e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Přednáška
Událost (stalo se)
Bogusław Szmygin: Historic Ruins - Protection or Reconstruction?
vložil/a Šmídek Petr, MgA. Ing.arch. PhD. | 03.12.18

V úterý 11. prosince 2018 v 17:00 hodin se na Fakultě architektury VUT v Brně, Poříčí 5, v místnosti A118 uskuteční přednáška prof. Bogusława Szmygina Historic Ruins – Protection or Reconstruction?

Přednáška v anglickém jazyce je otevřena všem zájemcům na fakultě i nejširší veřejnosti.

Bogusław Szmygin, prof. dr hab. eng, je profesorem na Polytechnice v Lublinu v Polsku (Lublin University of Technology). Je vedoucím katedry památkové péče (Built Heritage Department, od roku 2005), děkanem Fakulty stavitelství a architektury (Civil Engineering and Architecture Faculty TU Lublin, v letech 2005–12 a opět od roku 2016), v letech 2012 až 2016 byl prorektorem lublinské Polytechniky.
Zaměřuje se na konzervaci a obnovu architektonického dědictví a historických sídel, teorii památkové péče a problematiku Světového dědictví UNESCO. V letech 2008–2017 vedl polskou sekci ICOMOS, nyní je prezidentem Mezinárodního vědeckého komitétu ICOMOS pro teorii a filozofii památkové péče (TheoPhilos) a členem Polské akademie věd. Napsal přes 150 odborných knih a studií, mj. monografie Development of conservation doctrine in Poland in XX century (2002), Doctrinal texts: Conservation officer’s handbook (2014), UNESCO World Cultural Heritage: Characteristic, methodology, management (2016), Assessing the values of heritage in SV system: The method and examples of use (2018).
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: