Tvůrčí aktivity

2021
Michael Gabriel, Petr Preininger Na dobré cestě. (projekt)
Michael Gabriel, Petr Preininger Muzeum Choceň - návrh expozice. (projekt)
Michael Gabriel, Petr Preininger kaple. (projekt)
STOKLÁSEK, R. Projekt Sparkassengasse 1 - Krems. (soutěž zahraniční)
ADAMEC, E. Ateliér výuky tradicionalismu v místnosti A408 na FA VUT v Brně 2021. (projekt)
Umělecká výzdoba kaple v Popůvkách. (realizace)
ADAMEC, E. Žádost o podporu na fakultní rozvojový projekt - Tradicionalismus a klasicismus ve vzdělání architekta - Podpora umělecké a tvůrčí činnosti (PUTČ).. (projekt)
ADAMEC, E. Žádost o podporu na fakultní rozvojový projekt - Tradicionalismus a klasicismus ve vzdělání architekta - Podpora vědy a výzkumu (PVV).. (projekt)
ADAMEC, E. Žádost o podporu na fakultní rozvojový projekt - Tradicionalismus a klasicismus ve vzdělání architekta - Podpora publikační činnosti (PPČ).. (projekt)
Michael Gabriel, Petr Preininger Antepavilion 2021 - Bartizan. (soutěž zahraniční)
HODUL, J.; SEIDLOVÁ, M.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R. Nátěrový systém s využitím nebezpečných odpadů - ECOLOGY. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
STOKLÁSEK, R. Wohnbau Haunspergstraße 39, Salzburg. (soutěž zahraniční)
STOKLÁSEK, R. Vorentwurfsphase vom Projekt Neues Rathaus Langenhagen, Deutschland. (projekt)
STOKLÁSEK, R. KinderKunstLabor St. Poelten. (soutěž zahraniční)
KLAPETEK, P.; VALTR, M.; NEČAS, D.; LÉDL, V.; ULEHLA, L.; WITTEK, R. Technique for fusion of roughness data sets. CEITEC VUT (RG 1-05) (ověřená technologie)


2020
GALEOVÁ, N.; GALE, R; BUREŠ, D.; PASTERNÝ, R. Filipovice horské apartmány . Filipovice, Česká republika (realizace)
KAFTAN, M. Stavební překližková konstrukce. prototyp (software)
VANĚREK, J.; MELICHAR, T.; KEPRDOVÁ, Š.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HÁJKOVÁ, I.; MASAŘ, D. Metodika komparace jednotlivých modulárních prvků v různých prostředích . VUT FAST v Brně (metodika certifikovaná uplatněná)
MELICHAR, T.; DROCHYTKA, R.; MARTINEC, S.; MASAŘ, D.; LÉDL, M.; NOVÁK, V. Obkladový prvek na bázi alternativních surovin s optimalizovaným plnivem i matricí. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován. (funkční vzorek)
MELICHAR, J.; JEŘÁBEK, Z.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J. Správková malta s vyšším obsahem druhotných surovin a zvýšenou chemickou a tepelnou odolností. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (prototyp)
MELICHAR, J.; JEŘÁBEK, Z.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J. Chemicky odolná správková malta s vyšším obsahem druhotných surovin. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; MICHALČÍKOVÁ, M.; JEŘÁBEK, Z. Technologie výroby podkladních směsí pod stavby. FAST VUT v Brně (ověřená technologie)
ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; MICHALČÍKOVÁ, M.; JEŘÁBEK, Z. Suspenze pro zemní konstrukce. FAST VUT v Brně (funkční vzorek)
HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; JEŘÁBEK, Z.; MELICHAR, J.; HERMANN, R.; ŽLEBEK, T. HighTech polymerní reprofilační hmota s vysokou chemickou odolností. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; MICHALČÍKOVÁ, M.; JEŘÁBEK, Z. Stabilizát pro podkladní vrstvy. FAST VUT v Brně (funkční vzorek)
HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; JEŘÁBEK, Z.; HERMANN, R.; ŽLEBEK, T.; MELICHAR, J. Paropropustný ochranný nátěr na beton. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
Michael Gabriel, Petr Preininger Iceland cave tower. (soutěž zahraniční)
BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. Metodika hodnocení vyvíjených materiálů s obsahem druhotných a alternativních surovin. VUT FAST v Brně (metodika certifikovaná uplatněná)
BYDŽOVSKÝ, J.; BROŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; JEŘÁBEK, Z. Metodika pro hodnocení stavu materiálů ve stavebních konstrukcích. VUT FAST v Brně (metodika certifikovaná uplatněná)
VILD, M.; ŠABATKA, L.; BAJER, M.; KABELÁČ, J.; WALD, F.; BARNAT, J.; HOLOMEK, J.; KLUSÁČEK, L.; BOBEK, L. New generation of software IDEA StatiCa Connection. https://www.ideastatica.com/product-downloads (software)
DROCHYTKA, R.; MICHALČÍKOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; KREJČÍ, P. Přísada pro ztekucení a stabilizaci jílovitých zemin. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Veveří 331/95 602 00 Brno (funkční vzorek)
DROCHYTKA, R.; MICHALČÍKOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; KREJČÍ, P. Přísada pro ztekucení a stabilizaci písčitých zemin. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Veveří 331/95 602 00 Brno (funkční vzorek)
GUZDEK, A. Vápenka v Grygově (Olomouc). Brno (workshop studentský)
ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; SUCHÝ, P.; ONDŘÍČKOVÁ, P.; KULÍSEK, K. Technologie výroby pískového pórobetonu s druhotnými surovinami. Technologie byla ověřena ve výrobním závodě PORFIX a vlastnosti ověřeny za laboratorních podmínek. Při ověření vlastností byly vzorky zničeny. (ověřená technologie)
ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; SUCHÝ, P.; ONDŘÍČKOVÁ, P.; KULÍSEK, K. Pískový pórobeton s využitím druhotných surovin. Funkční vzorek byl zpracován ve výrobním závodě PORFIX a vlastnosti ověřeny za laboratorních podmínek. Při ověření vlastností byl vzorek zničen. (funkční vzorek)
ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; SUCHÝ, P.; ONDŘÍČKOVÁ, P.; KULÍSEK, K. Pískový pórobeton s příměsí fluidního popílku. Funkční vzorek byl zpracován ve výrobním závodě PORFIX a vlastnosti ověřeny za laboratorních podmínek. Při ověření vlastností byl vzorek zničen. (funkční vzorek)
Ing. arch. Martin Štěpánek PhD., Ing. arch. Markéta Kamená, Ing. arch. Tereza Ježková SOUTĚŽ O NÁVRH NA ŘEŠENÍ NOVÉ POBOČKY KNIHOVNY MĚSTA OLOMOUCE NA UL. TRNKOVA. Trnkova, olomouc (soutěž domácí)
KOZELSKÝ, T.; ODSTRČILÍK, V.; GEORGESCU, A. DADA Distrikt. Sekaninova 3, Brno, 614 00 (realizace)
KUDA, D. Pizzerie CARUSO Olomouc. třída míru 834/70, 779 00 Olomouc (realizace)
JEŽKOVÁ, T. Podkrovní knihovna . Jiráskova, Brno (projekt)
ŠŤASTA, J. Výtvarný návrh niky, klášter Minoritů v Brně. (projekt)
ŠŤASTA, J. Cesta světla, Lidečko. (projekt)
JEŽKOVÁ, T. Návrh interiéru Rodinný dům, Opava . Opava, Neplachovice (projekt)
JEŽKOVÁ, T., ŠTĚPÁNEK, M. Soubor rodinných domů Šlapanice. Šlapanice, N Zahrádkách (projekt)
HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M.; JAKUBÍK, A. Spárovací hmota s využitím nebezpečných odpadů - ECOLOGY. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
ŠŤASTA, J. Kaple Panny Marie Bolestné, Brno, ul. Heinrichova. (projekt)
KUDA, D. Restaurace Čínský ráj . OC Futurum, Brno (projekt)
ŠŤASTA, J. Kaple Svatého Ducha, BiGy Žďár n. S.. (realizace)
KUDA, D. Vila Vranov. Vranov 178, 664 32 Vranov (projekt)
ŠŤASTA, J. Návrh a realizace tří mozaeik ve formačním domě Tode v Olomouci. (realizace)
JEŽKOVÁ, T., ŠTĚPÁNEK, M. Novostavba RD Opava. Neplachovice, Opava (projekt)
JEŽKOVÁ, T., ŠTĚPÁNEK, M. Redesign haly Ello na showroom, Centrum bydlení a designu Kaštanová. Kaštanová, Brno (projekt)
JEŽKOVÁ, T., ŠTĚPÁNEK, M. Nárvh přestavby ZUŠ J. R. Míši. Ostrava, Orlová (projekt)
MUSÁLEK, F.; OBRŠÁLOVÁ, L.; OBRŠÁL, N. Škroupovo náměstí včetně ulice Prokopa Holého v České Lípě. Česká Lípa, ČR (soutěž domácí)
KUDA, D. RD Kobylnice. p.č. 211/4, k.ú. Kobylnice u Brna (realizace)


2019
HALTOF, V. Vizuální styl produktu Pealock. Webové stránky produktu, Česká republika, Brno, 25.12.2019 - 25.12.2019 (umělecký výkon)
MIKEŠ, S.; BARNETOVÁ, J.; ŠPILLER, M. Rodinný dům Tetčice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 20.12.2019 - 20.12.2019 (umělecký výkon)
JEŽKOVÁ, T., ŠTĚPÁNEK, M. Soubor 9 rodinných domů na Dolní Moravě. Dolní Morava (projekt)
PONEŠOVÁ, B. Ondřej Sekora: mravenčí a jiné práce. gal:Moravské zemské muzeum, Česká republika, Brno, 18.12.2019 - 30.06.2020 (umělecký výkon)
DÝR, P. REKONSTRUKCE A DOSTAVBA RODINNÉHO DOMU KMOCHOVA. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 18.12.2019 - 18.12.2019 (umělecký výkon)
KUDA, D. Polyfunkční objekt Kuřim. Legionářská 1013, 664 34 Kuřim (projekt)
KUDA, D. BD Znojmo. p.č. 3930/1, 3930/2, 3929/1, k.ú. Znojmo - město (projekt)
HOUSER, M. Těžké kovy. Dvorak Sec Contemporary, Česká republika, Praha, 16.12.2019 - 15.02.2020 (umělecký výkon)
NOVÝ, V.; HAVLÍČEK, T. Kulturní dům v Rohatci. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 16.12.2019 - 16.12.2019 (umělecký výkon)
HODUL, J.; MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; JAKUBÍK, A. Lepicí hmota pro instalaci čedičových prvků na kovový podklad - PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
MELICHAR, J.; HODUL, J.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R. Lepicí hmota pro instalaci čedičových prvků na kovový podklad - ECONOMY. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
PAVLOVSKÝ, T. Interiér ložnice s historickou truhlou. real:interier části objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 12.12.2019 - 12.12.2019 (umělecký výkon)
HÝL, P.; KISZKA, J.; HLAVIČKA, M.; KAPRÁĽOVÁ, K.; KNAPIKOVÁ, B.; OLBERTOVÁ, M.; PROCHÁZKOVÁ, K.; VALÍČEK, V. Město ve městě - hranice různých světů. gal:Galerie MINI, Česká republika, Brno, 09.12.2019 - 20.01.2020 (umělecký výkon)
HÝL, P.; KISZKA, J.; KNAPIKOVÁ, B. Město ve městě - hranice různých světů. gal:Galerie MINI, Česká republika, Brno, 09.12.2019 - 20.12.2019 (umělecký výkon)
MATOUŠKOVÁ, P.; DÝR, P.; ŠINDLAR, J. CENA ARNOŠTA WIESNERA 2019. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.12.2019 - 31.12.2019 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. NAVZDORY / architekti 1969–1989–2019. gal:Galerie Jaroslava Fragnera, Česká republika, Praha, 04.12.2019 - 26.01.2020 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Revitalizace průmyslové haly Mivis Kuřim. real:rekonstrukce historického objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 03.12.2019 - 03.12.2019 (umělecký výkon)
GERÖ, J. Rekonstrukce a půdní vestavba v Břeclavi. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.12.2019 - 02.12.2019 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. Interiéry Pevnosti Poznání v Olomouci. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.12.2019 - 02.12.2019 (umělecký výkon)
KUDA, D. DIANDI. Náměstí Svobody 91/20, 602 00 Brno (realizace)
SVOJANOVSKÝ, V. Dostavba multifunkční sportovní haly v Dolních Kounicích - studentská výstava. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 30.11.2019 - 31.12.2019 (umělecký výkon)
HOUSER, M. Pen My Black Fox with Drugs. Galerie Luxfer, Česká republika, Česká Skalice, 22.11.2019 - 05.01.2020 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Interiér kanceláře – Střední průmyslová škola stavební Brno. real:interier části objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 16.11.2019 - 16.11.2019 (umělecký výkon)
NOVÁK, J. O 50 let později. Galerie umění Karlovy Vary, Česká republika, Karlovy Vary, 15.11.2019 - 31.12.2019 (umělecký výkon)
GERÖ, J. Zařízení pro nakládání s odpady. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 11.11.2019 - 11.11.2019 (umělecký výkon)
GERÖ, J. Nástavba bytového domu Řečkovice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 11.11.2019 - 11.11.2019 (umělecký výkon)
KAFTAN, M.; MOTTL, M.; HODULÍKOVÁ, D.; MADRO, O. Mobilní kino No.2. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 09.11.2019 - 23.11.2019 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; ŠANA, V.; JANKOVICHOVÁ, L.; DOUBRAVA, Š.; KRISTEK, J.; SEDLÁK, J.; PONEŠOVÁ, B.; VEJPUSTEK, Z. 100101. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 05.11.2019 - 05.11.2019 (umělecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Rodinný dům na ulici Minská v Brně. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.11.2019 - 04.11.2019 (umělecký výkon)
KISZKA, J.; NEDVĚD, M. Bytový dům, rekonstrukce a extense, Frýdek Místek. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.11.2019 - 04.11.2019 (umělecký výkon)
KOPÁČIK, G. Územní plán Zlobice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 25.10.2019 - 25.10.2019 (umělecký výkon)
KOPÁČIK, G. Územní plán Kladky. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 25.10.2019 - 25.10.2019 (umělecký výkon)
HOLUBOVÁ, M.; PEKÁR, P.; HOLÁN, M.; HERMANOVÁ, A.; KNYTL, B. Jižní část centra Prostějova. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 24.10.2019 - 24.10.2019 (umělecký výkon)
HELEŠIC, D.; SVOBODA, M.; ŠEBOVÁ, P.; VALÍČEK, M. Globální kavárna_New kids on the blog. gal:Moravská galerie v Brně, Česká republika, Brno, 24.10.2019 - 21.12.2019 (umělecký výkon)
HELEŠIC, D. Dialogos - spontánní & nepřipravený. gal:Galerie MINI, Česká republika, Brno, 21.10.2019 - 01.11.2019 (umělecký výkon)
HOUSER, M. Retina. Možnosti malby (1989-2019). Galerie 8smička, Česká republika, Humpolec, 19.10.2019 - 16.02.2020 (umělecký výkon)
LEŽATKA, L. Rekonstrukce a interiér bytu K Závěrce 28, Praha. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 14.10.2019 - 14.10.2019 (umělecký výkon)
GERÖ, J. Bytový dům v Mikulově. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 14.10.2019 - 14.10.2019 (umělecký výkon)
NOVÝ, A.; BOLESLAVSKÁ, Y.; DÝR, P. Autobusové nádraží a parkovací domy pro Jadernou elektrárnu Dukovany. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 11.10.2019 - 22.11.2019 (umělecký výkon)
BOUŠKOVÁ, L.; MUSÁLEK, F.; STRUHAŘÍK, D.; OBRŠÁL, N.; MACHAČ, O.; NESVADBÍKOVÁ, P.; MADRO, O.; PROCHÁZKOVÁ, K.; HLAVIČKA, M.; DLABAČOVÁ, N. Vidče Včil!. gal:Galerie MINI, Česká republika, Brno, 10.10.2019 - 30.10.2019 (umělecký výkon)
KISZKA, J. RD Bruzovice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 09.10.2019 - 09.10.2019 (umělecký výkon)
LEŽATKA, L. Nadstavba bytového domu Štěpánská 13, Praha 2. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 07.10.2019 - 07.10.2019 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Návrh parkování a úprava okolí RD ze 30. let. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 06.10.2019 - 06.10.2019 (umělecký výkon)
TOMAN, R.; MENŠÍK, D.; HORA, J.; JEMELKA, V.; ZÁDRAPOVÁ, L.; ŠUTVAJOVÁ, Z.; LACKOVIČOVÁ, L.; HORÁKOVÁ, A. MÍRA ABSTRAKTNOSTI. gal:Městská galerie Litomyšl - Dům u Rytířů, Česká republika, Litomyšl, 05.10.2019 - 06.10.2019 (umělecký výkon)
TOMAN, R.; MENŠÍK, D. MÍRA ABSTRAKTNOSTI. gal:Městská galerie Litomyšl - Dům u Rytířů, Česká republika, Litomyšl, 05.10.2019 - 06.10.2019 (umělecký výkon)
HELEŠIC, D.; KUBÁT, J. NÚKIB Platform Brno. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 05.10.2019 - 05.10.2019 (umělecký výkon)
ZÍKA, V. Digitalizace kulturního dědictví, Noc architektury Bělehrad. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.10.2019 - 08.10.2019 (umělecký výkon)
TOMAN, R.; LACKOVIČOVÁ, L.; ČENOVSKÁ, K.; ŠTEFKOVÁ, D.; UHRÍKOVÁ, T.; HROUZKOVÁ, Š. Město je co?. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.10.2019 - 27.10.2019 (umělecký výkon)
TOMAN, R.; JEMELKA, V.; FOJTÍK, M.; ŠTARK, P.; MIČUNDOVÁ, K.; MIKLUŠOVÁ, T. Já a prostor pro umění. gal:Pakosta, Česká republika, Litomyšl, 04.10.2019 - 31.10.2019 (umělecký výkon)
BEHRO, D.; JAROŠOVÁ, I. Peller. Brno Design Days, Česká republika, Brno, 03.10.2019 - 06.10.2019 (umělecký výkon)
KOZELSKÝ, T.; GEORGESCU, A.; ODSTRČILÍK, V. Brno Design Days 2019. real:architektonické řešení výstavy, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 03.10.2019 - 06.10.2019 (umělecký výkon)
PALAŠČÁK, M. Baron Trenck: Nová tvář legendy. real:architektonické řešení výstavy, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 03.10.2019 - 30.12.2019 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. Rodinný trojdům. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.10.2019 - 02.10.2019 (umělecký výkon)
LEŽATKA, L.; SMOLA, J. Rekonstrukce polyfunkčního domu U tří korun. real:polyfunkční budova, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.10.2019 - 01.10.2019 (umělecký výkon)
KUDA, D. Pizzerie CARUSO Olomouc. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.10.2019 - 28.12.2019 (umělecký výkon)
HÝL, P.; WALTER, J.; WALTER, J.; MYDLÁR, L. Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou. real:polyfunkční budova, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 28.09.2019 - 28.09.2019 (umělecký výkon)
LEŽATKA, L. Recepční pult pro Dřevodílo Rousínov. real: Design nábytku pro malosériovou a kusovou výrobu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 27.09.2019 - 27.09.2019 (umělecký výkon)
MACEK, Š.; VENCLÍK, O.; AULISA, M. PLASTIC CRYSTAL. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 27.09.2019 - 27.09.2019 (umělecký výkon)
JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; HODUL, J.; MELICHAR, J. Průmyslové lepidlo pro ukládání nenasákavých prvků v prostředí s vysokou teplotou. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoří v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky realizace v reálných podmínkách. (funkční vzorek)
HODUL, J.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R. Průmyslové lepidlo pro ukládání nenasákavých prvků v chemicky namáhaném prostředí. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
SEDLÁK, J.; HELEŠIC, D. Terén. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 25.09.2019 - 06.10.2019 (umělecký výkon)
LEŽATKA, L. Modulární dřevník ze střešních latí. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 23.09.2019 - 23.09.2019 (umělecký výkon)
Víceosý 3D tisk pomocí robotického ramene . Kabinet 3D technoligií FaVU VUT (produkt nebo technologie ve stavu vývoje, testování)
MUSÁLEK, F.; KOZÁK, J.; LANGNEROVÁ, K. Stará hasička. (soutěž domácí)
SLÁDEČEK, S. Scénografie „Zdravý nemocný“ , Divadlo Petra Bezruče Ostrava. Divadlo Petra Bezruče, Česká republika, Ostrava, 20.09.2019 - 20.09.2019 (umělecký výkon)
JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; MELICHAR, J.; HODUL, J. Kompozit s vysokým podílem druhotných surovin a taveného čediče . Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoří v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky realizace v reálných podmínkách. (funkční vzorek)
Friedrich Passler, Andreas Marth, Christian Waldner, Herwig Spiegl, Ladislav Farkas Novostavba národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v Brně, Černých Polích. Brno, Černá Pole (soutěž domácí)
LEŽATKA, L. Rekonstrukce a interiér bytu Libická 5, Praha. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 16.09.2019 - 16.09.2019 (umělecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Rekonstrukce bytového domu v Přerově. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 16.09.2019 - 16.09.2019 (umělecký výkon)
MAREK, J.; REPASKÝ, A.; BERNÁTEK, D. Icelandic rooms. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.09.2019 - 01.12.2019 (umělecký výkon)
KRATOCHVÍL, J. Pomník Edmunda Husserla, Prostějov. Náměstí Edmunda Husserla, Česká republika, Prostějov, 13.09.2019 - 13.09.2019 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. Dům v Želechovicích. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 11.09.2019 - 30.11.2019 (umělecký výkon)
GERÖ, J. Rodinný dům Veslařská. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 09.09.2019 - 09.09.2019 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. Týdenní stacionář Na Hrádku. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.09.2019 - 13.12.2019 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Rodinný dům Frenštát pod Radhoštěm. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.09.2019 - 04.09.2019 (umělecký výkon)
SRPKOVÁ, B. Urbanistická studie rozvojového území Pole za pivovarem. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 03.09.2019 - 20.12.2019 (umělecký výkon)
FRANTIŠÁK, L. Územní studie „Pražská“ Blansko. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 03.09.2019 - 11.11.2019 (umělecký výkon)
GERÖ, J. Zařízení k využití, sběru, úpravě a výkupu odpadů a ke sběru autovraků. real:provozovna, výrobna, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.09.2019 - 02.09.2019 (umělecký výkon)
LEŽATKA, L. Zděný zahradní domek k RD Brno Ivanovice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.09.2019 - 02.09.2019 (umělecký výkon)
LEŽATKA, L. Zahrada včetně drobné architektury k RD Brno Ivanovice, Hatě. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.09.2019 - 02.09.2019 (umělecký výkon)
KRATOCHVÍL, J.; JEŽKOVÁ, T. Vila, Brno-Jundrov. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.09.2019 - 01.09.2019 (umělecký výkon)
PTÁČEK, M.; MOTTL, M.; ŠPERLOVÁ, Z.; TOMASCHEK, A.; GALEOVÁ, N. Nábytek Vít. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.09.2019 - 20.12.2019 (umělecký výkon)
PALAŠČÁK, M. GFŘ – Dislokace Brno: Areál Trávníčkova. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.09.2019 - 01.10.2019 (umělecký výkon)
PALAŠČÁK, M. SOKOL Babice nad Svitavou. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.09.2019 - 20.12.2019 (umělecký výkon)
SUCHÁNEK, P.; DOČEKALOVÁ, V. Rodinný dům v Padochově. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.09.2019 - 16.12.2019 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Rodinný dům Bordovice. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 12.08.2019 - 12.08.2019 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; SMRŽOVÁ, K.; MADRO, T.; POSPÍŠILOVÁ, B.; HERMANOVÁ, A.; DRGALA, A.; BAKALÍKOVÁ, V.; GRUNWALDOVÁ, V. Workshop When The Dream Comes True. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 10.08.2019 - 31.12.2019 (umělecký výkon)
KRISTEK, J.; DIMITROV, G.; HELEŠIC, D.; MUŠKOVÁ, M.; OCHOTNÁ, B.; PŮČEK, O.; SEDLÁK, J.; SVOBODA, M.; TROJANOVÁ, K.; ZÁVACKÁ, P. Už nikdy nebudeme moderní. gal:Galerie TIC, Česká republika, Brno, 07.08.2019 - 18.10.2019 (umělecký výkon)
KUDA, D. Restaurace Diandy. real:interier části objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.08.2019 - 30.11.2019 (umělecký výkon)
HODULÍKOVÁ, D. Propojení. SOUTĚŽNÍ NÁVRH, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.08.2019 - 11.09.2019 (umělecký výkon)
SUCHÁNEK, P. Montovaná dřevostavba - rodinný dům Velké Meziříčí. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.08.2019 - 30.09.2019 (umělecký výkon)
HÝL, P.; HÝLOVÁ, M. Rodinný dům Pustkovec. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.08.2019 - 01.08.2019 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Rekonstrukce RD z 30. let v Bechyni. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.08.2019 - 01.08.2019 (umělecký výkon)
KUDA, D. Polyfunkční objekt Kuřim. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.08.2019 - 18.12.2019 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Nástavba základní školy v Suchohrdlech u Znojma. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 30.07.2019 - 30.07.2019 (umělecký výkon)
BOHÁČ, I.; DRÁPAL, J.; HRABEC, J. 700.let Řádu rytířů Kristových. real:architektonické řešení výstavy, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 28.07.2019 - 15.09.2019 (umělecký výkon)
BARNAT, J.; BAJER, M.; PROKEŠ, J.; BEZDĚK, O. Funkční vzorek kompozitního kontaktního systému pro dlouhodobou zatěžovací zkoušku pro aplikační teploty blízké 0 °C. Vysoké učení technické v brně, Fakulta stavební. (funkční vzorek)
KRÁLÍK, M. Soutěž Digitální továrna Zeměkoule. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Česká republika, Praha 1, 17.07.2019 - 17.07.2019 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Návrh televizní scény pro ČT D - Herní slabikář. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.07.2019 - 15.07.2019 (umělecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Víkendový rekreační domek a úprava zahrady ve Vohančicích. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.07.2019 - 15.07.2019 (umělecký výkon)
KRATOCHVÍL, J.; JEŽKOVÁ, T. Rekonstrukce vstupní haly a reinstalace stálé expozice v pavilonu Anthropos. Pisárky, Česká republika, Brno, 15.07.2019 - 15.07.2019 (umělecký výkon)
NOVÝ, V. Rodinný dům v Janovicích II.. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 12.07.2019 - 12.07.2019 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Rodinný dům Stará Ves nad Ondřejnicí. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 06.07.2019 - 06.07.2019 (umělecký výkon)
MIKEŠ, S.; BARNETOVÁ, J.; ŠPILLER, M. Rodinný dům Spešov. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.07.2019 - 04.07.2019 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J. Interiér bytu. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.07.2019 - 02.07.2019 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; ALEXOVÁ, J.; ČENOVSKÁ, K.; DRGALA, A.; FALATHOVÁ, K.; KONRÁDYOVÁ, F.; LYSENKO, M. re:Sitte - Nová Třída Svobody v Olomouci. gal:Caesar, Česká republika, Olomouc, 01.07.2019 - 12.07.2019 (umělecký výkon)
GUZDEK, A. Rekonstrukce bytu v Řečkovicích. real:interier části objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.07.2019 - 01.07.2019 (umělecký výkon)
KUDA, D. Vila Vranov. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.07.2019 - 30.10.2019 (umělecký výkon)
JEMELKA, V. Stodola v Seničce. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.07.2019 - 25.10.2019 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; JEMELKA, V. Křížová cesta Svatý Kopeček. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 27.06.2019 - 27.06.2019 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; JEMELKA, V. Úpravy okolí kaple Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci - Povelu. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 24.06.2019 - 24.06.2019 (umělecký výkon)
GUZDEK, A. Výstava studentských prací, Ronov nad Doubravou. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 22.06.2019 - 31.08.2019 (umělecký výkon)
KNICHAL, F. Parkovací dům Jaderné elektrárny Dukovany. SOUTĚŽNÍ NÁVRH, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 20.06.2019 - 20.06.2019 (umělecký výkon)
MIKEŠ, S.; BARNETOVÁ, J.; ŠPILLER, M. Rodinný dům Štěpánovice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 17.06.2019 - 17.06.2019 (umělecký výkon)
MUSÁLEK, F.; BOUŠKOVÁ, L.; KUBÁT, J.; MALÍK, Z. Spolkový dům v Horažďovicích. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 10.06.2019 - 23.09.2019 (umělecký výkon)
MÁJEK, J. Návrh interiéru kuchyně. real:interier části objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 10.06.2019 - 10.06.2019 (umělecký výkon)
STRUHAŘÍK, D.; OBRŠÁL, N.; MIHOLOVÁ, K. Generální finanční ředitelství, dvoufázová soutěž, Brno Příkop. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 07.06.2019 - 27.09.2019 (umělecký výkon)
PTÁČEK, M.; MOTTL, M.; KOSTKA, L. Soběstačná chata Kunštát na Moravě. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 06.06.2019 - 08.08.2019 (umělecký výkon)
GUZDEK, A. Výstava studentských prací, Vážany nad Litavou. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 05.06.2019 - 10.09.2019 (umělecký výkon)
BOHÁČ, I.; HANDL, D.; HUDÍNKOVÁ, V.; KOTEK, P.; VRŠANOVÁ, D. Proměny Vyškova - nové využití areálu pivovaru. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 05.06.2019 - 23.06.2019 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. Sokolovna Veverské Knínice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 05.06.2019 - 20.12.2019 (umělecký výkon)
SEDLÁK, J.; HELEŠIC, D. 2021 /Brno art open 2019/. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.06.2019 - 11.08.2019 (umělecký výkon)
ROZWALKA, S.; RYPL - ŽABČÍKOVÁ, A. Dům Štítná nad Vláří. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.06.2019 - 22.11.2019 (umělecký výkon)
KISZKA, J.; JOJKO, M.; NAWROCKI, B. Soutěž SARP nr 985 Muzeum Wyspiańskiego v Krakově. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 03.06.2019 - 12.10.2019 (umělecký výkon)
KUDA, D. Restaurace Čínský ráj. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.06.2019 - 28.10.2019 (umělecký výkon)
ZÍKA, V.; ŘÍČNÝ, M.; TODOROV, P.; ŘÍČNÁ, M.; SÝKOROVÁ, A. Úprava liturgického prostoru v katedrále sv. Petra a Pavla. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VYZVANÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 31.05.2019 - 06.06.2019 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Soubor 12ti rodinných domů v Jankovicích. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 30.05.2019 - 30.05.2019 (umělecký výkon)
MIKEŠ, S.; ŠPILLER, M.; BARNETOVÁ, J. rodinný dům Kanice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 30.05.2019 - 30.05.2019 (umělecký výkon)
GALEOVÁ, N.; NOVÁKOVÁ, V.; VICANOVÁ, N. Počátky sportu v Brně, grafický manuál výstavní expozice. Technické muzeum v Brně, Česká republika, Brno, 28.05.2019 - 14.10.2019 (umělecký výkon)
GALEOVÁ, N.; CHMELAŘ, I.; VICANOVÁ, N.; VACULÍK, D. Počátky sportu v Brně. gal:Technické muzeum v Brně, Česká republika, Brno, 28.05.2019 - 14.10.2019 (umělecký výkon)
KOZELSKÝ, T.; GEORGESCU, A.; ODSTRČILÍK, V. Next Gen Park. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 25.05.2019 - 15.06.2019 (umělecký výkon)
HOLUBOVÁ, M.; PEKÁR, P.; HERMANOVÁ, A.; NYTROVÁ, B. Územní studie Obytný soubor v lokalitě u vodárny v Újezdu u Boskovic. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 23.05.2019 - 23.05.2019 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. Chata Ramzová. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 23.05.2019 - 02.12.2019 (umělecký výkon)
ROZWALKA, S.; RYPL - ŽABČÍKOVÁ, A. Fialův mlýn. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 16.05.2019 - 16.05.2019 (umělecký výkon)
KUZNETCOVA, A.; VELEHRADSKÝ, T.; TURK, F. Radnice Brno - Jundrov. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.05.2019 - 16.09.2019 (umělecký výkon)
KUDA, D.; KABÁT, M. BD Znojmo. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.05.2019 - 17.12.2019 (umělecký výkon)
MUSÁLEK, F.; BOUŠKOVÁ, L. Spolkový dům v Horažďovicích. (soutěž domácí)
PONEŠOVÁ, B.; TOMAN, R.; DOUBRAVA, Š. Dostavba soukromého bazénu. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 13.05.2019 - 02.12.2019 (umělecký výkon)
NOVÁK, J. Vnitřní pohyb/Move On The Inside. Galerie AMB, Česká republika, Hradec Králové, 10.05.2019 - 03.06.2019 (umělecký výkon)
KAFTAN, M.; PTÁČEK, M.; MOTTL, M.; TOMASCHEK, A. Nábřeží Dyje. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 10.05.2019 - 05.08.2019 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. Dům v Uherském Brodě. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 07.05.2019 - 26.07.2019 (umělecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Rodinný dům na ulici Podhorní v Brně. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 06.05.2019 - 06.05.2019 (umělecký výkon)
HORA, J.; VEISSER, J.; CIGLER, M.; HORA, B. GaP - Galerie a Prostor. real:galerie, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 03.05.2019 - 03.05.2019 (umělecký výkon)
KŘIVÁNEK, M. Rekonstukce kulturního objektu Leitnerka v Brně. Leitnerova 2, Brno, 602 00 (realizace)
MUSÁLEK, F. RD Turkovice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 25.04.2019 - 10.12.2019 (umělecký výkon)
KUDA, D. RD Vilémovice. (realizace)
KUDA, D. Domy Pustiměř. (projekt)
KUDA, D. Domy Ledce - ulice Lipová. (realizace)
MIKEŠ, S.; ŠPILLER, M. Old car café- veterán klub Babice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 24.04.2019 - 24.04.2019 (umělecký výkon)
HELEŠIC, D.; SVOBODA, M.; ŠEBOVÁ, P.; VALÍČEK, M. Globální kavárna_Plantlover. gal:Moravská galerie v Brně, Česká republika, Brno, 15.04.2019 - 23.05.2019 (umělecký výkon)
HELEŠIC, D.; SVOBODA, M.; ŠEBOVÁ, P.; VALÍČEK, M. Globální kavárna. gal:Moravská galerie v Brně, Česká republika, Brno, 15.04.2019 - 23.05.2019 (umělecký výkon)
CHYBÍK, J.; KRYŠTOF, M.; CHYBÍK, O. Horácka multifunkční aréna v Jihlavě. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 11.04.2019 - 24.08.2019 (umělecký výkon)
KUZNETCOVA, A.; VELEHRADSKÝ, T.; TURK, F. Koncepce rozvoje části obce Adamov. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 10.04.2019 - 20.06.2019 (umělecký výkon)
FRANTIŠÁK, L. Výstava urbanistických modelů. gal:Galerie MINI, Česká republika, Brno, 10.04.2019 - 24.04.2019 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. Interiéry rodinného domu. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 10.04.2019 - 10.04.2019 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Obnova vily ze 30.let v Řečkovicích. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.04.2019 - 04.04.2019 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S.; GALEOVÁ, N.; VACULÍK, D.; BUZOVÁ, M.; BRUNOVÁ, Z.; DOUBRAVA, Š.; DLABAČOVÁ, N.; FILIP, R.; KREJČÍ, J.; LANŽHOTSKÁ, K.; MIKULOVÁ, M.; WALTEROVÁ, K.; ZBELOVÁ, Z. Manufaktura dnes – Průhledné město a továrna na sny. gal:Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Česká republika, Zlín, 03.04.2019 - 09.06.2019 (umělecký výkon)
OBRŠÁL, N.; BOUŠKOVÁ, L.; STRUHAŘÍK, D.; SLÁNSKÝ, J. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost: ČERNÁ POLE (Brno). SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 03.04.2019 - 05.11.2019 (umělecký výkon)
PALAŠČÁK, M. CENTRUM ŠTĚPNICE - UHERSKÉ HRADIŠTĚ. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 03.04.2019 - 07.06.2019 (umělecký výkon)
JEŽKOVÁ, T.; ŠTĚPÁNEK, M. Penzion Moravany u Kyjova. (projekt)
NOVÝ, V.; KOHOUTOVÁ, Z. Areál pro sport a volný čas v Brně - Kohoutovicích. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 25.03.2019 - 25.03.2019 (umělecký výkon)
KRISTEK, J.; SEDLÁK, J.; FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; KOPÁČIK, G.; TOMAN, R. Olověný Fuchs f Kleci. gal:IPR Praha, Česká republika, Praha, 22.03.2019 - 18.04.2019 (umělecký výkon)
ŠŤASTA, J. Návrh novostavby kostela v Tupé (SK). obec Tupá, Slovensko (projekt)
TOMAN, R.; ŠTEFKOVÁ, D.; CIBULKA, S. Trucovna. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.03.2019 - 31.12.2019 (umělecký výkon)
TOMAN, R.; DVOŘÁKOVÁ, A.; ŠREK BROMOVÁ, V. Sítě. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.03.2019 - 20.03.2019 (umělecký výkon)
KISZKA, J.; BARTŮŇKOVÁ, L. RD Dražďany, rekonstrukce a extenze. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.03.2019 - 15.03.2019 (umělecký výkon)
ŠŤASTA, J. Návrh novostavby kaple sv. Jana Nepomuka Neumanna. Radňovice (okres Nové Město na Moravě) (projekt)
ŠŤASTA, J. Návrh Božích muk v Ořešíně. Brno Ořešín MČ (projekt)
KRÁLÍK, M. Sova do kapsy, MUNI ARTS 100. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika, Brno, 13.03.2019 - 31.12.2019 (umělecký výkon)
ŠŤASTA, J. Liturgická úprava v kostele sv. Markéty ve Zhoři. Zhoř, okres Žďár nad Sázavou, kostel sv. Markéty (projekt)
ŠŤASTA, J. Interiér kaple v Raňovicích. Radňovice (okres Nové Město na Moravě) (projekt)
ZEMÁNKOVÁ, H.; BARŠOVÁ, M.; BARTOŠ, R.; POULÍČKOVÁ, R. Tangibility. gal:Centro Cultural Elvino Pwereira, Portugalsko, Macao, 08.03.2019 - 15.03.2019 (umělecký výkon)
DRÁPAL, J.; MOUČKA, L. Jan Blažej Santini Aichel - Geometrie posvátného prostoru. gal:Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Česká republika, Praha, 07.03.2019 - 15.09.2019 (umělecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Zahradní úpravy v Rozseči nad Kunštátem. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.03.2019 - 04.03.2019 (umělecký výkon)
JEŽKOVÁ, T.; KRATOCHVÍL, J. Pavilon Anthropos: rekonstrukce vstupní haly a reinstalace stálé expozice. (projekt)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; VARMUŽOVÁ, A.; STIBŮRKOVÁ, N.; MOKRÁ, L.; UHERKOVÁ, I.; VINKLÁRKOVÁ, E.; MACHAINOVÁ, E.; VLKOVÁ, K.; ZÁDRAPOVÁ, L.; KOTLABOVÁ, A.; HAJŠMANOVÁ, A.; JUŘICOVÁ, M.; PEŠKOVÁ, K.; BRIESTENSKÁ, A.; MENŠÍK, D.; JAVŮRKOVÁ, T.; KUBÍČKOVÁ, K.; VACULÍKOVÁ, K.; ČERVENKOVÁ, A. Hranice – nová identita / redefinice městské struktury. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.03.2019 - 30.04.2019 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; KOTLABOVÁ, A.; ZÁDRAPOVÁ, L.; VARMUŽOVÁ, A.; UHERKOVÁ, I.; VLKOVÁ, K.; MOKRÁ, L.; BRIESTENSKÁ, A. Hranice – realizace výstavy. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.03.2019 - 30.04.2019 (umělecký výkon)
KUDA, D. RD Kobylnice. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.03.2019 - 30.09.2019 (umělecký výkon)
KOZELSKÝ, T.; GEORGESCU, A.; ODSTRČILÍK, V. Ca Phe Co. real:interier části objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.03.2019 - 01.07.2019 (umělecký výkon)
NOVÝ, V. Rodinný dům v Brně - Bystrci. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.03.2019 - 01.03.2019 (umělecký výkon)
ŠŤASTA, J. Mozaika Velehradského Palladia. fara při kostele sv. Mikuláše, Mikulášské náměstí 62/13, Znojmo (realizace)
PONEŠOVÁ, B.; HERTELOVÁ, V.; BARTLOVÁ, L.; HABARTOVÁ, V.; MOKRÁŠOVÁ, N.; ŠOBOROVÁ, A. How Long is Forever?. Galerie Mini FA VUT, Česká republika, Brno, 28.02.2019 - 30.06.2019 (umělecký výkon)
JENČKOVÁ, B. Územní plán Rajhradice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 27.02.2019 - 12.07.2019 (umělecký výkon)
ROZWALKA, S.; SMRŽOVÁ, K.; RYPL - ŽABČÍKOVÁ, A. Artcampus - Regulated Freedom. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 23.02.2019 - 17.03.2019 (umělecký výkon)
PALACKÝ, J.; MAREK, J.; JENČKOVÁ, B.; KUFA, O.; REPASKÝ, A.; NESVADBA, F.; HEJDOVÁ, D.; MATEOVÁ, K.; MORAVČÍKOVÁ, K.; JURKOVÁ, K.; KUSNIERZOVÁ, T.; ZAVADIL, O.; KYSELA, V. FRÝDEK–MÍSTEK město a jeho potenciál : Studentské vize pro F-M. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 22.02.2019 - 15.03.2020 (umělecký výkon)
ROZWALKA, S. Oficyna Poznaň. real:bytový dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 21.02.2019 - 10.12.2019 (umělecký výkon)
NESVADBÍKOVÁ, P.; MLÝNKOVÁ, P. Sivkova hiša, SUPERSTUDIO. SOUTĚŽNÍ NÁVRH, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 21.02.2019 - 26.05.2019 (umělecký výkon)
ZÁVACKÁ, P.; HELEŠIC, D.; SVOBODA, M. Sivko! SUPERSTUDIO. SOUTĚŽNÍ NÁVRH, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 21.02.2019 - 26.05.2019 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. Štípa - Holík, firemní objekt. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 21.02.2019 - 09.12.2019 (umělecký výkon)
KOZELSKÝ, T.; GEORGESCU, A.; ODSTRČILÍK, V. Advokátní kancelář Kroupa & Helán. real:interier části objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 20.02.2019 - 20.02.2019 (umělecký výkon)
HELEŠIC, D.; SVOBODA, M.; ŠEBOVÁ, P.; VALÍČEK, M. Husova 18. gal:Moravská galerie v Brně, Česká republika, Brno, 18.02.2019 - 10.04.2019 (umělecký výkon)
JEMELKA, V.; BLAŽEK, L.; BLAŽKOVÁ, E.; VYHLÍDALOVÁ, L.; GERHARD, V.; ANDRLOVÁ, L. Smuteční síň Zábřeh. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 13.02.2019 - 29.11.2019 (umělecký výkon)
ROZWALKA, S.; SMRŽOVÁ, K. Yoga Garden + Galerie. real:rekonstrukce části objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 12.02.2019 - 02.12.2019 (umělecký výkon)
ŠŤASTA, J. Návrh expozice v klášteře v Rajhradě. klášter Kongregace Sester Těšitelek Božského Srdce Páně, Rajhrad u Brna, ulice Odbojářů (projekt)
KUDA, D. Le Bon Caffé. (realizace)
MOGGERT, M. Berlín – Analýza rozdílných kulturních vlivů s dopadem na změny urbánního prostředí. gal:Muzeum Brněnska, Česká republika, Brno, 05.02.2019 - 17.02.2019 (umělecký výkon)
ROZWALKA, S. Mikolajki. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 05.02.2019 - 23.10.2019 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; JEMELKA, V. Interiér kostela sv. Cyrila a Metoděje v Babicích. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.02.2019 - 04.02.2019 (umělecký výkon)
JEMELKA, V.; BLAŽEK, L.; BLAŽKOVÁ, E.; VYHLÍDALOVÁ, L.; KUTROVÁ, A. Telegraph - Hub, Café, Galerie. real:interier celé budovy, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.02.2019 - 05.10.2019 (umělecký výkon)
ŠLAPETA, V.; STRUHAŘÍK, D. STEGREIF BRNO-BRÜNN. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.02.2019 - 22.02.2019 (umělecký výkon)
HORA, J.; VEISSER, J.; POSPÍŠIL, T. Znojemské léto. real:bytový dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.02.2019 - 01.02.2019 (umělecký výkon)
SUCHÁNEK, P.; DOČEKALOVÁ, V. Rodinný dům v Domašově. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.02.2019 - 13.06.2019 (umělecký výkon)
PONEŠOVÁ, B.; FORETNIK, J. Performing Jaroslavice | Jaroslavické podzámčí | Border or bridge?. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 30.01.2019 - 08.02.2019 (umělecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Rekonstrukce sídla IT firmy IS4U. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 28.01.2019 - 28.01.2019 (umělecký výkon)
KRÁLÍK, M. Soutěž Výtvarný artefakt do knihovny ČNB Vír ekonomiky. Česká národní banka, Česká republika, Praha 1, 24.01.2019 - 24.01.2019 (umělecký výkon)
JENČKOVÁ, B. Územní plán Vlkov. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 24.01.2019 - 18.07.2019 (umělecký výkon)
JEMELKA, V. Splétání hnízda - DOMA, interiér bytu. real:interier části objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 23.01.2019 - 05.06.2019 (umělecký výkon)
ROZWALKA, S.; RYPL ŽABČÍKOVÁ, A. Otaslavice. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 22.01.2019 - 01.07.2019 (umělecký výkon)
SMRŽOVÁ, K.; ROZWALKA, S.; RYPL ŽABČÍKOVÁ, A. Art campus vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Mezinárodní zahraniční soutěž. (soutěž zahraniční)
JEMELKA, V. Ordinace U Pelikána. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 17.01.2019 - 20.02.2019 (umělecký výkon)
ROZWALKA, S.; KYSELOVÁ, A.; RYPL ŽABČÍKOVÁ, A. Legionowo. real:rekonstrukce rodinného domu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 16.01.2019 - 20.12.2019 (umělecký výkon)
JEMELKA, V.; BLAŽEK, L. Telegraph. real:rekonstrukce historického objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 09.01.2019 - 07.11.2019 (umělecký výkon)
MUSÁLEK, F. Chalupa Myslík. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 09.01.2019 - 19.09.2019 (umělecký výkon)
BAŘINA, K. Prostory úvahy, autobiografie, rozhovory / Pavel Korbička (ed.). VUTIUM, Česká republika, Brno, 08.01.2019 - 30.09.2020 (umělecký výkon)
ADAMEC, E. Clock Tower (Hodinová věž). Tin Shui Wai Park, Kowloon, Hongkong, Kowloon, 05.01.2019 - 20.12.2019 (umělecký výkon)
SRPKOVÁ, B.; LUKÁČ, M. Revitalizace bývalých kasáren ve Vysokém Mýtě. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 03.01.2019 - 22.11.2019 (umělecký výkon)
JENČKOVÁ, B. „Na Stráži“ - Vrbice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.01.2019 - 22.11.2019 (umělecký výkon)
KOZELSKÝ, T.; GEORGESCU, A.; ODSTRČILÍK, V. Cafe Typika. real:interier části objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.01.2019 - 02.05.2019 (umělecký výkon)
UHRÍKOVÁ, T.; PALAŠČÁK, M. Bydlení u řeky. sout:soutěž o nejlepší studentskou a doktorskou práci z oblasti stavitelství, Česká republika, Brno, 02.01.2019 - 15.02.2019 (umělecký výkon)
MACHAČ, O.; WITTMANN, M. Budoucnost panelových sídlišť. sout:soutěž o nejlepší studentskou a doktorskou práci z oblasti stavitelství, Česká republika, Brno, 02.01.2019 - 15.02.2019 (umělecký výkon)
JEMELKA, V.; BLAŽEK, L.; BLAŽKOVÁ, E.; REJŠEK, V.; VYHLÍDALOVÁ, L. Rezidenční soubor Šantova. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.01.2019 - 02.01.2019 (umělecký výkon)
GALEOVÁ, N.; BUREŠ, D.; GALE, R.; PASTERNÝ, R.; VICANOVÁ, N. Lesní stráně, apartmánové domy. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.01.2019 - 18.12.2019 (umělecký výkon)
BAŘINA, K.; HAUSER, F. 150 let MHD v Brně. Dopravní podnik města Brna, Česká republika, Brno, 01.01.2019 - 31.05.2019 (umělecký výkon)
BAŘINA, K.; HAUSER, F. Katalog vozidel a lodí 1869-2019. Dopravní podnik města Brna, Česká republika, Brno, 01.01.2019 - 30.06.2019 (umělecký výkon)
BAŘINA, K. Elementární architektura. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 01.01.2019 - 30.11.2019 (umělecký výkon)
BAŘINA, K. Vašulka Kitchen Brno 2019. Dům umění města Brna, Česká republika, Brno, 01.01.2019 - 31.12.2020 (umělecký výkon)
BAŘINA, K. Festival súčasného umenia DOM 2019. Festival DOM, Slovensko, Bratislava, 01.01.2019 - 12.06.2019 (umělecký výkon)
BAŘINA, K. Brno Artists in Residence 2019. Dům umění města Brna, Česká republika, Brno, 01.01.2019 - 31.12.2019 (umělecký výkon)
BOHÁČ, I.; MIŠÁK, O.; PROCHÁZKA, M. Zámek v Račicích, rekonstrukce. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.01.2019 - 29.03.2019 (umělecký výkon)
PALAŠČÁK, M. Dům s pečovatelskou službou Kníničky. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.01.2019 - 01.08.2019 (umělecký výkon)


2018
KOPÁČIK, G. Územní studie Deblín – lokalita Z17. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 31.12.2018 - 31.12.2018 (umělecký výkon)
MIKEŠ, S.; ŠPILLER, M. Rekreační objekt Nebovidy. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 19.12.2018 - 19.12.2018 (umělecký výkon)
GABRIELOVÁ, M. Měření na profilu 121, Transformátor, Přichází, 1985. Karass Geofyzika, Česká republika, Praha 1, 18.12.2018 - 07.01.2019 (umělecký výkon)
MIKEŠ, S.; ŠPILLER, M. Rodinný dům Svinošice. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.12.2018 - 17.12.2018 (umělecký výkon)
KOPÁČIK, G. Územní plán Rašov. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 14.12.2018 - 14.12.2018 (umělecký výkon)
GABRIELOVÁ, M. Modlitba za déšť. Přejme si, Galerie černá linka, Česká republika, Brno, 13.12.2018 - 13.02.2019 (umělecký výkon)
KUDA, D. Vila v sadu. (projekt)
PAVLOVSKÝ, T. Rodinný dům v Jeseníku nad Odrou. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 11.12.2018 - 11.12.2018 (umělecký výkon)
MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; JAKUBÍK, A.; BERGEROVÁ, K.; BEZDĚK, P.; PLEVA, L.; VÝBORNÝ, V. Lepicí hmota pro instalaci čedičových prvků na betonový a minerální podklad - PREMIUM. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoří v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky realizace v reálných podmínkách. (funkční vzorek)
MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; JAKUBÍK, A.; BERGEROVÁ, K.; BEZDĚK, P.; PLEVA, L.; VÝBORNÝ, V. Lepicí hmota pro instalaci čedičových prvků na betonový a minerální podklad - ECONOMY. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoří v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky realizace v reálných podmínkách. (funkční vzorek)
NYTROVÁ, B.; HERMANOVÁ, A.; PEKÁR, P.; PROCHÁZKA, J.; HOLÁN, M. Revitalizace náměstí Míru ve Zlíně. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 10.12.2018 - 10.12.2018 (umělecký výkon)
ŠMÍDEK, P. Cesty za architekturou 2018. gal:Galerie MINI, Česká republika, Brno, 10.12.2018 - 31.12.2018 (umělecký výkon)
BAŘINA, K. Principie Jakub Roček. Galéria Jána Koniarka v Trnave, Slovensko, Trnava, 07.12.2018 - 28.01.2019 (umělecký výkon)
HALTOF, V. Expozice Ústavu konstruování. FSI VUT v Brně, Česká republika, Brno, 07.12.2018 - 07.12.2018 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Rodinný dům Slezské Vlkovice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 06.12.2018 - 06.12.2018 (umělecký výkon)
NOVÝ, V.; HAVLÍČEK, T. Revitalizace bývalé farské zahrady v Bošovicích. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 03.12.2018 - 03.12.2018 (umělecký výkon)
HOUSER, M. Miesto pripojenia / Connecting Point. Dom umenia / Kunsthalle Bratislava, Slovensko, Bratislava, 30.11.2018 - 27.01.2019 (umělecký výkon)
MATOUŠKOVÁ, P.; DÝR, P.; GERŽOVÁ, Y.; ŠINDLAR, J. CENA ARNOŠTA WIESNERA 2018. VŸSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 28.11.2018 - 25.01.2019 (umělecký výkon)
CHROBOCZKOVÁ, A. WORKSHOP MUNISS 2019 TEMA PRO BRATISLAVU. Bratislava (workshop jiný)
ZÍKA, V. COL #1. real:architektonické řešení výstavy, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 27.11.2018 - 28.11.2018 (umělecký výkon)
TOMAN, R.; ZHOU, Y.; CAO, B.; WANG, Y. Open container of rising town. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 27.11.2018 - 27.11.2018 (umělecký výkon)
CHROBOCZKOVÁ, A. MUNISS 2019. Brno + Bratislava 22.11.2018 - 31.08.2018 (soutěž domácí)
BUREŠOVÁ, K.; AMBROZOVÁ, K.; FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. deLight pavilion. real:výstavní pavilon, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 18.11.2018 - 18.11.2018 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Interiér bytu – ul. Milady Horákové v Brně. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 17.11.2018 - 17.11.2018 (umělecký výkon)
KRÁLÍK, M. Červená královna. Festival Prototyp Brno, Česká republika, Brno, 16.11.2018 - 18.11.2018 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Urbanistická výstava + prezentace diplomových prací – Kyjov. VŸSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 11.11.2018 - 11.11.2018 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J. Interiér bytu. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 07.11.2018 - 07.11.2018 (umělecký výkon)
ADAMEC, E. Výstava Ornament v architektuře - Tradicionalismus na vysokých školách a v praxi: urbanismus, architektura, sochařství, ornament, malířství a design . FA VUT (výstava tématická)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. Nová prezentační hala sudových vín Valtice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 05.11.2018 - 05.11.2018 (umělecký výkon)
Mikroklima interiéru budov - PhD Research Sympozium 2018. (výstava kolektivní)
HRUBÝ, J.; HRABEC, J.; BOHÁČ, I.; HORÁČEK, M.; ADAMEC, E. Workshop Ornament in Architecture (China). Nanning (workshop zahraniční)
PALAŠČÁK, M. Kociánka. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.11.2018 - 01.11.2018 (umělecký výkon)
KAFTAN, M.; PTÁČEK, M. Rekonstrukce domu U Branky, Znojmo. real:interiér rodinného domu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.11.2018 - 15.11.2018 (umělecký výkon)
KUDA, D.; KABÁT, M. Domy Pustiměř. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.11.2018 - 21.12.2018 (umělecký výkon)
KRATOCHVÍL, J.; JEŽKOVÁ, T.; ŠTĚPÁNEK, M. Vila s výhledem. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.11.2018 - 28.12.2018 (umělecký výkon)
JEŽKOVÁ, T. Design interiéru Vila pod oborou. (realizace)
BAŘINA, K. Vašulka Kitchen Brno. Dům umění města Brna, Česká republika, Brno, 30.10.2018 - 30.10.2018 (umělecký výkon)
CHROBOCZKOVÁ, A.; ZÍKA, V. Skupinová diskuse k tvorbě Strategie integrace cizinců ve městě Brně 2019-2024 Bydlení a veřejný prostor. Brno - bytový odbor (workshop jiný)
HODUL, J.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; HODNÁ, J. Certifikovaný výrobek – plnivo pro polymerní spárovací a nátěrové hmoty. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
SMRŽOVÁ, K.; WALTEROVÁ, K.; BRUNOVÁ, Z. Architektura na kolejích. Galerie MINI, Česká republika, Brno, 16.10.2018 - 30.10.2018 (umělecký výkon)
PONEŠOVÁ, B.; HERTELOVÁ, V.; MOKRÁŠOVÁ, N.; BARTLOVÁ, L.; HABARTOVÁ, V.; ŠOBOROVÁ, A. Kresba světlem. Statutární město Brno, Česká republika, Brno, 15.10.2018 - 02.11.2018 (umělecký výkon)
KAFTAN, M.; PTÁČEK, M.; VEPŘKOVÁ, A. Kino Mobile. gal:Moravská galerie v Brně, Česká republika, Brno, 11.10.2018 - 21.10.2018 (umělecký výkon)
Návrh parkové úpravy s osazením sochy Panny Marie Lurdské v klášteře v Rajhradě. (projekt)
BOUŠKOVÁ, L.; KUBÁT, J.; MIHOLA, V.; DUBINOVÁ, V.; KRČKOVÁ, Z. Schweizerische Botschaft in Addis Abeba. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 10.10.2018 - 10.10.2018 (umělecký výkon)
PALACKÝ, J.; BLECHOVÁ, L.; BUČKOVÁ, A.; GOMBOŠ, M.; MIKULOVÁ, M.; SUKOPOVÁ, D. Papírové stoly pro 11. mezinárodní origami setkání 2018. Česká origami společnost, Česká republika, Praha, 06.10.2018 - 07.10.2018 (umělecký výkon)
PALACKÝ, J.; BLECHOVÁ, L.; BUČKOVÁ, A.; GOMBOŠ, M.; MIKULOVÁ, M.; NAVRÁTIL, Z.; ROZSYPAL, P.; SUKOPOVÁ, D. Workshop návrhu a realizace skládaných struktur 2018. Ústav prostorové tvorby FA VUT (workshop studentský)
ADAMEC, E. Tradicionalismus a udržitelný rozvoj - publikace/přednáška na konferenci “Architektura a udržitelný rozvoj”. FA ČVUT Praha (workshop doktorský)
KOZELSKÝ, T.; GEORGESCU, A.; ODSTRČILÍK, V. Brno Design Days 2018. real:architektonické řešení výstavy, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.10.2018 - 07.10.2018 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Rodinný dům Vigantice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.10.2018 - 04.10.2018 (umělecký výkon)
ŠŤASTA, J. Návrh křtitelnice pro katedrálu Panny Marie na ostrově Gozo (Malta). (projekt)
STRUHAŘÍK, D.; OBRŠÁL, N. Obnova boží muky Všechovice. gal:Galerie MINI, Česká republika, Brno, 01.10.2018 - 19.01.2019 (umělecký výkon)
JEŽKOVÁ, T.; KRATOCHVÍL, J.; ŠTĚPÁNEK, M. Nástavba vily na ulici Havlíčkova. (projekt)
ADAMEC, E.; CHEN, M.; CHENG, M.Z.; DU, Q.; LIN, L. L.; YU, J. Q.; ZHANG, Z. X.; ZI, X. W.; Ornament in Architecture. Nanning, Čína (workshop zahraniční)
ADAMEC, E.; KINNERT, F.; PAGÁČ, M.; KŮŘIL, F.; GILAR, T.; HRONČEKOVÁ, B.; IVKOVIČOVÁ, N.; KOUSALOVÁ, B.; BUZOVÁ, M.; MOKRÁŠOVÁ, N.; KŘÍDOVÁ, N.; HUSÁROVÁ, A.; Odborný sochařský workshop se zaměřením na ornamentální architektonické články budov. FA VUT, Centrum stavitelského dědictví Plasy (workshop studentský)
Návrh venkovního kaple pro poutní místo Slavkovice. (projekt)
ŠŤASTA, J. Realizace úpravy interiéru a exteriéru kaple v Popůvkách. (realizace)
OBRŠÁL, N.; STRUHAŘÍK, D. Workshop - tvorba 3D modelů. (workshop studentský)
STRUHAŘÍK, D.; OBRŠÁL, N. Obnova Boží muky Všechovice. galerie MINI - Fakulta architektury VUT v Brně (výstava kolektivní)
ŠŤASTA, J. Návrh a realizace výzdoby kaple v Lesním Hlubokém. (realizace)
MLÉČKA, J. Rodinný dům. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 28.09.2018 - 28.09.2018 (umělecký výkon)
MUSÁLEK, F.; ROLINC, J.; MALÍKOVÁ, M.; NOVÝ, V. REVITALIZACE NÁMĚSTÍ MÍRU VE ZLÍNĚ. (soutěž domácí)
STRUHAŘÍK, D.; BOUŠKOVÁ, L. 3. CENA, REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V JIHLAVĚ. (soutěž domácí)
FORETNIK, J.; BUČKOVÁ, A.; HANDL, D.; KOTEK, P.; LACKOVIČOVÁ, L.; LAMAČKOVÁ, Z.; MENŠÍKOVÁ, K.; HUDÍNKOVÁ, V. Neviděné město - Benešova třída. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 24.09.2018 - 22.11.2018 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. Mechanický pomaranč. Divadlo Andreja Bagára, Slovensko, Nitra, 21.09.2018 - 21.09.2018 (umělecký výkon)
NOVÁK, J. Pleats + M.C. - doubleserie 4+2 reliéfů. Galerie Knihovny města Hradec Králové, Česká republika, Hradec Králové, 18.09.2018 - 18.10.2018 (umělecký výkon)
ŠŤASTA, J. Liturgická úprava Lutršték. (projekt)
PETŘÍČKOVÁ, M.; VEJPUSTEK, Z.; BAŽÍK, L.; NEUMAYEROVÁ, E. Dekorace v hliněné omítce. (workshop studentský)
ŠŤASTA, J. Realizace interiéru kostela Panny Marie z LaSalette v Považské Bystrici. (realizace)
ŠŤASTA, J. Návrh meditační zahrady Krásensko. (projekt)
ŠINDLAR, J.; MATOUŠKOVÁ, P.; GERŽOVÁ, Y. FAVORIT Brno - Cyklistický stadion a BMX dráha. VŸSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 10.09.2018 - 16.09.2018 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Rodinný dům Vlčnov u Starého Jičína. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 10.09.2018 - 10.09.2018 (umělecký výkon)
ŠŤASTA, J. Liturgická úprava v kostele svatých Petra a Pavla v Kučerově. (projekt)
PALAŠČÁK, M.; POLAŠ, M. Mendlovo náměstí (Brno). SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VYZVANÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 07.09.2018 - 26.09.2018 (umělecký výkon)
STRUHAŘÍK, D.; OBRŠÁL, N. Obnova boží muky Všechovice. Všechovice (workshop jiný)
GUZDEK, A. Výstava Göthův dům. VŸSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 05.09.2018 - 28.09.2018 (umělecký výkon)
KUDA, D.; KABÁT, M. Pizzerie Caruso. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.09.2018 - 01.11.2018 (umělecký výkon)
BOUŠKOVÁ, L.; OBRŠÁL, N.; KUBÁT, J. Revitalizace Štěpánčina parku v Prachaticích. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 03.09.2018 - 05.12.2018 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Přístavba RD – Nebovidy. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 03.09.2018 - 03.09.2018 (umělecký výkon)
MUSÁLEK, F.; BOUŠKOVÁ, L.; MALÍKOVÁ, M.; KOZÁK, J.; ZLÁMAL, F.; ZLÁMAL, T. OBECNÍ AREÁL BRNO - IVANOVICE. (soutěž domácí)
BAŘINA, K.; HELIA DEFELICE, J. Videoconferencing in University Language Education. Fakulta výtvarných umění VUT, Česká republika, Brno, 01.09.2018 - 01.12.2018 (umělecký výkon)
BAŘINA, K. Festival súčasného umenia DOM 2018. Galéria Temporary Parapet, Slovensko, Bratislava, 31.08.2018 - 16.09.2018 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. vila pod kostelem. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 31.08.2018 - 31.08.2018 (umělecký výkon)
MIKEŠ, S.; ŠPILLER, M. ZŠ Horní planá přístavba školní kuchyně a učeben. real:škola-základní, střední, odborná, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 31.08.2018 - 27.11.2018 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; STÝBLO, J.; NOVOTNÁ, T. Bezbariérový rodinný dům v Telnici. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 29.08.2018 - 29.08.2018 (umělecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Bytový dům v Černovicích – architektonická studie. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 27.08.2018 - 27.08.2018 (umělecký výkon)
PETŘÍČKOVÁ, M.; VEJPUSTEK, Z.; BAŽÍK, L.; NEUMAYEROVÁ, E. Steppe oven. (workshop studentský)
PAVLOVSKÝ, T. Interiér kanceláře – Pedagogická fakulta MU v Brně. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 16.08.2018 - 16.08.2018 (umělecký výkon)
KRATOCHVÍL, J.; JEŽKOVÁ, T. Nástavba bytového domu Havlíčkova. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.08.2018 - 10.12.2018 (umělecký výkon)
STRUHAŘÍK, D.; HELEŠIC, D.; BOUŠKOVÁ, L.; ZEZŮLKA, J.; LANGNEROVÁ, K. Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 10.08.2018 - 10.08.2018 (umělecký výkon)
ZÍKA, V.; KLEMENT, M.; ŘÍČNÝ, M.; TODOROV, P. Soutěž na Masarykovo náměstí v Jihlavě. (soutěž domácí)
CHROBOCZKOVÁ, A. PREZENTACE MUNISS 2018. (workshop jiný)
SVOJANOVSKÝ, V. Rekreační objekt u Brněnské přehrady – architektonická studie. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 06.08.2018 - 06.08.2018 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; VINKLÁRKOVÁ, E.; UHERKOVÁ, I. V zámku a podzámčí. VŸSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.08.2018 - 05.08.2018 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; DOČEKALOVÁ, V. School. VŸSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.08.2018 - 05.08.2018 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; MRLINOVÁ, L. Research. VŸSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.08.2018 - 05.08.2018 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; ŠMEJKAL, J.; MRLINOVÁ, L.; GALKOVÁ, I.; MRLÍKOVÁ, M.; STIBŮRKOVÁ, N.; DOČEKALOVÁ, V.; MÁJEK, J.; DRÄXLEROVÁ, L. RE: region – regeneration – reaction – revolution. VŸSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.08.2018 - 05.08.2018 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; GALKOVÁ, I. Production. VŸSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.08.2018 - 05.08.2018 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; IVKOVIČOVÁ, N.; HAASOVÁ, L. Pohraniční sajdry. VŸSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.08.2018 - 05.08.2018 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; VARMUŽOVÁ, A. Plan B. VŸSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.08.2018 - 05.08.2018 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; MÁJEK, J. Náměstí. VŸSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.08.2018 - 05.08.2018 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; MOKRÁ, L.; KUBOVÁ, M.; LIETAVOVÁ, V.; MADRO, O. Mikroregion Jaroslavice-Seefeld. VŸSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.08.2018 - 05.08.2018 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; SMRŽOVÁ, K. Performing Jaroslavice/Jaroslavické podzámčí. VŸSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.08.2018 - 05.08.2018 (umělecký výkon)
PONEŠOVÁ, B. Interiér wellness Sladovna. real:interier části objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 03.08.2018 - 29.11.2018 (umělecký výkon)
PONEŠOVÁ, B.; DOUBRAVA, Š. Garsoniéra Ivanovice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 03.08.2018 - 27.09.2018 (umělecký výkon)
NOVÁK, J. Life Space. Lucca Biennale 2018, IX. Edition, Itálie, Lucca, 02.08.2018 - 27.09.2018 (umělecký výkon)
JENČKOVÁ, B. Návrh územního plánu Unkovice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.08.2018 - 12.10.2018 (umělecký výkon)
KOZELSKÝ, T.; LEKEŠ, V. City Cell Prototype. real:mobiliář, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.08.2018 - 30.11.2018 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. Interiér centrální studovny Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. real:interier vysoké školy, univerzity celek, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.08.2018 - 01.08.2018 (umělecký výkon)
JEŽKOVÁ, T.; KRATOCHVÍL, J. Bytový dům, Brno Komín. ulice Absolonova, Brno (projekt)
NOVÁK, J. Life Space. Dočasná instalace ve městě Lucca v Itálii. (socha)
SLÁDEČEK, S.; PALAŠČÁK, M. PARKOVACÍ DOMY A, B, Skywalk a Plaza na Letišti Václava Havla Praha. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VYZVANÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 30.07.2018 - 10.12.2018 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Brněnec – Schindlerova archa. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 27.07.2018 - 27.07.2018 (umělecký výkon)
ŠŤASTA, J. Realizace vnitřní výdoby novostavby kaple v Nové Vsi u Nového Města na Moravě. (realizace)
MIKEŠ, S.; ŠPILLER, M. rodinný dům Trhonice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 25.07.2018 - 25.07.2018 (umělecký výkon)
KOPÁČIK, G. Územní studie Štěpánovice - lokalita Nové Štěpánovice - Na Luhu. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 23.07.2018 - 23.07.2018 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Interiér bytu – Brno Juliánov. real:interier části objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 12.07.2018 - 12.07.2018 (umělecký výkon)
KAFTAN, M. Stolička. real: Design nábytku pro malosériovou a kusovou výrobu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 09.07.2018 - 21.12.2018 (umělecký výkon)
PALAŠČÁK, M. Ben bir yazarım — Jsem spisovatel. real:výstavní stánek, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.07.2018 - 31.07.2018 (umělecký výkon)
NOVÝ, V.; MUSÁLEK, F.; ROLINC, J. Revitalizace náměstí Míru ve Zlíně. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.07.2018 - 10.12.2018 (umělecký výkon)
MRÁZOVÁ, M.; MLÉČKA, J.; MAREK, J.; MRVA, K. Vinařství Mikrosvín Mikulov. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VYZVANÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.07.2018 - 31.08.2018 (umělecký výkon)
TOMASCHEK, A.; MOTTL, M.; PTÁČEK, M. Tree Office. SOUTĚŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 30.06.2018 - 30.06.2018 (umělecký výkon)
Friedrich Passler, Christian Waldner, Andreas Marth, Herwig Spiegl, Ondřej Stehlík Návštěvnické a administrativní centrum TAG Baumgarten. (realizace)
HOUSER, M. Sklo jako umění. Portheimka – Museum skla, Česká republika, Praha, 29.06.2018 - 11.02.2021 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Urbanistická výstava + prezentace studentských prací – Pardubice. VŸSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 26.06.2018 - 26.06.2018 (umělecký výkon)
GALEOVÁ, N.; SLÁDEČEK, S.; WALTEROVÁ, K. UH !. real:architektonické řešení výstavy, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 21.06.2018 - 23.07.2018 (umělecký výkon)
WERNEROVÁ, V. Bez mobilu. Nakladatelství Legraf, Česká republika, Brno, 20.06.2018 - 20.06.2018 (umělecký výkon)
KOPÁČIK, G.; KILNAROVÁ, P. Územní studie v lokalitě Hony za Kukýrnou, Tišnov. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 20.06.2018 - 20.06.2018 (umělecký výkon)
PALAŠČÁK, M. Holešovice hub. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 20.06.2018 - 20.06.2018 (umělecký výkon)
BOHÁČ, I.; DRÁPAL, J. Století sakrální architektury. gal:Diecézní muzeum, Česká republika, Brno, 15.06.2018 - 30.09.2018 (umělecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Rodinný pasivní dům v Troubsku. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.06.2018 - 15.06.2018 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J.; JEMELKA, V. Interiér obnoveného kostela v Gutech. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VYZVANÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.06.2018 - 15.06.2018 (umělecký výkon)
MADRO, O.; MACEJKOVÁ, E.; MACHAČ, O.; SEMERÁK, Š.; ŠOTOLOVÁ, M. Budova Městské knihovny v České Lípě. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 11.06.2018 - 20.08.2018 (umělecký výkon)
HOUSER, M. NordArt 2018. Nord Art, Německo, Büdelsdorf, 09.06.2018 - 07.10.2018 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Rodinný dům Ženklava. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 06.06.2018 - 06.06.2018 (umělecký výkon)
CHROBOCZKOVÁ, A.; ŽÁK, J. MUNISS 2018 meziuniverzitní studentská soutěž. 27.01.2018-06.06.2018 (soutěž domácí)
KAFTAN, M. Kanoe. real: Produkty pro sport a volný čas, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.06.2018 - 30.06.2018 (umělecký výkon)
FRANTIŠÁK, L. Studie dvojdomu v Horoměřicích. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.06.2018 - 31.08.2018 (umělecký výkon)
ŠŤASTA, J. Návrh interiéru a výzdoby kaple Nejsvětějšího Srdce Panny Marie v Ořešíně . (projekt)
ŠŤASTA, J. Realizace umělecké výzdoby interiéru kaple Neposkvrněného Srdce Panny Marie v Ořešíně. Brno Ořešín, ulice U Zvoničky (realizace)
PAVLOVSKÝ, T. Dům na rohu. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VYZVANÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 30.05.2018 - 30.05.2018 (umělecký výkon)
BAŘINA, K. Výstava Adolf Loos / Viktor Bauer Sousedství. BVV, Bauerův zámeček, Česká republika, Brno, 26.05.2018 - 17.06.2018 (umělecký výkon)
ZBELOVÁ, Z.; GALEOVÁ, N. Já a Sokol. real: Design výstav výjimečného charakteru, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 26.05.2018 - 17.06.2018 (umělecký výkon)
SEDLÁK, J.; HELEŠIC, D.; SVOBODA, M.; ŠEBOVÁ, P. KAVÁRNA PRAHA. real:výstavní pavilon, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 26.05.2018 - 17.06.2018 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; GALEOVÁ, N.; KAŇOVÁ, A.; KAISLER, D.; KOUDELKOVÁ, V.; NOHEJL, J.; ŠIMÍČEK, A.; VITKOVIČ, M.; ZÁTOPKOVÁ, K. Elementární architektura / Živá abeceda. VŸSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 25.05.2018 - 17.06.2018 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; STÝBLO, J.; SMRŽOVÁ, K. Elementární architektura / Živá abeceda (architektonické řešení). VŸSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 25.05.2018 - 17.06.2018 (umělecký výkon)
GALEOVÁ, N. 100 let 100knih. real:architektonické řešení výstavy, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 25.05.2018 - 18.06.2018 (umělecký výkon)
GALEOVÁ, N.; VÁCLAVÍK, R. Já a Sokol 2018. real:architektonické řešení výstavy, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 25.05.2018 - 17.06.2018 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Rodinný dům v proluce Chelčického. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 25.05.2018 - 25.05.2018 (umělecký výkon)
ZÍKA, V.; SÝKOROVÁ, A.; KLEMENT, M.; ŘÍČNÝ, M.; TODOROV, P.; PATOČKA, M.; HOLÁN, M.; KOVÁŘOVÁ, E.; VÍTEK, J. Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 24.05.2018 - 10.08.2018 (umělecký výkon)
Ing. arch. Jan Kraut, Ing. arch. Richard Ott, prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem. (soutěž domácí)
KRATOCHVÍL, J.; JEŽKOVÁ, T. Bytový dům Absolonova, Brno-Komín. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 21.05.2018 - 31.08.2018 (umělecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Rodinný dům v Sobůlkách – architektonická studie. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 18.05.2018 - 18.05.2018 (umělecký výkon)
JEŽKOVÁ, T.; KRATOCHVÍL, J. „KOMUNITNÍ BYTOVÝ DŮM PRO SENIORY KŘENOVICE“. (soutěž domácí)
SLÁDEČEK, S.; BITAUDEAU VAŠKOVÁ, P. Rekonstrukce kaple a okolí v Sokolči. real:rekonstrukce historického objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 16.05.2018 - 12.07.2018 (umělecký výkon)
KUDA, D. Vila v sadu. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 16.05.2018 - 29.06.2018 (umělecký výkon)
BOHÁČ, I.; LEHAROVÁ, A.; UGWITZ, M.; TUČKOVÁ, M.; DOLÁKOVÁ, P.; BULEJ, M.; KUBOVIČ, M.; BAČIKOVÁ, L.; MĚŘÍNSKÝ, M.; JETELINA, M. Století sakrální architektury. Diecézní muzeum Brno (výstava tématická)
ADAMEC, E.; ZÁMEČNÍK, K.; VAZAČOVÁ, A.; VITKOVIČ, M.; ŠPÁNIKOVÁ, M.; KUBOVIČ, M.; VARMUŽOVÁ, A.; VOJTÍŠEK, M.; JURÁNEK, M.; ŠIMÍČEK, A.; ČELLÁROVÁ, L.; KURIC, A.; CVRČKOVÁ, A.; REMUTOVÁ, P.; ZÍKA, V. Odborný sochařský workshop se zaměřením na ornamentální architektonické články budov. FA VUT (workshop studentský)
PAVLOVSKÝ, T. Interiér bytu – Brno střed. real:interier části objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 12.05.2018 - 12.05.2018 (umělecký výkon)
KAFTAN, M.; VÍTEK, F.; MENŠÍK, D. Monocoque II. real:experimentální prototyp domu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 10.05.2018 - 13.05.2018 (umělecký výkon)
JENČKOVÁ, B. Návrh územního plánu Bratčice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.05.2018 - 08.08.2018 (umělecký výkon)
SEDLÁK, J.; ZAHRADNÍČKOVÁ, K. SMĚRNÍK CESTY MIKROREGIONU PODCHŘIBÍ. MIKROREGION PODCHŘIBÍ, Česká republika, Kyjov, 01.05.2018 - 10.09.2018 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Expozice Jana Ámose Komenského v Naardenu. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 30.04.2018 - 30.04.2018 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. Zázrak v černém domě. Národní divadlo Brno (všechny scény a soubory), Česká republika, Brno, 27.04.2018 - 27.04.2018 (umělecký výkon)
HRONČEKOVÁ, B. Rozhledna na Židenickém kopci. SOUTĚŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 27.04.2018 - 27.04.2018 (umělecký výkon)
PROCHÁZKOVÁ, K.; HORA, J. Zážitkové bydlení v centru vinařské obce Božice především pro cyklisty. SOUTĚŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 26.04.2018 - 26.04.2018 (umělecký výkon)
ŠŤASTA, J. OSVOBOZENÍ 1945 . Městské Muzeum Hustopeče (výstava vlastní)
KAFTAN, M. Trajektorie - Lightweight. gal:Galerie MINI, Česká republika, Brno, 25.04.2018 - 11.05.2018 (umělecký výkon)
ŠINDLAR, J.; MATOUŠKOVÁ, P.; GERŽOVÁ, Y.; DÝR, P. Výstava FAST na Stavebním veletrhu Brno 2018. VŸSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 25.04.2018 - 28.04.2018 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Rodinný dům Odry. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 21.04.2018 - 21.04.2018 (umělecký výkon)
MIKEŠ, S.; ŠPILLER, M. Rodinný dům Unkovice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 18.04.2018 - 18.04.2018 (umělecký výkon)
HOLOPÍRKOVÁ, L. Ballaison Betrim. (projekt)
JENČKOVÁ, B. Územní studie MČ Brno-Komín, lokalita Bystrcká. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 12.04.2018 - 30.08.2018 (umělecký výkon)
HOUSER, M. Dočasné struktury 1. PLATO - platforma (pro současné umění) Ostrava, Česká republika, Ostrava, 11.04.2018 - 30.12.2018 (umělecký výkon)
ZÍKA, V. Expozice o hradebním opevnění Znojma. Znojmo (realizace)
KUDA, D.; FORMÁNEK, J. LeBon caffe. real:interiér části historického objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 10.04.2018 - 20.05.2018 (umělecký výkon)
JENČKOVÁ, B. Regulační plán RP1 - bydlení mezi ulicemi Žerotínovo nábřeží a Komenského. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.04.2018 - 21.09.2018 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; JEMELKA, V. Interiér kaple Neposkvrněného početí Panny Marie, Olomouc-Povel. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.04.2018 - 04.04.2018 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; STÝBLO, J. Rodinný dům Karlinky. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 03.04.2018 - 03.04.2018 (umělecký výkon)
SEDLÁK, J.; MORYS, O. Forma. Magistrát města Brna, odbor kultury, Česká republika, Brno, 28.03.2018 - 28.08.2018 (umělecký výkon)
SEDLÁK, J. Za stromem. město Litomyšl, Česká republika, Litomyšl, 27.03.2018 - 31.08.2018 (umělecký výkon)
FRANTIŠÁK, L. Urbanismus II - Stavba měst. gal:Galerie MINI, Česká republika, Brno, 26.03.2018 - 13.04.2018 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; STÝBLO, J. Rodinný dům Černolice. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 26.03.2018 - 26.03.2018 (umělecký výkon)
BERÁNKOVÁ, T. Centrum vzdělávání Krumlova. SOUTĚŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 21.03.2018 - 21.03.2018 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. Interiér a expozice Muzea Kroměřížska. real:rekonstrukce významného historického objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.03.2018 - 20.12.2018 (umělecký výkon)
KRATOCHVÍL, J.; JEŽKOVÁ, T. Komunitní bytový dům pro seniory, Křenovice. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.03.2018 - 18.05.2018 (umělecký výkon)
MUŠKOVÁ, M.; KRISTEK, J. Post-neofunkcionalistický eklektismus. gal:Galerie MINI, Česká republika, Brno, 14.03.2018 - 26.03.2018 (umělecký výkon)
SLOUKOVÁ, H.; FUČÍKOVÁ, J.; KOPÁČIK, G. DOWNTOWN KERLING - BANSKÁ ŠTIAVNICA. SOUTĚŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 14.03.2018 - 14.03.2018 (umělecký výkon)
SUCHÁNEK, P. Rekonstrukce rodinného domu Lipová 236/25, Brno, 60200. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 13.03.2018 - 13.03.2018 (umělecký výkon)
ŠEBOVÁ, P.; MAREK, V. Kumbál. SOUTĚŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 10.03.2018 - 10.03.2018 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Rodinný dům Milotice nad Bečvou. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 07.03.2018 - 07.03.2018 (umělecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H. Dědictví dřevěných kostelů. Muzeum a galerie Novojičínska, Česká republika, Nový Jičín, 03.03.2018 - 02.04.2018 (umělecký výkon)
HORA, J.; HORA, B.; VEISSER, J. Byt pro dva. real:interiér části historického objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.03.2018 - 02.03.2018 (umělecký výkon)
GALEOVÁ, N.; BUREŠ, D.; PASTERNÝ, R.; GALE, R.; VICANOVÁ, N. Hotel Stará Pošta, Filipovice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.03.2018 - 11.10.2018 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. Chata v Zadní Telnici. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.03.2018 - 08.08.2018 (umělecký výkon)
HORA, J.; HORA, B.; VEISSER, J. Vesnický dům. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.03.2018 - 01.03.2018 (umělecký výkon)
GALEOVÁ, N.; BUREŠ, D. Interiér podkrovního bytu. real:interier části objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.03.2018 - 20.12.2018 (umělecký výkon)
SRPKOVÁ, B.; MURYŃ, R. Koncepční řešení veřejných prostranství obec Srbsko. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 28.02.2018 - 28.02.2018 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Urbanistická výstava + prezentace studentských prací – Uherský Brod. VŸSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 28.02.2018 - 28.02.2018 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. RD Lubná. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 28.02.2018 - 14.11.2018 (umělecký výkon)
CHROBOCZKOVÁ, A.; ŽÁK, J.; KILNAROVÁ, P.; MATYÁŠOVÁ, J. WORKSHOP MUNISS 2018. Brno, Urban centrum 27.02.2018 - 02.03.2018 (workshop jiný)
PALACKÝ, J.; OLEKŠÁK, A.; BEHRO, D.; KUFA, O.; BUZOVÁ, M.; GOMBOŠ, M.; SUKOPOVÁ, D.; DRBAL, J.; FRIMMEL, M.; HORÁKOVÁ, E. Bílovice nad Svitavou – Mlýnský ostrov. gal:Galerie MINI, Česká republika, Brno, 26.02.2018 - 09.03.2018 (umělecký výkon)
ADAMEC, E. Kurz základů vědecké práce na AV ČR. AV ČR (workshop doktorský)
SLÁDEČEK, S. Dům s kanceláří Hulín. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 22.02.2018 - 06.12.2018 (umělecký výkon)
KRATOCHVÍL, J. Rekonstrukce Městského muzea Rýmařov. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 21.02.2018 - 12.04.2018 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S.; MATOUŠEK, J.; NOVOTNÁ, T. Rekonstrukce Městského muzea Rýmařov. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 21.02.2018 - 12.04.2018 (umělecký výkon)
CHROBOCZKOVÁ, A. BRNO PRO STUDENTY, STUDENTI PRO BRNO. 21.02.2018 -23.03.2018 Brno, Urban centrum (výstava tématická)
ZÍKA, V. Workshop Jihlava - únor 2018. (workshop studentský)
PALACKÝ, J.; OLEKŠÁK, A.; BEHRO, D.; KUFA, O.; BUZOVÁ, M.; GOMBOŠ, M.; SUKOPOVÁ, D.; DRBAL, J.; FRIMMEL, M.; HORÁKOVÁ, E. Mlýnský ostrov – vize veřejného prostoru v Bílovicích nad Svitavou. VŸSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 16.02.2018 - 23.02.2018 (umělecký výkon)
STRUHAŘÍK, D.; OBRŠÁL, N.; HELEŠIC, D.; LANGNEROVÁ, K.; MIKULÁŠEK, D. Novostavba haly KIPO. real:část výrobního komplexu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 05.02.2018 - 30.11.2018 (umělecký výkon)
ŠEBÁNEK, J. Socha pátera Martina Středy. Socha pátera Martina Středy, před kostelem Nanebevzetí Panny Marie, Česká republika, Brno, 04.02.2018 - 28.03.2018 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S.; TRUBAČ, D. Socha pátera Martina Středy. Socha pátera Martina Středy, před kostelem Nanebevzetí Panny Marie, Česká republika, Brno, 04.02.2018 - 28.03.2018 (umělecký výkon)
KUZNETCOVA, A.; VELEHRADSKÝ, T.; TURK, F. Náměstí Veselí nad Moravou. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 03.02.2018 - 13.12.2019 (umělecký výkon)
BOHÁČ, I.; HRABEC, J.; LEHAROVÁ, A.; ADAMEC, E.; HRUBÝ, J.; TUČKOVÁ, M.; DOLÁKOVÁ, P. Arnoldova vila, možnosti a limity památkové péče. gal:Moravské zemské muzeum, Česká republika, Brno, 02.02.2018 - 01.04.2018 (umělecký výkon)
PONEŠOVÁ, B.; TOMAN, R.; DOUBRAVA, Š. Bazén Altenburg. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.02.2018 - 31.01.2019 (umělecký výkon)
KUDA, D.; KABÁT, M. Coralium. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.02.2018 - 28.02.2018 (umělecký výkon)
ADAMEC; ŠEVČÍKOVÁ; TUČKOVÁ; ŠTREJBAROVÁ; SOVIŠ Arnoldova vila - limity památkové péče, možnosti a limity památkové péče. Galerie Celnice - Low Beerova Vila (výstava kolektivní)
ZÍKA, V. Objekt rekonstrukce hradeb z roku 1750, interaktivní model. real:architektonické řešení výstavy, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 30.01.2018 - 14.04.2018 (umělecký výkon)
ZÍKA, V. Hradební okruh Znojmo - návrh a realizace stálé expozice. real:architektonické řešení výstavy, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 30.01.2018 - 14.04.2018 (umělecký výkon)
NOVÝ, V.; MUSÁLEK, F.; BOUŠKOVÁ, L.; KOZÁK, J. Hlavní náměstí v Krnově. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 25.01.2018 - 20.06.2018 (umělecký výkon)
KUDA, D.; KABÁT, M. BD Kořenského. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 23.01.2018 - 23.01.2018 (umělecký výkon)
JENČKOVÁ, B. Územní studie Lokalita Výholec – prodloužení ulice Chaloupky. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 18.01.2018 - 08.08.2018 (umělecký výkon)
HORA, J.; HRONČEKOVÁ, B.; MOTTL, M.; PROCHÁZKOVÁ, K. Boží Božice. VŸSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 17.01.2018 - 02.02.2018 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Stesky, úzkosti a modlitby : (2012-2017). Vydáno: [Česko] : Jiří Hubáček, 2018, Česká republika, Brno, 15.01.2018 - 15.01.2018 (umělecký výkon)
KUDA, D.; MIKEŠ, S. Domy Ledce, ulice Lipová. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.01.2018 - 19.11.2018 (umělecký výkon)
GUZDEK, A. Interiér bytu Brno Řečkovice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.01.2018 - 15.01.2018 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. RD Dolní Kounice. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 11.01.2018 - 14.12.2018 (umělecký výkon)
KŘIVÁNEK, M. NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU KOSTELNÍ – BISKUPSKÁ V OSTRAVĚ. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 11.01.2018 - 07.03.2018 (umělecký výkon)
PALAŠČÁK, M. NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU KOSTELNÍ – BISKUPSKÁ V OSTRAVĚ. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 11.01.2018 - 07.03.2018 (umělecký výkon)
KRATOCHVÍL, J. Penthouse na střeše samoobsluhy. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 06.01.2018 - 12.12.2018 (umělecký výkon)
FRANTIŠÁK, L.; HAVLÍČEK, T. ÚS Lovčičky - lokalita Statek. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.01.2018 - 28.06.2019 (umělecký výkon)
GALEOVÁ, N.; MACHOVSKÝ, T.; BUREŠ, D. Interiéry Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. real:interiér části historického objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 03.01.2018 - 16.05.2019 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Rodinný dům Bordovice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 03.01.2018 - 03.01.2018 (umělecký výkon)
BOHÁČ, I.; HRABEC, J.; LEHAROVÁ, A.; TUČKOVÁ, M.; DOLÁKOVÁ, P.; ZEMÁNKOVÁ, H. Staronové městské lázně. VŸSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.01.2018 - 29.01.2018 (umělecký výkon)
JENČKOVÁ, B. Územní plán obce Hlína. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.01.2018 - 27.04.2018 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S.; BITAUDEAU VAŠKOVÁ, P. RD Líšeň. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.01.2018 - 02.07.2018 (umělecký výkon)
HELEŠIC, D.; KUBÁT, J.; MIHOLOVÁ, K. Pěší zóna Trutnov. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.01.2018 - 12.04.2018 (umělecký výkon)
KŘIVÁNEK, M. Vyhlídka v sadu. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.01.2018 - 30.01.2018 (umělecký výkon)
HORA, J.; HORA, B.; VEISSER, J. Městský dům Unger. real:bytový dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.01.2018 - 01.01.2018 (umělecký výkon)
BAŘINA, K. Galerie OKNO. Galerie OKNO, Česká republika, Brno, 01.01.2018 - 31.12.2018 (umělecký výkon)
BAŘINA, K. Brno Artists in Residence 2018. Dům umění města Brna, Česká republika, Brno, 01.01.2018 - 31.12.2018 (umělecký výkon)
FRANTIŠÁK, L. ÚS Lacinova - K Západi. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.01.2018 - 25.10.2018 (umělecký výkon)
PALAŠČÁK, M. LÁVKA HOLEŠOVICE- KARLÍN. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.01.2018 - 01.01.2018 (umělecký výkon)
PALAŠČÁK, M. rodinný dům Velatice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.01.2018 - 01.12.2018 (umělecký výkon)
PONEŠOVÁ, B.; TOMAN, R. Dům s domovním znamením. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.01.2018 - 31.01.2018 (umělecký výkon)
PONEŠOVÁ, B.; STÝBLO, J. Rekonstrukce vily u Rousínova. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.01.2018 - 30.08.2018 (umělecký výkon)
PALAŠČÁK, M. parkovací dům Jundrov. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.01.2018 - 31.12.2018 (umělecký výkon)
PALAŠČÁK, M. interier rodinného domu ve Velaticích. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.01.2018 - 01.12.2018 (umělecký výkon)


2017
UŘÍDILOVÁ, M. Studie krajinářských úprav Císařského ostrova Praha. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 21.12.2017 - 21.12.2017 (umělecký výkon)
HOLOPÍRKOVÁ, L. Porcieu Ecole. (soutěž zahraniční)
KOZELSKÝ, T.; GEORGESCU, A.; ODSTRČILÍK, V. Škola Smíchov. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 14.12.2017 - 04.05.2018 (umělecký výkon)
HOUSER, M. Play. Galerie Kvalitář, Česká republika, Praha, 13.12.2017 - 09.02.2018 (umělecký výkon)
DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; DUFKA, A.; DVOŘÁKOVÁ, M.; MELICHAR, J. Metodika laboratorních zkoušek trvanlivosti podlahových systémů ve specifických agresivních prostředích. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Veveří 95 602 00 Brno (metodika certifikovaná uplatněná)
HOUSER, M. Obraz wewnętrzny. Pojawiające się / znikające obrazy. Galeria Arsenał, Polsko, Białystok, 09.12.2017 - 18.01.2018 (umělecký výkon)
HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M. Speciální ochranná povrchová vrstva pro hygienicky čisté provozy ECONOMY. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M. Speciální ochranná povrchová vrstva pro hygienicky čisté provozy PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
PONEŠOVÁ, B. Kresba prostoru / Kresba prostorem. gal:Galerie MINI, Česká republika, Brno, 04.12.2017 - 23.12.2017 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Skříň na Římském náměstí v Brně. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.12.2017 - 01.12.2017 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; STÝBLO, J. Rekreační objekt Ořechov U Hřiště. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.12.2017 - 01.12.2017 (umělecký výkon)
DÝR, P. Podkrovní byt Tišnovská 100. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.12.2017 - 01.12.2017 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. Interiér RD v Brně na ulici Palouk. real:interiér rodinného domu , Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.12.2017 - 01.12.2017 (umělecký výkon)
GROSS, K.; NĚMCOVÁ, M. Future Kindergartens. SOUTĚŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.12.2017 - 01.12.2017 (umělecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Přístavba RD Soběšice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 30.11.2017 - 30.11.2017 (umělecký výkon)
HALTOF, V. Czech Design Week Podzim 2017. Czech Design Production, Česká republika, Praha, 27.11.2017 - 03.12.2017 (umělecký výkon)
MIKEŠ, S.; ŠPILLER, M. Rodinný dům Sentice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 20.11.2017 - 20.11.2017 (umělecký výkon)
ŠMÍDEK, P. Cesty za architekturou 2017. gal:Galerie MINI, Česká republika, Brno, 15.11.2017 - 30.11.2017 (umělecký výkon)
Houses will be inhabited like cities – Yilong Futuristic City International Design Competition. UED Magazine, http://en.uedmagazine.net/ 3rd Floor Inside-out Architect and Artist Colony, 50 Xingshikou Lu, Haidian District, Beijing, P.R.C. Post Code: 100195 (soutěž zahraniční)
KAFTAN, M. Monocoque I. real:experimentální prototyp domu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 10.11.2017 - 14.12.2017 (umělecký výkon)
KRISTEK, J.; SEDLÁK, J.; MUNKOVÁ, K.; HELEŠIC, D.; ZÁVACKÁ, P.; PŮČEK, O.; ŠANA, V.; VALÍČEK, M.; SVOBODA, M.; JANKOVICHOVÁ, L. NOODLE UNIVERSE - Pokoje. real:architektonické řešení výstavy, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 10.11.2017 - 19.02.2018 (umělecký výkon)
ZÍKA, V. workshop Jihlava - Knihkupectví O.P.. (workshop studentský)
KOZELSKÝ, T.; GEORGESCU, A.; ODSTRČILÍK, V. Výstava Italského Designu. real:architektonické řešení výstavy, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 07.11.2017 - 19.11.2017 (umělecký výkon)
VALÍČEK, M.; LEVÍČKOVÁ, L. Malá noc módy. Stará sokolovna, Brno, Česká republika, Brno, 04.11.2017 - 04.11.2017 (umělecký výkon)
DÝR, P. Podkrovní byt Tišnovská 31. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.11.2017 - 01.11.2017 (umělecký výkon)
SERENČKO, I.; SMRŽOVÁ, K.; MLÉČKA, J. Novostavba RD / Hluboké u Dalečína. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.11.2017 - 01.11.2017 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S.; MATOUŠEK, J. Litomyšl bez průtahu. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.11.2017 - 01.11.2017 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Rekonstrukce funkcionalistického bytu Brno. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.11.2017 - 01.11.2017 (umělecký výkon)
HALTOF, V. Propagační tiskoviny Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně 2018/2019. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Česká republika, Brno, 31.10.2017 - 03.11.2017 (umělecký výkon)
PALAŠČÁK, M. závěrečný ceremoniál mfdf jihlava 2017. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 28.10.2017 - 28.10.2017 (umělecký výkon)
ŠLAPETA, V. Brno – město s duchem Bauhausu. real:architektonické řešení výstavy, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 26.10.2017 - 23.11.2017 (umělecký výkon)
UŘÍDILOVÁ, M.; PELČÁK, P. Kaple sv. Vendelína. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 21.10.2017 - 21.10.2017 (umělecký výkon)
TOMAN, R.; PREININGER, P. Yilong Futuristic City International Design Competition. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 20.10.2017 - 20.12.2017 (umělecký výkon)
ŠŤASTA, J. Návrh památníku Brněnsko bratislavské operace. (projekt)
BAŘINA, K. Vlakem do dvora – Přestupní terminál ve Dvoře Králové nad Labem. Stará radnice, Česká republika, Dvůr Králové, 11.10.2017 - 22.10.2017 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; MLÉČKA, J.; MAREK, J.; ŽALMANOVÁ, P.; STIBŮRKOVÁ, N.; VARMUŽOVÁ, A.; AL-GIBURY, H.; BUREŠOVÁ, K.; HRONOVSKÁ, T.; VÍTKOVÁ, K.; VÍTKOVÁ, K. Vlakem do Dvora. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 10.10.2017 - 22.10.2017 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Vlakem do Dvora (architektonické řešení). VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 10.10.2017 - 22.10.2017 (umělecký výkon)
NOVÝ, V.; MUSÁLEK, F.; BOUŠKOVÁ, L.; KOZÁK, J. Nový městský úřad a úprava okolí ve městě Lázně Bělohrad. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 06.10.2017 - 15.12.2017 (umělecký výkon)
BAŘINA, K. Kompletní vizuální styl Festivalu súčasného umenia DOM 2017. Majestic Music Club (MMC), Slovensko, Bratislava, 06.10.2017 - 08.10.2017 (umělecký výkon)
KOZELSKÝ, T.; GEORGESCU, A.; ODSTRČILÍK, V. Brno Design Days. real:architektonické řešení výstavy, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 05.10.2017 - 08.10.2017 (umělecký výkon)
HORA, J.; VEISSER, J.; HORA, B. Dům ve vinohradu. real:rekonstrukce rodinného domu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.10.2017 - 01.10.2017 (umělecký výkon)
ADAMEC, E. Mužské torzo. Suide, China Government, Čína, Suide, Shaanxi, 01.10.2017 - 31.10.2017 (umělecký výkon)
DÝR, P. Boxy k ustájení koní v rekreační zóně Kostelní zmola. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.10.2017 - 01.10.2017 (umělecký výkon)
GALEOVÁ, N.; SLÁDEČEK, S. Artéka jako badatelský fenomen. gal:Galerie XY, Česká republika, Olomouc, 29.09.2017 - 16.10.2017 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Městské zásahy Brno. gal:Dům umění města Brna, Česká republika, Brno, 27.09.2017 - 29.10.2017 (umělecký výkon)
PALAŠČÁK, M.; GALE, R. městské zásahy. gal:Dům pánů z Kunštátu (DUMB), Česká republika, Brno, 27.09.2017 - 29.10.2017 (umělecký výkon)
ŠŤASTA, J. Mozaika na průčelí kostela . (realizace)
GUZDEK, A. Výstava studentských projektů - Loděnice v Pisárkách. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 21.09.2017 - 21.09.2017 (umělecký výkon)
SVOBODOVÁ, Š.; SEDLÁK, J. Prohnutá dlažba. Gal:Galerie mladých, Česká republika, Brno, 20.09.2017 - 20.10.2017 (umělecký výkon)
ŠMÍDEK, P.; MAKOVSKÝ, Z. FA pro FAVU. gal:Galerie MINI, Česká republika, Brno, 19.09.2017 - 29.09.2017 (umělecký výkon)
ŠŤASTA, J. Návrh interiéru kaple v Nové Vsi u N.M.. (projekt)
ŠŤASTA, J. Návrh interiéru kostela Rozkvet, Považská Bystrica. (projekt)
SERENČKO, I. HURNÍK MEMORIAL. Pekařská 66, Česká republika, Brno, 06.09.2017 - 30.12.2018 (umělecký výkon)
ŠŤASTA, J. Návrh vitráže Přibyslavice. (projekt)
ŠŤASTA, J. Liturgická úprava,Ivančice. (projekt)
ŠŤASTA, J. Návrh zpovědnice Křižanov. (projekt)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. Rekonstrukce barokní fary. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.09.2017 - 04.09.2017 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J. Interiér studovny Přirodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.09.2017 - 04.09.2017 (umělecký výkon)
BAŘINA, K. Katalog hostujícího pedagoga. Fakulta výtvarných umění, Česká republika, Brno, 01.09.2017 - 31.12.2017 (umělecký výkon)
VALÍČEK, M.; BOUŠKOVÁ, L.; KRISTEK, J. STRATEGIE ZBYT_461>461. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.09.2017 - 30.09.2017 (umělecký výkon)
PALAŠČÁK, M. bytové domy ve vnitrobloku Francouzská Brno- užší jednofázová projektová anonymní architektonicko-urbanistická soutěž.. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.09.2017 - 15.11.2017 (umělecký výkon)
KRATOCHVÍL, J. Rodinný dům Kociánka. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.08.2017 - 15.08.2017 (umělecký výkon)
HORA, J. Stůl Ponožka. real: Design nábytku pro malosériovou a kusovou výrobu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.08.2017 - 01.08.2017 (umělecký výkon)
BAŘINA, K. Brno Artists in Residence. Dům umění města Brna, Česká republika, Brno, 01.08.2017 - 31.12.2017 (umělecký výkon)
HORA, J.; HORA, B.; VEISSER, J. MĚŠŤANSKÝ BYT. real:interier části objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.08.2017 - 01.08.2017 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; STÝBLO, J. Rodinný dům Žatčany. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.08.2017 - 01.08.2017 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J.; TURKO, P. Domov seniorů Sokolnice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.08.2017 - 01.08.2017 (umělecký výkon)
UŘÍDILOVÁ, M.; HEBRONOVÁ, Z.; KLÍMA, J.; KOPECKÝ, M.; STIBLITZ, J.; KOSEK, F.; RÍČNÝ, J. „NA KAMÉNKÁCH“ – Brno, Černovice. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VYZVANÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 31.07.2017 - 31.07.2017 (umělecký výkon)
ŠŤASTA, J. Mozaika v Krásensku. (realizace)
DULENČÍN, J. Rekonstrukce bytu Slovákova Brno. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 11.07.2017 - 11.07.2017 (umělecký výkon)
JANKOVICHOVÁ, L. Institut vesnické architektury. SOUTĚŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 10.07.2017 - 03.09.2017 (umělecký výkon)
ŠŤASTA, J. Revitalizace ostrovačické prelatury. (projekt)
MAKOVSKÝ, Z. Busta bývalého prezidenta Václava Havla. Hotel Prezident, Karlovy Vary, Česká republika, Karlovy Vary, 03.07.2017 - 03.07.2017 (umělecký výkon)
PONEŠOVÁ, B. Camera Obscura. real:interiér pro mediální prezentaci, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 03.07.2017 - 03.07.2017 (umělecký výkon)
JEŽKOVÁ, T.; KRATOCHVÍL, J. Viladům Preslova. Preslova 73, Brno (realizace)
PALAŠČÁK, M. Gruzínská literatura v kostce. real:výstavní stánek, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.07.2017 - 31.07.2017 (umělecký výkon)
SERENČKO, I.; SMRŽOVÁ, K.; ORAVA, J.; ZMRZLÝ, R. WAGON 017/Svitava-pod-parou/. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.07.2017 - 01.07.2018 (umělecký výkon)
STRNAD, M. Kostel ve městě. SOUTĚŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 30.06.2017 - 30.06.2017 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; MLÉČKA, J.; MAREK, J.; BAKALÍKOVÁ, V.; MENŠÍK, D.; MÁJEK, J.; MRLINOVÁ, L.; DOČEKALOVÁ, V.; ŠMEJKAL, J.; HRONOVSKÁ, T.; CIHLÁŘ, J.; DARDA, L.; MRLÍKOVÁ, M.; GALKOVÁ, I.; VÍTKOVÁ, K.; ZVOLSKÁ, T.; LENČÉŠOVÁ, L.; SCHLEIDER, J. Svaté místo Hostýn. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 24.06.2017 - 30.09.2017 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; MLÉČKA, J. Svaté místo Hostýn (architektonické řešení). VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 24.06.2017 - 30.09.2017 (umělecký výkon)
KUDA, D. Novostavba rodinného domu na p.č.144 a 145, k.ú. Řícmanice. (realizace)
HOUSER, M. "Anthology". Pražský dům Brusel, Belgie, Brussels, 13.06.2017 - 31.07.2017 (umělecký výkon)
CHROBOCZKOVÁ, A.; GRÍSOVÁ, P. Studenti pro Brno. Místodržitelský palác na Moravském náměstí (výstava tématická)
HORA, J.; HORA, B.; VEISSER, J. Štajnhaus. real:rekonstrukce historického objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.06.2017 - 01.06.2017 (umělecký výkon)
PALAŠČÁK, M. Kavárna pod obrazy. real:interier části objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.06.2017 - 01.06.2017 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. Interiér rodinného domu. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.06.2017 - 01.06.2017 (umělecký výkon)
GALEOVÁ, N.; VEPŘEKOVÁ, A.; KUČÍRKOVÁ, V.; KUBÍČKOVÁ, K.; NEKOLNÁ, A.; VALÍČKOVÁ, H.; LAZOR, M.; KUČERA, V.; ŠTUŘÍKOVÁ, B.; HORÁKOVÁ, K. Knihovna na křižovatce. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 30.05.2017 - 20.06.2017 (umělecký výkon)
FRANTIŠÁK, L.; ŠEREK, J.; RABL, T. Areál brněnského výstaviště a navazujících území. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 26.05.2017 - 13.12.2017 (umělecký výkon)
GALEOVÁ, N.; SLÁDEČEK, S.; VEPŘEKOVÁ, A. Židovská stezka. real: Městský mobiliář, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 19.05.2017 - 19.05.2017 (umělecký výkon)
PALAŠČÁK, M.; GALE, R. Nájemní bydlení/zapomenutý segment české architektury-včera, dnes a zítra. gal:Galerie Jaroslava Fragnera, Česká republika, Praha, 16.05.2017 - 16.06.2017 (umělecký výkon)
ŠTUŘÍKOVÁ, B.; ŽALMANOVÁ, P. Duchovní prostor. SOUTĚŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.05.2017 - 07.11.2017 (umělecký výkon)
GUZDEK, A. Výstava studentských projektů - Revitalizace nádražní budovy v Ústí nad Orlicí. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 13.05.2017 - 13.07.2017 (umělecký výkon)
HOUSER, M. Nový zlínský salon. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Česká republika, Zlín, 11.05.2017 - 24.09.2017 (umělecký výkon)
NEUMAYEROVÁ, E.; ZUNKO, U.; SZILAGY, P.; MRKAJIC, A.; VRABER, P.; MOERKL, C.; MOERKL, V. Neubau Favoriten - Biotope City, 1100 Wien / Budova střední školy ve Vídni. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 09.05.2017 - 03.08.2017 (umělecký výkon)
KRÁLÍK, M. Červená královna. PVA EXPO PRAHA, Česká republika, Praha, 09.05.2017 - 12.05.2017 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; JEMELKA, V. Liturgická úprava kostela sv. Cyrila a Metoděje v Žešově. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 09.05.2017 - 09.05.2017 (umělecký výkon)
KUDA, D.; KABÁT, M. Cafeteria Asado. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.05.2017 - 10.07.2017 (umělecký výkon)
SVOBODA, M.; HELEŠIC, D. NECHTĚNÉ DĚDICTVÍ: Akce D. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.05.2017 - 29.05.2017 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. Muzeum Kroměřížska - expozice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.05.2017 - 02.05.2017 (umělecký výkon)
KRATOCHVÍL, J.; JEŽKOVÁ, T. Viladům Preslova. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.05.2017 - 01.05.2017 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. RD Chelčického Brno. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 30.04.2017 - 30.04.2017 (umělecký výkon)
KUDA, D. Montessori školička v Prštném. (realizace)
SEDLÁK, J. Nechtěné dědictví / výstava architekta Jana Dvořáka /. real:muzeum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 20.04.2017 - 02.07.2017 (umělecký výkon)
MUSÁLEK, F.; PAVLOVSKÁ, R.; SAZAMA, M. Revitalizace veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 19.04.2017 - 01.06.2017 (umělecký výkon)
OBRŠÁL, N.; FEŇO, R.; KUBÁT, J.; HERÁLECKÝ, J. Chirurgické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 18.04.2017 - 20.10.2017 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. Galerie vína s rotundou, degustačními sklepy a podzemím. real:vinařství, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 11.04.2017 - 11.04.2017 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. Galerie Vína s degustačními sklepy. real:interiér obchodu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 11.04.2017 - 11.04.2017 (umělecký výkon)
KAFTAN, M. Monolith. real: Design artefaktů, cen, reklamních předmětů apod., Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 10.04.2017 - 30.06.2017 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. Naše třída-Tadeusz Slobodzianek. Divadlo Polárka, Česká republika, Brno, 08.04.2017 - 08.04.2017 (umělecký výkon)
JENČKOVÁ, B. Územní studie Bohunice, ul. Lány. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.04.2017 - 20.09.2017 (umělecký výkon)
HORA, J.; VEISSER, J.; HORA, B. Lávka ke studánce. real:most, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.04.2017 - 01.04.2017 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; STÝBLO, J. Rodinný dům Vyškov. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.04.2017 - 01.04.2017 (umělecký výkon)
ŠŤASTA, J. Liturgická úprava Velké Turovce. Velké Turovce, SK (realizace)
KRATOCHVÍL, J.; JEŽKOVÁ, T. Interiér ateliéru. real:interiér vily, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 20.03.2017 - 07.12.2017 (umělecký výkon)
ŠIMONÍK, L. Moravská galerie v Brně – Místodržitelský palác, nová budova pro sbírky současného umění.. SOUTĚŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 20.03.2017 - 20.03.2017 (umělecký výkon)
JURÍČKOVÁ, B.; KAŽIMÍR, O. reSITE pavilon. SOUTĚŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 18.03.2017 - 18.03.2017 (umělecký výkon)
ŠIMONÍK, L.; MAKOVSKÝ, Z. DOSTAVBA OBJEKTŮ FA + FAVU NA ÚDOLNÍ. SOUTĚŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 14.03.2017 - 14.03.2017 (umělecký výkon)
SOLÁR, M.; HORA, J. Městský sál ve Znojmě. SOUTĚŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 14.03.2017 - 14.03.2017 (umělecký výkon)
HUSÁROVÁ, A.; ŠEBÁNEK, J. BETON V OBLACÍCH. SOUTĚŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 14.03.2017 - 14.03.2017 (umělecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H. Hückelovy vily. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 06.03.2017 - 31.03.2017 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. Přestavba a přístavba rodinného domu v Rousínově. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.03.2017 - 16.12.2017 (umělecký výkon)
ADAMEC, E. To Shui Ming Muzeum. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.03.2017 - 31.03.2017 (umělecký výkon)
GUZDEK, A. NÁROŽNÍ BYTOVÝ DŮM. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.03.2017 - 01.03.2017 (umělecký výkon)
JEŽKOVÁ, T.; KRATOCHVÍL, J.; KŘÍŽOVÁ, I. Design interiéru ateliéru. Preslova 73, Brno 602 00 (realizace)
ŠŤASTA, J. Liturgická úprava, Kučerov. (projekt)
ŠŤASTA, J. Návrh zpovědnice, Újezd u Brna. (projekt)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; PALACKÝ, J.; HORÁKOVÁ, E.; BULKOVÁ, K.; ZOBAČOVÁ, E.; ŠANA, V.; TOMASCHEK, A.; ŠMÍDOVÁ, L.; ŠPERLOVÁ, Z.; PTÁČEK, M.; MOTTL, M. Ohraničení. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 20.02.2017 - 20.03.2017 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; PALACKÝ, J. Ohraničení (architektonické řešení). VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 20.02.2017 - 20.03.2017 (umělecký výkon)
BĚLICA, O.; JINDRÁK, M.; ADAMUS, J. Soutěž Umělecká ulice. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.02.2017 - 15.02.2017 (umělecký výkon)
BARNAT, J.; BAJER, M.; PROKEŠ, J.; BEZDĚK, O. Vytvoření funkčního vzorku (zkušebního přípravku) pro ověřování vybraných materiálových vlastností vyvinutého produktu. Vysoké učení technické v brně, Fakulta stavební. (funkční vzorek)
HALTOF, V. Vizuální styl Ústavu konstruování. Ústav konstruování, Česká republika, Brno, 08.02.2017 - 08.02.2017 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; STÝBLO, J. Rekreační objekt v Ořechově. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.02.2017 - 01.02.2017 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. Studie úprav prostoru ul.Ignáce Stuchlého. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.02.2017 - 01.02.2017 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; STÝBLO, J. Rodinný dům Batelov. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.02.2017 - 01.02.2017 (umělecký výkon)
GUZDEK, A. Zimní zahrada a pergola bytu v Brně. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 31.01.2017 - 31.01.2017 (umělecký výkon)
GUZDEK, A. RODINNÝ DŮM "KRAML". PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 31.01.2017 - 31.01.2017 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. RD Dolní Kounice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 26.01.2017 - 26.01.2017 (umělecký výkon)
KAFTAN, M.; KOVAŘÍKOVÁ, P. Spine pro Brno - Meeting joint. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 06.01.2017 - 01.09.2017 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; STÝBLO, J.; TOMAN, R. Obecní dům Moravské Bránice. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 06.01.2017 - 06.01.2017 (umělecký výkon)
JENČKOVÁ, B. Návrh územního plánu Blučina. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 05.01.2017 - 21.07.2017 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. Přestavba rodinného domu v Brně na ulici Palouk. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.01.2017 - 02.12.2017 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. Vestavba domu do historické průmyslové haly. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.01.2017 - 02.11.2017 (umělecký výkon)
PALAŠČÁK, M. městská tržnice na zelném trhu brno. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.01.2017 - 01.06.2017 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. Chata Zadní Telnice. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.01.2017 - 02.01.2017 (umělecký výkon)
ADAMEC, E. Tři karyatidy. ADAMEC studio Ltd. Hong Kong, Hongkong, Hong Kong, 01.01.2017 - 31.01.2017 (umělecký výkon)
FRANTIŠÁK, L.; PEKÁR, P.; PÁGO, T.; MIKESKOVÁ, D.; HOLÁN, M. Revitalizace středu obce Bílovice nad Svitavou. real:soubor polyfunkčních objektů - centrum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.01.2017 - 01.01.2017 (umělecký výkon)


2016
MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. Silikátový reprofilační materiál ECONOMY. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován. (funkční vzorek)
MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R. Silikátový reprofilační materiál PREMIUM. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován. (funkční vzorek)
MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DUFKA, A. Kotevní expanzní materiál na silikátové bázi - PREMIUM s vysokou teplotní odolností. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován. (funkční vzorek)
MELICHAR, T.; VACULA, M.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š. Strukturovaná povrchová úprava kompatibilní pro cementotřískové desky – pro strojní aplikaci. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován. (funkční vzorek)
HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M. Kotevní materiál na polymerní bázi - PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; NOVOTNÝ, B.; VYHNÁNEK, M.; VYHNÁNKOVÁ, M. HighTech polymerní zálivkový materiál - PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.; MÜLLER, J.; NOVOTNÝ, B. Polymerní reprofilační materiál - ECONOMY. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; VYHNÁNEK, M.; MÜLLER, J.; NOVOTNÝ, B. Polymerní reprofilační materiál - PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
VALTR, M.; KLAPETEK, P. Polohovací systém pro rastrovací mikroskopy vyrobený technikou 3D tisku. RG1.5 (funkční vzorek)
RULLER, I. Ivan Ruller, výběr z prací. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 09.12.2016 - 19.02.2017 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. Alergologie - rehabilitační bazén s technickým zázemím. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 09.12.2016 - 09.12.2016 (umělecký výkon)
HOUSER, M. Pictura naturans. Dvorak Sec Contemporary, Česká republika, Praha, 08.12.2016 - 24.01.2017 (umělecký výkon)
SEDLÁK, J.; SVOBODOVÁ, Š. Architektura výstavy „Jak to vlastně tenkrát bylo. Devadesátky u Dobrého pastýře“. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 08.12.2016 - 09.02.2017 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. vstupní prostory a zahradní pravy vily. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.12.2016 - 01.12.2016 (umělecký výkon)
ŠŤASTA, J. Sarkofág b.Huyna a relikviář bl. Karla I. v klášterním kostele sester Těšitelek v Rajhradě. Klášter sester Těšitelek, Rajhrad (realizace)
ŠŤASTA, J. Realizace mateřské školy, Moravské Budějovice. Ulice Komenského, v areálu Domova svatého Antonína, Moravské Budějovice (realizace)
PERNICA, D.; TOPOLÁNEK, D.; BABKA, J.; TOMAN, P.; DVOŘÁK, P.; BAJER, M. Prototyp kombinovaného indikátoru poruchových stavů. http://e-mega.cz/DL/MEg614T/ (prototyp)
DVOŘÁKOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DOHNÁLEK, P.; MELICHAR, J.; KREJČÍ, P. Vytvrzení povrchu silikátových podlah. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě. (funkční vzorek)
DVOŘÁKOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DOHNÁLEK, P.; MELICHAR, J.; KREJČÍ, P. Ošetření povrchu pro zvýšení chemické rezistence. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě. (funkční vzorek)
DVOŘÁKOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DOHNÁLEK, P.; MELICHAR, J.; KREJČÍ, P. Ošetření povrchu pro zamezení průniku kapalin. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě. (funkční vzorek)
ŠEBÁNEK, J.; ANTL, R. Pamětní deska studenta Pavla Švandy. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 17.11.2016 - 14.02.2018 (umělecký výkon)
HOUSER, M. The great outdoors. Art Museum, Danubiana, Slovensko, Bratislava, 16.11.2016 - 29.01.2017 (umělecký výkon)
KADAŇKA, P. Pokoje 5 - Ulovená hvězda. Containall, Česká republika, Praha, 11.11.2016 - 20.11.2016 (umělecký výkon)
BURYOVÁ, T.; DANIEL, J.; KRISTEK, J. Elementary Sound. real:galerie, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 11.11.2016 - 13.11.2016 (umělecký výkon)
KRISTEK, J.; HELEŠIC, D.; PŮČEK, O.; SVOBODA, M.; HALINÁR, M.; TROJANOVÁ, K.; MAREČKOVÁ, K.; MUŠKOVÁ, M. NA BRNO DOBRÝ. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 11.11.2016 - 20.11.2016 (umělecký výkon)
HALTOF, V. Propagační tiskoviny Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně 2017/2018. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Česká republika, Brno, 01.11.2016 - 04.11.2016 (umělecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Novostavba rodinného domu v Podolí u Brna. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.11.2016 - 01.11.2016 (umělecký výkon)
KRISTEK, J.; HALINÁR, M.; HELEŠIC, D.; SÝKOROVÁ, A.; TROJANOVÁ, K.; PŮČEK, O.; BURYOVÁ, T.; SEDLÁK, J. ZA HRANICÍ FARMAKONU. VÝSTAVA, 26.10.2016 - 26.11.2016 (umělecký výkon)
LANGNEROVÁ, K. Imaginárium. Městská knihovna, pobočka čítárna Avion, Česká republika, Český Těšín, 20.10.2016 - 30.11.2016 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Městské zásahy Brno - Předprostor Pedagogické fakulty v Brně na ulici Poříčí. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 18.10.2016 - 18.10.2016 (umělecký výkon)
ŽALMANOVÁ, P.; HRONČEKOVÁ, B. "Židla". real: Design nábytku v limitovaných sériích, autorská tvorba, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 17.10.2016 - 30.10.2016 (umělecký výkon)
BOHÁČ, I.; DRÁPAL, J.; HRABEC, J.; HRUBÝ, J. Diecézní muzeum Brno - Karel IV. - sakrální architektura . (výstava tématická)
ZÍKA, V. Znojmo 1500 AD. gal:Galerie MINI, Česká republika, Brno, 05.10.2016 - 30.10.2016 (umělecký výkon)
KOZELSKÝ, T.; GEORGESCU, A.; ODSTRČILÍK, V. The Distillery, Social Reactor. real:administrativní budova, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.10.2016 - 29.10.2018 (umělecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Arch. studie rekonstrukce a stavební úpravy - rodinný dům v Rohozci. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 03.10.2016 - 03.10.2016 (umělecký výkon)
KAFTAN, M. Samorost dřevěná kola. Bicycle shop, Rakousko, Vídeň, 01.10.2016 - 01.01.2018 (umělecký výkon)
NOVÝ, V.; HAVLÍČEK, T. Spolkový dům Ratíškovice. real:polyfunkční budova, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 28.09.2016 - 28.09.2016 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; PEJPEK, T. Charitní domov Olomouc - Řepčín. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 16.09.2016 - 16.09.2016 (umělecký výkon)
HOUSER, M. Cold-Pressed, Low-Heat. Dům Pánů z Kunštátu, Česká republika, Brno, 14.09.2016 - 30.10.2016 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; BĚLICA, O.; JINDRÁK, M. Krajina jako dílo. gal:Regionální Muzeum v Mikulově, Česká republika, Mikulov, 08.09.2016 - 27.11.2016 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; KOLÁŘ, V. Kaple cestou. REALIZACE, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 07.09.2016 - 07.09.2016 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. Bytový dům Dolany. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.09.2016 - 01.09.2016 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; JEMELKA, V. liturgická úprava kostela sv. Jakuba v Břestě. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.09.2016 - 01.09.2016 (umělecký výkon)
BOHÁČ, I.; DRÁPAL, J.; HRABEC, J.; HRUBÝ, J. Bienale Zpřítomnění IX - Dolní Kounice. (výstava tématická)
MATOUŠKOVÁ, P.; MATOUŠKOVÁ, I. Přestavba a interiér v RD v Moravském Písku. real:rekonstrukce rodinného domu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 30.08.2016 - 30.08.2016 (umělecký výkon)
GALEOVÁ, N.; ŠMÍDEK, P.; WENK, N.; STARZAK, J.; STREBICKI, D.; RUTKOWSKA, I.; KOWALSKI, H. Mood for Wood. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 29.08.2016 - 06.09.2016 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S.; NOVOTNÁ, T.; MATOUŠEK, J. MULTIFUNKČNÍ OBJEKT – NÁMĚSTÍ SVOBODY JANSKÉ LÁZNĚ. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.08.2016 - 30.09.2016 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T.; KUBAČKA, J. Individuální postele. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.08.2016 - 01.08.2016 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Viniční majer Jaroslavice. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 25.07.2016 - 07.08.2016 (umělecký výkon)
PONEŠOVÁ, B.; LEVÍČKOVÁ, L.; HUDEC, A.; VALÍČEK, M. Revitalizace a dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.07.2016 - 17.11.2016 (umělecký výkon)
KRATOCHVÍL, J.; JEŽKOVÁ, T. Chata Brno-Bystrc. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 08.07.2016 - 23.09.2016 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Obnova fasády statku v Borovnici, Vysočina. real:rekonstrukce historického objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.07.2016 - 04.07.2016 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; JEMELKA, V. Liturgická úprava kostela sv. Bonifáce v Liberci. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 30.06.2016 - 30.06.2016 (umělecký výkon)
HALTOF, V. INVENT ARENA 2016. INVENT ARENA 2016, Česká republika, Třinec, 20.06.2016 - 22.06.2016 (umělecký výkon)
DRÁPAL, J.; HRABEC, J.; BOHÁČ, I. Chrámy na dlani, chrámy v srdci. Centrum baroka Mariánská Týnice, Muzeum Západočeského kraje (výstava tématická)
ŽALMANOVÁ, P.; KUČERA, V. Židle Kris. Technické muzeum v Brně, Česká republika, Brno, 16.06.2016 - 16.06.2016 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J. ALTWASSER: Na cestě domů. gal:Galerie Architektury Brno, Česká republika, Brno, 16.06.2016 - 10.07.2016 (umělecký výkon)
HRABEC, J.; BOHÁČ, I. Panská sídla jižní Moravy - budoucnost zámku Valtice. Stálá expozice Muzea Západočeského kraje, klášter v Mariánské Týnici (výstava tématická)
GALEOVÁ, N.; ŠMÍDEK, P.; FRANTIŠÁK, L. Nové srdce Tuřan. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 14.06.2016 - 24.06.2016 (umělecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H. Jak oživit ztichlou továrnu?. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 14.06.2016 - 22.06.2016 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; ČUČKA, P.; KŮS, M. Filharmonie v Českých Budějovicích. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 08.06.2016 - 08.06.2016 (umělecký výkon)
HORA, J. Stůl ztrámů. real: Design nábytku pro malosériovou a kusovou výrobu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.06.2016 - 01.06.2016 (umělecký výkon)
HORA, J.; HORA, B.; VEISSER, J. Butik Brusinky. real:náměstí, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.06.2016 - 01.06.2016 (umělecký výkon)
HORA, J.; HORA, B.; VEISSER, J. OPTIKA. real:interiér obchodu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.06.2016 - 01.06.2016 (umělecký výkon)
HORA, J.; HORA, B.; VEISSER, J. OPTIKA. real:náměstí, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.06.2016 - 01.06.2016 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; JINDRÁK, M. Poveglia - Univerzitní ostrov v Benátské laguně. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.06.2016 - 01.06.2016 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; BUGANSKÁ, P. Annahof – obnova areálu Annenského dvora. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.06.2016 - 01.06.2016 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; MIHOLA, V. Annahof – obnova areálu Annenského dvora. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.06.2016 - 01.06.2016 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; OBRŠÁL, N. Annahof / Absolutní absence. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.06.2016 - 01.06.2016 (umělecký výkon)
doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. Panská sídla jižní Moravy - studie pro Vyškov, historické sídlo biskupství. Stálá expozice Muzea Západočeského kraje, klášter v Mariánské Týnici (výstava tématická)
PAVLOVSKÝ, T.; KUBAČKA, J. Nové logo Frýdku - Místku. NOVÁ ZNAČKA MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK, KONCEPČNÍ VIZUÁLNÍ IDENTITA MĚSTA, Česká republika, Frýdek Místek, 31.05.2016 - 31.05.2016 (umělecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Interiéry rodinného domu v České. real:interiér rodinného domu , Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 31.05.2016 - 31.05.2016 (umělecký výkon)
HRABEC, J.; DRÁPAL, J.; BOHÁČ, I. Baroko a jeho svět. Stálá expozice Muzea Západočeského kraje, klášter v Mariánské Týnici (výstava tématická)
POSLUŠNÁ, I.; GUZDEK, A.; GLOSOVÁ, D.; BÍMOVÁ, M. Lesná? Lesná!. Brno (výstava tématická)
ZEMÁNKOVÁ, H. Re-Fact Livorno. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 20.05.2016 - 29.05.2016 (umělecký výkon)
HALTOF, V. Vizuální styl cyklo/ski-servisu a jeho aplikace. Cykloservis KUFIČ, Česká republika, Třinec, 19.05.2016 - 19.05.2016 (umělecký výkon)
BOHÁČ, I.; DRÁPAL, J.; HRABEC, J.; HRUBÝ, J. Karel IV. - sakrální architektura. (výstava tématická)
KADAŇKA, P. Památník Jana Palacha ve Všetatech. sout:VÝTVARNÉ A PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ VÝSTAV NÁRODNÍHO MUZEA, Česká republika, Praha, 05.05.2016 - 10.05.2016 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Vikýře rodinného domu v Brně Komíně. real:rekonstrukce části objektu, Česká republika, bez rozlišení města, 02.05.2016 - 02.05.2016 (umělecký výkon)
HOUSER, M. Zeměmi ornamentu – Ornament, kaligrafie a světlo. Galerie Villa Pellé, Česká republika, Praha, 22.04.2016 - 02.05.2016 (umělecký výkon)
KRATOCHVÍL, J.; JEŽKOVÁ, T. Vila v Brně-Jundrově. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 22.04.2016 - 16.09.2016 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; ŠEŠULKOVÁ, M. Skautská klubovna Arnošta Vršky. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 20.04.2016 - 20.04.2016 (umělecký výkon)
VRABELOVÁ, R. Constructive Alps. (výstava zahraniční)
PAVLOVSKÝ, T. Rešení Brněnského nádraží ve stávající poloze. sout:Budoucnost centra Brna, Česká republika, Brno, 15.04.2016 - 15.04.2016 (umělecký výkon)
GUZDEK, A.; POSLUŠNÁ, I. Kostky na Lesné. Brno (workshop studentský)
ČUČKA, P.; KŮS, M.; PALENČAR, O.; VILÍMKOVÁ, R.; VAŠUT, Š. Berlin University Residences. SOUTĚŽNÍ NÁVRH - STUDENTSKÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 10.04.2016 - 27.05.2016 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S.; KRAUS, D. V hlavě architekta. gal:Dům umění města Brna, Česká republika, Brno, 01.04.2016 - 30.06.2016 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; TOMAN, R.; KVAPILOVÁ, T.; STÝBLO, J. SOKEC – Společensko kulturní centrum. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 31.03.2016 - 31.03.2016 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; NOVOTNÁ, T. Rozšíření hřbitova v Hostivaři. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VEŘEJNÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 31.03.2016 - 31.03.2016 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Místa bez vědomí. gal:Galerie MINI, Česká republika, Brno, 23.03.2016 - 08.04.2016 (umělecký výkon)
VRABELOVÁ, R. Postaveno ve švýcarských horách. (workshop zahraniční)
VRABELOVÁ, R. Postaveno ve švýcarských horách. (výstava zahraniční)
VRABELOVÁ, R. Artscape Norway. (workshop zahraniční)
ZEMÁNKOVÁ, H. Ouessant Fascinantes esculturas em pedra. Galeria Municipal Auditório Municipal Elvino Pereira, Portugalsko, Macao, 09.03.2016 - 19.03.2016 (umělecký výkon)
HOUSER, M. Barvometrie. Dům umění města Brna (DUMB), Česká republika, Brno, 09.03.2016 - 01.05.2016 (umělecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Rekonstrukce rodinného domu Rozseč nad Kunštátem. real:rekonstrukce rodinného domu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.03.2016 - 01.03.2016 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. Odborný léčebný ústav Pasohlávky. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.03.2016 - 01.03.2016 (umělecký výkon)
POSLUŠNÁ, I.; GUZDEK, A. ... další kroky. Bratislava (výstava tématická)
PONEŠOVÁ, B.; DOLEŽEL, M.; DANĚK, M. Rekonstrukce rodinného domu v Obřanech. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.02.2016 - 24.11.2016 (umělecký výkon)
PONEŠOVÁ, B.; DOLEŽEL, M.; DANĚK, M. Rekonstrukce domu v Rozdrojovicích. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.02.2016 - 05.12.2016 (umělecký výkon)
FRANTIŠÁK, L.; EICHLER, Z.; EICHLEROVÁ, E.; VALOVÝ, P. Územní studie "Jižní centrum - Brno. SOUTĚŽNÍ PROJEKT - VYZVANÁ SOUTĚŽ, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.02.2016 - 31.05.2016 (umělecký výkon)
GALEOVÁ, N.; GALE, R.; BUREŠ, D.; PASTERNÝ, R. Horské apartmány Filipovice. PROJEKT, 01.02.2016 - 01.09.2016 (umělecký výkon)
GUZDEK, A.; KOCOUREK, T. Rekonstrukce historického domu . Drnovice (projekt)
DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; BAJER, M.; MOTYČKA, V.; SUCHOMELA, J.; SUCHOMELA, J. Lepené obvodové pláště budov s kotvícími prvky se zvýšenou odolností vůči korozi. DOSTING, spol. s r.o. Košinova 2116/19 612 00 Brno (ověřená technologie)
SLÁDEČEK, S. Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho. Divadlo Bolka Polívky, Česká republika, Brno, 16.01.2016 - 20.12.2016 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. Host-kanceláře nakladatelství. real:interiér části historického objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.01.2016 - 01.09.2016 (umělecký výkon)
PALACKÝ, J.; NOVÁK, J.; SAARINEN, S. Skládaný interiérový pavilon ORIgloo. Ústav prostorové tvorby Fakulty architektury VUT v Brně (funkční vzorek)
SLÁDEČEK, S. RAPOS-administrativní budova, sídlo stavební firmy. real:administrativní budova, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.01.2016 - 20.12.2016 (umělecký výkon)
PONEŠOVÁ, B.; DOLEŽEL, M.; DANĚK, M. Rekonstrukce rodinného domu v Brně. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.01.2016 - 10.08.2016 (umělecký výkon)
SLÁDEČEK, S. Rodinný dům Uherský Brod – Újezdec. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.01.2016 - 20.12.2016 (umělecký výkon)


2015
MELICHAR, J.; DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; DOHNÁLEK, P.; BYDŽOVSKÝ, J. Hydroizolační injektážní gel s podílem druhotných surovin. Betosan, s.r.o. Na Dolinách 23 147 00, Praha 4 (prototyp)
ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; ČERNÝ, V.; FIEDLEROVÁ, M.; DOHNÁLEK, P.; KREJČÍ, P. Provádění finálních vrstev podlah pro extrémní nároky na provozní podmínky. BETOSAN, s. r. o. Na Dolinách 28 147 00 Praha 4 (ověřená technologie)
FRANTIŠÁK, L.; ŠTANCL, M.; MIHALÁK, P.; SAIDA, O. Urbanistická studie lokality Kostelíček v Brně Líšni. gal: Česká komora Architektů, Česká republika, Praha, 15.12.2015 - 15.12.2015 (umělecký výkon)
HOUSER, M. Glassplus à la Borges aneb Zrcadlo a maskáč. Dvorak Sec Contemporary, Česká republika, Praha, 11.12.2015 - 12.02.2016 (umělecký výkon)
JURA, P. Novostavba rodinného domu Domamyslice. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 09.12.2015 - 09.12.2015 (umělecký výkon)
HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M. Polymerbeton PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M. Podlahový nátěr na vysoké kvalitativní úrovni PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.; HODUL, J.; BYDŽOVSKÝ, J.; VYHNÁNKOVÁ, M. Podlahový nátěr ekonomický - ECONOMY, využívající druhotné suroviny. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M. Ochranný nátěr na vysoké kvalitativní úrovni PREMIUM. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
MIKULÁŠEK, D.; KUMSTÁTOVÁ, N.; ŠTÝBNAR, V.; VIK, O.; BOUŠKOVÁ, L.; PAVLOVSKÁ, R. Novostavba mateřské školy Pod Vartou v Semilech. sout:NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY POD VARTOU V SEMILECH, Česká republika, Semily, 07.12.2015 - 07.12.2015 (umělecký výkon)
OBR, P.; JAVORSKÝ, T.; KOUSAL, P.; MODLITBA, Z. ARCMAPY. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 04.12.2015 - 31.12.2015 (umělecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Portrét Bedřicha Rozehnala. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 01.12.2015 - 01.12.2015 (umělecký výkon)
HALTOF, V.; KŘENEK, L. Design krytu terminálu docházkového systému. DUHA system, s. r. o., Česká republika, Brno, 01.12.2015 - 01.12.2015 (umělecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Návrh a úpravy interiéru firmy Strojírenský zkušební ústav. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.12.2015 - 01.12.2015 (umělecký výkon)
FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DOHNÁLEK, P.; KREJČÍ, P. Silikátový potěr na bázi alternativních surovin pro extrémní mechanické namáhání. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě. (funkční vzorek)
FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; KREJČÍ, P. Silikátový potěr pro extrémní mechanické namáhání. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě. (funkční vzorek)
FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; KREJČÍ, P. Adhezní můstek pro fixaci potěru k podkladu při nepříznivých podmínkách aplikace. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě. (funkční vzorek)
FIEDLEROVÁ, M.; ČERNÝ, V.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; DOHNÁLEK, P.; ŽIŽKOVÁ, N.; KREJČÍ, P. Adhezní můstek pro fixaci potěru k podkladu při standardních podmínkách aplikace. Funkční vzorek byl zpracován v prostorách laboratoře v centru AdMaS za laboratorních podmínek, kdy byly simulovány podmínky provádění na stavbě. (funkční vzorek)
GLISNÍKOVÁ, V.; ERBENOVÁ, A.; FRÝBOVÁ, P.; JANEČKA, J.; VODA, P. Metodika zlepšování geomechanických parametrů ovlivňujících stabilitu svahů u diatomových jílů . VUT FAST Brno, Ústav geotechniky (metodika certifikovaná uplatněná)
KRISTEK, J.; ŽÁČKOVÁ, M.; KORYČÁNEK, R. Hands - on Urbanism: 1850 - 2012. gal:Moravská galerie v Brně, Česká republika, Brno, 27.11.2015 - 17.01.2016 (umělecký výkon)
ŠLAPETA, V. Adolf Benš. gal:Národní technická knihovna v Praze, Česká republika, Praha 6, 26.11.2015 - 29.01.2016 (umělecký výkon)
POSLUŠNÁ, I. První kroky. gal:Galerie MINI, Česká republika, Brno, 23.11.2015 - 04.12.2015 (umělecký výkon)
JURA, P. Bytové domy U Splavu. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 18.11.2015 - 18.11.2015 (umělecký výkon)
DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M. Technologie sanace sypaných hrází. Hradecký Písek a.s. Žižkova 63 616 00 Brno (ověřená technologie)
MIKULÁŠEK, D.; MUSÁLEK, F.; BOUŠKOVÁ, L.; VALÍČEK, M. Jiřího náměstí v Poděbradech. sout:JIŘÍHO NÁMĚSTÍ V PODĚBRADECH, Česká republika, Poděbrady, 13.11.2015 - 13.11.2015 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. Základní umělecká škola v Dolních Bojanovicích. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 13.11.2015 - 13.11.2015 (umělecký výkon)
ŠLAPETA, V. Bohuslav Fuchs. gal:Galerie Architektury Brno, Česká republika, Brno, 10.11.2015 - 10.12.2015 (umělecký výkon)
ŠEBÁNEK, J. Hlavice praporu Sokol Brno I.. Sokol Brno I, Česká republika, Brno, 09.11.2015 - 09.11.2015 (umělecký výkon)
JURA, P. Rekonstrukce rodinného domu Helceletova. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 09.11.2015 - 09.11.2015 (umělecký výkon)
POSLUŠNÁ, I.; ARMUTIDISOVÁ, I. DUhA - design, umění, architektura na VUT. gal:Galerie MINI, Česká republika, Brno, 05.11.2015 - 19.11.2015 (umělecký výkon)
HALTOF, V. Propagační tiskoviny Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně 2016/2017. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Česká republika, Brno, 03.11.2015 - 06.11.2015 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Zátiší. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 02.11.2015 - 02.11.2015 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. David a Goliáš. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 02.11.2015 - 02.11.2015 (umělecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Portrét Bohuslava Fuchse. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 02.11.2015 - 02.11.2015 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Význam znaku 5. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 02.11.2015 - 02.11.2015 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Význam znaku 4. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 02.11.2015 - 02.11.2015 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. význam znaku 3. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 02.11.2015 - 02.11.2015 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Význam znaku 2. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 02.11.2015 - 02.11.2015 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Význam znaku 1. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 02.11.2015 - 02.11.2015 (umělecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Novostavba rodinného domu v Troubsku na p.č. 1442/60, k.ú. Troubsko, Brno-venkov. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.11.2015 - 02.11.2015 (umělecký výkon)
JURA, P. Novostavba rodinného domu Kovaříkova. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.11.2015 - 02.11.2015 (umělecký výkon)
GUZDEK, A. Rodinný dům. Těrlicko (projekt)
DOČKAL, P.; ŠMERDOVÁ, V.; ŠINDELÁŘOVÁ, A.; ČEPELKA, M.; BARTOŠ, D.; IVANOVÁ, K.; KAŠPAROVÁ, T.; SOPOUŠKOVÁ, P.; JELEN, V.; RYNEŠ, Z. Radio Brněnská škola. Pokoje, Palác Conrainall, Česká republika, Praha, 23.10.2015 - 01.11.2015 (umělecký výkon)
NOVÝ, V. interiér podkrovního bytu v Brně. real:bytový dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 19.10.2015 - 19.10.2015 (umělecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H. Re-FACT, International workshop on industrial heritage, Livorno Itálie. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 09.10.2015 - 17.10.2015 (umělecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Portrét Vladimíra Karfíka. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 05.10.2015 - 05.10.2015 (umělecký výkon)
BEČKOVSKÝ, D.; SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K. Green Roof Steep-sloped platforms. Centrum AdMaS Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Purkyňova 139 612 00 Brno (funkční vzorek)
BEČKOVSKÝ, D.; KUČERA, R.; POSPÍŠIL, J.; VLACH, F.; NEČADOVÁ, K.; SELNÍK, P. EnviHut - Relocatable Test Hut. Centrum AdMaS Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Purkyňova 139 612 00 Brno (funkční vzorek)
GLISNÍKOVÁ, V.; ERBENOVÁ, A.; FRÝBOVÁ, P.; VODA, P.; JANEČKA, J. Výzkum vlastností diatomitových jílů a metod zlepšování jejich struktury. VUT FAST, Ústav geotechniky (metodika certifikovaná uplatněná)
HALTOF, V. Vizuální styl a design výrobků pro firmu Mamma Tea. Startup Harvest 2015, Česká republika, Ostrava, 10.09.2015 - 10.09.2015 (umělecký výkon)
MIKULÁŠEK, D.; MUSÁLEK, F.; BOUŠKOVÁ, L. Obnova náměstí krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích. sout:Obnova náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích, Česká republika, Řevnice, 07.09.2015 - 07.09.2015 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; JEMELKA, V.; DEMEK, P.; MAREK, J. Úprava klášterní kaple. real:interier části objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.09.2015 - 01.09.2015 (umělecký výkon)
KOPÁČIK, G. Přestavba budovy bývalé Moděvy na bytový dům, Kladky. real:bytový dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 22.08.2015 - 22.08.2015 (umělecký výkon)
JURA, P. Vila Plástky. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 20.08.2015 - 20.08.2015 (umělecký výkon)
JURA, P. Rekonstrukce areálu radnice v Židlochovicích. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 14.08.2015 - 14.08.2015 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Význam znaku 6. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 03.08.2015 - 03.08.2015 (umělecký výkon)
DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; MÜLLER, J. Injektážní směs HPA 1530. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Veveří 331/95 602 00 Brno (funkční vzorek)
DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V.; KOCIÁNOVÁ, M.; MÜLLER, J. Injektážní směs HPA 1445. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Veveří 331/95 602 00 Brno (funkční vzorek)
NOVÝ, V.; HAVLÍČEK, T. Plavecký bazén Písek. sout:PLAVECKÝ BAZÉN - PÍSEK, Česká republika, Písek, 13.07.2015 - 13.07.2015 (umělecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Portrét Aristotela. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 01.07.2015 - 01.07.2015 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J. Architektura nedostatku. gal:Galerie Architektury Brno, Česká republika, Brno, 30.06.2015 - 17.07.2015 (umělecký výkon)
HOUSER, M. Reset 2015 XI. Trienále malého objektu a kresby Banská Štiavnica. Galéria Jozefa Kollára, Slovensko, Bánská Štiavnica, 19.06.2015 - 09.08.2015 (umělecký výkon)
BUREŠ, D.; ŠEŠULKOVÁ, M.; GALEOVÁ, N. Výstava Completed 2015!. gal:Moravská galerie v Brně, Česká republika, Brno, 19.06.2015 - 04.07.2015 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Barokní krajinou Jaroslavicka. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 17.06.2015 - 30.06.2015 (umělecký výkon)
GERŽOVÁ, Y.; DÝR, P.; MATOUŠKOVÁ, P.; MINIBERGEROVÁ, K. Revitalizace zemědělského družstva v Doubravníku. sout:Revitalizace bývalého areálu zemědělského družstva v historickém centru městyse Doubravník, Česká republika, Praha, 11.06.2015 - 11.06.2015 (umělecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Portrét Platona. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 01.06.2015 - 01.06.2015 (umělecký výkon)
SVOBODOVÁ, Š.; SEDLÁK, J. Kolekce. Muzeum umění Olomouc, Česká republika, Olomouc, 27.05.2015 - 12.10.2015 (umělecký výkon)
HOUSER, M. Overture I.. Hauch gallery, Česká republika, Praha, 27.05.2015 - 27.06.2015 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Ječmeniště. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 25.05.2015 - 30.05.2015 (umělecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H. Workshop international d´architecture Troyes, Francie. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.05.2015 - 22.05.2015 (umělecký výkon)
HOUSER, M. Kdo obraz ještě unese. Galerie Aspekt, Česká republika, Brno, 14.05.2015 - 14.07.2015 (umělecký výkon)
KOPÁČIK, G. Územní plán Pravlov. real:park, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 13.05.2015 - 13.05.2015 (umělecký výkon)
HORÁKOVÁ, E.; KOPÁČIK, G. Přehlídka diplomových prací 2015 ČKA - Ztracená místa uvnitř Brna. gal: Česká komora Architektů, Česká republika, Praha, 12.05.2015 - 12.05.2015 (umělecký výkon)
SMRŽOVÁ, K.; MLÉČKA, J. Přehlídka diplomových prací 2015 ČKA - Železnice - variabilní prostor. gal: Česká komora Architektů, Česká republika, Praha, 10.05.2015 - 10.05.2015 (umělecký výkon)
ŠROLOVÁ, A.; MLÉČKA, J. Být v krajině. gal: Česká komora Architektů, Česká republika, Praha, 10.05.2015 - 10.05.2015 (umělecký výkon)
LIDMILA, J.; NOVÁK, J.; ZDAŘIL, Z. Bezlubový interiérový stůl. Turistické informační centrum, Radnická 4, Brno, 60200 (funkční vzorek)
MAKOVSKÝ, Z. Portrét Sokrata. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 04.05.2015 - 04.05.2015 (umělecký výkon)
CHYBÍK, O.; KRIŠTOF, M. Český pavilon EXPO v Miláně. real:výstavní pavilon, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.05.2015 - 01.05.2015 (umělecký výkon)
GUZDEK, A.; KOCOUREK, T. Interiér bytu Michalova. Brno (projekt)
SOCHOR, J.; KOZUMPLÍK, V. Československý Red Bull Tour Bus. real:interiér pro mediální prezentaci, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 29.04.2015 - 28.08.2015 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Barokní krajinou 2014. gal:Galerie MINI, Česká republika, Brno, 22.04.2015 - 30.04.2015 (umělecký výkon)
POSLUŠNÁ, I. První kroky. gal:Dvorana-FA STU Bratislava, Slovensko, Bratislava, 13.04.2015 - 26.04.2015 (umělecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V.; JAVORSKÝ, T. Architektonická studie Penzionu pro ,,aktivní,, seniory v Hartvíkovicích. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.04.2015 - 01.04.2015 (umělecký výkon)
POSLUŠNÁ, I.; GUZDEK, A.; GLOSOVÁ, D.; BÍMOVÁ, M. První kroky .... Bratislava (výstava tématická)
SVOJANOVSKÝ, V. Návrh interiéru a stavebních úprav na rodinném domě v České u Brna č.p.364. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 31.03.2015 - 31.03.2015 (umělecký výkon)
PALACKÝ, J. Putovní výstava Slavné stavby Bohuslava Fuchse. Výstavní síň architekta Bohuslava Fuchse ve Všechovicích, Česká republika, Všechovice, 24.03.2015 - 24.03.2015 (umělecký výkon)
KILNAROVÁ, P.; LELKES, I.; ŠKODA, K.; KOPÁČIK, G. Přehlídka diplomových prací 2015 ČKA - Moje náměstí - hodnocení kvality náměstí. gal: Česká komora Architektů, Česká republika, Praha, 24.03.2015 - 24.03.2015 (umělecký výkon)
PALENČAR, O.; ČUČKA, P.; KRÁTKÁ, B.; SOUKUPOVÁ, V.; KOPÁČIK, G. Přehlídka diplomových prací 2015 ČKA - Brněnská okružní třída - léčba města. gal: Česká komora Architektů, Česká republika, Praha, 24.03.2015 - 24.03.2015 (umělecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H. Projekt EU Erasmus+, Apheleia, Macao, Portugalsko. VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 19.03.2015 - 28.03.2015 (umělecký výkon)
HAVLIŠ, K. REVITALIZACE DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA V CHEBU S NÁVAZNOSTÍ NA JÁNSKÉ NÁMĚSTÍ. SOUT:SOUTĚŽNÍ NÁVRH, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 03.03.2015 - 03.03.2015 (umělecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Rekonstrukce interiéru penzionu Lion v Modřicích. real:interier celé budovy, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.03.2015 - 02.03.2015 (umělecký výkon)
FRANTIŠÁK, L. Územní studie - Blok Ponávka - Cejl - Kornerova - Bratislavská. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.03.2015 - 02.03.2015 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Šelepova No1. real:interier části objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.03.2015 - 01.03.2015 (umělecký výkon)
GUZDEK, A. Interiér bytu Spojilská. Pardubice (projekt)
JAVORSKÝ, T. Vinařství Lahofer. sout:soutěž o nejlepší studentskou a doktorskou práci z oblasti stavitelství, Česká republika, Brno, 15.02.2015 - 15.02.2015 (umělecký výkon)
JURA, P.; STEUER, P.; GALLO, R. Rekonstrukce kláštera v Chebu. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 11.02.2015 - 11.02.2015 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Císařský ostrov v Praze. soukromý investor, Česká republika, Praha, 01.02.2015 - 31.05.2015 (umělecký výkon)
HAVLIŠ, K. AEDECC – AEDIFICIA ECCLESIAE „STUDIE K ZACHOVÁNÍ A REVITALIZACI STÁVAJÍCÍCH CÍRKEVNÍCH STAVEB V DOLNÍM RAKOUSKU A NA JIŽNÍ MORAVĚ“ (2013 – 2015). VÝSTAVA, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 22.01.2015 - 28.02.2015 (umělecký výkon)
SOCHOR, J.; KOZUMPLÍK, V. Viladům Lužická. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 19.01.2015 - 19.01.2015 (umělecký výkon)
ŠLAPETA, V. Brno, the city of Bauhaus Spirit. real:galerie, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.01.2015 - 15.02.2015 (umělecký výkon)
SVOJANOVSKÝ, V. Stavební úpravy rodinného domu č.1 Rozseč nad Kunštátem. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.01.2015 - 01.01.2015 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. dům v domudomu. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.01.2015 - 24.07.2015 (umělecký výkon)
HYBSKÁ, B.; RIABIČ, M. Prodejna TON Pardubice. real:interiér obchodu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.01.2015 - 01.03.2015 (umělecký výkon)
HYBSKÁ, B.; MUSIL, R.; PEŠÁK, J. Expozice Moravský kras. real:architektonické řešení výstavy, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.01.2015 - 30.09.2015 (umělecký výkon)
GUZDEK, A.; KOCOUREK, T. Rodinný dům. Ježkovice (projekt)


2014
ŽIŽKOVÁ, N.; MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; ČVANDA, D.; SOKOLA, L. BETADEKOR MP – minerální omítka s modelační strukturou využívající skelný recyklát. THD, STOMIX (funkční vzorek)
ŽIŽKOVÁ, N.; KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; DROCHYTKA, R.; ČVANDA, D.; SOKOLA, L. BETAFORM S-08 – správková hmota pro opravu pórobetonu využívající strusku a popílek. THD, STOMIX (funkční vzorek)
ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; TŮMOVÁ, E.; ČVANDA, D.; SOKOLA, L. BETAFORM LT1 – lehčený samonivelační potěr využívající popílek. THD, STOMIX (funkční vzorek)
ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; ČVANDA, D.; SOKOLA, L. Systém STX.THERM 4. STOMIX, spol. s r.o. Skorošice 197 790 65 Skorošice (ověřená technologie)
ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; ČVANDA, D.; SOKOLA, L. Systém STX.THERM 3. STOMIX, spol. s r.o. Skorošice 197 790 65 Skorošice (ověřená technologie)
ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; ČVANDA, D.; SOKOLA, L. Systém STX.THERM 2. STOMIX, spol. s r.o. Skorošice 197 790 65 Skorošice (ověřená technologie)
ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; ČVANDA, D.; SOKOLA, L. Systém STX.THERM 1. STOMIX, spol. s r.o. Skorošice 197 790 65 Skorošice (ověřená technologie)
DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; VODIČKOVÁ, E.; URBÁNEK, B.; PAVLÍKOVÁ, J.; VALKO, V. certifikovaný výrobek ANK 3. Skládka Lodín, .A.S.A. HP, spol. s r.o., Provozovna Lodín, 503 15 Nechanice (funkční vzorek)
DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; VODIČKOVÁ, E.; URBÁNEK, B.; PAVLÍKOVÁ, J.; VALKO, V. certifikovaný výrobek ANK 2. Skládka Lodín, .A.S.A. HP, spol. s r.o., Provozovna Lodín, 503 15 Nechanice (funkční vzorek)
DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; VALKO, V.; PAVLÍKOVÁ, J.; URBÁNEK, B.; VODIČKOVÁ, E. certifikovaný výrobek ANK 1. Skládka Lodín, .A.S.A. HP, spol. s r.o., Provozovna Lodín, 503 15 Nechanice (funkční vzorek)
PELČÁK, P. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. real:soubor polyfunkčních objektů - centrum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 15.12.2014 - 15.12.2014 (umělecký výkon)
DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DOHNÁLEK, P. UNISAN M CRETE. Provozovna spol. BETOSAN s.r.o. (funkční vzorek)
DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DOHNÁLEK, P. UNISAN S CRETE. Provozovna spol. BETOSAN s.r.o. (funkční vzorek)
DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DOHNÁLEK, P. UNISAN TH CRETE. Provozovna spol. BETOSAN s.r.o. (funkční vzorek)
DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DOHNÁLEK, P. UNISAN ADH 2K. Provozovna spol. BETOSAN s.r.o. (funkční vzorek)
DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; PUMPR, V.; DOHNÁLEK, P. UNISAN SF 2K. Provozovna spol. BETOSAN s.r.o. (funkční vzorek)
PAVLOVSKÝ, T. Refreš/h/ - Industra. Česká televize, Česká republika, Praha, 13.12.2014 - 13.12.2014 (umělecký výkon)
PELČÁK, P.; RUSÍN, T.; WAHLA, I. Obecní dům Brno & hosté 2014. gal:Galerie Architektury Brno, Česká republika, Brno, 09.12.2014 - 09.12.2014 (umělecký výkon)
JURA, P. Rozhledna Pekelný Kopec. Rozhledna Pekelný Kopec, Česká republika, Třebíč, 05.12.2014 - 05.12.2014 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Projekt interiéru skyboxů stadionu AC Sparta Praha. PROJEKT, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.12.2014 - 01.12.2014 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Územně-technické prověření obsluhy území Pod Palackého vrchem. Statutární Město Brno, Česká republika, Brno, 01.12.2014 - 01.12.2014 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Wilhelm – Leuschner Platz, Lipsko. ., Německo, Lipsko, 01.12.2014 - 01.12.2014 (umělecký výkon)
JURA, P. Rodinný dům Kociánka. Brno - Kociánka, Česká republika, Brno, 01.12.2014 - 31.12.2014 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Rekonstrukce a dostavba areálu AC Sparta, Praha – Letná. AC Sparta Praha, Česká republika, Praha, 01.12.2014 - 01.12.2014 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Refreš/h/ - Gahurův prospekt. Česká televize, Česká republika, Praha, 29.11.2014 - 29.11.2014 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. 12. aukční salon výtvarníků. Národní galerie, Veletržní palác, Česká republika, Praha, 27.11.2014 - 14.12.2014 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. Refreš/h/ - Kryt Studénka. Česká televize, Česká republika, Praha, 22.11.2014 - 22.11.2014 (umělecký výkon)
DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; ČERNÝ, V.; HELANOVÁ, E. Ověření parametrů funkčního vzorku popílkového pórobetonu s maximálním podílem fluidního popílku Poříčí. PORFIX CZa.s. Kladská 464 541 03 Trutnov (funkční vzorek)
DROCHYTKA, R.; JANOVSKÝ, R.; ČERNÝ, V.; HELANOVÁ, E. Ověření parametrů funkčního vzorku popílkového pórobetonu třídy P2-420. PORFIX CZ a.s. Kladská 464 541 03 Trutnov (funkční vzorek)
ŠPAČKOVÁ, E.; GLOSOVÁ, D. Městská krajina Vozovna Poruba. Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava, Česká republika, Ostrava, 11.11.2014 - 11.11.2014 (umělecký výkon)
HALTOF, V. Propagační tiskoviny Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně 2015/2016. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Česká republika, Brno, 04.11.2014 - 06.11.2014 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Lovci ve sněhu. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 01.11.2014 - 30.11.2014 (umělecký výkon)
JURA, P. Rekonstrukce obřadní síně v Židlochovicích. real:interier radnice, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.11.2014 - 30.11.2014 (umělecký výkon)
DRÁPAL, J. Kostel - Kostelec u Jihlavy. real:interier významného historického objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.11.2014 - 01.11.2014 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Obytný soubor Panorama – 2.ETAPA, Brno – Bystrc. Moravská stavební – INVEST, a.s.,, Česká republika, Brno, 01.11.2014 - 01.11.2014 (umělecký výkon)
HOUSER, M. Nitrocelulóza. Galerie UFO, Česká republika, Turnov, 30.10.2014 - 02.12.2014 (umělecký výkon)
PELČÁK, P.; HYBSKÁ, B. Pelčák - Hybská. gal:Galerie MINI, Česká republika, Brno, 27.10.2014 - 07.11.2014 (umělecký výkon)
JANOVSKÝ, R.; DROCHYTKA, R.; KULÍSEK, K.; ČERNÝ, V.; HELANOVÁ, E. Technologie výroby pórobetonu pevnostní třídy P2-420 s využitím fluidních popílků. PORFIX CZ a.s. Kladská 464 541 03 Trutnov (ověřená technologie)
komunikace - FAST - komunikující. (projekt)
HOUSER, M. 4+4 DNY V POHYBU. Palác u Stýblů, Česká republika, Praha, 10.10.2014 - 18.10.2014 (umělecký výkon)
ŠLAPETA, V.; URBAŠKOVÁ, H. Brno - město s duchem Bauhausu. CEPT University, 120 Circular Road, 380009, Indie, Ahmedabad, 09.10.2014 - 09.10.2014 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Polyfunkční dům „Palác Trnitá“. Moravská stavební – INVEST, a.s.,, Česká republika, Brno, 01.10.2014 - 01.10.2014 (umělecký výkon)
JURA, P. Dům s pečovatelskou službou v Sezimově Ústí. Sezimovo Ústí, Česká republika, Sezimovo Ústí, 01.10.2014 - 01.10.2014 (umělecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H.; LE GOUICA, G. OUESSANT De fascinantes sculptures en pierre. OUESTELIO, Brest, Francie, Brest, 30.09.2014 - 30.09.2014 (umělecký výkon)
HOUSER, M. Eugenika. Galerie TIC, Česká republika, Brno, 24.09.2014 - 29.10.2014 (umělecký výkon)
HOUSER, M. Vesmír&Co. Galéria Gagarinka, Slovensko, Bratislava, 19.09.2014 - 19.10.2014 (umělecký výkon)
POLÁŠ, M.; KOLEČEK, I. Vnímání prostoru/Ivan Koleček. gal:Galerie Jaroslava Fragnera, Česká republika, Praha, 12.09.2014 - 12.10.2014 (umělecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H. Moje vyznání Bretagni. Kavárna Galerie Národního domu v Prostějově, Česká republika, Prostějov, 04.09.2014 - 30.10.2014 (umělecký výkon)
HALTOF, V. Gorol 2014. Městský úřad Jablunkov, Česká republika, Jablunkov, 04.09.2014 - 04.09.2014 (umělecký výkon)
JURA, P. Rodinný dům Prostějov - Žitná. Prostějov, Česká republika, Prostějov, 01.09.2014 - 30.09.2014 (umělecký výkon)
NOVÝ, V. RD Lužice - Vinohrádky. Lužice, Česká republika, Hodonín, 01.09.2014 - 01.09.2014 (umělecký výkon)
KOPÁČIK, G. Urbanisticko dopravní řešení města Kroměříže. sout:URBANISTICKO-DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE, Česká republika, Kroměříž, 29.08.2014 - 12.09.2014 (umělecký výkon)
RULLER, I. Domov pro seniory Litomyšl. Domov pro seniory Litomyšl, Česká republika, Litomyšl, 18.08.2014 - 18.08.2014 (umělecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Zdeněk Makovský - sochy. Půdní galerie Městské muzeum, Česká republika, Bystřice nad Pernštejnem, 02.08.2014 - 10.09.2014 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Pravé křídlo 2. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 01.08.2014 - 31.08.2014 (umělecký výkon)
JURA, P. Royal Crystal. Brno, Česká republika, Brno, 01.08.2014 - 31.08.2014 (umělecký výkon)
NOVÝ, V. Rodinný dům v Mistříně. Svatobořice - Mistřín, Česká republika, Kyjov, 01.08.2014 - 01.08.2014 (umělecký výkon)
JURA, P. Rodinný dům Pelhřimov. Pelhřimov, Česká republika, Pelhřimov, 01.08.2014 - 31.08.2014 (umělecký výkon)
HOUSER, M. Luminiscencie. Ego Gallery, Slovensko, Bratislava, 18.07.2014 - 29.07.2014 (umělecký výkon)
SOCHOR, J.; JURA, P.; MIKULÁŠEK, D.; NOVÝ, V.; RULLER, I. Res publica. gal:Galerie Architektury Brno, Česká republika, Brno, 08.07.2014 - 25.07.2014 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Pravé křídlo 3. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 01.07.2014 - 31.07.2014 (umělecký výkon)
KOPÁČIK, G. Přestavba budovy bývalé Moděvy na bytový dům, Kladky. obecní úřad, Česká republika, Kladky, 30.06.2014 - 30.06.2014 (umělecký výkon)
EUNIC Landscape Architecture. (výstava vlastní)
DOHNÁLKOVÁ, B.; DROCHYTKA, R.; VODIČKOVÁ, E.; URBÁNEK, B.; VALKO, V.; PAVLÍKOVÁ, J. Technologická linka. .A.S.A., spol. s r.o. (ověřená technologie)
ŠVEHLA, J.; VOMELOVÁ, L. Diplomanti FaVU. Dům umění města Brna, Česká republika, Brno, 27.06.2014 - 29.07.2014 (umělecký výkon)
RULLER, I. Centrum pro seniory v Táboře. Architektonická soutěž - Centrum pro seniory, Česká republika, Tábor, 25.06.2014 - 25.06.2014 (umělecký výkon)
PALACKÝ, J. Bohuslav Fuchs Život a dílo: multimediální Průvodce expozicí. Výstavní síň architekta Bohuslava Fuchse ve Všechovicích, Česká republika, Obec Všechovice, okres Přerov, 21.06.2014 - 21.06.2014 (umělecký výkon)
PALACKÝ, J. Osm děl architekta Bohuslava Fuchse v České republice a na Slovensku. Výstavní síň architekta Bohuslava Fuchse ve Všechovicích, Česká republika, Obec Všechovice, okres Přerov, 21.06.2014 - 21.06.2014 (umělecký výkon)
PALACKÝ, J. Výstavní síň a stálá expozice BOHUSLAV FUCHS 1895–1972, Život a dílo, projekty, realizace, kresby, modely a fotografie architekta Bohuslava Fuchse ve Všechovicích. Výstavní síň architekta Bohuslava Fuchse ve Všechovicích, Česká republika, Obec Všechovice, okres Přerov, 21.06.2014 - 21.06.2014 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. výminek Viniční, Brno. Viniční, Brno, Česká republika, Brno, 20.06.2014 - 20.06.2014 (umělecký výkon)
PALACKÝ, J. Výstavní pavilon miniBrownfields pro prezentaci architektonických projektů mezinárodního studentského workshopu. Prostor u hlavního vlakového nádraží v Brně, Česká republika, Brno, 15.06.2014 - 15.06.2014 (umělecký výkon)
RULLER, I. Rodinný dům u přehrady. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 10.06.2014 - 10.06.2014 (umělecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H. Konverze OP Prostějov. Nádražní hala, Česká republika, Prostějov, 09.06.2014 - 23.06.2014 (umělecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Smuteční obřadní síň Valašské Meziříčí. sout:SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍŇ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Česká republika, Valašské Meziříčí, 02.06.2014 - 02.06.2014 (umělecký výkon)
SOCHOR, J. OBYTNÝ SOUBOR BONĚCKO. Boněcko s.r.o., třída Tomáše Bati 3067 760 01 Zlín, Česká republika, Zlín, 02.06.2014 - 02.06.2014 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Levé křídlo 2. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 01.06.2014 - 30.06.2014 (umělecký výkon)
NOVÝ, V. Vila Park Dragoun - soubor řadových RD - 3.etapa, Hodonín. Vila park Dragoun, Česká republika, Hodonín, 01.06.2014 - 01.06.2014 (umělecký výkon)
NOVÝ, V. Vila Park Dragoun - soubor rodinných dvo-jdomů, Hodonín. Vila park Dragoun, Česká republika, Hodonín, 01.06.2014 - 01.06.2014 (umělecký výkon)
JURA, P. Vila Černopolní. Brno, Česká republika, Brno, 01.06.2014 - 30.06.2014 (umělecký výkon)
HAVLIŠ, K. Kežmarská chata - Mezinárodní architektonická soutěž Slovensko. Vysoké Tatry, Slovensko, Vysoké Tatry, 01.06.2014 - 30.06.2014 (umělecký výkon)
RULLER, I. Dům s pečovatelskou službou Svinošice. Dům s pečovatelskou službou Svinošice, Česká republika, Svinošice, 30.05.2014 - 30.05.2014 (umělecký výkon)
HAVLIŠ, K. 5 + 5 Stadterneuerung - Obnova malých a středních měst na Jižní Moravě a v Dolním Rakousku. Krems, Rakousko, Krems, 07.05.2014 - 07.07.2014 (umělecký výkon)
JURA, P. Rodinný dům Jasénka. Vsetín, Česká republika, Vsetín, 01.05.2014 - 01.06.2014 (umělecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H. Nové využití kláštera Milosrdných Bratří v Prostějově. Chrám sv. Jana Nepomuckého, Česká republika, Prostějov, 26.04.2014 - 26.04.2014 (umělecký výkon)
BÍMOVÁ, M. Dům na úpatí - městský dům v historickém centru Brna. Brno, Česká republika, Brno, 24.04.2014 - 24.04.2014 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Stopy v krajině. Regionální muzeum v Mikulově - zámek Mikulov, Česká republika, Mikulov, 23.04.2014 - 09.05.2014 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Deset domů pro jednu proluku. gal:Galerie Konvent, Česká republika, Mikulov, 23.04.2014 - 30.04.2014 (umělecký výkon)
PAVLOVSKÝ, T. 17. Minisalon. Divadlo Hybernia, Česká republika, Praha, 07.04.2014 - 30.04.2014 (umělecký výkon)
WITTMANN, M.; KOPÁČIK, G.; FRANTIŠÁK, L. Urbanismus - stavba měst. Studentské modely.. Brno, Fakulta architektury VUT v Brně, Galůerie MINI (výstava tématická)
FRANTIŠÁK, L. Urbanismus II. - Stavba měst - Cvičení výstava studentských prací. Fakulta architektury Brno, Česká republika, Brno, 02.04.2014 - 13.04.2014 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Interiér kavárny společnosti E.on. real:interier části objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 02.04.2014 - 01.08.2015 (umělecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H.; SOULOS, J. PRESERVATION OF CULTURAL PATRIMONY AND RE-USE OF THE MONUMENT OF TOMÁŠ BAŤA. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 01.04.2014 - 01.04.2014 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Sie werden vielleicht sagen, daß die Sache nicht so dringend war, um jetzt besprochen zu werden.. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 01.04.2014 - 30.04.2014 (umělecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H. Nový život opuštěných továren. Fakulta architektury, Česká republika, Brno, 01.04.2014 - 30.04.2014 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Poradenské centrum E.ON na Jakubském náměstí v Brně. real:interier části objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.04.2014 - 01.06.2014 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J.; DEMEK, P. hřbitov Ladná. hřbitov, Česká republika, Ladná, 01.04.2014 - 01.04.2014 (umělecký výkon)
RULLER, I. Smuteční obřadní síň Valašské Meziříčí. sout:SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍŇ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Česká republika, Valašské Meziříčí, 27.03.2014 - 27.03.2014 (umělecký výkon)
DULENČÍN, J. Juraj Dulenčín, kresba a grafika. Kavárna na pěší zóně, Česká republika, Náměšť nad Oslavou, 16.03.2014 - 15.04.2014 (umělecký výkon)
DULENČÍN, J. Autorská výstava Juraj Dulenčín - kresba a grafika. Náměšť nad Oslavou (výstava vlastní)
HOUSER, M. Red & white. Galerie Závodný, Česká republika, Břeclav, 06.03.2014 - 26.04.2014 (umělecký výkon)
RULLER, I. Ivan Ruller / Galerie Cooltour. gal:Cooltour Ostrava, Česká republika, Ostrava, 05.03.2014 - 05.03.2014 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně. real:soubor polyfunkčních objektů - centrum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.03.2014 - 01.03.2014 (umělecký výkon)
JURA, P. Rodinný dům Nad Farou. Židlochovice, Česká republika, Židlochovice, 01.03.2014 - 31.03.2014 (umělecký výkon)
JURA, P. Rekonstrukce RD Helceletova. Brno, Česká republika, Brno, 01.03.2014 - 31.03.2014 (umělecký výkon)
GUZDEK, A.; KOCOUREK, T. Interiér bytu Botanická. Brno (realizace)
OBR, P.; JAVORSKÝ, T.; ZABADALOVÁ, K. Point of view. 120 hours, Norsko, Oslo, 22.02.2014 - 22.02.2014 (umělecký výkon)
RULLER, I. Novostavba farního kostela seslání Ducha svatého se zázemím v Brně Líšni. sout:NOVOSTAVBA FARNÍHO KOSTELA SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO SE ZÁZEMÍM V BRNĚ-LÍŠNI, Česká republika, Brno, 17.02.2014 - 17.02.2014 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. Rodinný dům - Olomouc. lokalita Úvoz, Olomouc - Neředín, Česká republika, Olomouc, 06.02.2014 - 06.02.2014 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Soutěžní návrh budovy Spolkové rady, Berlín. sout:soutěž Bundesrat, Berlin, Německo, Berlin, 02.02.2014 - 02.02.2014 (umělecký výkon)
KOPÁČIK, G. Územní plán Kroměříže ve znění změny č. 6A. Městský úřad Kroměříž, Česká republika, Kroměříž, 31.01.2014 - 31.01.2014 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Gleichzeitig allerdings fragte er sich, was für einen Grund er haben könnte, es zu tun.. Fakulta architektury VUT, Česká republika, Brno, 01.01.2014 - 31.01.2014 (umělecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H. OUESSANT. Conseil général du Finistere,Penn-ar-bed, Francie, Quimpeur, 01.01.2014 - 28.02.2014 (umělecký výkon)
JURA, P. Rodinný dům Rohovládova Bělá. real:rodinný dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.01.2014 - 01.12.2014 (umělecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Polyfunkční objekt Minská 85 Brno Žabovřesky. real:administrativní budova, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.01.2014 - 31.12.2014 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Archeologická mise Archeologického ústavu AV ČR, Brno na území NKP Slovanské hradiště v Mikulčicích. Archeologická mise Archeologického ústavu AV ČR, Česká republika, Mikulčice, 01.01.2014 - 01.01.2014 (umělecký výkon)
JURA, P. Rodinný dům 9 - Lelekovice. Lelekovice, Česká republika, Lelekovice, 01.01.2014 - 01.02.2014 (umělecký výkon)
JURA, P. Rodinný dům 7 Lelekovice. Lelekovice, Česká republika, Lelekovice, 01.01.2014 - 01.02.2014 (umělecký výkon)


2013
FRAJT, D.; DROCHYTKA, R.; PETRÁNEK, V.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Tepelně izolační materiál pro vysoké teploty - prefabrikát. P-D Refractories, 679 63 Velké Opatovice, CZ (funkční vzorek)
FRAJT, D.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; PETRÁNEK, V. Tepelně izolační materiál pro vysoké teploty - monolit. AB Arco spol. s r.o. Sokolovská 205/194 190 00 PRAHA 9 (funkční vzorek)
FRAJT, D.; ZACH, J.; ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; HROUDOVÁ, J. Vnější tepelně-izolační kompozitní systém využívající alternativní surovinové zdroje. THD (ověřená technologie)
RULLER, I. Prof. Ivan Ruller. gal:Centrum architektury, Česká republika, Brno, 13.12.2013 - 31.01.2014 (umělecký výkon)
CHYBÍK, O.; KRIŠTOF, M. Pavilon České republiky na světové výstave EXPO 2015 v Miláně. Kancelář generálního komisaře Účasti ČR na EXPO 2015 Milán, Česká republika, Praha, 13.12.2013 - 13.12.2013 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Penzion Hrušky. real:penzion, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 12.12.2013 - 12.12.2013 (umělecký výkon)
VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; MÜLLER, J. Solidifikační technologie pro transformaci nebezpečných odpadů katalogového čísla 120114 a 160303 v nové materiály. Hradecký písek a.s Provozovna - ul. Pardubická, Hradec Králové - Plačice, 500 04 (ověřená technologie)
PAVLOVSKÝ, T. Michael Pavlovský: Dřevěné hračky a objekty & Tomáš Pavlovský: Kresby a malby. Muzeum Vyškovska, Česká republika, Vyškov, 11.12.2013 - 26.01.2014 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B. Stopy v krajině. Fakulta architektury Brno, Česká republika, Brno, 10.12.2013 - 20.12.2013 (umělecký výkon)
VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; MÜLLER, J. Solidifikovaný kompozit z nebezpečného odpadu katalog. č. 120114 pro další využití. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; MÜLLER, J.; MÜLLER, J. Solidifikovaný kompozit z nebezpečného odpadu s katalogovým číslem 160303. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno (funkční vzorek)
HYBSKÁ, B.; MUSIL, R.; PEŠÁK, J. Přístavba školy SUNNY CANADIAN. Přístavba školy SUNNY CANADIAN (gymnázium a 2. stupeň základní školy), Česká republika, Jesenice u Prahy, 01.12.2013 - 31.12.2013 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Bytový dům Žižkova. Bytový dům Žižkova, Česká republika, Brno, 01.12.2013 - 31.12.2013 (umělecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Kostel Seslání Ducha Svatého v Brně-Líšni. Brno-Líšeň Kostel, Česká republika, Brno-Líšeň, 01.12.2013 - 31.12.2013 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Bytový dům MINX, Brno. Projekt roku, Česká republika, Praha, 11.11.2013 - 11.11.2013 (umělecký výkon)
ŠVEHLA, J. Katalog Start Up 3. Galerie hlavního města Prahy, Česká republika, Praha, 07.11.2013 - 07.11.2013 (umělecký výkon)
HAVLIŠ, K. 5+5 Stadterneuerung (Obnova malých měst na jižní Moravě a v Dolním Rakousku). gal:Dům umění města Brna, Česká republika, Brno, 07.11.2013 - 17.11.2013 (umělecký výkon)
POSLUŠNÁ, I.; TOMAN, R. Příběhy místa. gal:Dům pánů z Kunštátu (DUMB), Česká republika, Brno, 07.11.2013 - 27.03.2014 (umělecký výkon)
GLOSOVÁ, D.; URBAŠKOVÁ, H.; POSLUŠNÁ, I. Jundrov nostalgický a co dal.... gal:Dům pánů z Kunštátu (DUMB), Česká republika, Brno, 07.11.2013 - 27.11.2013 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Ideový urbanisticko-architektonický návrh, Areál „Hlinky 136“ v Brně. Jet Investment, Česká republika, Brno, Hlinky 126, 07.11.2013 - 07.11.2013 (umělecký výkon)
HALTOF, V. Propagační tiskoviny Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně 2014/2015. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Česká republika, Brno, 05.11.2013 - 08.11.2013 (umělecký výkon)
POMYKALOVÁ, A. Admonter student contest 2013. STIA Holzindustrie GmbH, Rakousko, Admont, 01.11.2013 - 01.11.2013 (umělecký výkon)
GUZDEK, A.; KOCOUREK, T. Interiér kavárny a taneční školy NO FEET. Brno (realizace)
ČERNÝ, V.; DROCHYTKA, R. Technologie výroby umělého kameniva na bázi popílku elektrárny Tušimice. Elektrárna Tušimice (ověřená technologie)
PELČÁK, P. Archeologická základna Mikulčice. real:soubor polyfunkčních objektů - centrum, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 10.10.2013 - 10.10.2013 (umělecký výkon)
DRINKOVÁ, K.; TOMALUKOVÁ, A.; BAŘINA, K.; KROČÁK, J.; VOMELOVÁ, L.; GOLIANOVÁ, V.; KALINOVÁ, N.; POKORNÁ, G.; FRANKOVÁ, A.; VOBORNÍK, V.; VRZÁKOVÁ, B. Ašané. Den Architektury Aš, Česká republika, Aš, 05.10.2013 - 19.10.2013 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J.; TURKO, P. Skromné umění – Tradiční řemesla v ČR. Národní ústav lidové kultury, Česká republika, Strážnice, 03.10.2013 - 31.10.2015 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Mantova - Brno, Pocta Pisanellovi. Fakulta architektury, Česká republika, Brno, 01.10.2013 - 31.12.2013 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J.; JEMELKA, V. kostel Brno - Lesná. Římskokatolická farnost Brno - Lesná, Česká republika, Brno, 30.09.2013 - 31.03.2014 (umělecký výkon)
MACHALA, M. Revitalizácia rieky Svratky. Young Architect Award, Česká republika, Praha, 18.09.2013 - 18.09.2013 (umělecký výkon)
HOUSER, M. TRIKO – TRIENNIAL OF CONTEMPORARY IMAGE KOŠICE 2013. Kunsthalle Košice, Slovensko, Košice, 12.09.2013 - 03.11.2013 (umělecký výkon)
DROCHYTKA, R.; ČERNÝ, V. Umělé kamenivo ze spékaných popílků elektrárny Tušimice. D231a (funkční vzorek)
WITTMANN, M. Vyhodnocení vlivu Změny č.5 B ÚP města Kroměříže (včetně 0 varianty) na udržitelný rozvoj území.. (projekt)
ZEMÁNKOVÁ, H. Regard de Helena Zemánková, architecte tcheque, emerveillée par une ile du Ponant. Galerie CEMO, Francie, Ostrov Ouessant, 01.09.2013 - 30.09.2013 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Obytný soubor Panorama. real:komplex bytových domů, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.09.2013 - 01.09.2013 (umělecký výkon)
HYBSKÁ, B.; PEŠÁK, J.; MUSIL, R. Výrobní areál společnosti Oxalis, Slušovice. Výrobní areál Oxalis, Česká republika, Slušovice, 01.09.2013 - 30.09.2013 (umělecký výkon)
HALTOF, V. Lavička G3. Tyra, Česká republika, Třinec, 31.08.2013 - 31.08.2013 (umělecký výkon)
HOUSER, M. Geometrické polia. Kasárne/Kulturpark, Slovensko, Košice, 03.08.2013 - 02.09.2013 (umělecký výkon)
HOUSER, M. Geometrické polia. Kasárne/Kulturpark, Slovensko, Košice, 03.08.2013 - 02.09.2013 (umělecký výkon)
KOPECKÝ, M. Studentská soutěž - město Příbor. Město Příbor, Náměstí S. Freuda 19, 742 58 Příbor, Česká republika, Příbor, 31.07.2013 - 31.07.2013 (umělecký výkon)
FRANTIŠÁK, L.; PEKÁR, P.; PÁGO, T.; MIKESKOVÁ, D. Řešení centra Bílovic nad Svitavou s umístěním nového obecního úřadu, knihovny, pošty a obřadní síně. Centrum obce Bílovice nad Svitavou, Česká republika, Bílovice nad Svitavou, 01.07.2013 - 31.07.2013 (umělecký výkon)
TOMAN, R.; POHŮNEK, J. Památník romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu. gal:Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Česká republika, Praha, 17.06.2013 - 17.06.2013 (umělecký výkon)
CHMEL, Z. Památník romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu. gal:Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Česká republika, Praha, 17.06.2013 - 17.06.2013 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; HOLCNEROVÁ, L.; ŽABČÍKOVÁ, A.; HUDEC, P.; MAREK, J.; KOTEN, A.; KILIÁNOVÁ, J. 5xINGARCH. gal:Centrum architektury, Česká republika, Brno, 13.06.2013 - 14.07.2013 (umělecký výkon)
BÍROVÁ, E. Country Houses. Velux Česká republika, s. r. o. a Velux Slovensko spol. s. r. o., Česká republika, Praha, 15.05.2013 - 15.05.2013 (umělecký výkon)
OBRŠÁL, N. Inventura archetypu. Velux Česká republika, s. r. o. a Velux Slovensko spol. s. r. o., Česká republika, Praha, 15.05.2013 - 15.05.2013 (umělecký výkon)
CHYBÍK, J.; CHYBÍK, O.; KRIŠTOF, M. Návrh řešení využití a rozvoje území ostrova Štvanice v Praze. sout:Návrh řešení využití a rozvoje území ostrova Štvanice v Praze, Česká republika, Praha, 10.05.2013 - 10.05.2013 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; KOLÁŘ, V.; FROLÍK, J. Great Spirit Woods. Dawntown, Spojené státy americké, Miami, 08.05.2013 - 08.05.2013 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Pocta L.. Fakulta architektury, Česká republika, Brno, 01.05.2013 - 31.05.2013 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A.; MAKOVSKÝ, Z. SOCHY OBRAZY - Zdeněk Makovský - Aleš Navrátil - studenti. Alternativa - kulturní dům Zlín, Česká republika, Zlín, 01.05.2013 - 31.05.2013 (umělecký výkon)
HOUSER, M. Od moderny po současnost. Stálá expozice výtvarného umění v Brně 1945-2013. Muzeum města Brna, Česká republika, Brno, 30.04.2013 - 01.03.2014 (umělecký výkon)
FORETNIK, J.; PONEŠOVÁ, B.; FRÁNEK, Z.; SUCHÁNEK, R. ...BAROKNÍ KRAJINOU. gal:Sint-Lucas Gent, Belgie, Gent, 22.04.2013 - 03.05.2013 (umělecký výkon)
FORETNÍK, J., PONEŠOVÁ, B. ... Across the Baroque Landscape. Gent (výstava kolektivní)
DULENČÍN, J., KOČÍ, V. 2+2 - živé prezentace pedagogů a studentů ARC FAST VUT. Kounicova, Brno (projekt)
PAVLOVSKÝ, T. Minisalon 2013 filmové klapky. Café Hybernia, Česká republika, Praha, 04.04.2013 - 29.04.2013 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. VA 7. Fakulta architektury, Česká republika, Brno, 01.04.2013 - 30.04.2013 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. VA 6. Fakulta architektury, Česká republika, Brno, 01.04.2013 - 30.04.2013 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. VA 5. Fakulta architektury, Česká republika, Brno, 01.04.2013 - 30.04.2013 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. VA 4. Fakulta architektury, Česká republika, Brno, 01.04.2013 - 30.04.2013 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. VA 3. Fakulta architektury, Česká republika, Brno, 01.04.2013 - 30.04.2013 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. VA 2. Fakulta architektury, Česká republika, Brno, 01.04.2013 - 30.04.2013 (umělecký výkon)
BĚLICA, O. Dík. Dík, Slovensko, Korňa, 01.04.2013 - 01.04.2013 (umělecký výkon)
ADAMEC, K.; HOLÁ, M. Townhaus. FOIBOS BOOKS Praha, Česká republika, Praha, 01.04.2013 - 01.04.2013 (umělecký výkon)
BLAŽKOVÁ, G.; DOBEŠOVÁ, V. POROTHERM DŮM 2012 - 2013 na téma: Viladům v intravilánu obce. Josefská 34/6, Praha 1 11800, Česká republika, Praha, 01.04.2013 - 01.04.2013 (umělecký výkon)
GUZDEK, A.; RUJBR, Š. Dostavba hotelu Prezident. Karlovy Vary (projekt)
OBRŠÁL, N.; MIKULÁŠEK, D. Koncept pro Jaroměř. Město Jaroměř, Česká republika, Jaroměř, 21.03.2013 - 21.03.2013 (umělecký výkon)
MIKULÁŠEK, D.; FOLTÝN, K. Koncept pro Jaroměř. Město Jaroměř, Česká republika, Jaroměř, 21.03.2013 - 21.03.2013 (umělecký výkon)
DULENČÍN, J., KOČÍ, V. 2+2 - živé prezentace pedagogů a studentů ARC FAST VUT. Kounicova, Brno (projekt)
POSLUŠNÁ, I.; GUZDEK, A. Udržitelnost modelového sídliště. Brno, Bratislava, Ostrava (workshop zahraniční)
JURA, P. Rozhledna Hradišťský vrch u Kaplice. Hradišťský vrch, Česká republika, Kaplice, 01.03.2013 - 31.12.2013 (umělecký výkon)
ŠVEC, M. Filmové a televizní kreativní centrum v Brně – konverze opuštěného výrobního areálu Ergon. Stavba jihomoravského kraje 2012, Česká republika, Brno, 15.02.2013 - 15.02.2013 (umělecký výkon)
KUBINOVÁ, M.; JEČMEN, M. Víceúčelové kulturně společenské zařízení Háječek v Českých Budějovicích. Statutární město České Budějovice, Česká republika, České Budějovice, 15.02.2013 - 15.02.2013 (umělecký výkon)
BARTKOVÁ, D.; SOPOUŠKOVÁ, P.; VALEKOVÁ, I.; ZÁTHURECKÁ, Z. Horizontálny hybrid a konverzia verejného priestoru Zoborských kasární v Nitre. Stavba jihomoravského kraje 2012, Česká republika, Brno, 15.02.2013 - 15.02.2013 (umělecký výkon)
STAFFOVÁ, E.; SMEJKALOVÁ, V.; KRAUT, J. Udržitelné bydlení nejen pro seniory na břehu řeky Svitavy. Stavba jihomoravského kraje 2012, Česká republika, Brno, 15.02.2013 - 15.02.2013 (umělecký výkon)
BĚLICA, O.; ADAMUS, J. Běsi. Komorní scéna 21, Česká republika, Frýdek-Místek, 05.02.2013 - 05.02.2013 (umělecký výkon)
ZEMÁNKOVÁ, H. Obnova památníku Tomáše Bati. gal:Dům umění Zlín, Česká republika, Zlín, 31.01.2013 - 28.02.2013 (umělecký výkon)
KYSELOVÁ, A.; MLÉČKA, J. tur(i)ntogreen. CRD-PVS, Itálie, Turin, 21.01.2013 - 21.01.2013 (umělecký výkon)
HOUSER, M. Celolesk. Galerie Aspekt, Česká republika, Brno, 09.01.2013 - 01.03.2013 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. VA 1. Fakulta architektury, Česká republika, Brno, 01.01.2013 - 31.01.2013 (umělecký výkon)
HALTOF, V. Grafický design obálky knihy "Kaštanovník jedlý v České republice". Vydavatelství Lesnická práce, Česká republika, Brno, 01.01.2013 - 31.12.2013 (umělecký výkon)
HALTOF, V.; DOČEKAL, P. Grafika fasád a design informačních prvků na fasádách Základní školy a mateřské školy v Traplicích. Obec Traplice, Česká republika, Traplice, 01.01.2013 - 31.12.2013 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Black Swan Yacht. real:interier části objektu, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.01.2013 - 01.01.2013 (umělecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z.; MAKOVSKÝ, D.; SIROTEK, A. Bytový dům Brno - Červený kopec. real:bytový dům, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.01.2013 - 31.12.2013 (umělecký výkon)
HYBSKÁ, B.; MUSIL, R.; PEŠÁK, J. Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií. Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky,. real:provozovna, výrobna, Bez rozlišení státu, Bez rozlišení města, 01.01.2013 - 01.01.2013 (umělecký výkon)
JURA, P. Rozhledna Pekelný kopec. Pekelný kopec, Česká republika, Třebíč, 01.01.2013 - 30.04.2013 (umělecký výkon)
FRANTIŠÁK, L.; ŠEREK, J. Studie obytného souboru v Komíně, ulice Podveská. Podveská II., Česká republika, Brno - Komín, 01.01.2013 - 31.01.2013 (umělecký výkon)
GUZDEK, A.; RUJBR, Š. Interiér hydroterapeutického centra hotelu Prezident. Karlovy Vary (projekt)


2012
HALTOF, V.; DOČEKAL, P. Návrh grafického pojednání fasád Základní školy a mateřské školy v Traplicích. Obec Traplice, Česká republika, Traplice, 20.12.2012 - 20.12.2012 (umělecký výkon)
HALTOF, V. Grafika velkoplošného výstavního panelu. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Česká republika, Brno, 07.12.2012 - 07.12.2012 (umělecký výkon)
DULENČÍN, J., KOČÍ, V. 2+2 - živé prezentace pedagogů a studentů ARC FAST VUT. Brno, Stadec, Ulice Kounicova (projekt)
NOVÝ, V. Vila Park Dragoun - soubor samostatně stojících RD, Hodonín. VilaPark Dragoun, Česká republika, Hodonín, 03.12.2012 - 03.12.2012 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Pocta Franku Zappovi. Galerie Aula FaVU, Česká republika, Brno, 01.12.2012 - 31.12.2012 (umělecký výkon)
RULLER, I. Rekreační domek Ostrov nad Oslavou. Ostrov nad Oslavou, Česká republika, Ostrov nad Oslavou, 01.12.2012 - 31.12.2012 (umělecký výkon)
KYSELOVÁ, A. SELF-SUFFICIENT HOME _ tur(i)ntogreen - Farms In A Town. Turín, Itálie, Turín, 21.11.2012 - 21.11.2012 (umělecký výkon)
RULLER, I. Rodinný dům Tupec. Tupec, Česká republika, Tupec, 01.11.2012 - 30.11.2012 (umělecký výkon)
GUZDEK, A.; RUJBR, Š. Bytový dům. Lipůvka (realizace)
HALTOF, V. Propagační tiskoviny Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Česká republika, Brno, 30.10.2012 - 30.10.2012 (umělecký výkon)
SOCHOR, J.; KOZUMPLÍK, V. ENERG SERVIS HÁDY - dostavba sídla firmy, Brno, CZ. ENERG-SERVIS a.s., Hády 2, Brno, CZ, Česká republika, Brno, 23.10.2012 - 23.10.2012 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; ŽABČÍKOVÁ, A.; TOMAN, R. Návrh druhé věže katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. CROSSCAFE ORIGINAL S. R. O., Česká republika, Plzeň, 19.10.2012 - 19.10.2012 (umělecký výkon)
DULENČÍN, J., KOČÍ, V. 2+2 - živé prezentace pedagogů a studentů ARC FAST VUT. Stadec, Kounicova 20, Brno (projekt)
MLÉČKA, J.; KOLCUNOVÁ, P.; HUDÁKOVÁ, K.; DVOŘÁKOVÁ, V.; ENEV, M.; KUŽELOVÁ, E. CIENARCH - výstava diplomových prací. gal:Centrum architektury, Česká republika, Brno, 17.10.2012 - 28.10.2012 (umělecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Ženská figura. Rodinný dům, Česká republika, Brno-Žebětín, 15.10.2012 - 31.12.2012 (umělecký výkon)
HOUSER, M. C0000 Bezbarvý Houser. Galerie Kvalitář, Česká republika, Praha, 03.10.2012 - 23.11.2012 (umělecký výkon)
HOUSER, M. Viennafair. Viennafair, Rakousko, Wien, 20.09.2012 - 23.09.2012 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; KOLCUNOVÁ, P. Soundscape lom Hády. Česká komora architektů, Česká republika, Praha, 20.09.2012 - 20.09.2012 (umělecký výkon)
KRATOCHVÍL, J. webdesign Micotech-IVF.cz. http://www.microtech-ivf.cz/, Česká republika, Brno, 01.09.2012 - 31.12.2012 (umělecký výkon)
RULLER, I. Návrh druhé věže katedrály sv. Bartoloměje, Plzeň. Plzeň, Česká republika, Plzeň, 01.09.2012 - 31.10.2012 (umělecký výkon)
GALLO, R.; KOČÍ, V. Návrh druhé věže katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. Návrh druhé věže katedrály sv. Bartoloměje v Plzni, Česká republika, Plzeň, 01.09.2012 - 01.09.2012 (umělecký výkon)
SOCHOR, J.; KOZUMPLÍK, V. URBAN WAVE BAR 2012 - mobilní struktura, CZ. Open Air Festival, Česká republika, Panenský Týnec, 09.08.2012 - 11.08.2012 (umělecký výkon)
HOUSER, M. Otevřeno. Zámek Moravský Krumlov, Česká republika, Moravský Krumlov, 07.07.2012 - 16.09.2012 (umělecký výkon)
PALACKÝ, J. [Buenos Aires] New Contemporay Art Museum. [AC-CA]™, Vertadis, 17 Ensign House, Admirals Way, Canary Wharf, London E14 9XQ, UK, Velká Británie, Londýn, 05.07.2012 - 05.07.2012 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Památník holocaustu v Brně. Magistrát města Brna, odbor kultury, Česká republika, Brno, 01.07.2012 - 31.07.2012 (umělecký výkon)
RULLER, I. Centrum halových sportů, České Budějovice. České Budějovice, Česká republika, České Budějovice, 01.07.2012 - 31.08.2012 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; JURSA, A. Adam Jursa - výstava prací. gal:Literární kavárna Noiva, Hlavní 1, Česká republika, Český Těšín, 29.06.2012 - 31.07.2012 (umělecký výkon)
PALACKÝ, J. Revitalizace přírodní památky Bílá hora. Radnice městské části Brno Židenice, Česká republika, Brno, 27.06.2012 - 27.06.2012 (umělecký výkon)
KRATOCHVÍL, J. Studie budoucího využití Sokolovny v Července. Tyršova par.č. 820, Česká republika, Červenka, 26.06.2012 - 31.12.2012 (umělecký výkon)
JURA, P. Pecha Kucha Night, Norwich, Velká Británie. gal:Sainsbury Centre for Visual Arts, Velká Británie, Norwich, 21.06.2012 - 21.06.2012 (umělecký výkon)
KRATOCHVÍL, J. webdesign Helios.cz. www.helios.cz, Česká republika, Brno, 15.06.2012 - 31.12.2012 (umělecký výkon)
ŠVANCAROVÁ, J.; RUBÍNOVÁ, D. Design kávovaru. místnost ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika (funkční vzorek)
ZÁLESKÁ, V.; RUBÍNOVÁ, D. Design šicího stroje. místnost ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika (funkční vzorek)
Estonian Urban Lab (MTÜ Linnalabor) Urban activism in post-socialist cities. Tallinn (workshop zahraniční)
HOUSER, M. Sculpture now!. Nosticův palác - Ministerstvo kultury, Česká republika, Praha, 04.06.2012 - 31.10.2012 (umělecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Šachisti. Galerie Sýpka, Česká republika, Blansko, 01.06.2012 - 31.12.2012 (umělecký výkon)
HRUBÝ, J.; HRABEC, J.; BOHÁČ, I. Architektonická interpretace archeologických nálezů. gal:Jihomoravské muzeum Znojmo, Česká republika, Znojmo, 01.06.2012 - 30.06.2014 (umělecký výkon)
SOCHOR, J.; KOZUMPLÍK, V. MINI bar - Žluté lázně, Praha, CZ. Žluté lázně, Podolské nábřeží 3, Praha, Česká republika, Praha, 01.06.2012 - 31.07.2012 (umělecký výkon)
SOCHOR, J.; KOZUMPLÍK, V. REKONSTRUKCE PODKROVÍ - Boženy Němcové, Brno, CZ. Boženy Němcové, Brno, CZ, Česká republika, Brno, 01.06.2012 - 01.06.2012 (umělecký výkon)
NOVÝ, V.; HAVLÍČEK, T. Zero Challenge - mezinárodní architektonická soutěž. Blaue Lagune, Rakousko, Wiener Neudorf, 29.05.2012 - 14.09.2012 (umělecký výkon)
KAČENKA, J. Rekonstrukce panelového domu. Trenčín, Slovensko, Trenčín, 15.05.2012 - 15.05.2012 (umělecký výkon)
HALTOF, V. Atypický rámeček pro uchycení tabletu. Cena prof. Halabaly, Česká republika, Brno, 01.05.2012 - 31.10.2012 (umělecký výkon)
RULLER, I. Svinošice, dům s pečovatelskou službou. Svinošice, Česká republika, Svinošice, 01.05.2012 - 31.12.2012 (umělecký výkon)
PIJÁK, J.; BÍMOVÁ, M. Nízkoenergetický prefabrikovaný dům pro moderní rodinu. Brno, Česká republika, Brno, 31.03.2012 - 31.03.2012 (umělecký výkon)
PONEŠOVÁ, B.; DOLEŽEL, M.; DANĚK, M.; STACHOVÁ, K. Malé náměstí v Železném Brodě. Městský úřad Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, Česká republika, Železný Brod, 19.03.2012 - 26.03.2012 (umělecký výkon)
KRATOCHVÍL, J. webdesign Fandament.eu. Fandament, Česká republika, Brno, 15.03.2012 - 31.12.2012 (umělecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z. Sochy, výstava plastik a kreseb Zdeňka Makovského. Galerie Palace Hlinky, Česká republika, Brno, 08.03.2012 - 31.08.2012 (umělecký výkon)
JURA, P. Rekonstrukce bytu v paláci Alfa, Brno. Palác Alfa, Poštovská ul. Brno, Česká republika, Brno, 01.03.2012 - 03.01.2013 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. Alergologie Brno. Charbulova 8, Česká republika, Brno, 01.03.2012 - 01.04.2012 (umělecký výkon)
MAKOVSKÝ, Z.; MAKOVSKÝ, D.; SIROTEK, A. Výrobní hala SK-Technik. Maloměřice, Česká republika, Brno, 01.03.2012 - 31.12.2012 (umělecký výkon)
FRANTIŠÁK, L. soutěžní návrh - Park Čtyři Dvory - České Budějovice. nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2 370 92 České Budějovice, Česká republika, České Budějovice, 27.02.2012 - 11.04.2012 (umělecký výkon)
HOUSER, M. Teodoru Rotreklovi. Galerie Černá linka, Česká republika, Brno, 21.02.2012 - 16.03.2012 (umělecký výkon)
DULENČÍN, J., KOČÍ, V. 2+2 - živé prezentace pedagogů a studentů ARC FAST VUT v Brně. Multikulturním centru Stadec Kounicova (projekt)
MLÉČKA, J.; HOLCNEROVÁ, L. Přelévání vln. Betlémská kaple, ČVUT, Praha, Česká republika, Praha, 14.02.2012 - 14.02.2012 (umělecký výkon)
NOVÝ, V.; HAVLÍČEK, T. Vodňany – obnova kulturního domu. Vodňany – obnova kulturního domu (umístění 4.místo a dál), Česká republika, Vodňany, 13.02.2012 - 14.05.2013 (umělecký výkon)
JURA, P. Penzion IV., ul. Hálkova, Opava. Město Opava, Česká republika, Opava, 03.02.2012 - 03.02.2012 (umělecký výkon)
RULLER, I. Penzion IV, ul. Hálkova, Opava. Opava, Česká republika, Opava, 03.02.2012 - 03.02.2012 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Pocta Pisanellovi II. Galerie Aula FaVU, Česká republika, Brno, 01.02.2012 - 29.02.2012 (umělecký výkon)
NAVRÁTIL, A. Pocta Pisanellovi III. Galerie Aula FaVU, Česká republika, Brno, 01.02.2012 - 29.02.2012 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; MAREK, J. Adaptace administrativní části Vinných sklepů Valtice a.s.. Vinařská, Česká republika, Valtice, 01.02.2012 - 01.04.2012 (umělecký výkon)
BĚLKOVSKÝ, M.; BÍROVÁ, E. POROTHERM DŮM BRICK AWARD 2011 – 2012. Brno, Česká republika, Brno, 01.02.2012 - 01.02.2012 (umělecký výkon)
MLÉČKA, J.; ZÁTHURECKÁ, Z.; VALEKOVÁ, I.; SOPOUŠKOVÁ, P.; BARTKOVÁ, D. Horizontální hybrid a konverze veřejného prostoru (XELLA). FA STU Bratislava, Slovensko, Bratislava, 01.02.2012 - 01.02.2012 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Administrativní budova Railway, Praha. Pernerova 35, Praha 8, Karlín, Česká republika, Praha, 01.02.2012 - 01.07.2012 (umělecký výkon)
HOUSER, M. KVALITÁŘ. Galerie Kvalitář, Česká republika, Praha, 17.01.2012 - 31.03.2012 (umělecký výkon)
TRENZ, M. LOKALITA GRAND REVIVAL. Brno, Česká republika, Brno, 16.01.2012 - 16.01.2012 (umělecký výkon)
KOPÁČIK, G. Bytový dům M6, obytný soubor Šmahova A - Nová Slatina. Šmahova A - Nová Slatina, Brno, Česká republika, Brno, 01.01.2012 - 29.06.2012 (umělecký výkon)
KYSELOVÁ, A. Barokní krajinou. Trojany u Mladotic, Česká republika, Trojany u Mladotic, 01.01.2012 - 01.01.2012 (umělecký výkon)
PELČÁK, P. Multifunkční komplex „U Venuše“, Pavlov. Pavlov, ulice Česká, Česká republika, Pavlov, 01.01.2012 - 28.02.2013 (umělecký výkon)
GUZDEK, A. Interiér bytu Foerstrova. Olomouc (realizace)


2011
DULENČÍN, J., KOČÍ, V. 2+2 - živé prezentace pedagogů a studentů ARC FAST VUT v Brně. Bnro (projekt)
DROCHYTKA, R.; ŽIŽKOVÁ, N.; ŠNIRCH, Z. Technologie výroby paropropustné kompozitní stěrkové hmoty 40V20 určené k ochraně železobetonových povrchů využivající skelný recyklát. THD (ověřená technologie)
VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J. Technologie solidifikace pro nebezpečný odpadu katalog. č. 190811 umožňující využití solidifikátu na povrchu terénu. D134 (ověřená technologie)
PELČÁK, P. Burian Křivinka / Pelčák / Rusín Wahla – Stavby a projekty. Praha, Galerie Jaroslava Fragnera (výstava kolektivní)
STRÁNSKÁ, A.; RUBÍNOVÁ, D. Design obydlí pro humanitární účely. místnost B2/306, ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika (funkční vzorek)
SOJKA, V.; RUBÍNOVÁ, D. Design městského elektrokola. místnost B2/306, ÚK-o.PD ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika (funkční vzorek)
DRÁPAL, J. Rajhrad, zmrtvýchvstání kláštera. Krypta katedrály Petrov (výstava tématická)
DRÁPAL, J., RUJBR, O. Architektonické struktivní modely, autorská plastika Tensegrity. New York, České centrum (výstava zahraniční)
WITTMANN, M. Výstava studentských prací FA VUT v Českém centru v New Yorku. . New York (výstava kolektivní)
DULENČÍN, J. International Workshop-Emergency Shelter. BRNO (workshop zahraniční)
DRÁPAL, J. Turínské plátno, podoby Kristovy tváře. Krypta katedrály Petrov Brno (výstava tématická)
DULENČÍN, J., KOČÍ, V. 2+2 - živé prezentace pedagogů a studentů ARC FAST VUT v Brně. BRNO (projekt)
MEIXNER, M. Zvláštní škola s veškerým vybavením. Innsbruck (soutěž zahraniční)
MEIXNER, M. Dostavba střední školy - 11 tříd a tělocvična. Linz (soutěž zahraniční)
KRATOCHVÍL, J. Sídlo společnosti MICROTECH IVF s.r.o.. Brno-Lesná (realizace)
DULENČÍN, J., KOČÍ, V. 2+2 - živé prezentace pedagogů a studentů ARC FAST VUT v Brně. Brno (projekt)
SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; BAJER, M. Rázovadlo pro testování stavebních konstrukcí. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2011_1 (funkční vzorek)