e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Přednáška
Událost (stalo se)
JOHANN LUCAS VON HILDEBRANDT: zápas o dvorskou a říšskou kariéru
vložil/a Toman Radek, Ing. arch. | 13.01.19

Pokračováni přednášky z 22. ledna 2019.

Hildebrandtovy úspěchy u dvorské aristokracie se však neprojevovaly na císařském dvoře. Roku 1720 byl sice císařem povýšen do šlechtického stavu, ale jeho snaha prosadit se při císařských objednávkách narážela na stálou konkurenci Císařského nejvyššího dvorského stavitele Johanna Bernharda Fischera von Erlach a poté i jeho syna. Jeho velký projekt pro Hofburg nebyl realizován. Jeho spolupráce především s říšským vicekancléřem, hrabětem Friedrichem Carlem von Schönborn, mu zprostředkovala zasáhnout do architektonických dějin mimo habsburskou monarchii. A také tehdy, když mu zůstávali již jen jednotliví šlechtičtí klienti a on se musel smířit s menšími objednávkami, dosáhl svým stylem v malém měřítku ovlivnit širší měšťanskou a vesnickou kulturu ve střední Evropě.

Přednáší prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc., Seminář dějin umění Filosofické fakulty Masarykovy univerzity.

5. února 2019 v 17:00
VUT v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 5, aula A310


Přednáška je pořádána Klubem přátel výtvarného uměné Brno, z.s. ve spolupráci s Fakultou architektury VUT v Brně.

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: