e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Výstava
Událost (stalo se)
Hranice - nová identita
vložil/a Galeová Nicol, Ing.arch. | 08.03.19

Projekty studentů Fakulty architektury VUT v Brně jsou zaměřeny na hledání strategie pro novou podobu Třídy 1. Máje s cílem najít a rozvíjet identitu místa. Pro tuto významnou městkou třídu byla zpracována ideová urbanistická koncepce pro krátkodobý i dlouhodobý časový horizont. Součástí zadání bylo také najít místo pro novou městskou tržnici a zpracovat její architektonické řešení. Studenti pracovali ve skupinách, a to i z různých ročníků.

MĚSTO PRO LIDI – LIDI PRO MĚSTO

Monika Briestenská

Adriána Briestenská

Adéla Hajšmanová

Marika Janíková

Magdaléna Juřicová

Klára Pešková

TRŽNICE! SKLENÍKY! NÁDRAŽÍ!!!

Anna Kotlabová

Lucie Zádrapová

ATRIBUT MĚSTA – MĚSTSKÉ STRUKTURA

Klára Vaculíková

Daniel Menšík

Rebeka Vrbinčíková

Anna Červenková

Terezie Javůrková

Karolína Kubíčková

MÍSTA BEZ VĚDOMÍ: HRANICE

Eva Machainová

Nikola Stibůrková

Adéla Varmužová

Lucie Mokrá

Ivona Uherková

Eliška Vinklárková

Kateřina Vlková

Vedoucí prací: Barbora Ponešová, Jan Foretník / Ústav prostorové tvorby FA VUT

Výstava ateliérových prací je v dvoraně hranického zámku přístupna do 30.4.2019

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: