e-mail  |  intranet  |  facebook |  VUT  |  galerie MINI  |  knihovna FA  |  SOFA  |  English version
Ukončené projekty

Název projektu
Studie k zachování a revitalizaci stávajících církevních staveb v Dolním Rakousku a na jižní Morave
Registrační číslo
AEDECC M00273
Řešitel
Havliš Karel, doc. Ing. arch.
Období řešení
01.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel/program
Evropská unie (Programy Evropského fondu pro regionální rozvoj + další)
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Obnova Malých a stredních mest v Dolním Rakousku a Jmk
Registrační číslo
CZ0246
Řešitel
Havliš Karel, doc. Ing. arch.
Období řešení
01.02.2013 - 30.06.2013
Poskytovatel/program
Evropská unie (Programy Evropského fondu pro regionální rozvoj + další)
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Cesty na zkušenou
Registrační číslo
CZ.1.07/2.4.00/31.0239
Řešitel
Meixner Miloslav, doc. Ing., CSc.
Období řešení
01.08.2012 - 31.07.2014
Poskytovatel/program
Evropská unie (OP VK - Oblast podpory 2.4 - Partnerství a síte (2. výzva))
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Význam volných prostoru pro udržitelný urbánní rozvoj
Registrační číslo
GA15-05237S
Řešitel
Wittmann Maxmilian, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2015 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Grantová agentura Ceské republiky (Standardní projekty)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Fond vzdelávací politiky
Registrační číslo
PV 2013/F
Řešitel
Chybík Josef, prof. Ing., CSc.
Období řešení
01.05.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Program rozvoje vzdelávání)
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Identifikace a interpretace vzniku, podoby a promeny barokní kulturní krajiny jihomoravského pohranicí
Registrační číslo
DF13P01OVV019
Řešitel
Ponešová Barbora, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.04.2013 - 31.12.2016
Poskytovatel/program
Ministerstvo kultury CR (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI))
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování a snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionu
Registrační číslo
WD-69-07-4
Řešitel
Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.04.2007 - 31.12.2011
Poskytovatel/program
Ministerstvo pro místní rozvoj (Výzkum pro rešení regionálních dispartit)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Suburbanizace - hrozba fungování malých mest
Registrační číslo
WB-20-05
Řešitel
Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.09.2005 - 31.12.2006
Poskytovatel/program
Ministerstvo pro místní rozvoj (Výzkum pro potreby regionu)
Pracoviště
Ústav teorie urbanismuNázev projektu
Moderní architektura jako nový fenomén cestovního ruchu
Registrační číslo
WB-19-05
Řešitel
Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
30.09.2005 - 31.12.2006
Poskytovatel/program
Ministerstvo pro místní rozvoj (Výzkum pro potreby regionu)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Rekonverze a revitalizace vojenských areálu v urbánním a sociálne-ekonomickém prostredí našich mest
Registrační číslo
WB-43-04
Řešitel
Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.09.2004 - 31.12.2006
Poskytovatel/program
Ministerstvo pro místní rozvoj (Výzkum pro potreby regionu)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Verejné prostory jako prostredek pro podporu místního cestovního ruchu
Registrační číslo
WB-42-04
Řešitel
Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.09.2004 - 31.12.2006
Poskytovatel/program
Ministerstvo pro místní rozvoj (Výzkum pro potreby regionu)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Podpora cinnosti ceské pobocky DOCOMOMO International
Registrační číslo
1P05LA264
Řešitel
Kyncl Jakub, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
28.01.2005 - 31.12.2008
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (INGO (1998-2005))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Metody komunikace pri urbanistickém rozvoji mesta
Registrační číslo
GA103/03/1008
Řešitel
Kostron Lubomír, doc., PhDr.
Období řešení
01.01.2003 - 31.12.2005
Poskytovatel/program
Grantová agentura Ceské republiky (Standardní projekty)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Koncepce bytové politiky pro stredne velká a malá mesta
Registrační číslo
WB-44-04
Řešitel
Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.09.2004 - 31.12.2006
Poskytovatel/program
Ministerstvo pro místní rozvoj (Výzkum pro potreby regionu)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Podpora cinnosti ceské pobocky mezinárodní organizace DOCOMOMO
Registrační číslo
LA 086
Řešitel
Kyncl Jakub, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.03.2000 - 01.03.2001
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (INGO (1998-2005))
Pracoviště
Ústavy fakulty architektury

WWW stránky projektuNázev projektu
Podpora cinnosti ceské pobocky DOCOMOMO International
Registrační číslo
LA 155
Řešitel
Kyncl Jakub, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (INGO (1998-2005))
Pracoviště
Fakulta architektury

WWW stránky projektuNázev projektu
Výstavba bydlení pro seniory.
Registrační číslo
GA103/03/0222
Řešitel
Glosová Dagmar, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2003 - 31.12.2005
Poskytovatel/program
Grantová agentura Ceské republiky (Standardní projekty)
Pracoviště
Fakulta architektury

WWW stránky projektuNázev projektu
Stav a perspektivy výrobních území prumyslových mest Ceské republiky
Registrační číslo
GA103/02/1375
Řešitel
Nový Alois, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2002 - 31.12.2004
Poskytovatel/program
Grantová agentura Ceské republiky (Standardní projekty)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Spolupráce s ASCP - Association of Collegiate Schools of Planning vcetne úcasti na konferenci a prezentace vedeckých výsledku FA VUT Brno
Registrační číslo
LA 091
Řešitel
Schmeidler Karel, doc. Ing.arch. PhDr., CSc.
Období řešení
01.01.2000 - 31.12.2000
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (INGO (1998-2005))
Pracoviště
Fakulta architektury

WWW stránky projektuNázev projektu
Konference Habitus 2000
Registrační číslo
LA 090
Řešitel
Schmeidler Karel, doc. Ing.arch. PhDr., CSc.
Období řešení
01.01.2000 - 31.12.2000
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (INGO (1998-2005))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Verejné prostory v územne plánovacím procesu
Registrační číslo
GP103/01/D140
Řešitel
Šilhánková Vladimíra, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.09.2001 - 31.08.2003
Poskytovatel/program
Grantová agentura Ceské republiky (Postdoktorandské granty)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Kongres AESOP v Norsku, vykonávání národního zástupce v této organizaci, práce ve výboru reprezentantu
Registrační číslo
LA 061
Řešitel
Schmeidler Karel, doc. Ing.arch. PhDr., CSc.
Období řešení
01.01.1999 - 31.12.2000
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (INGO (1998-2005))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Ulice v urbanistické strukture
Registrační číslo
GA103/99/1596
Řešitel
Kopácik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr.
Období řešení
01.01.1999 - 31.12.2001
Poskytovatel/program
Grantová agentura Ceské republiky (Standardní projekty)
Pracoviště
Fakulta architektury

WWW stránky projektuNázev projektu
Strategie rozvoje mesta po povodni
Registrační číslo
GA103/99/0780
Řešitel
Konvicka Miloslav, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.1999 - 31.12.2001
Poskytovatel/program
Grantová agentura Ceské republiky (Standardní projekty)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Sociální bydlení
Registrační číslo
GA103/98/0351
Řešitel
Ruller Ivan, prof. Ing. arch.
Období řešení
01.01.1998 - 31.12.2000
Poskytovatel/program
Grantová agentura Ceské republiky (Standardní projekty)
Pracoviště
Fakulta architektury

WWW stránky projektuNázev projektu
Brnenský funkcionalismus
Registrační číslo
PK99P04OPP030
Řešitel
Sedlák Jan, prof. PhDr., CSc.
Období řešení
01.01.1999 - 31.12.1999
Poskytovatel/program
Ministerstvo kultury CR (Výzkum a vedecké zhodnocení kulturních hodnot prostredí, identifikace, ochrana, zpracování a prezentace památkového fondu)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Výzkum industriálních a technických areálu a objektu
Registrační číslo
PK96P05OPP001
Řešitel
Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.1996 - 31.12.2001
Poskytovatel/program
Ministerstvo kultury CR (Výzkum a vedecké zhodnocení kulturních hodnot prostredí, identifikace, ochrana, zpracování a prezentace památkového fondu)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Apheleia - Integrated Cultural Landscape Management for Local and Global Sustainability
Registrační číslo
2014-1-PT1-KA203_001082
Řešitel
Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.02.2015 - 30.11.2017
Poskytovatel/program
Evropská unie (Sedmý rámcový program Evropského spolecenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace)
Pracoviště
Fakulta architektury

WWW stránky projektuNázev projektu
Praxe v oboru architektura /Leonardo da Vinci/
Registrační číslo
CZ/12/LLP-LdV/PLM/134036
Řešitel
Chybík Josef, prof. Ing., CSc.
Období řešení
01.07.2013 - 31.05.2014
Poskytovatel/program
Evropská unie (Leonardo)
Pracoviště
Ústav stavitelství

WWW stránky projektuNázev projektu
Strategie developmentu pro rekonverzi industriálnich objektu v CR a modifikace modelu hodnocení jejich ekonomické efektivnosti
Registrační číslo
FA/FP-J-16-3557
Řešitel
Kozelský Tomáš, Bc., MSc
Období řešení
01.03.2016 - 28.02.2017
Poskytovatel/program
Vysoké ucení technické v Brne (Vnitrní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
100. výrocí vzdelávání architektu na Fakulte architektury VUT v Brne
Registrační číslo
FA-S-16-3727
Řešitel
Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.03.2016 - 28.02.2018
Poskytovatel/program
Vysoké ucení technické v Brne (Vnitrní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Metodológia architektonického návrhu v kontexte bionickej architektúry Antona Vranku
Registrační číslo
FA-J-15-2884
Řešitel
Novák Jakub, Ing. arch.
Období řešení
01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Vysoké ucení technické v Brne (Vnitrní projekty VUT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Verejné proStory - Príbehy z mesta
Registrační číslo
FA-J-15-2836
Řešitel
Cermáková Markéta, Ing. arch.
Období řešení
01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Vysoké ucení technické v Brne (Vnitrní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Meziválecná sakrální architektura v regionu Jižní Morava
Registrační číslo
FA-J-15-2610
Řešitel
Obrtlík Jan, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Vysoké ucení technické v Brne (Vnitrní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
FA a FaVU – místa, lidé, historie.
Registrační číslo
FA/FAVU-S-15-2826
Řešitel
Bohác Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Vysoké ucení technické v Brne (Vnitrní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Promeny mesta
Registrační číslo
FA-J-14-2508
Řešitel
Volnohradský Radan, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel/program
Vysoké ucení technické v Brne (Vnitrní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Ceské architektonické myšlení mezi svetovými válkami jako zdroj orientace pro dnešní situaci
Registrační číslo
FA-J-13-2094
Řešitel
Obrtlík Jan, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel/program
Vysoké ucení technické v Brne (Vnitrní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Umení a architektura jako nástroje konstrukce verejného prostoru v období socialismu a jejich reflexe v soucasném umení
Registrační číslo
FA/FAVU-S-13-1898
Řešitel
Zálešák Jan, doc. Mgr., Ph.D.
Období řešení
01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel/program
Vysoké ucení technické v Brne (Vnitrní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Druhé mesto
Registrační číslo
FA-J-12-1
Řešitel
Brezovská Markéta, Ing. arch. MArch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel/program
Vysoké ucení technické v Brne (Vnitrní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
ARCHITEKTONICKÁ INTERPRETACE ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZU NAŠÍ HISTORIE
Registrační číslo
FA-S-11-1
Řešitel
Hrabec Josef, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.04.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel/program
Vysoké ucení technické v Brne (Vnitrní projekty VUT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Výzkum lidové architektury - archivní podoba a stávající stav
Registrační číslo
FA-S-10-1
Řešitel
Hrabec Josef, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel/program
Vysoké ucení technické v Brne (Vnitrní projekty VUT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Konference doktorského studia
Registrační číslo
RP_VS/2018/12
Řešitel
Palacký Jirí, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav prostorové tvorbyNázev projektu
Workshop návrhu a realizace skládaných struktur 2018
Registrační číslo
RP_VS/2018/11
Řešitel
Palacký Jirí, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav prostorové tvorbyNázev projektu
Tradicionalismus v architekture a socharství
Registrační číslo
RP_VS/2018/10
Řešitel
Horácek Martin, doc. PhDr., Ph.D.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Století sakrální architektury - Výstava sakrální architektury brnenské diecéze
Registrační číslo
RP_VS/2018/9
Řešitel
Bohác Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav památkové péceNázev projektu
Rozvoj mestských center Berlína: Analýza rozdílných kulturních vlivu s dopadem na zmeny urbánního prostredí
Registrační číslo
RP_VS/2018/8
Řešitel
Bohác Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav památkové péceNázev projektu
Inovace technických predmetu BSP – III prístrojové vybavení
Registrační číslo
RP_VS/2018/7
Řešitel
Petrícková Monika, doc. Ing., Ph.D.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Soucasná architektura na hrane
Registrační číslo
RP_VS/2018/6
Řešitel
Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Architektonické struktury
Registrační číslo
RP_VS/2018/5
Řešitel
Drápal Jaroslav, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav památkové péceNázev projektu
Implementace systému BIM (Informacní model budovy) do výuky na FA VUT
Registrační číslo
RP_VS/2018/4
Řešitel
Viktorin Jan, doc. Ing., CSc.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Výpocetní centrumNázev projektu
Drevo v tradicní architekture a stavitelství
Registrační číslo
RP_VS/2018/3
Řešitel
Hrabec Josef, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav památkové péceNázev projektu
Promena Brownfieldu v urbanistické strukture mesta - nové funkcní využití areálu Kolben - Danek v Praze
Registrační číslo
RP_VS/2018/2
Řešitel
Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav památkové péceNázev projektu
Teorie památkové péce ve 21. století
Registrační číslo
RP_VS/2018/1
Řešitel
Horácek Martin, doc. PhDr., Ph.D.
Období řešení
01.06.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Bilance zahranicních exkurzí Recko v rámci výukového procesu - aktualizace 2017
Registrační číslo
RP_VS/2017/10
Řešitel
Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Outdoorová fotolaborator/kresba prostoru vs. kresba prostorem
Registrační číslo
RP_VS/2017/9
Řešitel
Ponešová Barbora, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav prostorové tvorbyNázev projektu
700 let Rádu rytíru Kristových
Registrační číslo
RP_VS/2017/8
Řešitel
Hrabec Josef, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav památkové péceNázev projektu
Multimediální pavilon realizace experimetnálních konstrukcí
Registrační číslo
RP_VS/2017/7
Řešitel
Kaftan Martin, B.Arch., MSc, Ph.D.
Období řešení
01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav experimentální tvorbyNázev projektu
ZOO Brno - hledání identity
Registrační číslo
RP_VS/2017/6
Řešitel
Bohác Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav památkové péceNázev projektu
Inovace technických predmetu BSP - II
Registrační číslo
RP_VS/2017/5
Řešitel
Petrícková Monika, doc. Ing., Ph.D.
Období řešení
01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Soudobé prístupy k výuce humanitních disciplín v architekture
Registrační číslo
RP_VS/2017/4
Řešitel
Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.
Období řešení
01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Konference doktorského studia 2017
Registrační číslo
RP_VS/2017/3
Řešitel
Palacký Jirí, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav prostorové tvorbyNázev projektu
Prumyslové dedictví Moravy
Registrační číslo
RP_VS/2017/2
Řešitel
Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav památkové péceNázev projektu
Teorie architektury a památkové péce
Registrační číslo
RP_VS/2017/1
Řešitel
Horácek Martin, doc. PhDr., Ph.D.
Období řešení
01.05.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Rocenka 2015/2016 - nezávislé periodikum Fakulty architektury
Registrační číslo
RP_VS/2016/8
Řešitel
Šmídek Petr, MgA. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.05.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Chrámy na dlani - chrámy v srdci
Registrační číslo
RP_VS/2016/7
Řešitel
Drápal Jaroslav, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.05.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav památkové péceNázev projektu
Karel IV. - Sakrální architektura
Registrační číslo
RP_VS/2016/6
Řešitel
Bohác Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.05.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav památkové péceNázev projektu
Za hranicemi pharmakonu. Výstava studentských prací ateliéru Kristek – Sedlák.
Registrační číslo
RP_VS/2016/5
Řešitel
Kristek Jan, Ing.arch. MArch, Ph.D.
Období řešení
01.05.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav urbanismu

WWW stránky projektuNázev projektu
Urbanistická konference "URBANITY"
Registrační číslo
RP_VS/2016/4
Řešitel
Františák Luboš, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.05.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav urbanismu

WWW stránky projektuNázev projektu
Inovace technických predmetu BSP - restart
Registrační číslo
RP_VS/2016/3
Řešitel
Petrícková Monika, doc. Ing., Ph.D.
Období řešení
01.05.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
6. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA A SYMPOZIUM SPECIFICKÉHO VÝZKUMU FA VUT V BRNE 2016
Registrační číslo
RP_VS/2016/2
Řešitel
Palacký Jirí, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.05.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav památkové péce

WWW stránky projektuNázev projektu
Nové funkcní využití uvolnených objektu - CONVERSION OF ABANDONED BUILDINGS
Registrační číslo
RP_VS/2016/1
Řešitel
Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.05.2016 - 31.12.2016
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav památkové péceNázev projektu
Workshop navrhovania a realizácie skladaných štruktúr v architektúre
Registrační číslo
RP_VS/2015/11
Řešitel
Palacký Jirí, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.06.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Na hrane architektury
Registrační číslo
RP_VS/2015/10
Řešitel
Mikulášek David, Ing. arch.
Období řešení
01.06.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhováníNázev projektu
Letní škola architektury
Registrační číslo
RP_VS/2015/9
Řešitel
Kratochvíl Jan, Ing. arch.
Období řešení
01.06.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav zobrazováníNázev projektu
Panská sídla jižní Moravy - historie, potenciál a limity využití - cást Litencická pahorkatina
Registrační číslo
RP_VS/2015/8
Řešitel
Bohác Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.06.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Mediální databáze autorských prednášek - implementace do výuky
Registrační číslo
RP_VS/2015/7
Řešitel
Šmídek Petr, MgA. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.06.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhováníNázev projektu
Prezentace architektury pomocí 3D zobrazovacích metod
Registrační číslo
RP_VS/2015/6
Řešitel
Ponešová Barbora, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.06.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhováníNázev projektu
Digitální databáze strukturálních modelu
Registrační číslo
RP_VS/2015/5
Řešitel
Petrícková Monika, doc. Ing., Ph.D.
Období řešení
01.06.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Workshop doktorandu FA VUT v Brne 2015
Registrační číslo
RP_VS/2015/4
Řešitel
Palacký Jirí, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.06.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Architektura do galerií a škol
Registrační číslo
RP_VS/2015/3
Řešitel
Kratochvíl Jan, Ing. arch.
Období řešení
01.06.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav zobrazováníNázev projektu
Prípravné kurzy k talentovým zkouškám
Registrační číslo
RP_VS/2015/2
Řešitel
Kratochvíl Jan, Ing. arch.
Období řešení
01.06.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav zobrazováníNázev projektu
Moderní vývoj a teorie urbanismu I: Vývoj mest v 19. stol. a výchozí koncepty moderního plánování
Registrační číslo
RP_VS/2015/1
Řešitel
Kristek Jan, Ing.arch. MArch, Ph.D.
Období řešení
01.06.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhováníNázev projektu
RP 3. 4. - Podpora mezinárodní spolupráce VUT v Brne
Registrační číslo
RP 3.4.
Řešitel
Šmídek Petr, MgA. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
RP - Vnitrní soutež
Registrační číslo
RP Vnitřní soutěž
Řešitel
Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2015 - 31.12.2015
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Nové trendy v urbanismu - od kompaktního mesta k SMART CITY, výmena zkušeností Graz-Brno
Registrační číslo
Aktion1
Řešitel
Havliš Karel, doc. Ing. arch.
Období řešení
01.02.2015 - 23.11.2015
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (AKTION Ceská republika - Rakousko)
Pracoviště
Fakulta architektury

WWW stránky projektuNázev projektu
Corbusier, Sharoun, Mies, Gropius, Libeskind, Koolhaas
Registrační číslo
IRP 7/2014
Řešitel
Bímová Marta, Ing. arch.
Období řešení
25.04.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Specifické postupy v procesu navrhování objektu generované propojením tématu taktického urbanismu a origamické architektury
Registrační číslo
IRP 6/2014
Řešitel
Stríteský Pavel, Ing. arch.
Období řešení
25.04.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architektury

WWW stránky projektuNázev projektu
Hodnocení verejných prostranství
Registrační číslo
IRP 5/2014
Řešitel
Zdražilová Jana, Ing. arch.
Období řešení
25.04.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Mezinárodní studentský workshop FA VUT v Brne s MSA Münster, ve spolupráci s COPA
Registrační číslo
IRP 4/2014
Řešitel
Havlík Darina, Ing. arch.
Období řešení
25.04.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Brnenská architektura od roku 1918 po soucasnost
Registrační číslo
IRP 2/2014
Řešitel
Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.
Období řešení
25.04.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Tým specializovaného modulu Architektura mesta Tým specializovaného modulu Architektura mesta
Registrační číslo
IRP 1/2014
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
25.04.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Institucionální rozvojový program
Registrační číslo
IRP
Řešitel
Chybík Josef, prof. Ing., CSc.
Období řešení
01.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Mezinárodní mobilita studentu VUT v Brne
Registrační číslo
RP 2.6
Řešitel
Palacký Jirí, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Mezinárodní spolupráce VUT v Brne
Registrační číslo
RP 2.4
Řešitel
Chybík Josef, prof. Ing., CSc.
Období řešení
01.02.2014 - 01.12.2014
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Podpora mezinárodní mobility akademických pracovníku VUT v Brne
Registrační číslo
RP 2.5
Řešitel
Chybík Josef, prof. Ing., CSc.
Období řešení
01.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Podpora talentovaných studentu
Registrační číslo
RP 1.7
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Spolupráce VUT v Brne se základními, stredními a vyššími odbornými školami
Registrační číslo
RP 2.3
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Aktuální rozvoj mest Brno a Graz z hledisek udržitelnosti a energetické šetrnosti - II
Registrační číslo
Aktion 69p16
Řešitel
Havliš Karel, doc. Ing. arch.
Období řešení
01.02.2014 - 31.10.2014
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (AKTION Ceská republika - Rakousko)
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Podpora mezinárodní mobility akademických pracovníku VUT v Brne
Registrační číslo
BC MŠMT 2.5/2013
Řešitel
Chybík Josef, prof. Ing., CSc.
Období řešení
14.05.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Je možné spojit rozvojové zámery mesta s ochranou prumyslového dedictví?
Registrační číslo
Aktion 66p22
Řešitel
Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.02.2013 - 30.06.2013
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (AKTION Ceská republika - Rakousko)
Pracoviště
Ústav navrhování VI.Název projektu
Aktuální rozvoj mest Brno a Graz z hledisek udržitelnosti a energetické šetrnosti
Registrační číslo
Aktion 65p7
Řešitel
Havliš Karel, doc. Ing. arch.
Období řešení
01.02.2013 - 31.10.2013
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (AKTION Ceská republika - Rakousko)
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Nové digitální techniky v architektonickém navrhování
Registrační číslo
Aktion
Řešitel
Kratochvíl Jan, Ing. arch.
Období řešení
13.04.2013 - 19.04.2013
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (AKTION Ceská republika - Rakousko)
Pracoviště
Ústav zobrazováníNázev projektu
Podpora talentovaných studentu na VUT v Brne
Registrační číslo
BC MŠMT 1.6/2013
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Podpora zrízení nové fakulty
Registrační číslo
BC MŠMT 1.10/2013
Řešitel
Chybík Josef, prof. Ing., CSc.
Období řešení
01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Mezinárodní spolupráce VUT v Brne
Registrační číslo
BC MŠMT 2.4/2013
Řešitel
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Aktuální rozvoj mest Brno a Graz z hledisek udržitelnosti a energetické šetrnosti
Registrační číslo
Aktion 64p8
Řešitel
Havliš Karel, doc. Ing. arch.
Období řešení
01.10.2012 - 31.10.2013
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (AKTION Ceská republika - Rakousko)
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Je možné spojit rozvojové zámery mesta s ochranou prumyslového dedictví?
Registrační číslo
Aktion 63p8
Řešitel
Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.03.2012 - 28.02.2013
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (AKTION Ceská republika - Rakousko)
Pracoviště
Ústav navrhování VI.Název projektu
Rozšírení modelového centra o velkoformátový laserový rezací stroj
Registrační číslo
FRVŠ 1093 A/a
Řešitel
Kratochvíl Jan, Ing. arch.
Období řešení
01.01.2013 - 31.12.2013
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav zobrazováníNázev projektu
Podpora talentovaných studentu na VUT v Brne
Registrační číslo
BC MŠMT 1.6/2012
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Mezinárodní spolupráce VUT v Brne v oblasti vysokoškolského vzdelávání architektu
Registrační číslo
BC MŠMT 2.4/2012
Řešitel
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Mezinárodní mobilita studentu VUT v Brne
Registrační číslo
BC MŠMT 2.6/2012
Řešitel
Palacký Jirí, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Pilotní projekt hodnocení výsledku tvurcí umelecké cinnosti ke stanovení ukazatelu VKM a B3 pro umelecké školy a fakulty úcastnící se Centralizovaného rozvojového projektu na rok 2012
Registrační číslo
RP
Řešitel
Glosová Dagmar, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Kaviár Brno - Kino, Video a Architektura
Registrační číslo
FRVŠ 895/G2
Řešitel
Udžan Rastislav, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav navrhování III.Název projektu
Mezinárodní tým modulu Architektura mesta
Registrační číslo
FRVŠ 715/F2c
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Podpora pusobení akademických pracovníku FA VUT v zahranicí
Registrační číslo
BC MŠMT 25/17/2011
Řešitel
Palacký Jirí, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Podpora stipendijního fondu pro talentované studenty z oblasti bývalého Sovetského svazu
Registrační číslo
BC MŠMT 25/18/2011
Řešitel
Palacký Jirí, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Soutež o nejlepší diplomovou práci a nejlepší doktorskou disertacní práci na FA VUT v Brne
Registrační číslo
BC MŠMT 25/92011
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Pilotní projekt hodnocení výsledku tvurcí umelecké cinnosti ke stanovení ukazatelu VKM a B3 pro umelecké školy a fakulty úcastnící se centralizovaného rozvojového programu
Registrační číslo
BC MŠMT C41b/2011
Řešitel
Glosová Dagmar, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Mezinárodní spolupráce Fakulty architektury Vysokého ucení technického v Brne
Registrační číslo
BC MŠMT 25/15/2011
Řešitel
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Registr výsledku tvurcí umelecké cinnosti a Metodika hodnocení výsledku tvurcí umelecké cinnosti
Registrační číslo
BC MŠMT C1/2010
Řešitel
Glosová Dagmar, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Feng Shui pro architekty
Registrační číslo
FRVŠ 2189/G2/2011
Řešitel
Holá Magda, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Koncept návrhu energeticky sobestacných budov
Registrační číslo
FRVŠ 2319/G1/2011
Řešitel
Hlavsa Tomáš, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Mezinárodní tým modulu Architektura mesta
Registrační číslo
FRVŠ 2760/F2/2011
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Inovace predmetu Prostor a svetlo v architekture
Registrační číslo
FRVŠ 2739/F2a/2011
Řešitel
Palacký Jirí, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Parametrický (algoritmický) design jako inovace studijního predmetu "Design v architekture"
Registrační číslo
FRVŠ 2521/F2a/2011
Řešitel
Kratochvíl Jan, Ing. arch.
Období řešení
01.01.2011 - 31.12.2011
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav zobrazováníNázev projektu
Podpora významných zahranicních akademických pracovníku
Registrační číslo
BC MŠMT 25/5 2009
Řešitel
Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.
Období řešení
01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Mobilita studentu na FA VUT v Brne
Registrační číslo
BC MŠMT 258/2007
Řešitel
Palacký Jirí, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Aplikace expertního databázového systému v teoretických disciplínách v architekture
Registrační číslo
BC MŠMT 270/2007
Řešitel
Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Nové metody architektonického navrhování
Registrační číslo
BC MŠMT 268/2007
Řešitel
Makovský Zdenek, doc. Ing. arch.
Období řešení
01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav zobrazováníNázev projektu
GRAFO
Registrační číslo
BC MŠMT 254/2b/2008
Řešitel
Ponešová Barbora, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Podpora profesorských a habilitacních rízení na FA VUT v Brne
Registrační číslo
BC MŠMT 253/2a/2008
Řešitel
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Príprava mezinárodních programu a podpora zahranicních lektoru na FA VUT v Brne
Registrační číslo
BC MŠMT 251/1a/2008
Řešitel
Palacký Jirí, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Program na podporu rozvoje internacionalizace na VUT
Registrační číslo
BC MŠMT 251/2008
Řešitel
Šlapeta Vladimír, prof. Ing. arch., DrSc.
Období řešení
01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Podpora mezinárodních vztahu v doktorském studijním programu
Registrační číslo
BC MŠMT 254/2008
Řešitel
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Mobilita studentu na FA VUT v Brne
Registrační číslo
BC MŠMT 252/2008
Řešitel
Palacký Jirí, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Mezinárodní spolupráce FA VUT v Brne v oblasti vysokoškolského vzdelávání architektu
Registrační číslo
BC MŠMT 25/2a/2010
Řešitel
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Mobilita studentu na FA VUT v Brne
Registrační číslo
BC MŠMT 25/5d 2010
Řešitel
Palacký Jirí, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
GRAFO
Registrační číslo
BC MŠMT 25/10 2007
Řešitel
Palacký Jirí, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Podpora profesorských a habilitacních rízení
Registrační číslo
BC MŠMT 25/13 2009
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Soutež bakalárských, diplomových a doktorských prací v oboru architektura a urbanismus
Registrační číslo
BC MŠMT 25/11 2009
Řešitel
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Príprava a realizace mezinárodní vedecké konference, príprava a realizace mezinárodních studentských workshopu v oboru architektura a urbanismus
Registrační číslo
BC MŠMT 25/4 2009
Řešitel
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Analýza restrukturalizace studijních programu FA VUT v Brne
Registrační číslo
BC MŠMT 25/3 2009
Řešitel
Poslušná Iva
Období řešení
01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Podpora pusobení významných zahranicních akademických pracovníku na FA VUT v Brne
Registrační číslo
BC MŠMT 25/3 2010
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Podpora mezinárodní mobility studentu FA
Registrační číslo
BC MŠMT 25/7 2009
Řešitel
Palacký Jirí, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
E-learningový kurz: Typologie I - Obytné stavby
Registrační číslo
FRVŠ 790/2010
Řešitel
Krecek David, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Organická architektura v bydlení druhé poloviny 20. století a 21. století
Registrační číslo
FRVŠ 1260/2010
Řešitel
Cábelková Nahorniaková Marcela, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Hlína v architekture
Registrační číslo
FRVŠ 1635/2010
Řešitel
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Mezinárodní tým modulu Architektura mesta
Registrační číslo
FRVŠ 783/2010
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2010 - 31.12.2010
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
E-learning ve výuce "pocítacové podpory architektonické tvorby"
Registrační číslo
FRVŠ 1335/2009
Řešitel
Viktorin Jan, doc. Ing., CSc.
Období řešení
01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Výpocetní centrumNázev projektu
E-learningový kurz - Vliv barev a Feng Shui na zdraví a psychickou pohodu cloveka v architekture
Registrační číslo
FRVŠ 1399/2009
Řešitel
Holá Magda, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Mizející dedictví II
Registrační číslo
FRVŠ 1337/2009
Řešitel
Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Architektura ekofarem
Registrační číslo
FRVŠ 881/2009
Řešitel
Pohanková Lucie, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
E-learningová výuka nosných konstrukcí 1 na FA
Registrační číslo
FRVŠ 486/2009
Řešitel
Petrícková Monika, doc. Ing., Ph.D.
Období řešení
01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Estetika verejných prostranství - studijní materiál
Registrační číslo
FRVŠ 6
Řešitel
Wittmann Maxmilian, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav teorie architektury

WWW stránky projektuNázev projektu
Analýza slovinské architektury
Registrační číslo
FRVŠ 224
Řešitel
Šmídek Petr, MgA. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
E-learningový kurz - Novodobé stavby ze dreva a z hlíny
Registrační číslo
FRVŠ 532
Řešitel
Novák Petr, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Objektivizace potreby mestské zelene z pohledu ekonomicko-spolecenských dopadu soucasné doby
Registrační číslo
FRVŠ 586/2008
Řešitel
Hrubanová Denisa, Ing., Ph.D.
Období řešení
01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Vinicní hospodárství s ekologickými aspekty
Registrační číslo
FRVŠ 1046
Řešitel
Pohanková Lucie, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav navrhování V.Název projektu
Multimediální podpora výuky stavební mechaniky II
Registrační číslo
FRVŠ 477
Řešitel
Petrícková Monika, doc. Ing., Ph.D.
Období řešení
01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Ateliéry zahranicních odborníku v magisterském studijním programu
Registrační číslo
FRVŠ 1930
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
E-learning ve výuce CAD systému
Registrační číslo
FRVŠ 1703
Řešitel
Koutná Hana, RNDr., Ph.D.
Období řešení
01.01.2008 - 31.12.2008
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Výpocetní centrumNázev projektu
Dokumentování a restaurování puvodní tibetské architektury v Ladakhu, severní Indii
Registrační číslo
MK 15.815/2006
Řešitel
Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel/program
Ministerstvo kultury CR (Výzkum a vedecké zhodnocení kulturních hodnot prostredí, identifikace, ochrana, zpracování a prezentace památkového fondu)
Pracoviště
Ústav navrhování VI.Název projektu
Nové funkcní využití prumyslových zón ve Zlíne
Registrační číslo

Řešitel
Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
20.10.2001 - 30.06.2002
Poskytovatel/program
(Socrates - Erasmus)
Pracoviště
Ústav navrhování IV.Název projektu
Nové funkcní využití prumyslových areálu v Ostrave
Registrační číslo

Řešitel
Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
20.10.2000 - 30.06.2001
Poskytovatel/program
(Socrates - Erasmus)
Pracoviště
Ústav navrhování IV.Název projektu
Architektonická stavebnice
Registrační číslo
FRVŠ 1853/2007
Řešitel
Mohelník Ladislav, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Mizející dedictví
Registrační číslo
FRVŠ 1508/2007
Řešitel
Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav teorie architekturyNázev projektu
Ateliéry zahranicních odborníku v magisterském studijním programu
Registrační číslo
FRVŠ 955/2007
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Ústav navrhování I.Název projektu
Mapování a shromaždování informací o vojenských objektech v pohranicní oblasti Dolního Rakouska a jižní Moravy
Registrační číslo
32p24 Aktion
Řešitel
Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.07.2001 - 01.07.2002
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Regionální a mezinárodní spolupráce ve výzkumu (Národní program výzkumu))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Multimediální podpora výuky stavební mechniky
Registrační číslo
FRVŠ 1360
Řešitel
Petrícková Monika, doc. Ing., Ph.D.
Období řešení
01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Modernizace a inovace výuky oboru architektura
Registrační číslo
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0286
Řešitel
Meixner Miloslav, doc. Ing., CSc.
Období řešení
27.06.2006 - 26.06.2008
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Lidské zdroje)
Pracoviště
Ústav stavitelstvíNázev projektu
Implementace systémového hlediska do vzdelávání pri prechodu k udržitelnému rozvoji
Registrační číslo
CZ.04.1.03/3.2.15.1/0151
Řešitel
Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.11.2005 - 31.12.2007
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Lidské zdroje)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Vytvorení podmínek pro integraci vybraných studijních programu fakulty architektury a fakulty stavební VUT v Brne
Registrační číslo
BC MŠMT 398/2003
Řešitel
Glosová Dagmar, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Rozvojové programy MŠMT)
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Architektura podzemních ekologických staveb
Registrační číslo
FRVŠ 2381
Řešitel
Bidlo Karel, Ing. arch.
Období řešení
01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
ateliéry zahranicních odborníku v magisterském studijním programu
Registrační číslo
FRVŠ 2517
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architektury

WWW stránky projektuNázev projektu
ateliéry zahranicních odborníku v magisterském studijním programu
Registrační číslo
FRVŠ1720
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architektury

WWW stránky projektuNázev projektu
Aplikace lidské figury pro obor architekt
Registrační číslo
FRVŠ 953
Řešitel
Pokorný Karel, akad. malír
Období řešení
01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Rozvojový projekt pro mikroregion Toulcovy Maštale
Registrační číslo
FRVŠ 952
Řešitel
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Vztah nízkoenergetické architektury k prostredí
Registrační číslo
FRVŠ 955
Řešitel
Ponešová Barbora, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Zavedení nového predmetu "Prezentace architektonické tvorby"
Registrační číslo
FRVŠ 1992
Řešitel
Viktorin Jan, doc. Ing., CSc.
Období řešení
01.01.2002 - 31.12.2002
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Specializovaná pracovište pro pocítacovou grafiku
Registrační číslo
FRVŠ 1993
Řešitel
Viktorin Jan, doc. Ing., CSc.
Období řešení
01.01.2002 - 31.12.2002
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Sociální bydlení - netradicní materiálová rešení - drevené konstrukce
Registrační číslo
FRVŠ 1980
Řešitel
Sochor Jan, Ing. arch.
Období řešení
01.01.2002 - 31.12.2002
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Ateliér architektury mesta - propojení s teorií na problematice praxe
Registrační číslo
FRVŠ 1990
Řešitel
Stehlík Milan, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2002 - 31.12.2002
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Technologické centrum - výpocetní a modelové
Registrační číslo
FRVŠ 1970
Řešitel
Rujbr Oldrich, akad. soch.
Období řešení
01.01.2002 - 31.12.2002
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Konstrukce sakrálních staveb
Registrační číslo
FRVŠ 1977
Řešitel
Vaverka Jirí, prof. Ing., DrSc.
Období řešení
01.01.2002 - 31.12.2002
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Nové funkcní využití smíšených zemedelských farem
Registrační číslo
FRVŠ 1985
Řešitel
Dýr Petr, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2002 - 31.12.2002
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Výukový film Architektura zemedelských staveb
Registrační číslo
FRVŠ- 1991
Řešitel
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2002 - 31.12.2002
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Aktuální problémy teorie architektury
Registrační číslo
FRVŠ 1972
Řešitel
Drápal Jaroslav, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2002 - 31.12.2002
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Architektonická forma sociálního bydlení osob v postproduktivním veku
Registrační číslo
FRVŠ 1984
Řešitel
Navrkal Martin, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2002 - 31.12.2002
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Studentský mezinárodní workshop - ekologická vesnice Hostetín
Registrační číslo
FRVŠ 1981
Řešitel
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2002 - 31.12.2002
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Rodinné domy - pruzkum, analýza a dokumentace
Registrační číslo
FRVŠ 951
Řešitel
Menšíková Nadežda, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Architektonické tvarosloví
Registrační číslo
FRVŠ 934
Řešitel
Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Inovace predmetu Soudobá architektura I, II a III
Registrační číslo
FRVŠ 943
Řešitel
Doležel Karel, Ing. arch.
Období řešení
01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Modernizace výuky predmetu Aplikovaná ekologie a Tvorba a ochrana krajiny
Registrační číslo
FRVŠ 939
Řešitel
Culek Martin, RNDr., Ph.D.
Období řešení
01.01.2003 - 31.01.2003
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Architektura ekologických výrobních staveb v krajine - videofilm
Registrační číslo
FRVŠ 931
Řešitel
Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Podpora výuky ateliéru
Registrační číslo
FRVŠ 936
Řešitel
Kyncl Jakub, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Estetika inženýrských staveb
Registrační číslo
FRVŠ 932
Řešitel
Dýr Petr, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Charakteristické obory prumyslového dedictví Jižní Moravy
Registrační číslo
FRVŠ 1752
Řešitel
Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Architektonický ateliér švýcarských odborníku Doc. Kolecka a Doc. Oplatka
Registrační číslo
FRVŠ 094
Řešitel
Glosová Dagmar, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2001 - 31.12.2001
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Jak stárnou novostavby
Registrační číslo
FRVŠ 2451
Řešitel
Kostiha Petr, Ing.
Období řešení
01.01.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
"Po peti letech"
Registrační číslo
FRVŠ 0935
Řešitel
Hrabec Josef, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
ateliéry zahranicních odborníku v magisterském studijním programu
Registrační číslo
FRVŠ1760
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2004 - 31.12.2004
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architektury

WWW stránky projektuNázev projektu
bydlení ve výškových budovách - stav a perspektivy po 11.zárí 2001
Registrační číslo
FRVŠ 938
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architektury

WWW stránky projektuNázev projektu
ateliéry zahranicních odborníku v magisterském studijním programu
Registrační číslo
FRVŠ 942
Řešitel
Poslušná Iva, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architektury

WWW stránky projektuNázev projektu
Zavedení nového predmetu "3D pocítacová grafika"
Registrační číslo
FRVŠ 0933
Řešitel
Koutná Hana, RNDr., Ph.D.
Období řešení
01.01.2003 - 31.12.2003
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Vyhledávací databáze staveb publikovaných v odborném tisku
Registrační číslo
FRVŠ 1983
Řešitel
Kyncl Jakub, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2002 - 31.12.2002
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Prumyslové zóny mesta Brna v nové situaci
Registrační číslo
FRVŠ 218
Řešitel
Dýr Petr, doc. Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2001 - 31.12.2001
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Rodinné domy-pruzkum, analyza a dokumentace
Registrační číslo
FRVŠ 217
Řešitel
Menšíková Nadežda, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2001 - 31.12.2001
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Inovace predmetu CAD systémy v architekture
Registrační číslo
FRVŠ 0018
Řešitel
Viktorin Jan, doc. Ing., CSc.
Období řešení
01.01.2001 - 31.12.2001
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Stanové, lanové a membránové konstrukce - výukový film
Registrační číslo
FRVŠ 110
Řešitel
Herzanová Pavla, Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2001 - 31.12.2001
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Aktuální problémy kompozice architektury
Registrační číslo
FRVŠ 216
Řešitel
Drápal Jaroslav, doc. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2001 - 31.12.2001
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Regulování rozvojového území a typy regulativu
Registrační číslo
FRVŠ 0109
Řešitel
Františák Luboš, Ing. arch., Ph.D.
Období řešení
01.01.2001 - 31.12.2001
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Základy urbanistické tvorby
Registrační číslo
FRVŠ 0108
Řešitel
Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2001 - 21.12.2001
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Dendrologie pro architekty
Registrační číslo
FRVŠ 026
Řešitel
Cablová Markéta, Ing.
Období řešení
01.01.2001 - 31.12.2001
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Architektura technické civilizace - nový kurz
Registrační číslo
FRVŠ 0215
Řešitel
Nový Alois, prof. Ing. arch., CSc.
Období řešení
01.01.2001 - 31.12.2001
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Inovace výuky predmetu Nosné konstrukce na FA VUT
Registrační číslo
FRVŠ 0016
Řešitel
Žabicková Ivana, doc. Ing., CSc.
Období řešení
01.01.2001 - 31.12.2001
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ))
Pracoviště
Fakulta architekturyNázev projektu
Ceská architektura a urbanismus v nové situaci
Registrační číslo
MSM 264100016
Řešitel
Chybík Josef, prof. Ing., CSc.
Období řešení
01.01.1999 - 31.12.2004
Poskytovatel/program
Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy CR (Institucionální prostredky SR CR (napr. VZ, VC))
Pracoviště
Fakulta architektury© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Poříčí 273/5, 639 00 Brno
Telefon: 541 146 600, E-mail: