e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Workshop
Událost (stalo se)
COL - Workshop #1
vložil/a Toman Radek, Ing. arch. | 13.03.19

Neváhejte se zúčastnit pondělního workshopu zaměřeného na dokumentaci staveb. Dozvíte se teoretické i praktické informace k zaměřování složitých a nepravidelných prostor a objektů, především kulturního dědictví (sochy, klenuté místnosti, kamenické detaily kostelů, hradní příkop, kaple, mázhausy a průčelí renesančních domů a pod.)

Lektory workshopu budou Pavel Halvenka a Jiří Hovorka - zkušení geodeti, kteří se specializují na kulturní dědictví.

COL - Workshop #1
První workshop přeshraničního projektu COL - Centrum obnovy společného kulturního dědictví se bude soustředit na různé metody dokumentace kulturního dědictví. Budeme se zabývat leteckým snímkování, fotogrametrii, laserovým skenování, ručním 3D scannerem a klasickým geodetickým zaměřováním.

První den budou účastníci workshopu seznámeni s různými způsoby dokumentace, zkušení odborníci proberou slabé a silné stránky jednotlivých metod. Druhy den budou účastníci seznámeni s nějterými způsoby dokumentace, které si budou moci v praxi vyzkoušet.

UPOZORNĚNÍ - Workshop je zdarma pro kohokoliv, koho toto téma zajímá
- Počet účastníků je omezený na 30, je však nutná rezervace zde (Je možné se zúčastnit i na jeden den): https://www.col-conference.eu/events/col-workshop-1
- Workshop bude primárně v češtině s možností překladu do angličtiny a němčiny podle potřeby
- Akce může být zrušena z důvodu špatného počasí
- Stravování ani ubytování během workshopu není zajištěno

Registrace na workshop | Facebook

COL - Workshop #1

© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: