Z.; HAJŠMANOVÁ, A.; JAVŮRKOVÁ, T.; ŠPERLOVÁ, Z.; HERTELOVÁ, V.; HRONČEKOVÁ, B.; IVKOVIČOVÁ, N. Elementární architektura.Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2019. ISBN 978-80-214-5826-0. (kniha odborná)

OBRTLÍK, J. Mies van der Rohe 1886-1969. Půlstoletí od úmrtí jedné z otcovských figur modernismu.. Kontexty , ISSN Kontexty , 2019, roč.XI., č.6, s.21-27. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Nové domy pro Bauhaus. Beton TKS, ISSN Beton TKS, 2019, roč.19, č.6, s.12-17. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace rodinných domů. Intro, ISSN Intro, 2019, roč.2019, č.speciální, s.70-71. (článek v časopise - ostatní, Jost)

NEUMAYEROVÁ, E. Building with earth in the Czech Republic, Survey on the level of awareness of professional and lay public on earth and other natural building materials  In Architecture and sustainable development 18. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2019, s.98-110. ISBN 978-80-01-06648-5. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

CHYBÍK, J. Od brownfieldu k ekologické a energetické efektivnosti. Energeticky soběstačné budovy, ISSN Energeticky soběstačné budovy, 2019, roč.7, č.4, s.18-23. (článek v časopise - ostatní, Jost)

HORÁČEK, M. Göbekli Tepe (Turecko).Praha: ČVUT, 2019, s.1-2. ISSN . (přednáška)

ŠLAPETA, V. Rozloučení s Růženou Žertovou.Praha: ČKA, 2019, s.12-13. ISSN 1804-2066. (různé)

VRABELOVÁ, R.; ŠLAPETA, V. Brno moderní II. Velký průvodce po architektuře 1949-2000.Praha: Nakladatelství Paseka, 2019. ISBN 978-80-7432-920-3. (kniha odborná)

ZÍKA, V. typologie jihlavských historických domů z pohledu architektury.: , 2019. ISSN . (přednáška)

MATYÁŠOVÁ, J. Urbanistická struktura jako determinant spokojenosti obyvatel.Fakulta sociálních studií Brno, MUNI: , 2019. ISSN . (audiovizuální tvorba)

ZÍKA, V. Aktivity a průběžné výsledky projektu COL - Centrum obnovy společného kulturního dědictví.: , 2019. ISSN . (přednáška)

MATYÁŠOVÁ, J.; BOUŠKOVÁ, L. Obytné soubory a spokojenost obyvatel.Brno: , 2019. ISBN 978-80-214-5800-0. (kniha odborná)

ADAMEC, E. The Inheritance and Innovation of Sustainable Development of the Traditional Architecture and Sculpture in Today's Globalization.Guangxi Arts University: Emil Adamec - ADAMEC studio Ltd., 2019, s.1-17. ISSN . (audiovizuální tvorba)

HORÁČEK, M. City Planning According to Artistic (and Preservationists’) Principles.Nanning: Guangxi Arts University, 2019, s.1-7. ISSN . (přednáška)

ŠMÍDEK, P. Domy pro zručné nohy. Stavba, ISSN Stavba, 2019, roč.2019, č.4, s.61-67. (článek v časopise - ostatní, Jost)

VAŠUT, R.; ŠIMARA, E.; KILNAROVÁ, P. Změny v rychlosti pohybu chodců městským prostorem v závislosti na charakteru veřejného prostranství.Brno: , 2019. ISSN . (prezentace, poster)

BOUŠKOVÁ, L. Legislativa a veřejné prostranství  In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, s.63-68. ISBN 978-80-214-5802-4. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

OBRŠÁL, N. Možnosti technologie blockchain v územním plánování  In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, s.6-10. ISBN 978-80-214-5802-4. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

SMRŽOVÁ, K.; HAJŠMANOVÁ, A.; JAVŮRKOVÁ, T.; ŠPERLOVÁ, Z. et al. Primary Architecture.Brno: , 2019. ISSN . (prezentace, poster)

STRUHAŘÍK, D. The adaptation of industrial heritage in the context of existing urban structures  In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, s.38-53. ISBN 978-80-214-5802-4. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

BAŽÍK, L. Jazyk lidové hliněné architektury  In 8. Mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, s.135-143. ISBN 978-80-214-5802-4. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

VAŠUT, R.; ŠIMARA, E.; KILNAROVÁ, P. Změny v rychlosti pohybu chodců městským prostorem v závislosti na charakteru veřejného prostranství  In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, s.11-19. ISBN 978-80-214-5802-4. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

PALACKÝ, J.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K. 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019.Brno, Czech Republic: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-214-5802-4. (konferenční sborník (ne článek))

NEUMAYEROVÁ, E. Soudobé technologie hliněných konstrukcí: Limity a perspektivy v Česku  In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, s.128-134. ISBN 978-80-214-5802-4. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

JENČKOVÁ, B. Formování nových struktur v suburbánním prostředí   In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: vysoké učení technické v Brně, 2019, s.20-27. ISBN 978-80-214-5802-4. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Charakteristiky evropských veletržních areálů  In 8th Annual Conference on Architecture and Urban Design. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Architecture, 2019, s.96-104. ISBN 978-80-214-5802-4. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ŠLAPETA, V. 30 let svobody / 30 Years of Freedom. Kapitola: Od normalizace k sametové revoluci a za ni.Praha: Karel Kerlický - KANT, 2019, s.158-169. ISBN 978-80-7437-302-2. (kapitola v knize)

KUDA, D. Modular Timber Frame Structures.: , 2019. ISSN . (audiovizuální tvorba)

MUSÁLEK, F. Dopady kolektivizace na obce v podhůří Beskyd  In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, s.86-95. ISBN 978-80-214-5802-4. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

PONEŠOVÁ, B.; GALEOVÁ, N. Primary Architecture.: , 2019. ISSN . (prezentace, poster)

HÝLOVÁ, A. MUNNIS 2020 ,,Druhá šance pro BROWNFIELDY,,. Brno: Ústav územního rozvoje, 2019, s.42-42. ISSN . (redakční článek)

STRUHAŘÍK, D. Šetrná hala s ocelovou konstrukcí. Konstrukce, ISSN Konstrukce, 2019, roč.18, č.4, s.65-68. (článek v časopise - ostatní, Jost)

HORÁČEK, M. City Planning According to Artistic (and Preservationists’) Principles, or, Some Nineteenth-Century Lessons for the Twenty-First Century.Tunis: Academie des sciences des lettres et des arts, 2019, s.1-7. ISSN . (přednáška)

ŠLAPETA, V. Testament – Manifest Památník Tomáše Bati. Kapitola: Baťa a Zlín.Zlín: Statutární město Zlín, 2019, s.24-41. ISBN 9788087766170. (kapitola v knize)

ADAMEC, E. Architektonické navrhování ve stylu tradicionalismu a Beaux-Arts: výuka, workshopy, letní školy, stavební praxe a akreditace oboru klasická architektura  In 11th Architecture in Perspective. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019, s.58-76. ISBN 978-80-248-4331-5. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

KNAPIKOVÁ, B., OSIKA, R. Město Karviná v procesu smršťovaní  In Architecture in perspective. Ostrava: , 2019, s.91-93. ISBN 978-80-248-4331-5. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

KNAPIKOVÁ, B. SEMIOTIKA ARCHITEKTONICKéHO ELEMENTU - STENY, JEJ PôVOD A VÝZNAM.  In Architecture in perspective. Ostrava: , 2019, s.50-52. ISBN 978-80-248-4331-5. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

MAŠKOVÁ, K. Sociální struktura městského obyvatelstva v 19. století a dnes ilustrovaná na bytové kultuře Králova Pole  In 11th Architecture in Perspective 2019 / 11. Architektura v perspektivě 2019. Ostrava: , 2019, s.169-173. ISBN 978-80-248-4331-5. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ŠTĚPÁNKOVÁ, L.; WITTMANN, M.; BĚLOVSKÝ, M. Odkaz světových výstav v poválečném urbanismu evropských měst  In 11. Architektura v perspektivě 2019. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019, s.137-140. ISBN 978-80-248-4331-5. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

KINNERT, F. Architektonický obraz jako nositel významu  In 11th Architecture in perspective. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2019, s.53-57. ISBN 978-80-248-4331-5. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ZÍKA, V. Digital documentation of cultural heritage.Belgrade, Serbia: , 2019. ISSN . (přednáška)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace vodní architektury. Intro, ISSN Intro, 2019, roč.2019, č.10, s.32-33. (článek v časopise - ostatní, Jost)

FORETNÍK, J.; PONEŠOVÁ, B.; SVOBODA, F. Pouť nebo turismus?.: , 2019. ISSN . (prezentace, poster)

CHYBÍK, J. Přírodní materiály - složka udržitelného stavebnictví. TZB Haus Technik, ISSN TZB Haus Technik, 2019, roč.13, č.3, s.36-40. (článek v časopise - ostatní, Jost)

BUREŠOVÁ, K.; ŠMÍDEK, P. Sídlo nadace Querini Stampalia.Brno: Archiweb, 2019. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

HÝLOVÁ, A. Promo MUNISS.Brno: Brno TV 1, 2019. ISSN . (interview)

KAFTAN, M., SAUTTER, S., KUBICEK, B. Integrating BIPV during Early Stages of Building Design  In eCAADe SIGraDi 2019, Architecture in the Age of the 4th Industrial Revolution. Porto: eCAADe, 2019, s.139-144. ISBN 9789491207198. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

OBRTLÍK, J. Úplná amputace tradice. Sakrální stavební kultura jako trvalá oběť komunistické perzekuce v letech 1948-1989. .Olomouc: , 2019. ISSN . (audiovizuální tvorba)

ŠMÍDEK, P.; VÍTEK, J. Dynamický klid loftu 32. Stavba, ISSN Stavba, 2019, roč.2019, č.3, s.78-79. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Toyo Ito. Beton TKS, ISSN Beton TKS, 2019, roč.2019, č.4, s.86-93. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Le Corbusierovo století. Beton TKS, ISSN Beton TKS, 2019, roč.19, č.4, s.152-161. (článek v časopise - ostatní, Jost)

CHYBÍK, J. Lidé si nesprávně myslí, že přírodní stavitelství je jednodušší. .Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, s.1-4. ISSN . (interview)

CHYBÍK, J. ŠIMEČEK, O. Poptávka po slaměných domech.Brno: Česká televize, 2019, s.1-1. ISSN . (interview)

MOGGERT, M. Proměňují přistěhovalci podobu Berlína? Na to se ve svém výzkumu ptá doktorandka Fa VUT.Brno: , 2019. ISSN . (interview)

CHROBOCZKOVÁ, A. Transformace urbanistických struktur ve městech Leipzig a Graz. Urbanismus a územní rozvoj, ISSN Urbanismus a územní rozvoj, 2019, roč.3, č.3, s.27-33. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠLAPETA, V. Mein ´68´ . Aufbruch nach Europa. Kapitola: Dubček konnte lachen wie ein normaler Mensch.Dresden : Sandstein Verlag , Saechsische Akademie der Kuenste Dresden 2019, 2019, s.178-185. ISBN 978-3-95498-493-0. (kapitola v knize)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace hliněné architektury. Intro, ISSN Intro, 2019, roč.2019, č.8, s.42-43. (článek v časopise - ostatní, Jost)

WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G. Ovlivňuje urbanistická struktura ekonomii územního rozvoje? Případové studie v Brně, Ostravě a Zlíně. . Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, ISSN Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2019, roč., č.2, s.66-77. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ŠMÍDEK, P. Ze severní a jižních svahů. Stavba, ISSN Stavba, 2019, roč.2019, č.2, s.36-37. (článek v časopise - ostatní, Jost)

HORÁČEK, M. Památky jako rezervace života, rezervace jako památky na život?.Krems, Donau-Universität: , 2019, s.1-2. ISSN . (přednáška)

ADAMEC, E. Stavba - Making dystopia: The strange rise and survival of architectural barbarism Vytváření dystopie: Podivný vzestup a přežívání architektonického barbarství. Stavba, ISSN Stavba, 2019, roč.3, č.2019, s.1-2. (článek v časopise - ostatní, Jost)

CHROBOCZKOVÁ, A. NEJEN STUDENTI SE JELI INSPIROVAT DO VÍDNĚ.Brno: Ústav územního rozvoje, 2019, s.37-37. ISSN . (redakční článek)

JENČKOVÁ, B. ADAPTABILITA SÍDELNÍ STRUKTURY SUBURBÁNNÍHO PROSTŘEDÍ .: , 2019, s.1-35. ISSN . (teze Ph.D. práce)

ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Transformace evropských výstavních a veletržních areálů.Brno: VUT Brno, 2019, s.1-20. ISSN . (teze Ph.D. práce)

CHYBÍK, J. Hodnocení interního prostředí v pasivních domech z pohledu generací.Štrbské pleso: , 2019, s.1-45. ISSN . (přednáška)

MINIBERGEROVÁ, K. Bytový architekt: Jak ušetří Váš čas i peníze?.: , 2019. ISSN . (přednáška)

Kopřivová I.; Sedláček J.; Vítek J. Teaching landscape architecture: An experimental approach combining data-driven methods and parametric modelling.Berlin: VDE VERLAG GMBH, 2019, s.344-353. ISSN 2367-4253. (článek v časopise ve Scopus, Jsc)

MINIBERGEROVÁ, K. Požadavky a doporučení na rozsah projektové dokumentace interiérů staveb.: , 2019. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

CHYBÍK, J. Hodnocení interního prostředí v pasivních domech z pohledu generací  In Tepelná ochrana budov 2019. Bratislava: Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť, 2019, s.192-197. ISBN 978-80-973356-0-1. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

ZÍKA, V. Aktivity a průběžné výsledky projektu COL - Centrum obnovy společného kulturního dědictví.Krems, AT: , 2019. ISSN . (přednáška)

DOBROVOLNÝ, P. Návrh experimentálního objektu z betonu s recyklovaným kamenivem  In Recycling 2019. Recyklace a využití stavebních odpadů jako druhotných surovin. : , 2019, s.128-133. ISBN 978-80-214-5728-7. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

HORÁČEK, M. World Heritage Sites in the Czech Republic.Istanbul, Yildiz Technical University: , 2019, s.1-2. ISSN . (přednáška)

CHROBOCZKOVÁ, A. Východiska pro tvorbu dlouhodobé vize obce.Velké Němčice: , 2019. ISSN . (přednáška)

CHROBOCZKOVÁ, A. TRANSFORMACE vodní plochy.: , 2019. ISSN . (přednáška)

HOLOPÍRKOVÁ, L. IONTOVÉ MIKROKLIMA BUDOV V ARCHITEKTONICKÉM NÁVRHU.Brno: , 2019, s.1-40. ISSN . (teze Ph.D. práce)

HOLOPÍRKOVÁ, L. IONTOVÉ MIKROKLIMA BUDOV V ARCHITEKTONICKÉM NÁVRHU.Brno: , 2019, s.1-129. ISSN . (dizertace)

ŠMÍDEK, P. Dům na druhý pohled. Stavba, ISSN Stavba, 2019, roč.2019, č.1, s.60-61. (článek v časopise - ostatní, Jost)

HOLOPÍRKOVÁ, L. Interní obhajoba dizertační práce: IONTOVÉ MIKROKLIMA BUDOV V ARCHITEKTONICKÉM NÁVRHU.: , 2019. ISSN . (audiovizuální tvorba)

ŠMÍDEK, P. Zahraniční inspirace textilní architektury. Intro, ISSN Intro, 2019, roč.2019, č.8, s.52-53. (článek v časopise - ostatní, Jost)

ZÍKA, V. Principy vývoje měst na území české republiky.: , 2019. ISSN . (teze Ph.D. práce)

KUDA, D. Aspekty konstrukčního systému v kontextu architektonického návrhu.: , 2019. ISSN . (teze Ph.D. práce)

PALACKÝ, J. Posudek knihy: Šárka Malošíková, Navrhni a postav. Výuka design-build projektů na školách architektury.Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2019, s.1-7. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

CHROBOCZKOVÁ, A. STRATEGIE BYDLENÍ pro FSS .Brno: , 2019. ISSN . (přednáška)

DOBROVOLNÝ, P. Specifika návrhu budov z recyklovaných stavebních hmot.: , 2019. ISSN . (přednáška)

HORÁČEK, M. Památková péče v asijských zemích.Praha: ČVUT, 2019, s.1-2. ISSN . (přednáška)

CHYBÍK, J. Přírodní materiály a energeticky úsporné domy.Praha: , 2019, s.1-154. ISSN . (přednáška)

OBRTLÍK, J. Sbory Církve československé husitské - architektonické dědictví našich regionů. Kapitola: Náměšť nad Oslavou. Husův sbor..Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2019, s.177-178. ISBN 978-80-01-06509-9. (kapitola v knize)

OBRTLÍK, J. Sbory Církve československé husitské - architektonické dědictví našich regionů. Kapitola: Dilema monumentality. Rozmanitost architektonického výrazu sborů Církve československé v meziválečném období.Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2019, s.55-58. ISBN 978-80-01-06509-9. (kapitola v knize)

RYŠKOVÁ, M. Specifické problémy ochrany průmyslového dědictví. Otázky autenticity průmyslové architektury na dvou příkladech. .Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave , 2019, s.167-176. ISSN 2453-9759. (článek v časopise ve Web of Science, Jimp)

ŠLAPETA, V. Adolf Rading in Breslau. Neues Bauen in der Weimarer Republik.. Kapitola: Adolf Rading , der Lehrer und seine Schueler.Oldenburg: Muzeum architektury Wroclaw, 2019, s.137-164. ISBN 978-3-11-059718-9. (kapitola v knize)

ŠLAPETA, V. Adolf Rading in Breslau. Neues Bauen in der Weimarer Republik. . Kapitola: Adolf Rading und Oskar Schlemmer , Haus Dr.Rabe - Mensch und Raum .Oldenburg: Muzeum architektury Wroclaw, 2019, s.109-136. ISBN 978-3-11-059718-9. (kapitola v knize)

ŠLAPETA, V. Adolf Rading. Nieznane oblicze wrocławskiej awangardy. Kapitola: Adolf Rading nauczyciel i jego uczniowie.Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2019, s.137-164. ISBN 978-83-65730-11-4. (kapitola v knize)

ŠLAPETA, V. Adolf Rading. Nieznane oblicze wrocławskiej awangardy. Kapitola: Adolf Rading i Oskar Schlemmer - willa dokrora Rabego, czlowiek i przestrzen .Wroclaw: Muzeum architektury Wroclaw, 2019, s.109-135. ISBN 978-83-65730-11-4. (kapitola v knize)

CHYBÍK, J. Pozice energeticky úsporných domů v systému chytrých - inteligentních staveb.Brno: , 2019, s.1-43. ISSN . (přednáška)

WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G.; LEITMANNOVÁ, A. Closed Urban Blocks versus Open Housing Estate Structures: Sustainability Surveys in Brno, Czech Republic  In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 471 (2019) 102061. Bristol: IOP Publishing, 2019, s.1-12. (článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus)

HORÁČEK, M. Držitelem Driehausovy ceny 2019 je Maurice Culot.Brno: Archiweb, 2019, s.1-2. ISSN . (článek souhrnný, posudek)

MOGGERT, M. Berlín - Analýza rozdílných kulturních vlivů s dopadem na změny urbánního prostředí.: , 2019. ISSN . (audiovizuální tvorba)

CHYBÍK, J. Pasivní, nulové, aktivní domy. Kapitola: Kvalita vnitřního prostředí v pasivním domě.Praha: PRO VOBIS, s.r.o., 2019, s.152-155. ISBN 978-80-906891-7-6. (kapitola v knize)

KILNAROVÁ, P. MUNISS 2019 - Zahušťování.: , 2019. ISSN . (přednáška)

MOGGERT, M. Berlin- An analysis of different cultural influences with an impact on urban changes.Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2019. ISBN 978-80-214-5711-9. (kniha odborná)

ADAMEC, E. Tradicionalismus v architektuře a sochařství.Brno, Czechia: Fakulta Architektury VUT , 2019, s.1-1. ISSN . (teze Ph.D. práce)

HORÁKOVÁ, E. Otevřená veřejná data v městském plánování.Brno: FA VUT v Brně, 2019. ISSN . (různé)